Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПедагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти

Скачати 413.82 Kb.

Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти
Скачати 413.82 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір413.82 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

АПН України

ЗАХАРІЙЧУК Марія Дмитрівна

УДК 37. 012 (043.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
3)Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Робота виконана в Київському міському педагогічному університеті ім. Б.Д. Грінченка

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Бібік Надія Михайлівна, АПН України, відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті,

академік-секретар


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Пєхота Олена Миколаївна, Миколаївський державний педагогічний університет

ім. В.О.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського - один із найстаріших і найавторитетніших вищих навчальних закладів на півдні України IV рівня акредитації.
Сухомлинського,

кафедра педагогічних технологій та педагогічної майстерності, завідувачка; факультет післядипломної освіти, декан
кандидат педагогічних наук, доцент

Байбара Тетяна Миколаївна, Інститут педагогіки АПН України, лабораторія початкової освіти, завідувачка
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет

ім. М.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Тетяна Миколаївна Її́ Імпера́торська Висо́кість, Вели́ка княжна́ Тетя́на Микола́ївна (рос. Татьяна Николаевна Романова; нар. 29 (11) травня 1897(18970511), Петергоф - пом. 17 липня 1918, Єкатеринбург) - друга донька імператора Миколи II і Олександри Федорівни.

  1   2   3   4


Скачати 413.82 Kb.

  • Педагогічні спостереження як компонент професійного
  • Робота виконана в
  • Бібік Надія Михайлівна
  • Пєхота Олена Миколаївна , Миколаївський державний педагогічний університет