Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування

Скачати 125.92 Kb.

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування
Скачати 125.92 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір125.92 Kb.

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування

для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів зі спеціальності "Електропобутова техніка"


 • Електропобутова техніка

 • Електричні машини

 • Електричні машини електропобутової техніки

 • Електричні апарати

 • Математичні задачі електромеханіки


Програми дисциплін

  • Електропобутова техніка

Побутові холодильники та морозильники

Компресійні холодильні агрегати, їх розрахунок і конструкція.

Холодильний агрегат (рос. холодильный агрегат; англ. cooling plant, refrigerator; нім. Kälteanlage f, Kühlanlage f) - конструктивно об'єднані в один блок основні елементи холодильної машини і пов'язані з ними допоміжні пристрої.
Компресори побутових холодильників та морозильників. Конструктивне вирішення листорубних і ребристорубних випаровувачів. Призначення і класифікація конденсаторів. Конструкція шаф побутових холодильників та морозильників. Системи регулювання температурних параметрів холодильників. Система забезпечення пуску і зацикленої роботи компресорів. Характеристики компресійних холодильників та морозильників. Абсорбційні холодильники побутового призначення. Фізична модель для розрахунку абсорбера, генератора, ректифікатора, конденсатора і випаровувача. Термоелектричні побутові холодильники. Сучасні холодильники дво-, трикамерного виготовлення. Морозильні камери вітчизняного та зарубіжного виконання. Схеми автоматичного керування в холодильних машинах.


Білизнооброблювальні машини

Активаторні пральні машини.

Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Холодильна машина - пристрій, що служить для відводу теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього середовища. Процеси, що відбуваються в холодильних машинах, є окремим випадком термодинамічних процесів, тобто таких, в яких відбувається послідовна зміна параметрів стану робочої речовини: температури, тиску, питомого обсягу, ентальпії.
Автоматичне керування Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Фізи́чна моде́ль - фізичне представлення системи, об'єкта, явища або процесу з метою їхнього дослідження, тобто представлення за допомогою іншого фізичного («реального») об'єкта, що має в тому чи іншому аспекті «аналогічну» динаміку «поведінки», що водночас означає, що математичні моделі об'єкта дослідження та об'єкта-моделі є «аналогічними» (якщо не тотожними).
Пра́льна маши́на (розм. пралка, пралька) - електропобутова машина для прання.
Центрифуга. Насоси. Привод активаторних машин. Пральні машини барабанного типу. Призначення та конструктивне виконання давача-реле температури, електромагнітного клапана, насоса, блокувального пристрою, ТЕНів. Вибір електродвигуна. Машини для сушіння білизни. Машини і прилади для прасування білизни. Системи керування побутових пральних машин вітчизняного та зарубіжного виконання.


Електропобутові порохотяги та підлогонатирачі,

кухонні машини та прилади мікроклімату житла

Порохотяги та підлогонатирачі побутового призначення. Конструкції багатофункціональних вбиральних машин. Побутові підлогонатирачі. Прилади електроклімату та особистої гігієни.

Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Гігієна Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Прилади мікроклімату житла. Кухонні машини та прилади. Кавомолки, кавоварки, електром’ясорубки, тостери, електрофритюрниці, електропечі. Грилі, яйцеварки, електрозбивачки. Електричні машинки для підстригання волосся. Побутові фени, електромасажні прилади і електроприлади для обігрівання, електросушки. Електропраски, електрообігрівачі, сушки для рук. Електровафельниці. Комплексний параграф до розділу ”Електропобутові порохотяги та підлогонатирачі, кухонні машини та прилади мікроклімату житла”.


Лiтература

1. Лир Э.В. Петко И.В. Электробытовые машины и приборы. Справочник. – Киев Техника 1990г. 270 с.  • Електричні машини

Загальні положення

Електричні машини – перетворювачі енергії. Основні типи електричних машин, їх роль і значення в сучасній техніці і енергетиці.

