Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКафедра іноземних мов за фахом

Кафедра іноземних мов за фахом
Сторінка8/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103“Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________

Complex TEST
VARIANT № 11


 1. Give a written translation of the text.

Generally, the slowest operations that a computer must perform are those of transferring data, particularly when data is received from or delivered to a human being. The computer’s central processor is idle for much of this period, and so two similar techniques are used to use its power more fully.

Time sharing, used on large computers, allows several users at different terminals to use a single computer at the same time. The computer performs part of a task for one user, then suspends that task to do part of another for another user, and so on. Each user only has the computer’s use for a fraction of the time, but the task switching is so rapid that most users are not aware of it.

Most of the tens of millions of computers in the world are stand-alone, single-user devices known variously as personal computers or workstations. For them, multitasking involves the same type of switching, but for a single user. This permits a user, for example, to have one file printed and another sorted while editing a third in a word-processing session. Such personal computers can also be linked together in a network, where each computer is connected to others, usually by wires or coaxial cables, permitting all to share resources such as printers, modems, and hard-disk storage devices.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

Each user only has the computer’s use for a fraction of the time.
3. Translate the sentences into English.

1. Однією з основних вимог під час роботи з цифровими схемами є необхідність знаходження способів зробити їх якомога простішими.

2. Програми і дані, які в даний час в оперативній пам’яті не використовуються, можуть зберігатися у зовнішній пам’яті.

3. Цифрові комп’ютери використовуються в системах попереднього замовлення, наукових дослідженнях, для обробки даних та редагування текстів, для настільних видавничих систем, в електронних іграх та ін.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

4. Паралелізмом вищого рівня може бути паралелізм декількох одночасних обчислювальних задач або програм, які призначаються одній і тій самій машині в один і той же час.

5. Нині існує дві поширені технології з’єднання: Ethernet і маркерне кільце.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103“Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________

Complex TEST
VARIANT 12


 1. Give a written translation of the text.

Configuration or topology is the way in which computers are connected into a network. In other words, network topology refers to the shape of a network, or the network’s layout. How different nodes in a network are connected to each other and how they communicate is determined by the network’s topology. Topologies are either physical or logical. Physical topology means the physical design of a network including the devices, location and cable installation. Logical topology refers to how data is actually transferred in a network as opposed to its physical design. In general, physical topology relates to a core network whereas logical topology relates to basic network.

Star. In the star configuration, the central computer or the special device, which is called a hub, performs all processing and control functions. All access devices are linked directly to the central computer or hub and this central device sends a token to all computers. Nodes communicate across the network by passing data, address and token through the hub. The star configuration has two major limitations. First of all, the remote devices are unable to communicate directly. Instead, they must communicate via the central device only. Secondly, the star network is very susceptible to failure, either in the central device or the transmission links.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

All access devices are linked directly to the central computer or hub.
3. Translate the sentences into English.

1. Ще однією метою комп’ютерної науки є створення машин, здатних виконувати завдання, які вважаються такими, що потребують людського інтелекту.

2. Команди, що їх блок керування програмою вибирає одну за одною, отримують елементи даних із зазначених комірок пам’яті, опрацьовують їх та направляють результати обробки до тих самих або інших комірок пам’яті.

3. Unix є багатокористувацькою операційною системою, тоді як DOS і Windows базуються на використанні ПК.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

4. Спільними ресурсами можуть бути інформація у файлах, принтери та інші периферійні пристрої.

5. Майже всі комп’ютери мають магнітний пристрій пам’яті, відомий як жорсткий диск, а також дисковод для запису та читання зі знімного магнітного носія, відомого як гнучкий диск.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________


Complex TEST
VARIANT 13


 1. Give a written translation of the text.

Distributed computing deals with hardware and software systems containing more than one processing element or storage element, concurrent processes, or multiple programs, running under a loosely or tightly controlled regime.

In general, distributed computing is any computing that involves multiple computers which are remote from each other, where each has a role in a computation problem or information processing. In business enterprises, distributed computing generally means putting various steps in a business process at the most efficient place within a network of computers. In the typical transaction using the 3-tier model, “user interface processing” is done at the PC user’s location, “business processing” is done in a remote computer, and “database access and processing” is done in another computer that provides centralized access for many business processes. Typically, this kind of distributed computing uses the client/server communications model.

More recently, distributed computing is also used to refer to any large collaboration in which many individual PC owners allow some of their computer’s processing time to be put at the service of a larger problem. In distributed computing a program is split up into parts that run simultaneously on multiple computers communicating over a network.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

This kind of distributed computing uses the client/server communications model.

