Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПам'ятка учасника

Скачати 50.39 Kb.

Пам'ятка учасника
Скачати 50.39 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір50.39 Kb.

Пам'ятка учасника

Учасникам пропонується на вибір одну з мов програмування (Pascal, C ) та систем програмування (Free Pascal 1.0.10, Delphi 6.0, Visual C 6.0, Borland Pascal 7.0, Borland C 3.1). Звертаємо увагу на те, що Borland Pascal 7.0 або Borland C 3.1 мають 16-ти бітну архітектуру. Внаслідок цього програми, відкомпільовані ними, мають доступ до меншого об'єму оперативної пам'яті. Компенсації нестачі оперативної пам’яті тим учасникам, які оберуть Borland Pascal 7.0 або Borland C 3.1 не планується.

Також передбачається, що програми, написані під Visual C та Delphi, будуть консольними доданками й не будуть надавати будь-якого інтерфейсу користувача або використовувати спеціальні компоненти та бібліотеки для роботи із системою та пристроями.

Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

По завершенню кожного туру разом з файлами розв’язку учасник здає файл readme.txt такого змісту:

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Рік, число і місяць народження

Клас (учня, учениці)

Школа (повна назва)

Місто (село), район

Шкільний вчитель: прізвище, ім’я, по батькові

До олімпіади підготувати: прізвище, ім’я, по батькові

Тип системи програмування для кожної задачі.Основні правила виконання завдань:

 1. Запишіть програму-розв’язок в текстовий ASCII-файл, що має ім'я, вказане в умові, та розширення в залежності від використаної мови програмування.
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
  У першому рядку файлу, що містить вихідний текст програми, необхідно вказати код компілятора, який журі використає при перевірці роботи.
  Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
  Код компілятора – це коментар наступного вигляду:

Компілятор

Мова

Розширення

Код

Borland Pascal

Pascal

.pas

{ bp }

Free Pascal

Pascal

.pas

{ fp }

Delphi

Pascal

.dpr або .pas

{ Delphi }

Borland C

C

.cpp

/* bc_cpp */

Visual C

C

.cpp

/* vc_cpp */

Примітка: Звертаємо увагу на наявність одного пропуску (пробілу) після відкриваючих і перед закриваючими фігурними дужками, а також після першої і перед другою зірочкою в коді компілятора.

 1. Ваша програма-розв’язок повинна (якщо інше не передбачено в умові):

а) прочитати вхідні дані з текстового ASCII-файлу, який має ім'я, вказане в умові, та розширення .DAT;

б) прочитавши тестовий набір даних, обробити його;

в) записати результати тесту до текстового ASCII-файлу, який має ім’я, вказане в умові, та розширення .SOL. Структуру кожного рядка вихідних даних визначено в умові. Коментувати вихідні дані у файлі не треба.

Суворо дотримуйтесь форми введення даних та виведення результатів, наведеної в технічних умовах та прикладах !

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.


 1. Для обробки кожного тесту є обмеження на час, тому намагайтеся досягти найбільшої ефективності програм.

 2. Якщо можуть існувати різні розв’язки задачі, що задовольняють умові, досить побудувати один з них, якщо не передбачено умовою задачі інше.

 3. Правильність вхідних даних (недодатність або нецілість чисел, нечислові дані) перевіряти не треба.
  У статистиці категорі́йна змі́нна (англ. categorical variable) - це змінна[en], яка може набувати одного з обмеженого та, зазвичай, фіксованого числа можливих значень, відносячи таким чином кожен індивідуалізований об'єкт до певної групи, або «категорії».


 4. Протягом першої години роботи Ви можете в письмовому вигляді задавати питання щодо умов задач, на які можна відповісти “Так”, “Ні”. В разі коли відповідь є підказкою до розв’язку або явно міститься в умові задачі журі відповідає “Без коментарів”.

 5. Не забувайте регулярно зберігати проміжні версії програм-розв’язків.

 6. Будь-які зміни в тексті програми після завершення роботи учасників забороняються. Вихідний текст програми не розглядається.

 7. Якщо умова задачі не передбачає розробку розвиненого інтерфейсу користувача, користуйтесь стандартними функціями введення-виведення (Read-Write, scanf-printf, cin>>-cout<<), в програмах мовою Pascal не використовуйте модуль Crt.

 8. Якщо програма виконується на С або С , використовуйте модуль пам’яті Huge.

 9. Забороняється:

а) тримати в межах робочого місця власні дискети, книги, мобільні телефони та інші речі;
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

б) робити в програмі позначки, які можуть привести до дешифрування роботи під час перевірки;

в) реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисне призводять до нестабільної роботи комп’ютера під час перевірки роботи;

г) використовувати допоміжні (проміжні) файли, якщо протилежне не зазначено в умові;

д) робити виведення на монітор, стирати вміст монітору, використовувати затримку виведення результатів та інше, якщо протилежне не зазначено в умові.

е) модифікувати програмне забезпечення на комп’ютері, здійснювати пошук додаткових матеріалів на комп’ютері або в мережі.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.Учасники, які не дотримуються цих вимог,

будуть відсторонені від участі в олімпіаді


Скачати 50.39 Kb.

 • Основні правила виконання завдань
 • Компілятор Мова Розширення Код
 • Будь-які зміни в тексті програми після завершення роботи учасників забороняються.
 • Забороняється: а) тримати в межах робочого місця
 • Учасники, які не дотримуються цих вимог, будуть відсторонені від участі в олімпіаді