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.
Коротка історія розвитку електричних машин і трансформаторів, електромашинобудування і трансформаторобудування.
Коротка історія - український короткометражний фільм режисера Івана Тімшина, частина альманаху Україно, goodbye!.
Матеріали, які застосовуються в електромашинобудуванні. Принцип зворотності електричних машин.


Машини постійного струму

Основні елементи конструкції машин постійного струму. Принцип роботи машин постійного


струму. Класифікація якірних обмоток, їх основні характеристики і принципи виконання. Прості і складні, петльові і хвильові обмотки. Умови симетрії обмоток якоря. Практичне виконання обмоток. Основні області застосування різних типів обмоток якоря. Електрорушійна сила (ЕРС) обмотки якоря.
Електрорушійна сила - кількісна міра роботи сторонніх сил із переміщення заряду, характеристика джерела струму.
Магнітне поле в повітряному проміжку машини при неробочому ході. Намагнічувальна сила (НС) повітряного проміжку. НС зубців, осердя якоря, полюсів і ярма статора. Крива намагнічування машини. Магнітне поле машини при навантаженні. Реакція якоря в генераторі. Поперечна і поздовжня магніторушійна сила (МРС) якоря. Реакція якоря в двигуні. Розмагнічувальна сила поперечної реакції якоря. Комутація струму. Значення і суть комутаційного процесу. Прямолінійна комутація. Криволінійна комутація. Основні способи покращення комутації: зміщення щіток з геометричної нейтралі, застосування додаткових полюсів і компенсаційної обмотки, вкорочення кроку обмотки. Втрати і коефіцієнт віддачі машини постійного струму. Генератори постійного струму.
Генера́тор пості́йного стру́му - електрична машина постійного струму (генератор), що перетворює механічну енергію на електричну. Дія генератора постійного струму ґрунтується на явищі електромагнітної індукції: збудженні змінної електрорушійної сили в обмотці ротора (якоря), при його обертанні в основному магнітному полі, створюваному обмоткою збудження на полюсах.
Класифікація генераторів за способом збудження. Енергетична діаграма і рівняння електричної рівноваги в генераторі. Електромагнітний момент генератора. Характеристики генераторів. Характеристики генератора з незалежним збудженням: неробочого ходу, навантажувальна, зовнішня і регулювальна. Генератор з паралельним збудженням. Умови його самозбудження і характеристики.Генератор з послідовним збудженням. Генератор зі змішаним збудженням. Паралельна робота генераторів постійного струму. Двигуни постійного струму.
Двигун постійного струму (ДПС) - електрична машина постійного струму, що перетворює електричну енергію постійного струму в механічну енергію.
Класифікація двигунів за способом збудження. Енергетична діаграма двигуна. Електромагнітний момент двигуна. Рівняння механічної рівноваги (моментів). Рівняння електричної рівноваги. Характеристики двигунів. Пуск в хід і робочі характеристики паралельного двигуна. Регулювання частоти обертання паралельного двигуна реостатом в колі якоря і збудження і зміною напруги мережі.
Рівнова́га - стан фізичної системи, в якому її характеристики не змінюються з часом.
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
Каскад (система) ГД і ГДМ. Пуск в хід і робочі характеристики послідовного двигуна. Регулювання частоти обертання послідовного двигуна реостатом у колі якоря, шунтуванням обмотки збудження і шунтуванням обмотки якоря. Паралельно-послідовний і послідовно-паралельний двигуни змішаного збудження.

Трансформатори

Визначення і основні типи трансформаторів. Основні конструктивні елементи трансформатора. Рівняння трансформатора з феромагнітним осердям. Зведення обмоток трансформатора до однієї кількості витків. Заступна схема трансформатора. Векторна діаграма трансформатора. Неробочий хід і коротке замикання трансформатора. Зміна напруги трансформатора. Втрати і коефіцієнт віддачі трансформатора. Трифазні трансформатори. Схеми і групи сполучень трифазних двообмоткових трансформаторів. Паралельна робота трансформаторів. Спеціальні типи трансформаторів. Автотрансформатори. Трансформатори для випрямлячів. Зварювальні трансформатори. Трансформатори для регулювання напруги. Пічні трансформатори. Випробувальні трансформатори.


