Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік обладнання yeas

Скачати 74.62 Kb.

Перелік обладнання yeas
Скачати 74.62 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір74.62 Kb.
Порадник з відбору приладів до Набору юного енергоаудитора (YEAS)

(Розроблено в рамках проекту «Школа Енергії»)

Львів, 2016 р.

Зміст


1.Вступ 2

2.Результат 2

Перелік обладнання YEAS.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
2

Зразки матеріалів. 4

3.Процес 5

Вибір. Консультування з тренерами 5

Процес пошуку і замовлення 6

Тестування 7

 1. Вступ


Набір юного енергоаудитора (далі - YEAS) був створений Асоціацією «Енергоефективні міста України» в рамках суб-проекту «Школа Енергії» проекту "Створення енергетичних агентств в Україні", що впроваджується компанією «Німецьке товариство міжнародного співробітництва» (GIZ) за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Федералізм - державно-правна думка і система, також рух, спрямований на утворення союзних держав - федерацій, які є формою інтеграції близьких географічно, споріднених історично й культурно та зв'язаних іншими інтересами країв у одне ціле при збереженні самоуправління й державного статусу складових частин.

Метою проекту було покращення енергоефективності та енергозбереження в школах шляхом підготовки та проведення учнівських енергетичних аудитів, та інших навчальних заходів пов’язаних з темою енергоефективності.

Відповідно постала задача розробити простий, недорогий і достатньо надійний набір інструментів, який би учні могли опанувати і практично застосувати для реального дослідження рівня енергоефективності своїх навчальних закладів.

Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії в тій самій послузі.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Я́дерний реа́ктор - пристрій для одержання енергії за рахунок керованої реакції поділу ядра.
Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Це і стало основним чинником для створення і розробки YEAS.

 1. Результат

    • Перелік обладнання YEAS.


 • Пірометр – призначений для безконтактного швидкого вимірювання температури поверхонь предметів (непрозорих), головним чином – стін.
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
  p1450604

Можна вимірювати температуру на віконному профілі, температуру на радіаторах системи опалення або трубопроводах.
Трубопро́від - штучна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
Найвища теоретично можлива температура - планківська температура. Вища температура за сучасними фізичними уявленнями не може існувати, оскільки надання додаткової енергії системі, нагрітої до такої температури, не збільшує швидкості частинок, а лише породжує у зіткненнях нові частки, за цієї обставини кількість частинок у системі зростає й зростає маса системи. Вище за планківську температуру гравітаційні сили між частинками стають порівняними із силами решти фундаментальних взаємодій. Можна вважати, що це температура «кипіння» фізичного вакууму. Вона приблизно дорівнює 1.41679(11)×10 K (~ 142 нонільйони K).
Найвища температура, досягнута за участі людини, ~ 10 трлн К (що є порівнянним з температурою Всесвіту у перші секунди його існування) була досягнута у 2010 році під час зіткнення іонів свинцю, прискорених до світлових швидкостей. Експеримент було проведено на Великому адронному колайдері. • Цифровий термометр – призначений для швидкого вимірювання температури навколишнього середовища, головним чином – повітря в середині приміщеньc:\users\kilian\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\p1450607.jpg

 • Люксметр – призначений для вимірювання рівня освітленості на робочих поверхнях (партах, столах, біля дошки), головним чином – застосовується в середині приміщень.
  Поверхня Сонця має температуру близько 6000 K, а сонячне ядро - близько 15 000 000 K.
  p1450609 • Даталогер (реєстратор даних температури та вологи) – призначений для реєстрації показів температури та вологості в часі.
  Рекордно низьку температуру на поверхні Землі −89.2 °С було зареєстровано на радянській внутрішньоконтинентальній науковій станції «Восток», Антарктида (висота розташування 3488 м над рівнем моря) 21 червня 1983 року.
  Найнижча температура, яка досягнута людиною, була отримана у 1995 році Еріком Корнеллом та Карлом Віманом із США під час охолодження атомів рубідію. Вона перевищувала абсолютний нуль менше ніж на 1/170 мільярдну частку кельвіна (5,9×10 K).
  Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.

 • Анемометр - для вимірювання швидкості руху повітря і газових потоків, наприклад, у вентиляційній системі.p1450619

p1450606

 • Енергометр – призначений для вимірювання показників споживання електроенергії електричними приладами (головним чином - в кВт*год). • Рулетка – для вимірювань розмірів предметів та приміщень.