3. Translate the sentences into English.

1. У багатопроцесорній системі кожний процесор працює з власним потоком команд і власним потоком даних.

2. Системне програмне забезпечення існує для того, щоб контролювати роботу машини та полегшувати доступ до різних апаратних ресурсів.

3. Інші мови є функціональними в тому розумінні, що програмування здійснюється викликанням функцій або процедур.

4. Кеш – це невеликий, надзвичайно швидкий пристрій пам’яті, який застосовується для зберігання інформації, в якій часто виникає потреба.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

5. Локальні мережі схожої архітектури з’єднуються точками переходу, які називаються “мости”.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 14


 1. Give a written translation of the text.

Desktop publishing is the creation of pages for publication using personal com­puters. Utilizing programs for this purpose, one can easily draw pictures using a mouse as a pointer on the monitor of the computer. Text with arbitrary fonts can be easily mixed with the pictures, tables, and equations placed at desired locations.

Spreadsheet programs are the most popular programs for business calculations done on personal computers. They allow the user to enter columns and rows of numbers in a ledgerlike format on a monitor. The user can define a formula relating these columns and rows, and then the results are automatically calculated as numbers are entered. When changes in some entries are made, the program recalculates the results based on this formula. For example, at midyear a company can estimate year-end profits by projecting different sales growth rates for its products. Today’s spreadsheets for PC’s offer hundreds of functions. In addition, numerous spreadsheets representing different aspects of a business can be linked together. Changes in one cell of one spreadsheet are reflected in related cells in all linked spreadsheets. Database management programs enable users to store large bodies of information and to search these databases in several ways.

2. Make 5 types of questions to the sentence.

Database management programs enable users to store large bodies of information.

3. Translate the sentences into English.

1. Різні схеми, що обробляють інформацію всередині комп’ютера, повинні функціонувати дуже синхронізовано.

2. Нині оперативна пам’ять складається з інтегральних схем, кожна з яких містить тисячі напівпровідникових приладів.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

3. Маючи сучасну високошвидкісну систему передачі даних, можна створити мережу розрізнених комп’ютерів, що діють як одна машина.

4. Комп’ютер із найпростішою архітектурою приймає елементи даних та працює з ними відповідно до набору наперед визначених команд.

5. Глобальна мережа - це комп’ютерна мережа, яка охоплює велику географічну територію, що включає багато комп’ютерів.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103“Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________

Complex TEST
VARIANT 15


 1. Give a written translation of the text.

Web search engines work by storing information about many web pages, which they retrieve from the WWW itself. These pages are retrieved by a Web crawler – an automated Web browser which follows every link it sees. The contents of each page are then analyzed to determine how it should be indexed (for example, words are extracted from the titles, headings, or special fields called meta tags). Data about web pages are stored in an index database for use in later queries. Some search engines, such as Google, store all or part of the source page as well as information about the web pages, whereas others, such as AltaVista, store every word of every page they find. When a user enters a query into a search engine, the engine examines its index and provides a listing of best-matching web pages according to its criteria, usually with a short summary containing the document's title and sometimes parts of the text. Most search engines support the use of the boolean operators AND, OR and NOT to further specify the search query. Some search engines provide an advanced feature called proximity search which allows users to define the distance between keywords. Most Web search engines are commercial ventures supported by advertising revenue and, as a result, some employ the practice of allowing advertisers to pay money to have their listings ranked higher in search results.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

Most Web search engines are commercial ventures supported by advertising revenue.


3. Translate the sentences into English.

1. Архітектура комп’ютера – це галузь комп’ютерної науки, яка включає в себе розробку та дослідження комп’ютерних систем.

2. Інтерпретатор бере один оператор мови високого рівня, транслює його в машинну мову й одразу виконує.

3. Тактова частота комп’ютера коливається від декількох мегагерц до декількох сотень мегагерц, а найшвидші комп’ютери мають тактову частоту близько тисячі мегагерц.

4. Прикладне програмне забезпечення – це програми, які виконують операції для конкретної прикладної задачі.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

5. Більшість соціальних мереж дають можливість зручно та ефективно завантажувати все, що можна перетворти в цифрову форму.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________­_Complex TEST
VARIANT 16


 1. Give a written translation of the text.

Computer science is considered by some to have a much closer relationship with mathematics than many scientific disciplines, with some observers saying that computing is a mathematical science. Early computer science was strongly influenced by the work of mathematicians such as Kurt Gödel and Alan Turing, and there continues to be a useful interchange of ideas between the two fields in areas such
as mathematical logic, category theory, domain theory, and algebra.