Загальні питання теорії машин змінного струму

Класифікація і загальна характеристика машин змінного струму.

Зварювальний трансформатор - трансформатор, який перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для живлення зварювальної дуги.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Основні елементи конструкції і принцип дії машин змінного струму. Загальна характеристика і класифікація якірних обмоток. Принцип складання схеми якірної обмотки. Одношарові якірні обмотки. Двошарові петлеві якірні обмотки з цілою і дробовою кількістю пазів на полюс і фазу. Двошарові хвильові якірні обмотки з цілою і дробовою кількістю пазів на полюс і фазу. Електрорушійна сила (ЕРС) якірної обмотки машини змінного струму. Магніторушійна сила (МРС) однофазної якірної обмотки. Пульсуюче магнітне поле. МРС трифазної обмотки. Обертове магнітне поле. Властивості третьої гармоніки МРС трифазної обмотки.


Асинхронні машини

Призначення і роль асинхронної машини в народному господарстві.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Типи асинхронних машин. Основні режими роботи трифазної асинхронної машини. Основні елементи конструкції трифазного асинхронного двигуна.
Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).
Явища в асинхронному двигуні при нерухомому роторі і при обертанні ротора під навантаженням. Основні рівняння асинхронного двигуна. Зведення ротора асинхронної машини до її статора. Рівняння зведеного асинхронного двигуна. Заступна схема і векторна діаграма асинхронного двигуна. Неробочий хід і дослід короткого замикання асинхронного двигуна. Енергетична діаграма асинхронного двигуна. Електромагнітний момент асинхронного двигуна. Робочі характеристики асинхронного двигуна. Пуск в хід асинхронних двигунів. Двоклітковий двигун. Глибокопазний двигун. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів зміною ковзання (підведеної напруги і введенням опору в коло фазного ротора), зміною кількості пар полюсів і частоти напруги живлення. Гальмування асинхронної машини (рекуперативне, динамічне і противмиканням). Індукційний регулятор. Фазорегулятор. Однофазний асинхронний двигун. Однофазний двигун з конденсаторним пуском і однофазний конденсаторний двигун. Пуск однофазного двигуна за допомогою короткозамкненої екрануючої обмотки.


Синхронні машини

Основні визначення і типи синхронних машин. Короткий опис основних конструктивних елементів турбогенераторів і гідрогенераторів. Реакція якоря в синхронному генераторі при активному, індуктивному і ємнісному навантаженнях. Реакція якоря при змішаному навантаженні. Реакція якоря в однофазній синхронній машині. Векторна діаграма неявнополюсного генератора з врахуванням і без врахування насичення (діаграма Пот’є). Векторна діаграма явнополюсного генератора з врахуванням і без врахування насичення (діаграма Блонделя). Характеристики синхронних генераторів. Відношення короткого замикання. Визначення параметрів обмотки статора за характеристиками. Умови вмикання синхронних генераторів на паралельну роботу. Вмикання по методу самосинхронізації. Електромагнітна і синхронізуюча потужність генератора. Перевантажувальна здатність синхронного генератора. Поняття про статичну і динамічну стійкість. Синхронні двигуни. Конструктивні особливості синхронного двигуна. Векторні діаграми синхронного двигуна. Електромагнітна потужність, синхронізуюча потужність і перевантажувальна здатність двигуна. U – подібні характеристики. Робочі характеристики синхронного двигуна. Втрати і коефіцієнт віддачі синхронних машин. Асинхронний пуск синхронних двигунів. Реактивний синхронний двигун. Синхронний компенсатор. Вентильний двигун. Основні відомості про колекторні машини змінного струму. Однофазні колекторні двигуни з послідовним збудженням. Універсальні двигуни.


Лiтература

1. Вольдек А.И. Электрические машины. – М.: Энергия, 1978 г.

