Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерелік товарів, які відвантажуються

Скачати 311.54 Kb.

Перелік товарів, які відвантажуються
Скачати 311.54 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації10.03.2017
Розмір311.54 Kb.
1   2   3

22. УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ.

Після установки котла і підключення його до димової труби, слід підключити котел до інженерної мережі опалення. У зв'язку з цим необхідно провести наступні операції:

• Підключити патрубок подачі теплоносія від котла до інженерної мережі опалення,

в призначеному для цього місці.

• Підключити патрубок повороту теплоносія до котла.

• Підключити до патрубка системи безпеки, запобіжний клапан.

Теплоносі́й - речовина, що переносить теплоту від тіла нагрітого у більшій мірі до тіла менш нагрітого.
Запобі́жний кла́пан (рос. предохранительный клапан, англ. safety valve, нім. Sicherheitsventil n) - гідроклапан, призначений для захисту від механічного руйнування обладнання і трубопроводів надлишковим тиском, шляхом автоматичного випуску надлишку рідкого, паро- чи газоподібного середовища з систем і посудин з тиском, що перевищив встановлене значення.

• Наповнити інженерну мережу опалення теплоносієм.

• Підключити блок керування і перевірити правильну роботу електричної інженерної мережі,

• У разі використання циркуляційного насоса опалення (рекомендація виробника), підключити насос з «гравітаційним обходом», що дає можливість користуватися інженерними мережами опалення в момент можливої ​​аварії насоса.Головні вимоги до пристроїв забезпечення:

• Складання ємності відкритої системи з мінімум 4% - 7% всього обсягу інженерної мережі теплоносія,

• Патрубок безпеки(запобіжний клапан) з діаметром залежним від теплової потужності котла.

УВАГА!
При розпалюванні холодного котла може з'явитися конденсат на стінках котла Може здатися, що котел протікає. Це природне явище, яке проходить після того, як котел розігріється.

У разі відсутності електричної напруги, котел може працювати без блоку керування та вентилятору, на основі натуральної тяги, за умови гравітаційного прийому тепла.

Гравіта́ція або тяжіння - властивість тіл із масою притягуватись одне до одного. Гравітаційна взаємодія найслабша із фундаментальних взаємодій, однак її характерною особливістю є те, що тіла, які мають масу, завжди притягаються одне до одного.
Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.
Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.
В такому випадку необхідно відкрити дверцята зольника. В данному випадку завантаження паливом котла повинно бути не більше 1/5 завантажувальної камери котла.

22

20. ОПИС БУДОВИ КОТЛІВ.

Водяні котли опалення виробника СТ«ТД«ІдмарУкраїна» виготовлені в зварювальній версії. Основні їх елементи це: камера топки, камера зольника, конвекційна частина, люки для завантаження таі чищення, повітряна система з розподільником, утеплювальною ізоляцією і димарем.

Камеру топки зроблено у формі прямокутного паралелепіпеда.

Паралелепі́пед (від грец. παράλλος - паралельний і επιπεδον - площина) - призма, основою для якої є паралелограм.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
У нижній її частині знаходиться водяна решітка зроблена з труби, під гратами перебуває зольник. У верхній частині топки є завантажувальний люк. Над топкою знаходиться нижній водяний канал конвекційнної частини. Конвекційна частина являє собою систему водяних каналів, поперемінно розташованих, одночасно створюючи собою лабірінтовий потік димових газів. Останній димовий канал з'єднаний з диморем. Середні димові канали з'єднані загальним люком для чищення. Всі люки закриті дверцятами. Котел ізольований теплоізоляційним матеріалом, захищений бляхою.

