Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік питань до модульного контролю №1 з дисципліни

Скачати 14.78 Kb.

Перелік питань до модульного контролю №1 з дисципліни
Скачати 14.78 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір14.78 Kb.

Перелік питань до модульного контролю №1 з дисципліни

«Паралельні та розподілені обчислення» та типові практичні завдання

1.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.
Паралельні комп'ютерні системи. Класифікація.

2. Комп'ютерні системи зі спільною пам'яттю.

3. Комп'ютерні системи з розподіленою (локальною) пам'яттю.

4. Розподілені комп'ютерні системи (кластерні обчислювальні системи).

5. Поняття процесу. Паралельні пронеси.

6. Стан процесу. Керування процесами.

7. Процеси в мові Ада.

8. Види взаємодії процесів.

9. Постановка та загальна схема вирішення завдання взаємного виключення.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
М'ю́текс (англ. mutex, від англ. mutual exclusion - об’єкт взаємного виключення (mutual exclusion)), призначений для захисту певного об’єкта у потоці від доступу інших потоків. М'ютекс є одним із засобів синхронізації роботи потоків або процесів.

10. Завдання синхронізації процесів. Механізми синхронізації процесів.

11. Семафори. Використання семафорів.

12. Використання семафорів. Семафори в мові Ада.

13. Монітори, їх використання. Особливості процедур монітора.

14. Монітор в мові Ада. Захищені операції: види та призначення.

15. Структура захищеного модуля.

16. Захищені функції. Особливості використання захищених функцій.

17. Захищені процедури. їх використання, особливості.

18. Захищені входи. Роль бар'єра у захищеному модулі.

19. Вирішення завдання синхронізації процесів за допомогою захищеного модуля.

20. Вирішення завдання взаємного виключення за допомогою захищеного модуля.

21. Паралельні алгоритми для задач лінійної алгебри.

Лінійна алгебра Ліні́йна а́лгебра - важлива частина алгебри, що вивчає вектори, векторні простори, лінійні відображення та системи лінійних рівнянь. Векторні простори зустрічаються в математиці та її прикладних застосуваннях.

Типові практичні завдання

Для двопроцесорної системи із спільною пам'яттю розробити Ада програму для

знаходження елементів вектора Ау де А = С*МВ. Введення вектора С відбувається в задачі Т1 введення матриці МВ, та виведення вектора А — в задачі Т2. Синхронізацію задач по введенню та виведенню я здійснити за допомогою семафорів з пакета Synchronous_Task_Control (розробити а) паралельний алгоритм, б) алгоритми роботи процесів; в) структурну схему взаємодії задач;

Синхронізація процесів в інформатиці - приведення двох або декількох процесів або потоків (нитей) до такого їхнього протікання, коли певні стадії різних процесів здійснюються в певному порядку, або одночасно, для уникнення конкуренції потоків або взаємного блокування.
Структурна схема Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
в) програму).Реалізувати операцію MA=x*MB MC з використанням захищеного модуля мови Ада для двопроцесорної системи із спільною пам'яттю. Введення матриці В та скаляра .х здійснюсться в задачі Т:. а виведення вектора А — в задачі Т, (розробити а) паралельний алгоритм, б) алгоритми роботи процесів; в) структурну схему взаємодії задачі; в) програму.)


Скачати 14.78 Kb.

  • Синхронізацію задач