The principal focus of computer science is studying the properties of computation in general, while the principal focus of software engineering is the design of specific computations to achieve practical goals, making the two separate but complementary disciplines. The academic, political, and funding aspects of computer science tend to depend on whether a department formed with a mathematical emphasis or with an engineering emphasis.

Some universities teach computer science as a theoretical study of computation and algorithmic reasoning. These programs often feature the theory of computation, analysis of algorithms, formal methods, concurrency theory, databases, computer graphics and systems analysis, among others.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

Early computer science was strongly influenced by the work of mathematicians.

3. Translate the sentences into English.

1. Пристрої введення-виведення зазвичай називають периферійними пристроями.

2. Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, яка охоплює мільйони користувачів в усьому світі і була розроблена, щоб пережити ядерну війну.

Я́дерна війна - війна, в якій основним засобом озброєння є ядерна зброя.

3. Мова асемблера має таку саму ефективність виконання, як і машинна мова, оскільки між програмою на мові асемблера та відповідною їй програмою на машинній мові існує однозначний транслятор.

Асе́мблер (англ. assembler) - загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, при завантаженні програми необхідне налаштування умовних адрес, тобто адрес, значення яких залежать від розташування даної програми в пам'яті ЦВМ і від її зв'язків з іншими незалежно трансльованими програмами.

4. Ще одним проривом стала концепція комп’ютера з програмою, що зберігається у пам’яті, автором якої вважають угорсько-американського математика Джона фон Неймана.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

5. Паралелізмом вищого рівня може бути паралелізм декількох одночасних обчислювальних задач або програм, які призначаються одній і тій самій машині в один і той же час.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103“Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________

Complex TEST
VARIANT 17


 1. Give a written translation of the text.

The rapid growth of the Internet over the past several years has focused on speed of deployment while, in many cases, ignoring the requirements of high-performance end-to-end transactions. Given that the Internet is primarily an infrastructure to flow information from where it is stored to where it is requested, we can view the communication path between end points as a chain and each networking device along the path as a link in the chain. So how can we make this chain stronger? Clustering technology offers a way to increase overall reliability and performance by strengthening one link in the chain without adding others. We have implemented this technology in a distributed computing architecture for network elements. The architecture, called Raincore, originated in the Reliable Array of Independent Nodes, or RAIN, research collaboration between the California Institute of Technology and NASA’s Jet Propulsion Laboratory.
Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.
The RAIN project focused on developing high-performance, fault-tolerant, portable clustering technology for spaceborne computing. The project identifies key building blocks for reliable systems built with inexpensive off-the-shelf components. The technology that emerged from this project became the basis for a spinoff company, Rainfinity, which has the exclusive intellectual property rights to the RAIN technology.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

The rapid growth of the Internet over the past several years has focused on speed of deployment.

3. Translate the sentences into English.

1. Деякі комбінації літер можуть бути використані для того, щоби замінити собою числа машинного коду.

2. Пакет інтернет-протоколів – це модель архітектури, яка ділить методи на пошарову систему протоколів.

3. Булева алгебра забезпечила формалізацію для розробки схем з двійковими вхідними величинами.

4. Програми у мові Prolog пишуться у вигляді послідовності цілей.

5. Пристрої введення-виведення зазвичай називають периферійними пристроями.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________­_Complex TEST
VARIANT 18


 1. Give a written translation of the text.

Network and computer systems administrators design, install, and support an organization’s computer systems. They are responsible for local-area networks (LAN), wide-area networks (WAN), network segments, and Internet and intranet systems. They work in a variety of environments, including professional offices, small businesses, government organizations, and large corporations. They maintain network hardware and software, analyze problems, and monitor networks to ensure their availability to system users. These workers gather data to identify customer needs and then use the information to identify, interpret, and evaluate system and network requirements. Administrators also may plan, coordinate, and implement network security measures.

Systems administrators are responsible for maintaining network efficiency. They ensure that the design of an organization’s computer system allows all of the components, including computers, the network, and software, to work properly together. Furthermore, they monitor and adjust the performance of existing networks and continually survey the current computer site to determine future network needs. Administrators also troubleshoot problems reported by users and by automated network monitoring systems and make recommendations for future system upgrades.


2. Make 5 types of questions to the sentence.

Administrators also may plan, coordinate, and implement network security measures.


3. Translate the sentences into English.

1. Потім такі програми транслюються програмою, відомою як асемблер, у двійковий код, який використовується комп’ютером.