2. Брускин Д.Э., Зорохович А.И., Хвостов В.С. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Яцун М.А. Електричні машини. Навчальний посібник.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. – 428 с.  • Електричні машини електропобутової техніки

Асинхронні машини електропобутової техніки

Конструктивні особливості АМ, сфера застосування. Двофазна симетрична ЕМ. Будова, принцип дії. Умови утворення колової намагнічувальної сили (НС) і поля. Аналіз АМ з симетричною обмоткою статора при двофазному живленні. Двофазна АМ з несиметричною обмоткою статора . Основні теоретичні положення і особливості. Зведення несиметричної обмотки. Метод обертових НС (потоків) та метод симетричних складових: сутність, взаємний звя’зок методів. АМ з масивним ротором. Особливості будови, фізичних явищ і аналізу асинхронних двигунів (АД) з феромагнітним та немагнітним масивними роторами циліндричного, лінійного та сегментного виконань.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Однофазні АД. АД з однією увімкненою в мережу обмоткою статора. Типи однофазних АД. АД з пусковою ємністю. АД з підвищеним опором пускової обмотки. Конденсаторний АД. АД з пусковим і робочим конденсаторами. АД з екранованими полюсами. Особливості конструкції та основні теоретичні положення. Індукторні АД. Основні положення. Багатошвидкісні АД. АД з кількома обмотками на статорі. Двостаторні АД. Особливості схем обмоток. Трифазні АД у схемах однофазного ввімкнення.


Магнітоелектричні двигуни постійного струму

Основні параметри та характеристики магнітних матеріалів. Особливості розрахунку магнітоелектричних машин.


Синхронні двигуни (СД)

СД при коловому полі. Будова, типи. Магнітоелектричний СД, основні рівняння, векторна діаграма, особливості фізичних явищ та пуску, характеристики. Однофазні СД. Реактивні та гістерезисні СД. Особливості конструкції. Основні розрахункові співвідношення, характеристики, пуск. Особливості однофазних СД. Асинхронний пуск, схеми з’єднань. Вибір фазозсувного елемента.


Вентильні двигуни

Схеми, будова, принцип дії, фізичні явища, основні розрахункові співвіднощення.

Я́вище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.


Крокові двигуни (КД)

Структурна схема. Типи КД. Режими роботи КД: квазістатичний, перехідний. Основні характеристики.


Колекторні двигуни (КД)

Мікромашини постійного струму (ММПС). Основні розрахункові співвідношення та характеристики. Мікродвигуни ПС (МДПС). Сфера застосування. Способи регулювання швидкості обертання МДПС. Широтно-імпульсне регулювання частоти обертання. Робота від випрямляча. Однофазні колекторні двигуни: електромагнітний момент, основні співвідношення, векторна діаграма, характеристики.Універсальний колекторний двигун.


Спеціальні трансформатори (СТ)

СТ для регулювання напруги. Схеми, класифікація, особливості фізичних явищ і показників роботи. СТ для випрямлячів. Схеми, особливості фізичних явищ і показників роботи окремих типів, основні співвідношення та характеристики. СТ для перетворення кількості фаз і частоти. Імпульсні, вимірні СТ. Трансформаторні давачі.


Лiтература

 1. Юферов Ф.М.Электрические машины автоматических устройств.М.:”Высшая школа”, 1988.

 2. Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики. Ленинград: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1985.

 3. Андрейко І. І., Біляковський І. Є., Денис Б. Д. Електричні мікромашини: У 2 т. — Т. 1: Електричні мікромашини постійного струму та мікротрансформатори. — Т. 2: Електричні мікромашини змінного струму. Навч. Посібник.-Львів, НУ «ЛП», 2007.
  • Електричні апарати

Основи теорії електричних апаратів

Електричний апарат (ЕА) як засіб керування потоками енергії. Класифікація ЕА за призначенням, за струмом, за напругою. Кінематичні і статичні апарати. Основні тенденції розвитку ЕА. Вимоги до ЕА. Умовні позначення ЕА.


