Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПаспорт бази даних

Скачати 63.49 Kb.

Паспорт бази даних
Скачати 63.49 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір63.49 Kb.

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Бібліотека академіїПАСПОРТ БАЗИ ДАНИХ

01 Назва БД: Електронний каталог бібліотеки НЮАУ.

Електронний каталог Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.


02 – Розробник БД : Науково-інформаційний центр Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (НІЦ АСІБТ), власна.

03 – Адміністратор БД, його телефон: інженер-програміст бібліотеки Кашаєва Людмила Валеріївна, т.704-92-13.


04 – Стислий зміст БД: наукової та навчальної літератури та рідкісних книг - 26990, дисертацій та авторефератів - 10152, збірників праць та матеріалів конференцій - 3210, періодичних видань – 3322. Усі галузі права та інші гуманітарні напрями.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Галузь права - окрема сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь права, найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права, найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання.

05 – Тип (повнотекстова, бібліографічна та ін.): бібліографічна
06 – Обсяг на момент первинної паспортизації (в М/байт/запис): всього записів в ЕК – 133451, 614 354 432 b.
07 – Дата створення: травень 1999 рік.
08 – Глибина ретроспективи (до тематичних): з 1999 р. до травня 2005 року – поточна записів всіх надходжень, ретроконверсія карткових каталогів всіх галузей права, ретроконверсія всього книжкового фонду та ретроввід актуальних статей з 1991 року.
09 – СКБД (операційне середовище): Windows NT Server 2000, Windows 2000/Windows 95/98, Windows InterBase Server.
10 – Джерело формування БД: статті, фонди бібліотеки.
11 – Частота оновлення БД: щодобова.
12 – Спосіб передачі інформації: на паперових носіях, телефонний.
13 – Категорія доступу до інформації: відкрита.
14 – Мінімально достатні технічні засоби:

Минимальные требования к Серверу.

Модель Процессор Pentium II и выше

Оперативная память 256 Мb и выше

Объем жесткого диска 10 Гb

Сетевой адаптер

Устройство для чтения CD-ROM

Видеоадаптер SVGA

Манипулятор «мышь»

Модем /-

Операционная система Windows NT Server 4.0/2000

Установленный сетевой протокол TCP/IP

Для работы с БД через Internet Web Server, IISМинимальные требования к Клиенту.

Модель Процессор 486 и выше

Оперативная память 16 Mb

Объем жесткого диска 2,5 Гb

Сетевой адаптер

Устройство для чтения CD-ROM

Видеоадаптер SVGA

Манипулятор «мышь»

Модем /-

Операционная система Windows 2000/Windows 95/98

Установленный сетевой протокол TCP/IP Netscape Navigator/Communicator,

Browser MS Explorer


Локальна обчислювальна мережа (ЛВС) на базі Windows 2000 в составі сервера баз даних (БД) та робочої станції або автоматизованих робочих міст користувачів (АРМ).
Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.
Кількість АРМ визначається наявністю персональних комп’ютерів (ПК).
15 – Друкований аналог (за наявності): карткові каталоги, картотека статей.
16 – Адреса до одержання інформації: ________м.Харків, вул. Пушкінська 77, НЮАУ ім.Я.Мудрого, т.704-92-13.
17 – Мова БД: російська, українська.
18 – Інформаційні послуги, що забезпечуються БД: разовий пошук, тиражування, тематичний пошук.
19 – Кількість зареєстрованих користувачів за роками:


РікКількість користувачів


Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Бібліотека академії

ПАСПОРТ БАЗИ ДАНИХ

01 Назва БД: Повнотекстова база документів бібліотеки НЮАУ.


02 – Розробник БД та його адреса (власна або придбана): директор Науково-інформаційний центр Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій (НИЦ АСИБТ), канд.техн.наук Шац Ілля Володимирович, власна.

03 – Адміністратор БД, його телефон: інженер-програміст бібліотеки Кашаєва Людмила Валеріївна, т.704-92-13.