2. Булева алгебра забезпечила формалізацію для розробки схем із двійковими вхідними величинами.

3. Кеш – це невеликий, надзвичайно швидкий пристрій пам’яті, який застосовується для зберігання інформації, в якій часто виникає потреба.

4. Комп’ютер із найпростішою архітектурою приймає елементи даних та працює з ними відповідно до набору наперед визначених команд.

5. Протоколи описують, як обмінюватися даними через мережу.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”_______________________________________Complex TEST
VARIANT 19


 1. Give a written translation of the text.

Operating systems manage the other components of a computer system. They support programs called device drivers that control the various hardware devices, such as the keyboard, display screen, and printer. The device driver translates instructions from the application into commands the hardware understands. For example, if an application program wants to print something, it simply sends the information and the appropriate instructions to the operating system, which, in turn, calls upon the printer device driver to manipulate the printer to perform the desired task.

A single-tasking operating system runs one application program at a time. With multitasking operating systems, you can have more than one application program or task active at a time. The operating system takes care of the details that are required to keep track of each task, know where the task’s data are in memory, and allocate a fair share of computing services to each task. It is common to connect groups of computers into networks so people can share information and communicate with one another via electronic mail. Some operating systems provide network services such as file-sharing, print-sharing, and electronic mail.

2. Make 5 types of questions to the sentence.

You can have more than one application program or task active at a time

3. Translate the sentences into English.

1. Паралелізмом вищого рівня може бути паралелізм декількох одночасних обчислювальних задач або програм, які призначаються одній і тій самій машині в один і той самій час.

2. Потреби користувачів та їхніх прикладних задач стали головною рушійною силою на ранній стадії розвитку комп’ютерних наук.

3. Машинну мову вважають мовою першого покоління.

4. Людина може безпосередньо спілкуватися з комп’ютером за допомогою термінала, використовуючи для введення даних та команд клавіатуру, дуже схожу на клавіатуру друкарської машинки.

Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

5. У комп’ютерній мережі окремими станціями, що називаються “вузлами”, можуть бути комп’ютери, термінали або пристрої зв’язку різних типів.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 20


 1. Give a written translation of the text.

Dual-processor (DP) systems are those that contain two separate physical computer processors in the same chassis. In dual-processor systems, the two processors can either be located on the same motherboard or on separate boards. In a dual-core configuration, an integrated circuit (IС) contains two complete computer processors. Usually, the two identical processors are manufactured so that they reside side-by-side on the same die, each with its own path to the system front-side bus. Multi-core is somewhat of an expansion to dual-core technology and allows for more than two separate processors.

A dual-core processor has many advantages especially for those looking to boost their system's multitasking computing power. Dual-core processors provide two complete execution cores instead of one, each with an independent interface to the front-side bus. Since each core has its own cache, the operating system has sufficient resources to handle intensive tasks in parallel, which provides a noticeable improvement to multitasking. Complete optimization for the dual-core processor requires both the operating system and applications running on the computer to support a technology called thread-level parallelism, or TLP. Thread-level parallelism is the part of the OS or application that runs multiple threads simultaneously.

2. Make 5 types of questions to the sentence.

An integrated circuit contains two complete computer processors.

3. Translate the sentences into English.

1. Системне програмне забезпечення існує для того, щоби контролювати роботу машини та полегшувати доступ до різних апаратних ресурсів.

2. Майже всі комп’ютери мають магнітний пристрій пам’яті, відомий як жорсткий диск, а також дисковод для запису та читання зі знімного магнітного носія, відомого як гнучкий диск.

3. Монопроцесор може лише виконувати команди одну за одною.

Першою є нижня головка (тобто головка 0). В односторонніх дисководах фактично використовується тільки нижня головка, а верхня замінюється повстяною прокладкою.

4. Логічний елемент – це електронна схема, така, що її вихід повністю визначається станом її входів.