Інструкцію до Набору юного енергоаудитора можна завантажити за наступним посиланням:

http://enefcities.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
org.ua/upload/files/Instruction_Box_SUPERFINAL 3_WebOptimised.pdf

    • Зразки матеріалів.


 • Зразки ізоляційних матеріалів

В наборі представлено зразки 3 найбільш поширених і ефективних сучасних ізоляційних матеріалів, а саме:

 • Екструдований пінополістирол

 • Мінеральна вата

 • Піноскло

 • Зразки основних компонентів сучасних віконних систем:

 • Зразок робочої частини віконної конструкції

Даний зразок включено в набір навчальних зразків для наочного вивчення учнями будови сучасної віконної конструкції.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


 • Зразок типового двокамерного склопакету

 • Зразок енергозберігаючого двокамерного склопакету

Дані зразки включено в набір навчальних зразків для демонстрації роботи, вивчення конструкції і порівняння звичайного і енергозберігаючого двокамерного склопакету.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Інструкцію до навчальних зразків можна завантажити за наступним посиланням:http://enefcities.org.ua/upload/files/Instruction_Samples_UnifiedView.pdf

 1. Процес

    • Вибір. Консультування з тренерами


В процесі роботи над відбором інструментів для Набору юного енергоаудитора перед командою проекту стояли наступні ключові завдання:

 • Набір повинен бути орієнтований на школярів середніх класів (7-8 класи).

 • Інструменти, що будуть входити в набір, повинні бути достатньо простими, щоб школярі могли їх опанувати.

 • За допомогою відібраних інструментів можливо провести вимірювання, які були би максимально наближені до вимірювань (комплексу заходів) реального енергоаудиту і дані яких можна було би практично використати для аналізу стану енергоефективності будівлі

 • Навчальні заклади у майбутньому могли би самі придбати подібний набір інструментів за власні кошти. Тобто щоб кінцева ціна набору була максимально доступною для звичайної української школи.

Щодо цільової аудиторії (учні середніх класів).
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Молодші класи за будь-яких обставин ще не мають достатніх знань з базових предметів (фізики та хімії), щоб зрозуміти основи енергоаудиту та опанувати навіть найпростіші інструменти для проведення елементарного енергетичного обстеження.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

Час для проведення енергетичних обстежень в рамках проекту був вибраний на початок року: лютий-квітень. Зазвичай в цей час учні старших класів готуються до іспитів, переходу на інший ступінь або завершення навчального закладу. Відповідно було вирішено сконцентрувати увагу саме на учнях середніх класів.

Однак за відсутності обмежень часовими рамками (друга половина навчального року) було би дуже корисно провести навчання з енергетичного обстеження будівель із учнями старших класів.

Щодо інших обмежень (доступність інструментів YEAS для самостійного придбання навчальними закладами). Матеріальний стан і можливості шкіл з різних регіонів України є досить різними, тому (досить умовно) було вирішено що ціна YEAS не повинна перевищувати еквівалент у 200 Євро.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Оскільки на жаль жоден з інструментів, які увійшли в YEAS, не виробляється в Україні, надалі це обмеження стало ключовим у відборі інструментів.

Враховуючи поставлені завдання, командою проекту за консультування тренерами був відібраний наступний набір інструментів: • Пірометр

 • Цифровий термометр

 • Люксметр

 • Даталогер (реєстратор даних температури та вологи)

 • Анемометр

 • Енергометр

 • Рулетка

 • Ящик для інструментів

Було також прийнято рішення, що додатково учням було би корисно ознайомитися зі зразками основних ізоляційних матеріалів та сучасних віконних конструкцій з тим, щоб вони могли їх оглянути та навіть провести деякі прості експерименти.
Експериме́нт (англ.
9 грудня 2013 року на конференції Американського геофізичного союзу група американських дослідників повідомила про те, що 10 серпня 2010 року температура повітря в одній з точок Антарктиди опускалась до −135,8 °F (-93,2 °С). Цю інформацію було отримано за результатами аналізу супутникових даних НАСА. На думку автора повідомлення Т. Скамбоса (англ. Ted Scambos) отримане значення не підлягає реєстрації як рекордне, оскільки визначене у результаті супутникових вимірювань, а не за допомогою термометра.
experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Тому був сформований перелік навчальних зразків, який складався з 2 груп:

 • Зразки ізоляційних матеріалів

 • Зразки основних компонентів сучасних віконних систем

Набір зразків є додатковою опцією. В рамках проекту він був практично повністю сформований за рахунок коштів спонсорів – комерційний підприємств – партнерів дочірньої структури Асоціації «Енергоефективні міста України» - ПО «Українська некомерційна енергетична агенція».

