Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Перелік документів, які подаються клієнтом (фізичною особою) у разі приєднання об’єкта, що не прийнятий в експлуатацію

Скачати 42.94 Kb.

Перелік документів, які подаються клієнтом (фізичною особою) у разі приєднання об’єкта, що не прийнятий в експлуатацію
Скачати 42.94 Kb.
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 42.94 Kb.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які подаються клієнтом (фізичною особою) у разі приєднання об’єкта, що не прийнятий в експлуатацію (тобто право власності/користування оформлене тільки на земельну ділянку),

для укладення договору про приєднання та договору про користування електричною енергією

(після прийняття об’єкта замовника в експлуатацію або для забезпечення електричною енергією струмоприймачів, що використовуються для будівництва об’єкта замовника):


 1. Заява про приєднання.
  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).


 2. Заява про укладення договору про користування електричною енергією.

 3. Заява про підключення електроустановки.

 4. Заява про підключення будівельних струмопримачів.

 5. Паспорт (сторінки – 1, 2, 3, 4 та сторінку, де зазначені дані про останню реєстрацію).

 6. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

 7. У разі звернення уповноваженої особи клієнта – копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

 8. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі, що використовується при оформленні документів на право власності на земельну ділянку, із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


 9. Документ, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою.

 10. Для укладення договору про користування електричною енергією з метою забезпечення електричною енергією будівельних струмоприймачів для будівництва об’єкта клієнта:

 • I–III категорії складності – клієнт надає (з доказами відправки в Державну архітектурно-будівельну інспекцію або її територіальний орган) повідомлення про початок виконання
  будівельних робіт – щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта разом з будівельним паспортом (при забудові присадибних, дачних і садових земельних ділянок) або (для будівництва об’єкта I–III категорії складності) зареєстровану в Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органі декларацію про початок виконання підготовчих робіт і будівельних робіт;

 • IV–V категорії складності – клієнт надає копію дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією або її територіальним органом.

 1. Паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для клієнтів, у яких нестандартне приєднання, розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності), що використовуються для забезпечення електричною енергією будівельних струмоприймачів, та перелік будівельних струмоприймачів, що використовуються безпосередньо для будівництва об’єкта клієнта із зазначенням:

- назв струмоприймачів;
Силовий трансформатор Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

- номінальної потужності кожного струмоприймача за паспортом, кВт;

- категорії надійності електропостачання для кожного струмоприймача.

12. Документальне підтвердження виходу зі складу населеного пункту або не належність до споживачів на території населеного пункту – членів садових (садівницьких) товариств;

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
житлових, житлово-будівельних, дачних кооперативів, ОСББ тощо, що об’єднані шляхом створення окремої юридичної особи на балансі якої перебувають електроустановки населеного пункту (для замовників, об’єкти (земельні ділянки) яких розташовані на території населеного пункту), підписане уповноваженою на те посадовою особою населеного пункту та завірену належним чином.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

13. Документальне підтвердження наявності особи відповідальної за електрогосподарство (будівельні струмоприймачі) – договір на обслуговування електроустановок, що використовуються для забезпечення електроенергією будівельних струмоприймачів, зі спеціалізованою організацією, що має відповідне право, або відповідний договір із фізичною особою, що має V групу з електробезпеки, для обслуговування таких електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

14. Якщо клієнт має намір набути статус споживача на території населеного пункту (укласти з


ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» та населеним пунктом тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту – у разі приєднання до електричних мереж населеного пункту, а не до електричних мереж ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»), то клієнт додатково надає довідку про відсутність заборгованості перед населеним пунктом (садовим (садівницьким) товариством, дачним кооперативом, іншою формою юридичної особи (див. п. 11 даного Переліку), що розраховується із ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» за відповідним договором про постачання електричної енергії за загальним лічильником) за спожиту електричну енергію, а також тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту, що укладений з боку клієнта та населеного пункту.
Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

15. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних.Після прийняття в експлуатацію об’єкта клієнта у встановленому законодавством порядку між клієнтом та ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» укладається договір про користування електричною енергією (на постійній основі з терміном дії три роки) після надання клієнтом документів згідно з пп. 8, 9 (обов’язково) та пп. 10, 11 (за бажанням клієнта) Переліку документів, які подаються побутовим споживачем у разі приєднання прийнятого в експлуатацію об’єкта (будинка, гаража тощо).


Скачати 42.94 Kb.

2021