5. Інтернет не має ні уряду, ні власників, ні часу, ні місця, ні країни, він однозначно має культуру, яка часто наближається до анархії.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 21


 1. Give a written translation of the text.

Today’s market of “personal workstations” cannot be simply defined. As a matter of fact, it represents an aggregate of architectonic platforms of PCs and WSs which appeared as computer equipment suppliers became more commerce and business market-driven. This market was traditionally occupied by minicomputers and mainframes that supported the operation of non-intelligent desktop terminals. In the past, PCs were not powerful enough and did not have sufficient functional capabilities to be an adequate substitution for the terminals of general-purpose supercomputers. On the other hand, UNIX-platform-based WSs were very strong at scientific and engineering sectors. At the same time, they were almost like PCs inconvenient to carry out serious office applications. Since then the situation has dramatically changed. Up-to-date PCs have sufficient performance and UNIX-based WSs have software capable to carry out most functions usually associated with the “personal workstation” concept. Both these directions can be seriously considered as a network resource for an enterprise-wide system. As a result of these changes, old-fashioned minicomputers with their patented architecture have practically left the stage. As the downsizing process was going on, and the Intel platform performance was going up, the most powerful PCs (but more often open UNIX-based systems) began to play the role of servers, gradually replacing minicomputers.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

This market was traditionally occupied by minicomputers and mainframes.

3. Translate the sentences into English.

1. Сфера комп’ютерних наук також охоплює оцінку надійності та працездатності систем методами теорії ймовірностей.

Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.

2. Мови низького рівня є машинно-орієнтованими і вимагають широких знань комп’ютерного апаратного забезпечення та його конфігурації.

3. Пристрій керування вибирає з пам’яті дані і команди та забезпечує виконання операцій арифметико-логічного пристрою.

4. У новітніх наукових прикладних програмах є багато обчислювальних задач, коли виникає паралелізм, і кількість даних така велика, що ефективність обчислень має велику цінність.

5. Загальноприйнятим максимальним розміром локальної мережі є 1 км2.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”_______________________________________Complex TEST
VARIANT 22


 1. Give a written translation of the text.

Nowadays personal computers (PC) represent the most wide-spread class of digital machines. One of the greatest strengths of the PC platform that has led to its overwhelming success in the marketplace is its modularity. Most PCs are made up of many different individual components which can be mixed and matched in thousands of different configurations. This lets you customize the PC you either buy or build to meet your exact needs.

The box, or outer shell that houses most of the computer, the system case is usually one of the most overlooked parts of the PC. While it may seem inconsequential, the case actually performs several important functions for your PC, including protection for the computer circuits, cooling, and system organization. In addition, the system case is normally purchased together with the system power supply, and must also be matched with the size, shape and electrical requirements of your motherboard. Therefore, it has an impact on your options with these components as well. Your computer is obviously an electronic device, and its many components of course require power. Like the case, most people do not give much thought to the power supplied to the system. The power supply in your PC can be compared to the officials at a baseball game: if they are doing their jobs properly, nobody really notices them, but if they aren’t, everybody knows it and is not very happy about it.


2. Make 5 types of questions to the sentence.

The system case is normally purchased together with the system power supply.

3. Translate the sentences into English.

1. Комп’ютер з найпростішою архітектурою приймає елементи даних та працює з ними відповідно до набору наперед визначених команд.

2. Корені обчислювальної техніки лежать переважно у споріднених галузях електротехніки та математики.

3. З огляду на його складність, системне програмне забезпечення не розробляють власними силами.

4. Функціонування процесора аналогічне обчисленням, що їх виконує людина, яка користується арифметичним калькулятором.

5. Найкращим прикладом глобальної мережі є Інтернет – сукупність мереж і шлюзів, які з’єднують мільйони користувачів на всіх континентах.

Материки, застар. цілеччини, або континенти (від лат. continens terra, родовий відмінок continentis, що означає неперервна земля) - найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20_ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 23


 1. Give a written translation of the text.

Computer science as an independent discipline dates to only about 1960, although the electronic digital computer that is the object of its study was invented some two decades earlier. The roots of computer science lie primarily in the related fields of electrical engineering and mathematics. Electrical engineering provides the basics of circuit design – namely, the idea that electrical impulses input to a circuit can be combined to produce arbitrary outputs. The invention of the transistor and the miniaturization of circuits, along with the invention of elec­tronic, magnetic, and optical media for the storage of information, re­sulted from advances in electrical engineering and physics. Mathematics is the source of one of the key concepts in the development of the com­puter – the idea that all information can be represented as sequences of zeros and ones. In the binary number system numbers are represented by a sequence of the binary digits 0 and 1 in the same way that numbers in the familiar decimal system are represented using the digits 0 through 9. The relative ease with which two states (e.g., high and low voltage) can be realized in electrical and electronic devices led naturally to the binary digit, or bit, becoming the basic unit of data storage and trans­mission in a computer system.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

The invention of the transistor re­sulted from advances in electrical engineering and physics.

3. Translate the sentences into English.

1. Арифметико-логічний пристрій виконує прості операції додавання, віднімання, множення і ділення та логічні операції, такі як “АБО” та “І”.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.

