Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПасічник О. С., старший викладач

Пасічник О. С., старший викладач
Сторінка2/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір49.6 Kb.
1   2
продуктивності праці;

 • заміна традиційних централізованих моделей бізнесу так званими структурами із горизонтальною взаємодією.

  В Україні найнижча продуктивність праці з усіх європейських країн.  Варто зауважити, що ознаки Третьої промислової революції ще не є присутні у багатьох країнах як в умовах зміни світових виробничих та економічних зв’язків яскравим феноменом стає Четверта промислова революція (Революція 4.0).

  Четверта промислова революція (англ. The Fourth Industrial Revolution, також англ. Industry 4.0, нім. Industrie 4.0, укр. Промисловість 4.0) - поняття, що означає розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з якнайменшим або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес.

  Вважається, що дана концепція виникла у промисловців Європи на тлі переміщення виробничих потужностей до країн Південно-Східної Азії та інші регіони, що розвиваються.

  Окремі дослідники вважають, що свій початок вона бере у Німеччині і така назва з’явилася з 2011 року з ініціативи німецьких промисловців. Вони таким способом окреслили її як засіб підвищення конкурентоздатності обробної промисловості ФРН через посилену інтеграцію «кіберфізичних систем» (CPS) у виробничі процеси.

  Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

  Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

  Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

  Окрім цього, криза у Європі, падіння рівня ВВП та європейського ринку в цілому стали поштовхом до трансформування промисловості у Німеччині. Держава обіцяє до 6 млрд. євро допомоги компаніям, що будуть використовувати нові технології у виробництві. Ще одним поштовхом до Революції 4.0 в інших країнах став Китай, падіння промислового зростання у якого в 2015 році стало очевидним і невичерпний китайський ринок збуту може відійти у минуле.

  За прикладом ФРН, переоснащення виробничих потужностей у США стало ключовим завданням держави на офіційному рівні. У країні в 2014 році був створений некомерційний консорціум  Industrial Internet, засновниками якого є General Electric, AT&T, IBM, Intel та CISCO та можливо набути членство будь-якій компанії.

  General Electric ( GE , вимовляється Дженерал Електрик ) - американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

  Цей концерн координує та визначає пріоритети та високоефективні технології Промислового Інтернету для того, щоб зруйнувати бар’єри між різними технологіями і отримати доступ до великих даних та удосконалити інтеграцію фізичної та цифрової сфер [2]. Також було виділено 3 млрд. дол. США концерну Mercedes на завершення та тестування повністю роботизованого автомобіля, що не буде вимагати втручання водія. Таким чином, це спричинило до хвилі заяв багатьох компаній, які готові створювати цехи, де будуть працювати тільки роботи.

  Окрім цього, вартими уваги є погляди президента Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клауса Шваба, який зауважує, що Четверту промислову революцію не потрібно розглядати як розширення третьої.

  Всесвітній економічний форум Всесвітній економічний форум (ВЕФ) - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є «прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня».

  Оскільки масштаб, швидкість і вплив новітніх технологій порівняно з попередніми етапами такий, що заслуговують на власну революцію. Проте, він визначає певні небезпеки, які несе в собі Індустрія 4.0: нерівномірний розподіл результатів, дивідендів від технологічної діяльності; загроза масового безробіття; руйнування глобального управління; потенційне зловживання робототехнікою, генною інженерією та кібер-зброєю тощо.

  Ге́нна інжене́рія - це біотехнологічний прийом, спрямований на конструювання рекомбінантних молекул ДНК на основі ДНК, взятої з різних джерел, сукупність прийомів, методів і технологій одержання рекомбінантних РНК і ДНК, виділення генів з організму (клітин), здійснення маніпуляцій з генами і введення їх в інші організми.

  Ще однією зміною є та обставина, що технології потенційно можуть загрожувати бізнесу, оскільки володіння платформами, що зводять споживачів стає краще, ніж володіти базовими активами (наприклад, Uber, найбільша компанія таксі у світі, не володіє транспортними засобами;

  Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

  Facebook, найпопулярніший власник медіа, не створює інформаційного наповнення). Тому, для кращої інтеграції в умовах Четвертої промислової революції компаніям необхідно постійно модернізуватись [3].

  Незважаючи на такі ризики Індустрія 4.0 має й позитивні наслідки. Можна відзначити потенціал підвищення рівня доходів населення у глобальному масштабі та покращення якості життя, а також технологічні інновації призведуть до довгострокового зростання продуктивності у світовому розрізі. Подальше зниження транспортних витрат та витрат на зв’язок, логістика та глобальні ланцюги поставок призведуть до зменшення торгових витрат і в кінцевому результаті забезпечать глобальне економічне зростання та появу нових ринків.

  Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

  Ще однією особливістю Індустрії 4.0 є концепція так званої модульної фабрики. Вона передбачає створення єдиної сітки, в яку об’єднуються машини і вони встановлюють найбільш прийнятні для виробництва умови, мінімізують витрати, підбирають та замовляють необхідні матеріали тощо. Контроль над виробничим процесом здійснюють комп’ютери, що під’єднані до Інтернет мережі. Це наддасть їм, наприклад, можливість доступу до соціальних мереж і на основі побажань виробляти затребувану продукцію. Таким чином, це вимагає спеціального програмного забезпечення, щоб поєднати машини (обладнання) та виробничі комп’ютери, а це вже шлях до повної автоматизації виробництва, а відтак, основним фактором виробництва за таких умов стає людський капітал.

  Людськи́й капіта́л (англ. Human Capital) - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їх власності, використовуються в економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та національного доходу. Поняття людського капіталу є природним розвитком і узагальненням понять людського фактора і людського ресурсу, проте людський капітал є ширшою економічною категорією.

  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

  Тому актуальності набувають питання та виклики з якими можуть стикнутись країни (в першу чергу розвинені) в еру Індустрії 4.0: поява штучного інтелекту, роботизація, зростання безробіття (перерозподіл світового ринку праці), глобалізація соціальних мереж та розвиток технологій замкнутого циклу, вторинна переробка сировини та альтернативні джерела енергії тощо.

  Окрім цього, варто зауважити, що такі особливості Четвертої промислової революції призведуть до трансформації у суспільстві. Виробництво стане залежним від кібератак, що призводять до великих фінансових втрат. За оцінкою страхової корпорації Ллойда у 2015 році бізнес втратив від кіберзлочинів понад 400 млрд. дол. США на рік і прогнозовано, що вони збільшаться вчетверо до 2019 року [4]. А також суспільне життя людини стане ще більш віртуальним.  Таким чином аналізуючи вищесказане, слід зауважити, що нова економічна епоха вимагає консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін, щоб не допустити занепаду глобальної людської цивілізації.

  Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).


  Список використаних джерел:

  1. The third industrial revolution [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.economist.com/node/21553017

  2. http://www.iiconsortium.org/index.htm - Офіційний сайт консорціуму Industrial Internet

  3. Klaus Schwab.

   Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

   The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

  4. Steve Morgan. Cyber Crime Costs Projected To Reach $2 Trillion by 2019 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/01/17/cyber-crime-costs-projected-to-reach-2-trillion-by-2019/#366d86a33bb0
 • 1   2 • Четверта промислова революція
 • Всесвітнього економічного форуму