Електромагнітні і електромеханічні явища в ЕА

Використання електромеханічних пристроїв в ЕА. Магнітні кола електромагнітів постійного струму. Методи розрахунку. Магнітні провідності повітряних проміжків. Розрахунок провідностей між паралельними площинами і площинами нахиленими під кутом. Методи розрахунку магнітних провідностей. Розрахунок нелінійних магнітних кіл. Загальне рівняння магнітного кола з врахуванням потоків розсіяння і магнітного опору магнітопровода. Перетворення енергії в електромагніті. Сила електромагнітного притягання. Тягова характеристика електромагніта. Розрахунок тягової характеристики з врахуванням магнітного опору і потоків розсіяння. Магнітні кола електромагнітів змінного струму. Заступна схема. Розрахунок магнітних кіл змінного струму з к.з. витком. Особливості розрахунку тягової характеристики електромагніта змінного струму. Узгодження тягової характеристики і характеристики протидіючих пружин. Елементи динаміки електромагніта. Час спрацювання. Методи прискорення і сповільнення спрацювання електромагніта. Електродинамічні зусилля в ЕА. Розрахунок електродинамічних зусиль. Електродинамічні зусилля при різних формах струмопроводів. Нагрів ЕА. Джерела теплоти в апаратах. Особливості розрахунку втрат. Нагрів однорідних елементів в усталеному режимі. Нагрів апаратів в перехідних режимах роботи. Поняття постійної нагріву. Короткочасний і повторно-короткочасний режими роботи.Конструкція та принцип дії типових ЕА

Електричні контакти. Опір замкнутих контактів. Нагрів контактів і їх Ом-вольтна характеристика. Зварювання контактів. Конструкція контактів. Явища, що супроводжують замикання та розмикання контактів. Геркони. Електрична дуга як явище при комутації електричних кіл. Вольт-амперна характеристика стаціонарної дуги постійного струму. Умови горіння і погасання ел. дуги постійного струму. Електрична дуга в колах змінного струму. Умови запалювання ел. дуги. ЕА кінематичної комутації. Електричні апарати розподільчих пристроїв низької напруги.

Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами.
Дугови́й розря́д - вид самостійного газового розряду, який виникає за високої температури між електродами, розведеними на невелику відстань, і супроводжується яскравим світінням у формі дуги.
Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.
Автоматичні вимикачі.
Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.
Призначення. Вимоги. Конструкція. Запобіжники. Основні параметри і вимоги. Робота запобіжника при номінальному струмі і струмах кроткого замикання. Вибір запобіжників. Електричні апарати управління електроприводами. Контактори постійного та змінного струму. Конструкція. Вибір контакторів. Магнітні пускачі. Напівпровідникові безконтактні елементи електричних апаратів. Тиристорні пускачі. Недоліки і переваги напівпровідникової і контактної комутації. Реле. Класифікація. Основні характеристики. Вимоги. Електромагнітні реле струму і напруги. Конструкція. Вибір реле. Теплові реле. Принцип дії. Конструкція. Індукційні реле. Принцип дії. Конструкція. Електромеханічні реле часу.
Реле́ часу (реле́ ви́тримки ча́су) - реле, що призначено для створення потрібної затримки, або декількох затримок у передаванні впливу між окремими вузлами автоматичних пристроїв, або від одного пристрою до іншого, шляхом формування незалежної витримки(ок) часу для забезпечення певної послідовності роботи елементів схеми.
Основні характеристики. Конструкція. Регулювання витримки часу в реле з електромагнітним сповільненням. Магнітні підсилювачі. Теорія і основні співвідношення дросельного магнітного підсилювача. Характеристики керування магнітного підсилювача. Зовнішні зворотні зв’язки. Релейний режим роботи магнітного підсилювача. Магнітний підсилювач з самонасиченням. Двопівперіодні схеми. Характеристика. Коефіцієнт підсилення.
Магні́тний підсилювач - електромагнітний пристрій, який складається з одного чи декількох магнітопроводів з обмотками, за допомогою якого в електричному колі, що живиться від джерела змінної напруги чи струму, може змінюватися струм чи напруга, та дія якого ґрунтується на використанні явища насичення феромагнетика під час підмагнічування його постійним магнітним полем.
Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.
Вплив різних чинників на роботу магнітного підсилювача. Давачі. Основні характеристики. Контактні і безконтактні давачі.


