Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік питань для підсумкового контролю

Скачати 123.7 Kb.

Перелік питань для підсумкового контролю
Скачати 123.7 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.05.2017
Розмір123.7 Kb.
  1   2

Потоки А, Б, В, П, С
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
з дисципліни ”МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА”

для студентів 2 курсу медичного та стоматологічного факультетів

2012 – 2013 навчального року.
МОДУЛЬ №1.

 1. Що таке ”інформація” в загальному розумінні цього слова?

 2. Що таке інформатика?

 3. Що таке інформаційні ресурси?

 4. Що таке інформаційні технології?
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 5. Що розуміють під поняттям ”нові інформаційні технології”?

 6. Що таке комп’ютеризація?

 7. Що таке інформатизація?

 8. Що містить в собі інформаційне середовище?
  Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.


 9. Що таке інформатизація медичної діяльності?

 10. Що вивчає медична інформатика?
  Впровадження інформаційних технологій в повсякденну практику охорони здоров'я веде за собою корінні зміни в організації праці багатьох медиків. Кожен етап розвитку системи охорони здоров'я та медицини пов'язаний з появою нових інтегрованих областей знань, які несуть в собі загальнонаукові основи: медична кібернетика, економіка, охорона здоров'я, менеджмент і маркетинг тощо.


 11. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає інформаційному ресурсу?

 12. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає енергетичному ресурсу?

 13. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає сировинному ресурсу?

 14. В якому вигляді представлена в комп’ютері інформація?

 15. Яку кількість інформації складають дані, що набувають лише значень ”0” або ”1”?

 16. На які групи можна поділити офісні пакети (за комерційним принципом)?

 17. В чому полягає основна проблема сучасних систем автоматичного перекладу?

 18. За допомогою комбінації яких клавіш виконується перехід між вторинними вікнами в текстовому редакторі Microsoft Word?
  В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
  Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
  Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».


 19. Для чого призначений пункт ”Правка” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 20. Для чого призначений пункт ”Сервіс” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 21. Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?
  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.


 22. До якого типу даних належать елементи впорядкованого і скінченого набору знаків?

 23. Для чого призначений текстовий редактор Microsoft Word?

 24. За допомогою чого в ОС Windows здійснюється обмін даними між аплікаціями та документами?

 25. Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Microsoft Word?

 26. Для чого призначений пункт ”Формат” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 27. Для чого призначений пункт ”Окно” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 28. За допомогою комбінації яких клавіш здійснюється копіювання фрагменту тексту?

 29. Яке програмне забезпечення називається відкритим?
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 30. Як викликається команда з Панелі інструментів?

 31. Для чого призначена Панель інструментів?

 32. Що забезпечує цілий тип даних?

 33. Якими твердженнями визначається логічний тип даних?

 34. Скількох віконною аплікацією є текстовий редактор Microsoft Word?

 35. Як називається спеціально організована операційною системою область оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігається інформаційний об’єкт, що надалі копіюється в потрібне місце?
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


 36. Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 37. Для чого призначений пункт ”Вид” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 38. Як викликається довідкова система текстового редактора Microsoft Word?

 39. За допомогою комбінації яких клавіш можна закрити вікно або завершити сеанс роботи?

 40. Скільки вікон з усіх вторинних у будь-який момент часу є активними?
  Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.


 41. Що задається при першому записі файлу у діалоговому вікні ”Сохранение документа”?

 42. Що відбувається при натискуванні комбінації клавіш ”Ctrl F6” в текстовому редакторі Microsoft Word?

 43. Що таке офісний пакет?

 44. Що являє собою Панель інструментів?

 45. Для чого призначений пункт ”Файл” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 46. Для чого призначений пункт ”Таблиця” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

 47. Як можна запустити текстовий редактор Microsoft Word?

 48. Яке вікно називається активним?

 49. Чи можна виконувати обмін даними між документами, відкритими в одному сеансі?

 50. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”В$2” в Microsoft Excel?
  Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.


 51. За допомогою чого можна змінити тип і параметри діаграми в Microsoft Excel?

 52. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”$В2” в Microsoft Excel?

 53. Скільки листів може бути в робочій книзі Microsoft Excel?

 54. Які дані можна внести в будь-яку комірку Microsoft Excel?

 55. Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для керування способом подання робочої книги на екрані, керування панелями інструментів, рядком формул та рядком стану?

 56. Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з обробкою даних в електронній таблиці (сортування, фільтрація)?

 57. Як називається вікно Microsoft Excel, яке не зупиняє роботу аплікації?

 58. Що потрібно зробити для копіювання фрагменту в Microsoft Excel?

 59. Що виділиться, якщо дати ЛК на імені стовпчика в Microsoft Excel?

 60. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”A8” в Microsoft Excel?

 61. Як називають документ Microsoft Excel?

 62. Як називається клітинка Microsoft Excel, яка знаходиться на перетині рядка і стовпчика?

 63. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання операцій, пов’язаних з буфером обміну, відміною та повторенням операцій, заповненням та видаленням листів?
  Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.


 64. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання додаткових функцій, таких як перевірка орфографії, пошук залежностей та налаштовування?

 65. Як називають вікно Microsoft Excel, яке блокує роботу аплікації до тих пір, поки не будуть завершені операції і воно не буде закрите для повернення у вікно аплікації?