2. Архітектура комп’ютера – це область комп’ютерної науки, яка включає в себе розробку та дослідження комп’ютерних систем.

3. Однією з основних вимог під час роботи з цифровими схемами є знайти способи зробити їх якомога простішими.

4. Порівняно з іншими трансляторами, асемблери мають відносно просту структуру.

5. У комп’ютерній мережі окремими станціями, що називаються “вузлами”, можуть бути комп’ютери, термінали або пристрої зв’язку різних типів.
Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 24


 1. Give a written translation of the text.

Companies found that servers based on lower-cost microcomputer designs could be deployed at a fraction of the cost and offer local users much greater control of their own systems, and “dumb terminals” used for interacting with mainframe systems were gradually replaced by personal computers. Consequently, demand plummeted and mainframe installations were restricted mainly to financial institutions with massive data processing requirements. For a while, there was a consensus among industry analysts that the mainframe was a dying market, as mainframe platforms were increasingly replaced by personal computer networks. This trend started to turn around in the late 1990’s as corporations found new uses for their mainframes, as they can offer similar web server performance as hundreds of smaller machines, but with much lower power and administration costs.

Another factor currently increasing mainframe use is the development of the Linux operating system, which is capable of running on many mainframe systems, either directly or, more commonly, in a virtual machine. This allows mainframes to take advantage of the software and development expertise and communities from the PC market. Modern mainframes are large, powerful, and expensive computers mainly used by large companies for bulk data processing (such as bank transaction processing).


2. Make 5 types of questions to the sentence.

Modern mainframes are large, powerful, and expensive computers.
3. Translate the sentences into English.

1. Комп’ютерне програмне забезпечення зазвичай поділяють на два великі класи: прикладне та системне ПЗ.

2. Схеми цифрового комп’ютера безпосередньо виконують арифметичні та логічні операції.

3. Потреби користувачів та їхніх прикладних задач стали головною рушійною силою на ранній стадії розвитку комп’ютерних наук.

4. Група з’єднаних разом комп’ютерів, разом із пристроєм пам’яті великої ємності, утворює локальну мережу навчального закладу.

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

5. У мові LISP усі обчислення виражені як застосування функції до одного або більше об’єктів.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________
Complex TEST
VARIANT 25


 1. Give a written translation of the text.

System software exists to supervise the operation of the machine and to facilitate easy access to the various hardware resources. System software are general programs designed for performing tasks such as controlling all operations required to move data into and out of the computer. It communicates with printers, card readers, disks, tapes, etc., monitors the use of various hardware like memory, CPU etc. System software allows application packages to be run on the computer with less time and effort. Remember that it is not possible to run appli­cation software without system software.

Development of system software is a complex task and it requires extensive knowledge of computer technology. Due to its complexity it is not developed in the house. Computer manufacturers build and supply this system software with the computer system. DOS, Unix, Windows are some of the widely used system software. Out of these Unix is a multi-­user operating system whereas DOS and Windows are PC-based. System software can be broken down into several categories: The operating system: programs which supervise the operation of the entire system. Language processors: programs which translate application software written in high-level languages into the low-level binary machine instructions. Library and utility programs: software to help the application programmer.


2. Make 5 types of questions to the sentence.

System software can be broken down into several categories.

3. Translate the sentences into English.

1. У двійковій системі числення числа представлені послідовністю двійкових цифр 0 та 1 так само, як числа у знайомій десятковій системі представлені цифрами від 0 до 9.

2. Найкращим прикладом глобальної мережі є Інтернет – сукупність мереж і шлюзів, які з’єднують мільйони користувачів на всіх континентах.

3. Пізніші комп’ютери, що мали більшу пам’ять, відводили більше двійкових розрядів на піксель з тим, щоби отримати більше кольорів.

4. Комп’ютер із найпростішою архітектурою приймає елементи даних та працює з ними відповідно до набору наперед визначених команд.

5. Інтерпретатор бере один оператор мови високого рівня, транслює його в машинну мову й одразу виконує.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 26


 1. Give a written translation of the text.

Language processors: programs which translate application software written in high-level languages into the low-level binary machine instructions which the processor executes. There are three main types: compilers, assemblers, and interpreters. An assembler translates a program written in an assembly lan­guage into machine code. Each instruction in the assembly language program has almost a one-to-one correspondence to a machine instruction in the machine code. In other words, the opcode and operand that constitute each assembly instruction are expressed with a readable name and a decimal number, respectively, instead of the binary representation of the corresponding machine instruction. A compiler is a program translator that translates instructions of a high-level language to machine language. It is called compiler because it compiles machine language instructions for every program instruction of a high-level language. Thus, a compiler is a program translator like the assembler but more sophisticated. It scans the entire program first and then translates it into machine code. An interpreter is another type of program translator used for translating high-level language programs into machine language pro­grams. It takes one statement of a high-level language, translates it into machine language and immediately executes it. Translation and execu­tion are carried out for each statement.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

Translation and execu­tion are carried out for each statement.


