Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПасічник О. С., старший викладач

Пасічник О. С., старший викладач
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір49.6 Kb.
  1   2

УДК 330.342.3/4 (043)

Пасічник О.С. , старший викладач

кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

Перша промислова революція, що забезпечила перехід від ручної праці до машинної тривала десятиліття і її прийнято ототожнювати із винаходом парового двигуна у 17ст.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.

Парова́ маши́на - тепловий поршневий двигун зовнішнього згоряння, в якому потенціальна енергія водяної пари, котра надходить під тиском з парового котла, перетворюється в механічну роботу при зворотно-поступальному русі поршня, який через механічні ланки надає обертального руху вихідному валу.

Міжнародні економічні відносини Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.

Промисло́ва револю́ція або промисло́вий переворо́т - перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва, який розпочався в Англії у другій половині XVIII ст.

Проте перехід від мануфактур до фабричного продовжувався у розвинених країнах впродовж 18-19ст.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Вона вплинула не тільки на розвиток науки і техніки, але й на зміну структури суспільства, урбанізацію, появу нових спеціальностей.

Друга промислова революція розпочалась на початках 20 ст. і пов’язана із електрифікацією, організацією конвеєрного виробництва спочатку автомобілів (Г. Форд). Це призвело до підвищення продуктивності праці, змін в управлінні [1].

На початку 21 ст. все більше дослідників звернуло увагу, що світ вступив в епоху Третьої промислової революції, епоху цифрового виробництва. Базуючись на відмові від використання природніх ресурсів, переході до альтернативних джерел енергії разом із впровадженням комп’ютерів у виробництво вона у 2012 році була названа новою промисловою ерою [1].

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

Альтернативні джерела енергії Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.

Індустрія 3.0 базується на наступних принципах:  1. центри прибутку зміщуються від виробництва до центрів технічних розробок та дизайту;

  2. скорочення зайнятих у виробництві через зростання
  1   2