Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік товарів, які відвантажуються

Скачати 311.54 Kb.

Перелік товарів, які відвантажуються
Скачати 311.54 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір311.54 Kb.
1   2   3

- самостійного втручання в конструкцію котла;
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.


- не дотримання норм і правил з установки котла.
Після завантаження котла паливом розпал потрібно робити через завантажувальні дверцята (паливо розпалюється зверху). Горіння палива відбувається згори донизу.

Категорично забороняється розпалювати паливо легкозаймистими рідинами.

Важливо! Оптимально підібраними обертами подачі повітря в зону горіння можна домогтися економії, як палива так і повітря. При спалюванні твердого палива може відбуватися виділення і допалювання летючих горючих газів, це явище супроводжується ударами в топці або димоході.
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.

У разі необхідності непередбаченої зупинки котла полум'я потрібно гасити піском, після чого провести вивантаження залишків палива.

При монтажі системи опалення зверніть увагу на безперебійну подачу електроенергії на циркуляційний насос, в системі якої використовується котел.

З даними доповненнями ознайомлений

____________________ ____________________

        (Число) (підпис)

27
28. РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА МОНТАЖА КОТЛА


26

27. СХЕМА КОТЛА УКС
11

10. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОТЛАНазва підприємства

Місцезнаходження котла (адреса власника)

Дата встановлення12

11. ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА СПРАВНИЙ СТАН

І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА

Номер і дата наказу про призначення

Посада, прізвище, ім’я, по батькові

Дата перевірки знань цих Правил

Підпис

25
26. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Основною умовою безпечної експлуатації котлів є виконання монтажу відповідно до норм. Крім того, слід виконувати наступні принципи:

1. Забороняється експлуатація котла при зниженні рівня води в системі нижче рівня, визначеного в інструкції з експлуатації котельної.

2. При обслуговуванні котлів використовувати рукавички, захисні окуляри, головний убір.

Рукави́чка, діал. пальча́тка - вид одягу для рук, на відміну від рукавиць - з відділеннями для кожного пальця. Виготовляються з шкіри, гуми, тканини.
Котельня (котельна установка) - система життєзабезпечення будівлі або групи будівель, джерело енергії для систем опалення, паропостачання, гарячого водопостачання, вентиляції, теплої підлоги та інших інженерних систем в будівлях, а також для технологічних потреб.
Захисні окуляри (англ. Goggles) - окуляри для захисту очей від потрапляння твердих частинок, води, хімічних речовин та випромінювання. Мають широку сферу застосування. Використовуються як у хімічній чи деревообробній промисловості, так і у зимових і водних видах спорту.

3. Відкриваючи дверцята, ставати не зпереду, а збоку. При запуску вентилятора не відкривати дверцята для завантаження.

4. Підтримувати в котельні порядок. У ній не повинно бути зайвих предметів, що не відносяться до обслуговування котельні.

5. При обслуговуванні котла - очищенні і ремонті, застосовувати освітлення з напругою не вище 24V.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

6. Стежити за хорошим технічним станом котла і пов'язаної з ним системою опалення, особливо за герметичністю дверцят для попелу і палива.

7. Усі несправності котла усувати без зволікання.

8. У зимовий період не слід робити перерви в опаленні, які могли б привести до замерзання води в системі або її частині, це особливо небезпечно, оскільки запуск котла при пошкодженої системі веде до серйозних наслідків.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Гермети́чність - властивість конструкції або матеріалу перешкоджати проникненню крізь них газу, рідини або пари.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

9. Наповнення системи і її запуск в зимовий період повинні проводитися з дотриманням правил обережності. Наповнення системи в даний період має проводитися гарячою водою, щоб не допустити замерзання води в системі в ході заповнення.


УВАГА!!!
При підозрі можливості замерзання води в системі опалення, а саме в системі безпеки котла, слід перевірити прохідність системи. У разі відсутності прохідності, запуск котла заборонений.
10. Неприпустимий запуск котла із застосуванням таких засобів, як бензин, нафту та інші легкозаймисті і вибухонебезпечні засоби.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Вибух - надзвичайно швидке перетворення речовини, яке супроводжується миттєвим виділенням великої енергії в невеликому об'ємі. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю.


Не наближатися з відкритим вогнем до відкритих дверцят для завантаження палива

24

23. ЗАПУСК КОТЛА.

Перед першим запуском котла необхідно приділити особливу увагу перевірці правильності забезпечення підключення до інженерних мереж. опалення.

За перевірку і технічний прийом котла після монтажу відповідальним є користувач, або його представник, який після домовленості з проектантом, монтажником або іншим представником зі сфери опалювальних інженерних мереж, повинен скласти протокол про приймальні операції.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

З метою розведення вогню в котлі, на очищені грати, в топку, необхідно рівномірно насипати вугілля (максимально до нижнього краю завантажувального люка). Далі для розжигу, накласти папір і дрібні шматочки дерева, які підпалюють і щільно зачинити всі дверцята. Після розжигу включаємо блок керування роботи котла згідно з інструкцією з обслуговування.

24. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА.

Котел потребує періодичного чищення. Це особливо важливо для правильної експлуатації і ефективністі роботі котла. Для цього є дверцята в верхній частині котла для чистки димових каналів.В нижній частині котла знаходятся дверцята топки та зольника. Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з котла, але слід ретельно очистити топку і димові канали.
25. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНІЙ РОБОТІ КОТЛА.

У разі аварійної ситуації, наприклад, як перевищення температури 100˚ С, підвищення тиску, різкого великого витіку води з котла, або розрив труб інженерної мережі, а також іншої небезпеки д ля подальшої експлуатації котла, необхідно: вимкнути блок керуванння з електро мережі та засипати паливо піскомВеличезне значення для правильної роботи котла мають розміри димової труби Висота димової труби повинна відповідати умовам розташування котельні по відношенню до інших об'єктів.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Технічний стан димової труби повинен перевіряти сажотрус.

13

12. ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕНУ АРМАТУРУ


Назва

Дата вста-нов-лення

Кіль-кість

ДСТУ ГОСТ, ТУ (марка)

Умовний прохід, мм

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Місце встановлення14

13. ВІДОМОСТІ ПРО ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Назва

Тип

Кількість

Параметри

Номінальна подача, м3/год

Напір, МПа (кгс/см2)23

1   2   3


Скачати 311.54 Kb.

 • - н е дотримання норм і правил з установки котла.
 • Категорично забороняється
 • З даними доповненням и ознайомлений
 • 27. СХЕМА КОТЛА УКС 11 10.
 • 11. ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА СПРАВНИЙ СТАН І БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА
 • 26. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 • УВАГА!!! При підозрі можливості
 • 10. Неприпустимий запуск котла із застосуванням таких засобів, як бензин, нафту та інші легкозаймисті і вибухонебезпечні
 • Не наближатися з відкритим вогнем до відкрити х дверцят для завантаження палива
 • 24. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА .
 • 25. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНІЙ РОБОТІ КОТЛА.
 • 12. ВІДОМОСТІ ПРО ВСТАНОВЛЕНУ АРМАТУРУ
 • 13. ВІДОМОСТІ ПРО ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