3. Translate the sentences into English.

1. Машина фон Неймана – це однокомандний та однопотоковий комп’ютер, що може слугувати ілюстрацією найпростішої архітектури комп’ютера.

2. Булева алгебра робить можливими алгебраїчні операції над логічними твердженнями, які показують, чи є твердження істинним чи ні.

Алгебраїчною операцією на множині S називається функція f , яка є відображенням виду f : S n → S , n ∈ N , \to S,\ n\in \mathbb ,\ } де S n } - декартів добуток S×S×…×S, }} в який S входить n } разів.

3. Прикладне програмне забезпечення – це програми, які виконують операції для конкретної прикладної задачі.

4. Люди використовують Інтернет для передачі даних, он-лайн ігор, спілкування з іншими користувачами та для відправки електронної пошти.

5. Пристрої введення-виведення зазвичай називають периферійними пристроями.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________


Complex TEST
VARIANT 27


 1. Give a written translation of the text.

Generally, the slowest operations that a computer must perform are those of transferring data, particularly when data is received from or delivered to a human being. The computer’s central processor is idle for much of this period, and so two similar techniques are used to use its power more fully. Time sharing, used on large computers, allows several users at different terminals to use a single computer at the same time. The computer performs part of a task for one user, then suspends that task to do part of another for another user, and so on. Each user only has the computer’s use for a fraction of the time, but the task switching is so rapid that most users are not aware of it.

Most of the tens of millions of computers in the world are stand-alone, single-user devices known variously as personal computers or workstations. For them, multitasking involves the same type of switching, but for a single user. This permits a user, for example, to have one file printed and another sorted while editing a third in a word-processing session. Such personal computers can also be linked together in a network, where each computer is connected to others, usually by wires or coaxial cables, permitting all to share resources such as printers, modems, and hard-disk storage devices.
 1. Make 5 types of questions to the sentence.

Such personal computers can also be linked together in a network.

3. Translate the sentences into English.

1. Недоліком мов високого рівня є те, що вони вимагають спеціального програмного забезпечення для трансляції програм на мовах високого рівня у програми машинного рівня.

2. Деякі мови, такі як китайська, японська, корейська, потребують більш ніж 256 лише ним притаманних символів.

3. Для завершення процесу опрацювання даних машині потрібно мати пристрій виведення, щоб повідомляти результати людині-оператору.

4. Всі поширені технології з’єднання мереж поділяються на фізичні та логічні.

5. Різні схеми, що обробляють інформацію всередині комп’ютера, повинні функціонувати дуже синхронізовано.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 28


 1. Give a written translation of the text.

A laptop is a full-blown, genuine computer that can do anything a desktop computer can do. For example, you can do programming, word processing, spreadsheets, databases, accounting and multimedia presentations. Like all computers, laptops have a central brain called a micro-processor which performs all of the operations of the computer. Students and educators have found that laptops answer a lot of their needs. Teachers have found a variety of uses for laptops, too. In college, where lectures to large classes are commonplace, many professors can use their laptops, along with other audiovisual equipment, to project slides or lecture notes. And as technology creeps further into public elementary, middle and high schools, there is a growing trend toward teachers using laptops in the classroom for lectures. Students can use laptop computers to take notes during lectures; this is more common in college than in lower schools. However, many special education students do use laptops for notetaking, or to run specialized software, such as hearing interpreters. As another example, if a student is injured and cannot use his/her writing arm, the school system may issue a laptop for notetaking or for downloading notes supplied by the teacher. In both colleges and lower schools, science students can use laptops for gathering data from laboratory experiments. Laptops can also be used in the field to gather data.


 1. Make 5 types of questions to the sentence.

Many special education students use laptops for notetaking, or to run specialized software.

3. Translate the sentences into English.

1. Потреби користувачів та їхніх прикладних задач стали головною рушійною силою на ранній стадії розвитку комп’ютерних наук.

2. Пристрої введення-виведення зазвичай називають периферійними пристроями.

3 В новітніх наукових прикладних програмах є багато обчислювальних задач, коли виникає паралелізм, і кількість даних є такою великою, що ефективність обчислень має велику цінність.

