Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПередумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки Методична розробка уроку узагальнення Марина Бровді викладач історії дптнз

Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки Методична розробка уроку узагальнення Марина Бровді викладач історії дптнз
Дата конвертації16.04.2017
Розмір78 Kb.

Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки
Методична розробка уроку узагальнення

Марина Бровді

викладач історії ДПТНЗ

«Білківський професійний аграрний ліцей»

Важливим компонентом процесу навчання історії було і залишається оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Оцінювання виступає метою перевірки якості засвоєння учнями необхідних знань, умінь і навичок.

Пропонована робота, містить завдання для тест-контролю навчальних досягнень з Всесвітньої історії по темах «Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки», «Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів». Передбачено для першого курсу професійно-технічного навчального закладу і укладено відповідно до чинної програми.

Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
Версальська система мирних договорів - світовий порядок, основи якого були встановлені державами-переможцями, головним чином, Великою Британією, Французькою республікою, США і Японською імперією, після закінчення Першої Світової Війни.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Кожен варіант складається з одинадцяти завдань: • завдання 1- 4 потребують обрати одну правильну відповідь ;

 • завдання 5 – розташувати у хронологічній послідовності події або встановити відповідність;
  Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).


 • завдання 6 – розкрити зміст поняття;

 • завдання 7- 9 – коротко відповісти запитання;

 • завдання 10- заповнити таблицю;

 • завдання 11- обґрунтовано з висвітленням власної точки зору відповісти запитання.

Мета даної розробки полягає в тому, що її можна застосовувати не тільки як завдання на тест-контроль, а також як завдання на семінарське заняття по даним темам.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Розробка покликана допомогти учням у самостійній роботі над певною темою, сприяти кращому опрацюванню навчального матеріалу.

Послідовність завдань дає можливість викладачу об’єктивно оцінити знання учнів з відповідного матеріалу (орієнтовано : 1-4 завдання – по 0,5 балу, 5-9 завдання – по 1бал, 10-11 завдання по 1,5).
Варіант І

Рівень І


1. До складу Антанти входили :

А) США, Велика Британія, Німеччина;

Б) Франція, Італія, Болгарія;

В) Франція, Велика Британія, Росія.

2. Приводом до початку Першої світової війни стало:

А) вбивство ексгерцога Франца-Фердинанта;

Б) створення Антанти;

В) Балканські війни.

3. Які імперії розпалися в Європі після Першої світової війни :

А) Російська, Австро-Угорська, Німецька;

Балканські війни, дві війни 1912-1913 і 1913 р. (передували Першій світовій війні), у результаті яких Балканські держави визволили терен Європи від османського загарбання за винятком невеликої області навколо Константинополя (Східної Фракії).
Перша світова війна Пе́рша світова́ війна́ - світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все у Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, і у якому брало участь 38 держав із населення 1,5 млрд.

Б) Російська, Італійська, Австро-Угорська;

В) Російська, Італійська, Німецька.

4. До якої держави внаслідок війни відійшли Ельзас і Лотарингія :

А) до Франції; Б) до Німеччини; В) до Італії.

Рівень ІІ

5. Вкажіть яка подія з названих трьох сталася пізніше :

А) Паризька мирна конференція;

Пари́зька ми́рна конфере́нція 1919-1920 - міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для вироблення і підписання умов з переможеними державами у Першій світовій війні 1914-1918.

Б) Генуезька конференція;

В) Локарнська конференція.

6. Протекторат – це ____________.

7. Які держави уклали Рапалльський договір?

8. Що стало приводом для вступу США у війну?

9. Де і коли німецькі війська вперше вдало застосували хімічні речовини в бою?

Локарнська конференція - міжнародна конференція, що відбулася з 5 по 16 жовтня 1925 у місті Локарно (Швейцарія). її учасники - Бельгія, Великобританія, Італія, Німеччина, Польща, Франція та Чехословаччина - підсумували тривалі переговори про гарантії кордонів, які склалися у Європі після Першої світової війни.
Генуе́зька конфере́нція - міжнародна зустріч з економічних і фінансових питань в Генуї (Італія), проходила з 10 квітня по 19 травня 1922 року. В ній брали участь 29 держав. Перша представницька міжнародна конференція, де брали участь країни Четверного союзу та Росія (СССР).
Речовина Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

Рівень ІІІ.

10. Заповніть таблицю « Міжнародні конференції «20-х рр..» (дві на вибір).


Назва конференції,

місце проведенняДата

Учасники

Питання, що обговорювалось

Результати11. Як Перша світова війна вплинула на внутрішнє становище країн ? Які держави виявились найменш підготовленими до війни ?


