Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПедагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе

Скачати 151.7 Kb.

Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
Скачати 151.7 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір151.7 Kb.
  1   2

// Початкова школа. – 2000. – № 2. – С. 56–57.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Дем’янко Н.Ю.


ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.М.ВЕРХОВИНЦЯ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В.М. Верховинца в современной начальной школе. В статье раскрывается воспитательное значение и определяется место фольклора в деятельности и наследии выдающегося украинского педагога, музыковеда, этнографа, хореографа, дирижёра и композитора В.Н. Верховинца, представлена классификация и характеристика фольклорных жанров (эпических, лирических, драматических), выявлена специфика их использования в научно-методических работах и практической деятельности педагога в школах, высших учебных заведениях и художественных коллективах.

Demyanko Nataliya Yuriyvna. Actuality and introduction of the ideas of V.M. Verhovinets in a modern primary school. The educational importance and the position of folklore in the activity and heritage of V.M. Verhovinets are shown in this article. V.M. Verhovinets was prominent Ukrainian musical expert, teacher, ethnographer, choreographer, conductor and composer. Classification and description of folklore genres (epic, lyric, dramatic) are presented. Specific character of usage of these genres in the research methodical works and practical activity of the teacher in schools providing general education, institutes of higher education and artistic groups is revealed.

Серед концептуальних положень реформування системи освіти в Україні провідними є її національна спрямованість, невіддільність від національного грунту, органічне поєднання з історією і традиціями українського народу, необхідність пізнання, всебічного осмислення і раціонального застосування у сучасному навчально-виховному процесі усіх найкращих пластів вітчизняної педагогіки, забороненої чи навмисно забутої спадщини її провідних творців.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Серед них
репресований, розстріляний і посмертно реабілітований видатний український педагог, музикознавець, етнограф, хореограф, диригент і композитор Василь Миколайович Верховинець (Костів) (1880-1938).
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Верхови́нець Васи́ль Микола́йович (справжнє прізвище Костів; нар. 5 січня 1880, Старий Мізунь - пом. 11 квітня 1938) - український композитор, диригент і хореограф, перший теоретик українського народного танцю.
Своєю багатогранною творчістю він зробив вагомий внесок у розвиток теорії і практики виховання.

Професор В.М.Верховинець – педагог-новатор, викладач вищої школи, автор навчальних програм, підручника, посібника, основоположник українського музично-ігрового репертуару для дітей (“Весняночка”), засновник теоретичних засад розвитку національної хореографії (“Теорія українського народного танцю”), постановник першого національного балету (“Пан Каньовський”, муз. М. Вериківського), дослідник українського фольклору (“Українське весілля”), основоположник сценічного жанру – театралізованої пісні, організатор художнього колективу нового типу (“Жінхоранс”), автор численних хорових і вокальних творів, аранжувань українських народних пісень.

UA:ПЕРШИЙ (назва на логотипі; заголовок на офіційному сайті - «Перший канал»; колишні назви: УТ-1, Перший національний) - український суспільний телеканал.
Украї́нські наро́дні пісні́ - це фольклорні твори, які створені в усі епохи розвитку нації, зберігаються в народній пам'яті й передаються з вуст в уста.

  1   2


Скачати 151.7 Kb.

  • ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В.М.ВЕРХОВИНЦЯ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В.М. Верховинца в современной начальной школе.
  • Demyanko Nataliya Yuriyvna. Actuality and introduction of the ideas of V.M. Verhovinets in a modern primary school.