Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПакет комплексної контрольної роботи

Скачати 299.57 Kb.

Пакет комплексної контрольної роботи
Скачати 299.57 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір299.57 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ

Циклова комісія економічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора

з навчальної роботи

________Г.П.Кулаєць

"__"__________20 р.ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ "Організація виробництва"

Спеціальність: 5.03060101 "Організація виробництва"

Напрям підготовки:_____________________________

Розглянуто на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

протокол №___ від ______________

Голова циклової комісії

_____________ Досин О.М.

Івано-Франківськ, 2012КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №1

1. Обгрунтувати поняття землі, як основи матеріального виробництва в сільському господарстві.
Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.


2. Проаналізувати організацію виробництва зерна.

Задача. У фермерському господарстві « Покуття» необхідно провести оранку 300 га поля трактором ДТ-75. Норма виробітку даного трактора становить 6 га за зміну, коефіцієнт змінності – 1,2, коефіцієнт технічної готовності – 1,5, коефіцієнт метеорологічних умов – 1,0.
Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.
Дану роботу необхідно виконати за 4 дні.

Необхідно розрахувати потребу господарства в тракторах даної марки за обсягом робіт у найбільш напружений період часу.Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії _______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №2

1. Дати оцінку паюванню майна.

2.Проаналізувати технологію переробки м'яса, виготовлення ковбасних виробів.
Ковбаса́ - м'ясний продукт з ковбасного фаршу в штучній чи натуральній оболонці, чи без неї, піддані термічній обробці або ферментації до готовності для споживання. До складу фаршу, залежно від рецептури, входять, крім основної сировини (м'ясо, шпик, іноді подрібнене м'ясо птиці чи риби), кухонна сіль, сироватка чи плазма крові, іноді сира кров, білковий стабілізатор, знежирене чи сухе молоко, яйцепродукти, прянощі, а як зв'язуючі речовини - крохмаль, звичайний та модифікований і борошно. До певних сортів додають також крупи та лівер.


Задача. У господарстві «Колос» є молочна ферма. Необхідно визначити потребу в працівниках, що її обслуговують, якщо річний фонд часу одного працівника у галузі тваринництва становить – 285 днів.

Категорія працівників

Кількість голів ВРХ

Норма обслугов.,голів

Розрахункова кількість працівників,осіб

Річний фонд часу всіх праців., люд-дні

Потрібно мати працівників, осіб

1.Доярки

1220

30


2.Скотарі

1220

55


3.Нічні скотарі

1220


4004.Механізатори

1220

200Всьго:

х

х


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №3

1. Дати оцінку паюванню земель.

2. Обгрунтувати ліцензування підприємницької діяльності.

Задача. Фермерське господарство «Зоря» складає плани щодо посіву сільськогосподарських культур на наступний рік.
Ферма - приватне сільськогосподарське підприємство, що займається комерційними поставками сільськогосподарської продукції на ринок.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Сільськогосподарські культури Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Необхідно розрахувати потребу господарства у насіннєвому матеріалі та визначити вартість насіння, якщо відомі такі дані:

1.Основний насіннєвий фонд розраховується добутком площі на норму висіву насіння на 1 га.

2.Страховий насіннєвий фонд розраховується як відсоткове відношення від основного фонду, яке становить 12%.

Показники

Площа,

га


Норма висіву, ц/га

Насіннєвий фонд

Вартість

1 ц, грн


Загальна вартість,

грн


основний

страховий

Озима пшениця

400

2,2200
Ярий ячмінь

210

2,3180
Овес

50

2,1150
Горох

80

3,4240
Цукрові буряки

560

0,2230
Кукурудза на зерно

120

0,45150
Картопля

210

4080
Кормові буряки

200

0,2250
Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №4

1.Дати визначення грошовій оцінці земель.

2.Висвітлити технологію переробки молока, виготовлення молочних продуктів.

Задача. Розрахувати акордні розцінки за центнер продукції у господарстві «Врожай», якщо:1)коефіцієнти переводу побічної продукції в основну такі: для зернових культур – солома 1 ц = 0,08; цукрові буряки – гичка 1 ц = 0,20;

Молоко́ (лат. lac, lactis; грец. Gala) - секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у ссавців жіночої статі та призначений для грудного годування дітей. Молоко є емульсією крапель жиру у воді.
Зернові́ культу́ри (також, хлібні рослини) - найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна - основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для виробництва корму для тварин.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.
2)акордний фонд оплати праці визначають додаванням до тарифного фонду суми доплати за продукцію;
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
3)акордна розцінка розраховується діленням акордного фонду оплати праці на валовий збір продукції.

Сільськогоспо-дарська культура

Площа

посіву,гаНормативна

урожайністьВаловий збір в перерах. на основ. продук.

Тарифний фонд оплати праці, грн

Норма доплати, %

Сума доплато, грн

Акорд. фонд оплати праці

Акордрозцінка, грн

Основна продукція

Побічна продукція

Озима

пшениця


450

32

30
71310

35


Картопля

92

156

х
320520

35


Цукрові буряки

195

350

100
295310

45


Кукуру-

дза


на силос

108

320

х
41150

30


Ярий ячмінь

45

28

29
15325

25


Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №____ від "___"_________ 20 р.

Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"

для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

Варіант №5

1.Обгрунтувати реформування сільськогосподарських підприємств у ринкові структури.

2. Проаналізувати організацію і утримання основного поголів'я свиней.

Задача. У господарстві «Надія» проходить збирання зернових культур. Плаща збирання становить 450 га. Погодні умови примушують провести збирання врожаю за 5 днів.
Збирання врожаю - сукупність робіт на завершальній стадії землеробства. Включає збір врожаю, доставку його до місця післязбиральної обробки, саму післязбиральну обробку, доставку врожаю в місця зберігання або продажу.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Протягом доби комбайн працює 12 год. Норма виробітку на комбайн становить 1,5 га за зміну, коефіцієнт технічної готовності – 1,0.

Розрахувати потребу господарства у зернових комбайнах на передбачений термін.


  1   2   3


Скачати 299.57 Kb.

  • ПАКЕТ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  • КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА" для студентів спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"
  • Варіант №1 1
  • Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін Протокол №____ від "___"_________ 20 р. Голова циклової комісії _______________ Досин О.М.
  • Варіант №2 1.
  • Розглянуто на засіданні циклової комісії економічних дисциплін Протокол №____ від "___"_________ 20 р. Голова циклової комісії_______________ Досин О.М.
  • Варіант №3 1.
  • Варіант №4 1.
  • Задача.
  • Варіант №5 1.