Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електричні станції»

Скачати 138.36 Kb.

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електричні станції»
Скачати 138.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.04.2017
Розмір138.36 Kb.
  1   2


Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Електричні станції»
Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч.
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
1

Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2

Електромагнітні перехідні процеси

Електротехнічні матеріали

Гідроелектростанції та гідротехнічні споруди

Математичне моделювання в електроенергетиці

Техніка та електрофізика високих напруг

Електропостачання власних потреб електричних станцій
Програми дисциплін
Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
1

Термічна стійкість апаратів

Класифікація електричних апаратів. Основи теорії електричних апаратів. Нагрівання електричних апаратів. Термічна стійкість апаратів.Динамічна стійкість апаратів

Електродинамічні зусилля в електричних апаратах. Динамічна стійкість апаратів. Електричні контакти.Електрична дуга

Основи теорії горіння та гашення електричної дуги.

Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.
Дугови́й розря́д - вид самостійного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги.
Способи та пристрої гашення електричної дуги.Електромагніти

Електромагніти постійного та змінного струму.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Електромагнітні механізми апаратів.Апарати керування електроприймачами

Апарати керування. Резистори та реостати. Електромагнітні контактори та магнітні пускачі.Реле та давачі

Типи реле, їх конструкція та застосування. Давачі неелектричних величин, їх типи, конструкція та застосування.Апарати на напругу до 1000 В

Вимикачі автоматичні, рубильники та перемикачі. Запобіжники.Апарати на напругу вище 1000 В

Вимикачі високої напруги, типи, конструкція. Роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі та вимикачі навантаження.Захисні електричні апарати

Реактори та конденсаторні батареї. Розрядники, обмежувачі перенапруг, високочастотні загороджувачі.Вимірювальні трансформатори

Вимірювальні трансформатори струму та напруги.

Вимика́ч наванта́ження (конта́ктний) (англ. (mechanical) switch) - контактний комутаційний апарат, здатний вмикати, проводити і вимикати струми під час нормальних умов у колі, втому числі під час нормованих робочих перевантажень, а також витримувати протягом нормованого часу струми під час нормованих ненормальних умов у колі, таких як коротке замикання
Трансформа́тор стру́му (англ. current transformer) - вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування, практично пропорційна первинній напрузі і у разі відповідного з'єднання, відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю.
Типи, параметри. Схеми включення ТА й ТV.Компонування електричних апаратів

Принципи та способи розміщення електричних апаратів на електростанціях та підстанціях. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електричних апаратів.


Література

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты / А.А. Чунихин. – М. : Энергоатомиздат, 1988.

2. Родинштейн А.А. Электрические апараты / А.А. Родинштейн. – Л. : Энергоатомиздат, 1984.

3. Электрическая часть станций и подстанций : учеб. для вузов / под ред. А.А. Васильева. – М. : Энергоатомиздат, 1990.

Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2
Загальні поняття про ЕС та ПС

Загальні поняття про ЕС та ПС. Енергетика України. Основні типи ЕС та ПС, технологічні схеми. Основне електрообладнання ЕС та ПС, класифікація, режими роботи. Графіки навантаження ЕС та ПС. Режими роботи нейтралі в електричних мережах.

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.Синхронні генератори та компенсатори

Синхронні генератори та компенсатори: їх типи, системи охолодження, збудження, схеми та пристрої гасіння поля. Включення синхронних генераторів на паралельну роботу і режими роботи синхронних машин.Силові трансформатори і автотрансформатори

Силові трансформатори і автотрансформатори: їх типи, елементи конструкції, схеми та групи з’єднання, системи охолодження, навантажна здатність. Регулювання напруги за допомогою трансформаторів і автотрансформаторів, режими роботи автотрансформаторівНагрівання провідників і апаратів,

електродинамічна дія струмів короткого замикання (КЗ)

Шинні конструкції та їх призначення, нагрівання шин та кабелів в нормальних умовах.

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
Термічна дія струмів КЗ, динамічна дія струмів КЗ, термічна та електродинамічна дія струмів КЗ. Гнучкі та жорсткі шинні конструкції розподільчих пристроїв високої напруги.
Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами.
Вибір та перевірка гнучких та жорстких шинних конструкцій, кабелів, ізоляторів.Електричні схеми електричних станцій (ЕС)

та підстанцій (ПС)

Класифікація схем ЕС і ПС. Вимоги до головних схем. Структурні схеми ЕС і ПС. Вибір потужності трансформаторів ЕС і ПС. Розподільчі пристрої ЕС і ПС. Головні схеми електричних з’єднань ЕС і ПС різних типів. Обмеження струмів КЗ.Власні потреби електричних станцій та підстанцій

Власні потреби електростанцій та ПС. Склад споживачів власних потреб. Джерела живлення та схеми електропостачання ВП. Самозапуск двигунів ВП електростанцій.Системи керування, постійний струм ЕС та ПС

Системи оперативного струму на ЕС і ПС. Джерела постійного оперативного струму. Схеми з’єднання і режими роботи акумуляторних батарей класифікація і призначення вторинних кіл ЕС і ПС. Принцип роботи систем керування контролю та сигналізації на ЕС і ПС.

Електри́чний акумуля́тор (від лат. accumulare - «нагромаджувати»), а також, у випадку послідовного чи паралельного включення групи електричних акумуляторів, як електричних елементів живлення - електрична батарея, - акумуляторна батарея (послідовно з'єднані акумуляторні електрохімічні комірки) - хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії та автономного електроживлення різноманітних електротехнічних пристроїв та систем. Електричний акумулятор належить до категорії вторинних хімічних джерел струму.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.Розподільчі пристрої ЕС та ПС

Конструкції розподільчих злагод. Основи компоновки ЕС і ПС. Заземлювальні пристрої.

  1   2


Скачати 138.36 Kb.

 • Електрична частина електричних станцій
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2
 • Електропостачання власних потреб електричних станцій Програми дисциплін
 • Термічна стійкість апаратів
 • Динамічна стійкість апаратів
 • Електромагніти
 • Апарати керування електроприймачами
 • Апарати на напругу до 1000 В
 • Вимірювальні трансформатори
 • Компонування електричних апаратів
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій, ч. 2 Загальні поняття про ЕС та ПС
 • Синхронні генератори та компенсатори
 • Силові трансформатори і автотрансформатори
 • Нагрівання провідників і апаратів, електродинамічна дія струмів короткого замикання (КЗ)
 • Електричні схеми електричних станцій (ЕС) та підстанцій (ПС)
 • Власні потреби електричних станцій та підстанцій
 • Системи керування, постійний струм ЕС та ПС
 • Розподільчі пристрої ЕС та ПС