 66. Який символ потрібно ввести першим в Microsoft Excel для введення у комірку формулу?

 67. Що виділиться в Microsoft Excel, якщо дати ЛК на верхньому лівому кутку таблиці (перетин рядків імен стовпчиків і стрічок)?

 68. Яке розширення має файл Microsoft Excel?

 69. Як називається електронна таблиця в Microsoft Excel, що складається з рядків і стовпчиків?
  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.


 70. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для створення нового документа, відкриття, збереження та друку існуючого документа?

 71. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних зі вставкою комірок, рядків, стовпчиків, листів, функцій?

 72. Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з вторинними вікнами?

 73. Які бувають адреси комірок в Microsoft Excel?

 74. Що потрібно зробити в Microsoft Excel для переміщення фрагменту?

 75. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”$A$8” в Microsoft Excel?

 76. Що не входить до ряду стандартних рис і функціональних можливостей Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

 77. Яким чином не можна запустити Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

 78. Що в Microsoft Excel використовується для посилання на конкретну комірку таблиці?

 79. Якщо число, введене у комірку Microsoft Excel, не вміщається, то які символи відображаються замість нього?

 80. За допомогою якого механізму в Microsoft Excel можливе виконання операцій копіювання, переміщення і видалення?

 81. Натисканням якої комбінації клавіш виконується переключення між книгами Microsoft Excel?

 82. За допомогою якого пункту можуть налаштовуватись Головне меню і панелі інструментів Microsoft Excel?

 83. Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel?

 84. За допомогою натискання на яку клавішу в Microsoft Excel запис ”А8” прийняв вигляд ”$А$8?”

 85. Що є основним структурним елементом таблиці Microsoft Excel?

 86. Що таке база даних в Microsoft Access?

 87. Яка модель даних являє собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів та дуг і будується на основі принципу підпорядкованості між елементами?

 88. Скільки кореневих сегментів знаходиться на верхньому рівні ієрархічної моделі даних?

 89. Чи пов’язаний кожний елемент породженого сегменту з вихідним сегментом і скільки логічних записів він створює?

 90. Скільки екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів може бути у мережевій моделі даних для кожного типу записів?

 91. Як називається плоска двовимірна таблиця в реляційній моделі даних?
  Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».


 92. Для якого відношення в Microsoft Access одному запису однієї таблиці даних відповідає тільки один запис у іншій?

 93. Як в Microsoft Access називається об’єкт, що являє собою двохвимірну реляційну таблицю?

 94. Як в Microsoft Access називається об’єкт, призначений для відображення підсумкових даних з таблиць і запитів?

 95. Як В Microsoft Access називається поле, у якому можуть міститися будь-які символи (літери, цифри та інші)?

 96. Що є основою організації бази даних Microsoft Access?

 97. Яка модель даних представляє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами і дугами?
  Орієнтований граф (коротко орграф) - (мульти) граф, ребрам якого присвоєно напрямок. Орієнтовані ребра називаються також дугами, а в деяких джерелах (Оре) і просто ребрами.


 98. Чи залежить сегмент другого рівня (породжений) від першого (вихідного) в ієрархічній моделі даних?

 99. Чи може існувати самостійно без кореневого сегмента екземпляр породженого елемента в ієрархічній моделі даних?

 100. Що створюють в мережевій моделі бази даних два записи, взаємозв’язані дугою?

 101. Як в реляційній моделі даних називається стовпець двовимірної таблиці?

 102. У якому відношенні в Microsoft Access один запис першої таблиці зв’язується з декількома записами другої таблиці?

 103. Як в Microsoft Access називається бланк, що підлягає заповненню, або маска, яка накладається на набір даних?

 104. Як називається засіб автоматизації роботи користувача з базою даних Microsoft Access, який являє програмний модуль, що відповідає послідовності команд, які виконує користувач?

 105. Як в Microsoft Access називають поле, в яке можна записувати цілі числа і числа з плаваючою комою?
  Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.
  Ці́лі чи́сла - в математиці елементи множини Z = =\lbrace \ldots -3,\,-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,\,3\,\ldots \rbrace } яка утворюється замиканням натуральних чисел відносно віднімання. Таким чином, цілі числа замкнуті відносно додавання, віднімання та множення.


 106. Що можна зробити за допомогою моделі бази даних?

 107. Яка модель бази даних являє собою набір двовимірних плоских таблиць, що складаються з рядків та стовпчиків?

 108. Скільки екземплярів конкретних значень елементів даних може мати кожний сегмент в ієрархічній моделі даних?

 109. В ієрархічної моделі даних при вилученні екземпляру кореневого сегмента вилучаються чи ні взаємопов’язані з ним екземпляри породжених сегментів?

 110. Як називається у мережевій моделі даних запис, з якого виходить дуга?

 111. Як називається в реляційній моделі даних рядок двовимірної таблиці?

 112. Як в Microsoft Access називається відношення, при якому декільком записам першої таблиці відповідає один запис другої таблиці?

 113. Як називається об’єкт, призначений для організації взаємодії з базою даних Microsoft Access на основі критеріїв відбору даних?

 114. Що має кожне поле бази даних Microsoft Access?

 115. Як в Microsoft Access називається поле, яке використовується для автоматичної нумерації записів?

 116. Якого типу відношень в Microsoft Access
  1   2


Скачати 123.7 Kb.