Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаНаціональний Авіаційний Університет

Національний Авіаційний Університет
Сторінка9/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Національний Авіаційний Університет
М.П. Комплексні контрольні роботи

З дисципліни ____________________Іноземна мова___________________________


Студента(ки)_____________________курсу ___ групи №_______
Інституту Комп'ютерних інформаційних технологій_______________
Факультету _______________________________ _______________________
Напрям 6.050101“Комп'ютерні науки________________________________
Дата проведення комплексної контрольної роботи «_____»_________20___
Варіант № ______________

Підпис студента(ки)___________

(Ф 03.02 – 90)

Національний Авіаційний Університет
М.П. Комплексні контрольні роботи

З дисципліни ____________________Іноземна мова___________________________


Студента(ки)_____________________курсу ___ групи №_______
Інституту Комп'ютерних інформаційних технологій_______________
Факультету _______________________________ _______________________
Напрям 6.050103Програмна інженерія_______________________________
Дата проведення комплексної контрольної роботи «_____»_________20___
Варіант № ______________

Підпис студента(ки)___________Система менеджменту якості

Комплексні контрольні роботи

навчальної дисципліни

“Іноземна мова”Шифр документа


СМЯ НАУ

ККР 12.01.02( ) – 01-2015стор. 38 з 39
(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

Система менеджменту якості

Комплексні контрольні роботи

навчальної дисципліни

“Іноземна мова”Шифр документа


СМЯ НАУ

ККР 12.01.02( ) – 01-2015стор. 39 з 39(Ф 03.02–03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ зміни
№ листа (сторінки)
Підпис особи, яка
внесла зміну
Дата внесення зміни
Дата
введення зміни
Зміненого
Заміненого
Нового
Анульо-
ваного
(Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№ пор.
Прізвище ім'я по-батькові
Дата ревізії
Підпис
Висновок щодо адекватності

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Національний Авіаційний Університет
  • № зміни № листа (сторінки)
  • Дата ревізії Підпис