4. Спільними ресурсами можуть бути інформація у файлах, принтери та інші периферійні пристрої.

5. Компілятор – це транслятор подібний до асемблера, але складніший.

Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р


(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут


Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_ Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________Complex TEST
VARIANT 29


 1. Give a written translation of the text.

When the CD was introduced in the early 80s, it meant an enormous leap from traditional media. Not only did it offer a significant improvement in audio quality, its primary application, but its 650 MB storage capacity also meant a giant leap in data storage and retrieval. For the first time, there was a universal standard for pre­recorded, recordable and rewritable media, offering the best quality and features consumers could wish for themselves, at very low costs. Although the CD was a very useful medium for the recording and distribution of audio and some modest data-applications, demand for a new medium offering higher storage capacities rose in the 90s. These demands led to the evolution of the DVD specification and a five to ten fold increase in capacity. This enabled high quality, standard definition video distribution and recording. Furthermore, the increased capacity accommodated more demanding data applications. At the same time, the DVD specification used the same form factor as the CD, allowing for seamless migration to the next generation format and offering full backwards compatibility. Now, in the next millennium, High Definition video is demanding a new solution. History proved that a significant five to ten time increase in storage capacity and the ability to play previous generation formats are key elements for a new format to succeed.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

These demands led to the evolution of the DVD specification.

3. Translate the sentences into English.

1. Мовами програмування є мови, якими програміст пише команди, що їх комп’ютер зрештою виконуватиме.

2. Кожний тематичний форум у мережі складається з повідомлень та інформації, які були надіслані іншими користувачами.

3. Команди, що їх блок керування програмою вибирає одну за одною, отримують елементи даних із зазначених комірок пам’яті, обробляють їх та направляють результати обробки до тих самих, або інших комірок пам’яті.

4. Тактова частота комп’ютера коливається від декількох МГц до декількох сотен МГц, а найшвидші комп’ютери мають тактову частоту близько 1 000 МГц.

5. Висока вартість апаратного забезпечення та нестача програмного забезпечення стримували розвиток цієї галузі до початку 1980-х років, коли пам’ять, необхідна для растрової графіки, стала доступною.Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03. 02-89)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуманітарний інститут

Кафедра іноземних мов за фахом

Напрям підготовки: 6.050101“Комп'ютерні науки”, 6.050103Програмна інженерія_

Навчальна дисципліна __“Іноземна мова”______________________________________

Complex TEST
VARIANT 30


 1. Give a written translation of the text.

A digital computer can store the results of its calculations for later use, can compare results with other data, and on the basis of such comparisons can change the series of operations it performs. Digital computers are used for reservations systems, scientific investigation, data-processing and word-processing applications, desktop publishing, electronic games, and many other purposes. A digital computer typically consists of a control unit, an arithmetic-logic unit, a memory unit, input/output units, and a communications network. The arithmetic-logic unit (ALU) performs simple addition, subtraction, multiplication, division, and logic operations – such as OR and AND. The main computer memory, usually high-speed random-access memory (RAM), stores instructions and data. The control unit fetches data and instructions from memory and effects the operations of the ALU. The control unit and ALU usually are referred to as a processor, or central processing unit (CPU). The operational speed of the CPU primarily determines the speed of the computer as a whole. The basic operation of the CPU is analogous to a computation carried out by a person using an arithmetic calculator. The control unit corresponds to the human brain and the memory to a notebook that stores the program, initial data, and intermediate and final computational results.
2. Make 5 types of questions to the sentence.

The main computer memory stores instructions and data.

3. Translate the sentences into English.

1. Ще одним проривом стала концепція комп’ютера з програмою, що зберігається у пам’яті, автором якої вважають угорсько-американського математика Джона фон Неймана.

2. Цифрові комп’ютери використовуються в системах попереднього замовлення, наукових дослідженнях, для оброблення даних та редагування текстів, для настільних видавничих систем, в електронних іграх та ін.

3. Для завершення процесу опрацювання даних машині потрібно мати пристрій виведення, щоб повідомляти результати людині-оператору.

4. Машинна мова є єдиною мовою, яку комп’ютер розуміє безпосередньо.

5. Топологія мережі, передусім, вказує на фізичне розташування окремих станцій у структурі мережі, а вже потім на спосіб переміщення даних у межах цієї мережі.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.


Завідувач кафедри

_________________О.Акмалдінова

"_____" _______________20__ р

(Ф 03.02 – 90)Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Кафедра іноземних мов за фахом