Лiтература

1. Чунихин А.А. Электрические аппараты. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Электрические и электронные аппараты/ под ред. Розанова Ю.К. - М.: Информэлектро, 2001.

3. Бурштинський М.В., Копчак Л.С., Хай М.В. Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги.

Апара́т за́хисту - електричний апарат, який автоматично відключає електричне коло, що підлягає захисту, при ненормальних режимах.
– Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 184 с.

  • Математичні задачі електромеханіки

Задачі електромеханіки та їх математичне представлення

Загальна характеристики предмету та його місце в інженерній підготовці. Використання ПК при розв'язуванні задач електромеханіки. Основи теорії векторних функцій векторного аргументу (ВФВА) та їх застосування в задачах електромеханіки. Задачі електромеханіки, які зводяться до розв'язування лінійних систем алгебричних рівнянь (САР). Математичне формулювання задачі, класифікація та порівняння методів розв'язування лінійних САР. Задачі електромеханіки, які зводяться до розв'язування нелінійних САР. Задачі електромеханіки, які зводяться до обчислення многочленів Тейлора і Фур'є та їх похідних.


Застосування математичних функцій в електромеханіці

Задачі електромеханіки, які зводяться до наближення таблично заданих функцій (ТЗФ). Чисельне диференціювання та його застосування в задачах електромеханіки. Задачі електромеханіки, які зводяться до чисельного інтегрування систем диференційних рівнянь (СДР). Задачі оптимізації та загальна характеристика методів їх розв'язування. Крайові задачі електродинаміки та загальна характеристика чисельних методів їх розв'язування.

Крайова задача - задача теорії диференціальних рівнянь, в якій граничні умови задаються в різних точках. Наприклад, при коливаннях струни із закріпленеми кінцями зміщення на кожному з кінців дорівнює нулю.
Зада́ча оптиміза́ції - задача знаходження точки (точок) мінімуму, або декількох мінімумів заданої функції.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.
Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.


Лiтература

1. Перхач В.С. Математичні задачi електроенергетики. Львiв: Вища школа, 1989.2. Фільц Р.В. Основні поняття матричної алгебри та теорії векторних функцій векторного аргументу. Конспекти лекцій з предмету "Математичні задачі електромеханіки" для студентів спеціальності 1801 "Електромеханіка". -Львів, ЛПІ, 1993. – 52 с.

3. Фільц Р.В. Розв'язування систем алгебричних рівнянь. Конспекти лекцій з предмету "Математичні задачі електромеханіки" для студентів спеціальності 1801 "Електромеханіка". – Львів, ДУЛП, 1994. – 43 с.


Скачати 125.92 Kb.

 • Електропобутова техніка Електричні машини Електричні машини електропобутової техніки Електричні апарати
 • Побутові холодильники та морозильники
 • Морозильні камери
 • Системи керування
 • Лiтература
 • Машини постійного струму
 • Генератори постійного струму
 • Двигуни постійного струму
 • Зварювальні трансформатори
 • Асинхронні машини
 • Електричні машини електропобутової техніки Асинхронні машини електропобутової техніки
 • Магнітоелектричні двигуни постійного струму
 • Вентильні двигуни
 • Крокові двигуни (КД)
 • Спеціальні трансформатори (СТ)
 • Електричні апарати Основи теорії електричних апаратів
 • Електромагнітні і електромеханічні явища в ЕА
 • Конструкція та принцип дії типових ЕА
 • Електричні апарати розподільчих пристроїв
 • Математичні задачі електромеханіки Задачі електромеханіки та їх математичне представлення
 • Застосування математичних функцій в електромеханіці