Варіант ІІ

Рівень І


 1. «План Шліффена» у першу чергу передбачав розгром :

А) Росії; Б) Франції; В) Англії; Г)Німеччини.

2. До якого року Першої світової війни відносяться вказані події : битва під Капоретто; вступ у війну США; укладення першого сепаратного миру :

А) 1915 р; Б) 1916 р; В) 1917 р; Г) 1918р.

3. Головнокомандуючий союзними військами країн Антанти на завершальному етапі війни був :

А) Ф.

Сепаратний мир - мирний договір або перемир'я, укладені з противником однією з держав, що входить до коаліції країн, які ведуть війну, без відома чи згоди своїх союзників.
Анта́нта (від фр. entente - згода, початок виразу фр. Entente cordiale - сердечна угода) - військово-політичне угрупування, основними членами якого були Велика Британія, Французька республіка і Російська імперія, створене в 1904–1907 роках.
Фош; Б) Дж.Першинг; В) Ж. Жофр.

4. Яка країна зазнала найбільших людських втрат у Першій світовій війні?

А) Англія; Б)Франція; В)Росія; Г) Німеччина.

Рівень ІІ

5. Установіть послідовність подій :

А) вступ у війну США;

Б) Галицька битва;

Га́лицька би́тва - одна з найбільших битв Першої світової війни. У операції брали участь 3-тя, 4-та, 5-та, 8-ма, 9-та армії у складі російського Південно-Західного фронту (командувач фронтом - генерал Микола Іванов) і 4 австро-угорських армії (ерцгерцог Фрідріх, фельдмаршал Гетцендорф), а також німецька група генерала Р.

В) перша в історії хімічна атака;

Г) російсько – японська війна.

6. Сепаратний мир – це

7. Які держави утворили Малу Антанту?

8. Чому битва під Верденом отримала назву «верденська м’ясорубка»?

9. Позначте назву приміщення у якому було підписано Комп’єнське перемир’я :

А) вагон; Б) музей; В) палац культури; Г) театр.

Рівень ІІІ.

10. Порівняйте три великі битви Першої світової війни на вибір.
Назва, де відбулася

Дата

Учасники

Людські втрати

Наслідки

1

2

3
11. Проаналізуйте результати та історичне значення Версальсько-Вашингтонської системи повоєнного врегулювання міжнародного становища.


Варіант ІІІ

Рівень І


 1. Позначте назву поді, що відбулася 28 червня 1914 р.

А) вступ у війну США;

Б) «Диво на Марні;

В) Комп’єнське перемир’я;

Г) Сараєвське вбивство.

Сараєвське вбивство - вбивство 28 червня 1914 ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського престолу, та його дружини герцогині Софії Гогенберг у Сараєві сербським гімназистом Гаврилом Принципом, членом сербської терористичної організації «Млада Босна».

2. Позначте назву договору, який стосувався Китаю:

А) «договір чотирьох»;

Б) «договір п’яти»;

В) «договір семи»;

Г) «договір дев’яти».

3. Делегацію Великої Британії на Паризькій мирній конференції представляв:

А) Д.Лойд-Джордж; Б) Ж.Клемансо; В) В.Черчіль; Г) В.Вільсон.

4. Перша світова війна тривала:

А) 28.06.1914-20.101918рр.; Б)01.09.1914-01.12.1918рр.;

В) 01.08.1914-11.12.1918рр.; Г)01.08.1914-11.11.1918рр.

Рівень ІІ

5. Установіть відповідність:

А. Сомма; 1.місце поразки німецьких армій під Парижем;

Б. Мазурські 2. фортеця, що довго оборонялася від німецького натиску;

озера;

В. Сарикамиш; 3. річка в битві на якій вперше використали танки;Г.Верден. 4. місце оточення і знищення російського корпусу

А.

Російський корпус (рос. Ру́сский ко́рпус, Ру́сский охра́нный ко́рпус, Ру́сский ко́рпус в Се́рбии, нім. Russisches Schutzkorps Serbien) - корпус, сформований з російських білоемігрантів, що воювали проти югославських партизанів і Червоної Армії на боці Третього Рейху.
Самсонова;

5. місце битви на російсько-німецькому фронті, де

перемогла Росія.

6. Репарації – це .

7. «План Шліффена» передбачав….

8. Який день і чому вважають «найчорнішим днем в історії німецької армії»?

9. Продовжіть думку: О.О.Брусилов (1853-1926) – головнокомандувач……..

