Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПам’ятка платника податків при складанні заяви для застосування податкового компромісу

Скачати 30.89 Kb.

Пам’ятка платника податків при складанні заяви для застосування податкового компромісу
Скачати 30.89 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір30.89 Kb.

ПАМ’ЯТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ПРИ СКЛАДАННІ ЗАЯВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ
Платник податків, який вирішив скористатися процедурою податкового компромісу, під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди має право подати:

- відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, в яких визначає суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ, та заяву для застосування до нього податкового компромісу (далі – Заява про компроміс);

Податко́вий креди́т - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного податку), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом.

- заяву про намір досягнення податкового компромісу щодо неузгоджених сум податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ, визначених у податкових-повідомленнях рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження, а також по отриманих податкових повідомленнях-рішеннях, по яких суми податкових зобов’язань неузгоджені відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – Заява про компроміс по ППР).

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Заява про компроміс та Заява про компроміс по ППР подаються платником податків у довільній формі з 17.01.2015 по 16.04.2015.При складання Заяви про компроміс рекомендується зазначати:

 1. Про подання уточнюючого розрахунку для застосування процедури досягнення податкового компромісу;

 2. Про згоду на проведення перевірки з питань, які стосуються витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, у межах процедури досягнення податкового компромісу;
  Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.


 3. Перелік операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації. Для можливості чіткої ідентифікації кожної господарської операції, щодо якої здійснюється уточнення, необхідно вказати:

  1. назву (ПІБ), код ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)), по операціях (взаємовідносинах), з яким було віднесено суми до складу податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
   Податкова деклара́ція - офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки та пільги. Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
   Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.


  2. дату, номер, вид, термін дії договору, на виконання якого здійснювались господарські операції, предмет договору, обсяг здійснених господарських операцій за договором, зміни до договору, що стосуються вказаних операцій (за наявності);

  3. податковий (звітний) період, у якому було допущено завищення податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, що стало наслідком заниження ПДВ та податку на прибуток до бюджету та податковий (звітний) період, у якому було допущено заниження податкових зобов’язань;

  4. зміст господарської операції (номенклатура постачання, обсяг, вид, інформація щодо проведених розрахунків);

  5. суму завищення податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, та суму заниження ПДВ та податку на прибуток до бюджету;

  6. дату, номер податкової накладної, на підставі якої було віднесено відповідні суми до податкового кредиту, відомості та/або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг та їх отримання.

При складанні Заяви про компроміс по ППР рекомендується зазначати:

 1. Дату, номер податкового повідомлення-рішення;

 2. cтан узгодження;

 3. відповідний фіскальний або судовий орган, де перебуває на оскарженні податкове повідомлення-рішення;

 4. суму податку на прибуток та/або ПДВ, щодо якої платник податків бажає досягнути податкового компромісу (із зазначенням податкових (звітних) періодів, по яких були здійснені донарахування в акті перевірки, контрагентів тощо).

Шановні платники податків Голосіївського району, пропонуємо Вам скористатися податковим компромісом та запрошуємо Вас на зустрічі.
Голосі́ївський райо́н - найбільший за площею міста Києва (15,62 тис. гектарів) утворено у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на базі Московського району (створений у 1921 році).
Всі бажаючі можуть звернутись до ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вул.
У районі існують Голосіївські вулиця, площа, провулок і однойменна станція метрополітену.
Жилянська, 23. Довідкова інформація за телефонами: 591-61-48, 591-61-27.ДПІ у Голосіївському районі

ГУ ДФС у м. Києві


Скачати 30.89 Kb.

 • Податкового кодексу України
 • Перелік операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації
 • При складанні Заяви про компроміс по ППР рекомендується зазначати
 • Шановні платники податків Голосіївського району