Оскільки одним із завдань проекту була – відтворюваність, тобто можливість у майбутньому школами легко придбати потрібне обладнання. Відповідно, пошук конкретних моделей відібраних типів інструментів відбувався через мережу Інтернет та у популярних будівельних супермаркетах (Епіцентр-К та Нова лінія).
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Нова лінія - національна торговельна мережа в Україні, що складається з 14 гіпермаркетів в 10 областях. ПрАТ «Нова Лінія» засновано в 2001 році. Очолює компанію Ковтун Петро Олександрович. Перший торговельний центр відкрився в одному з житлових масивів Києва.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Були досліджені всі тематичні інтернет-магазини та супермаркети, попередньо відібране конкретні моделі обладнання (технічні характеристики) та порівняні ціни. Після чого проведені закупівлі.

В процесі відбору інтернет-магазинів, де планувалося придбати обладнання, з поміж іншого особлива увага зверталася на рейтинг інтернет-магазинів (відгуки покупців) та час функціонування на ринку. Відповідно в деяких випадках перевага віддавалася не інтернет-магазину з найнижчою ціною, а магазину, який мав вищий рейтинг, і на думку команди проекту, був більш надійним. Це допомогло в процесі закупівлі уникнути непередбачуваних неприємних ситуацій.

Під час закупівлі обладнання, команда проекту зіткнулася з відсутністю в постачальників достатніх запасів потрібних найменувань. Тому особливо за необхідності придбати більше однієї одиниці товару, варто з’ясувати наявність достатніх запасів такого товару на складах продавця. В іншому випадку терміни постачання та ціна можуть суттєво збільшуватись від початково заявлених продавцем.

Крім того, були випадки, коли інтернет-магазини, в яких був необхідний товар за прийнятною ціною, працювали виключно за готівку і відмовлялись працювати по безготівковому розрахунку. На це теж варто звернути увагу.

    • Тестування


Для більш якісного відбору обладнання закупівлі відбувались в 2 етапи: була куплена невелика партія, по 5 примірників кожного виду інструменту. Кожна партія була перевірена технічними експертами проекту та потім окремо досліджена тренерами. Після цього були зроблені відповідні висновки та придбані (у деяких випадках) вдосконалені моделі певних інструментів.

Так, наприклад початково було запропоновано модель даталогера, яка вимірювала лише покази температури. Однак, після досліджень та консультацій з тренерами, було встановлено що дуже важливим в процесі енергетичного обстеження будівлі є визначення показників вологості всередині приміщень.

Рекордно високу температуру повітря поблизу земної поверхні +56,7 ˚C було було зареєстровано 10 липня 1913 року на ранчо Грінленд у долині Смерті (штат Каліфорнія, США).
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Відповідно, наступна (основна) партія даталогерів була закуплена з можливістю вимірювання і температури і вологості.
Насіння наземних рослин зберігають здатність проростати навіть після охолодження до −269 °C (наприклад мохи, папоротеподібні).

Крім того, після практичних випробувань було встановлено, що перша партія анемометрів є малочутливою до потоків повітря в приміщеннях навчальних закладів.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Відповідно довелось придбавати значно дорожчі анемометри з нижчим порогом чутливості, які здатні вимірювати реальні потоки повітря в умовах приміщень навчальних закладів України.

Таким чином в YEAS увійшли перевірені (наскільки це дозволяли досить стислі строки) моделі інструментів.Необхідно зазначити, що через жорсткі цінові обмеження, закуповувалось в основному (лише за деяким виключенням) недороге обладнання китайського виробництва.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Тим не менше на час проведення експериментів та тестування, всі відібрані моделі відповідали заявленим технічним характеристикам та належним чином виконували штатні вимірювання.

Однак, варто зауважити, що на даний момент важко сказати як довго дане обладнання буде функціонувати далі, тобто важко визначити реальний термін експлуатації такого обладнання.


Скачати 74.62 Kb.

 • Зміст
 • Вступ
 • Результат
 • Зразки матеріалів.
 • Процес
 • Процес пошуку і замовлення
 • Тестування