Рівень ІІІ

10. Опишіть основні стратегічні плани супротивників напередодні Першої світової війни.Країна

Взаємні претензії

Росія
Франція
Англія
Німеччина11. Чи вважаєте ви, що в ході Першої світової війни змінилася роль жінки. Якщо так, то в чому це проявилося після війни. Відповідь обґрунтуйте.


Варіант ІV

Рівень І


 1. Документ, який висунула Австро-Угорщина Сербії 23 липня 1914р. називається :

А) ультиматум; Б) сепаратний мир; В) анексія.

2. Битва під Верденом відбулася :

А. 1914 р; Б. 1915 р; В.1916 р.

3. Який з договорів Вашингтонської конференції стосувався військово-морських роззброєнь?

А) «договір чотирьох»;

Б) «договір п’яти»;

В) «договір семи»;

Г) «договір дев’яти».

4. Брестський мир було укладено між :

А) Румунією і країнами Четвертного союзу;

Б) між Росією і країнами Четвертного союзу;

В) Антантою і четвертним союзом.

Рівень ІІ

5. Установіть відповідність з якою державою був підписаний договір:

1. Версальський А. з Австрією;

2.Сен-Жерменський Б. з Туреччиною;

3. Тріанонський В. з Німеччиною;

4. Севрський Г. з Болгарією;

5. Нейїський Д.Угорщиною.

6. Ліга Націй – це

7.

Лі́га Націй - перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами. На практиці основними завданнями були дотримання прав національних меншин і вирішення територіальних конфліктів у світі після Першої світової війни.
За Лозаннським договором 1923 р. переглядалися умови попереднього договору з…(країна).

8. Основним питанням Вашингтонської конференції було впорядкування розбіжностей щодо поділу сфер впливу у …..

Сфе́ра впли́ву - регіон, який фактично знаходиться під безумовним політичним, економічним і культурним впливом іншої держави. Країни, які потрапляють у сферу впливу сильної держави, називаються «сателітами».
(регіон).

9. «План Юнга» - це..

Рівень ІІІ

10. Автором «14 пунктів» є ……. . Напишіть 8 з них.

11. Проаналізуйте значення реалізації планів Дауеса і Юнга для Єврипи та США.

План Дауеса - план економічного оздоровлення Німеччини після Першої світової війни.


Варіант V

Рівень І


1. Італія вступила у Першу світову війну :

А) 1914 р; Б) 1915 р; В) 1917 р.

2. Пакт Бріана - Келлога було прийнято :

А) 1926 р; Б) 1927 р; В) 1928 р.

3. Паризька мирна конференція розпочала роботу :

А) листопаді 1918 р; Б) вересні 1919 р;

В) січні 1919 р; Г) червні 1919 р.

4. Позначте прізвище терориста, який вбив ексгерцога Франца-Фердинанта:

А) Гаврило Принцип ; Б) Філіп Петен;

В) Фердинант Фош; Г) Кирило Доміно.

Рівень ІІ

5. Позначте події, які відбулися на Східному фронті у 1914 р. :

1. Верденська битва;

Гаври́ло При́нцип (* 25 липня 1894 - † 28 квітня 1918) - боснійський серб, який убив Франца Фердінанда, Ерц-герцога австрійського, та його дружину Графиню Софі у Сараєві 28 червня, 1914. Цей інцидент спонукав Австрію почати ворожі дії по відношенню до Сербії, які призвели до Першої світової війни.
Ве́рденська би́тва (фр. Bataille de Verdun, нім. Schlacht um Verdun) - битва на Західному фронті у Першій світовій війні, яка тривала з 21 лютого по 18 грудня 1916 року. Відбулася на горбистій місцевості на північ від міста Верден-сюр-Мез, що у північно-східній Франції.

2. вторгнення німецьких військ у Бельгію та Люксембург;

3. вступ у війну США;

4. «Диво на Марні»;

5. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії.

6. Індустріалізація – це…

7. Яка держава за Версальськими домовленостями отримала значну частину німецької «спадщини» в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ?

8. Якою була кількість населення світу в 1900 р.?

9. Продовжіть речення : Фердинант Фош ( 1815-1929) у роки першої світової війни прославився як……

Рівень ІІІ

10. Опишіть вплив Першої світової війни на переосмислення системи загальнолюдських цінностей.

11. Якими були характерні риси народонаселення світу на початку ХХ століття?


Список використаної літератури:


 1. Померун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.
  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
  : Генеза, 2005. – 328 с.

 2. Померун О., Власов В. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів : формальне виставлення тематичного бала чи система контрольних процедур з теми? // Історія в школах України. – 2009.- № 1-2. – С.3.
 • Всесвітньої історії
 • Балканські війни
 • Паризька мирна конференція
 • Генуезька конференція