04 – Стислий зміст БД: підручники, монографії, навчально-методична література, рідкісні книги – 185 документів. Усі галузі права та інші гуманітарні напрями.
05 – Тип (повнотекстова, бібліографічна та ін.): повнотекстова.
06 – Обсяг на момент первинної паспортизації (в М/байт/запис): 773 645 358 b.
07 – Дата створення: травень 1999 рік.
08 – Глибина ретроспективи (до тематичних): сучасна навчальна та навчально-методична література.
09 – СКБД (операційне середовище): Windows NT Server 2000, Windows 2000/Windows 95/98, Windows InterBase Server.
10 – Джерело формування БД: підручники, монографії, навчально-методична література, рідкісні книги.
11 – Частота оновлення БД: тижнева.
12 – Спосіб передачі інформації: на паперових носіях, телефонний.
13 – Категорія доступу до інформації: відкрита.
14 – Мінімально достатні технічні засоби:

Минимальные требования к Серверу.

Модель Процессор Pentium II и выше

Оперативная память 256 Мb и выше

Объем жесткого диска 10 Гb

Сетевой адаптер

Устройство для чтения CD-ROM

Видеоадаптер SVGA

Манипулятор «мышь»

Модем /-

Операционная система Windows NT Server 4.0/2000

Установленный сетевой протокол TCP/IP

Для работы с БД через Internet Web Server, IISМинимальные требования к Клиенту.

Модель Процессор 486 и выше

Оперативная память 16 Mb

Объем жесткого диска 2,5 Гb

Сетевой адаптер

Устройство для чтения CD-ROM

Видеоадаптер SVGA

Манипулятор «мышь»

Модем /-

Операционная система Windows 2000/Windows 95/98

Установленный сетевой протокол TCP/IP Netscape Navigator/Communicator,

Browser MS Explorer


Локальна обчислювальна мережа (ЛВС) на базі Windows 2000 в составі сервера баз даних (БД) та робочої станції або автоматизованих робочих міст користувачів (АРМ).
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Кількість АРМ визначається наявністю персональних комп’ютерів (ПК).
15 – Друкований аналог (за наявності): книги та навчально-методична література.
16 – Адреса до одержання інформації: ________м.Харків, вул. Пушкінська 77, НЮАУ ім.Я.Мудрого, т.704-92-13.
17 – Мова БД: російська, українська.
18 – Інформаційні послуги, що забезпечуються БД: разовий пошук.
19 – Кількість зареєстрованих користувачів за роками:


РікКількість користувачів


Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Бібліотека академії

ПАСПОРТ БАЗИ ДАНИХ

01 Назва БД: Інформаційно-пошукова система “Наукові роботи з проблем держави і права в Україні”. Теми захищених і незахищених дисертацій з 1992 року, науково-дослідних робіт, що виконуються науковими установами з 1999 року.


02 – Розробник БД та його адреса (власна або придбана): Академія правових наук України, Науково-дослідний центр правової інформатики, придбана.
Національна академія правових наук України - вища галузева наукова установа України (з 1993 р.). До 1993 р. академія діяла в статусі громадської організації.

03 – Адміністратор БД, його телефон: інженер-програміст бібліотеки Кашаєва Людмила Валеріївна, т.704-92-13.


04 – Стислий зміст БД: БД покликана забезпечити інформацію щодо дисертацій, які захищені та затверджені ВАК України, науково-дослідних робіт з проблем держави і права, що виконуються науковими установами в Україні, а також видачу статистичної та довідкової інформації. Передбачено можливості пошуку даних за ключовими словами та іншими параметрами, роздрукування інформації по окремій роботі або списку робіт.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

05 – Тип (повнотекстова, бібліографічна та ін.): бібліографічна
06 – Обсяг на момент первинної паспортизації (в М/байт/запис): 2843 дисертацій, 20 960 b.
07 – Дата створення: 24.03.2004 рік.
08 – Глибина ретроспективи (до тематичних): дисертації з 1992 року до 2003 року.
09 – СКБД (операційне середовище): Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows XP.
10 – Джерело формування БД: дисертації.

11 – Частота оновлення БД: місячна.

12 – Спосіб передачі інформації: на паперових носіях, телефонний.

13 – Категорія доступу до інформації: відкрита.


14 – Мінімально достатні технічні засоби:

CPU 300MHz, 64 Mb RAM, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows XP.


15 – Друкований аналог (за наявності): дисертації.
16 – Адреса до одержання інформації: ________м.Харків, вул. Пушкінська 77, НЮАУ ім.Я.Мудрого, т.704-92-13.
17 – Мова БД: українська.
18 – Інформаційні послуги, що забезпечуються БД: разовий пошук, тематичний пошук.
19 – Кількість зареєстрованих користувачів за роками:


Рік

2004

2005

Кількість користувачів

4

1


Скачати 63.49 Kb.

  • ПАСПОРТ БАЗИ ДАНИХ