ПОКАЗНИКИ ПИТОМОГО СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.
Теплоізоляці́йні матеріа́ли - матеріали, що відрізняються невеликою теплопровідністю. Використовуються для теплової ізоляції огороджувальних конструкцій будівель та інших споруд, промислового устаткування і трубопроводів.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Щоб розрахувати оцінне споживання тепла для опалення житлового будинку, потрібно взяти середні величини w / m2 питомих показників споживання тепла

• q = 160 W / m2 - з цегли і пустотілого блоку, «холодне» покриття підлоги, одинарні вікна

• q = 110 - для середньоізольованих будинків (стіни з пористого бетону, шаруваті без технічної ізоляції, подвійні вікна)

• q = 80 - для добреізольованих будинків (утеплені стіни з пористого бетону, ізольовані вікна з комплексними стеклами, «тепле» покриття підлоги)
МОНТАЖ КОТЛІВ У ІНЖЕНЕРНІЙ МЕРЕЖІ.
Котли СТ«ТД«Ідмар Україна» повинні бути встановлені відповідно до технічної документації котла, проектів котельні, вимогами по вентиляції та відводу димових газів.

Вентиля́ція (від лат. ventilatio - провітрювання) - створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

21. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.
Котел необхідно встановити на фундамент, який захиченний вогнеупорним покриттям До котла повинен бути зручний доступ з усіх боків, особливо в сторону котла, з метою швидкого та безпечного щоденного обслуговування і періодичної чистки теплообмінника та зольника.
ЗАБОРОНЕНО ЗАСТОСОВУВАТИ МЕХАНІЧНУ ВИТЯЖНУ ВЕНТИЛЯЦІЮ.
Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.
Фунда́мент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну . Фундаменти бувають безперервними - по периметру всіх стін, або переривчастими - у вигляді окремих стовпів і залізобетонних подушок, проміжки між якими засипають ґрунтом.
Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

Димову трубу слід з'єднати безпосередньо з димарем. Через ревізію для чищення димоходу необхідно ущільнити місце з'єднання димоходу з диморем котлом за допомогою мінеральної ватою.


15
14. ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПІДГОТОВЧЕ ОБЛАДНЕННЯ
Назва

Кількість

Технічна характеристика *
16
15. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ КОТЛА І ЗАМІНУ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ
Назва

Кількість

Технічна характеристика *21
19. ПРИЗНАЧЕННЯ І БУДОВА КОТЛА.

 Водяні, опалювальні котли СТ «ТД« Ідмар Україна» призначені для живлення інженерної мережі опалення житлових будинків та інших об'єктів, а також підготовки водяного опалення при одноразовій подачі палива і цілодобовій системі роботи. Вони зроблені в зварювальній версії. Основні елементи котла це: камера топки, камера попелу, конвекційна частина, люки для завантаження і чищення, повітряна система з розподільником, утеплювальної ізоляцією і димарем.
ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Котли СТ «ТД«Ідмар Україна» характеризуються простою чіткою інструкцією з використанням новаторських рішень підведення повітря в зону завантаження палива. Обслуговування котла є простим, не вимагає особливих зусиль, з використанням тільки трьох відкривних люків, які дають можливість завантажити паливо і очистити котел. Залежно від застосованого розподільника, існує можливість використання циркуляційного насоса опалення, програмування часових зон в системі цілодобової експлуатації.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)


Правильно підібрані для об'єкта котли, що експлуатуються з номінальною потужністю, не потребують камінних фільтрів.
ПІДБІР КОТЛІВ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ.

З метою правильного підбору котла необхідно взяти до уваги розрахункове споживання тепла у разі втрати при проникненні, а також тепла у вентиляції і теплої води для потреб споживача. Тепловий баланс будинку повинен бути розроблений проектантом згідно з відповідними нормами.


ТОПЛИВО І ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ.

Котли СТ «ТД«Ідмар Україна»пристосовані для спалювання кам'яного вугілля асортименту.

Спалювання (рос. сжигание, англ. burn, нім. Verbrennung f) - дія і процес горіння.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
У разі використання палива низької якості, необхідно брати до уваги можливе погіршення продуктивності котла. Перед завантаженням палива необхідно перевірити, щоб вугілля мало приблизно 20% вологості (за вагою), і підготувати його за добу раніше.

20

18. РЕЄСТРАЦІЯ
Котел ______________________________________________________

(водогрійний)

зареєстрований "____" _______________________ 20___р.

за ліцензієй серія ______________ №_______________________________________

(найменування реєструючого органу)

У паспорті прошнуровано ___ аркушів, у тому числі креслень на ___ аркушах і окремих документів ___ аркушів, згідно з описом, що додається.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
_______________________

(посада особи,

яка зареєструвала котел)

М.П.


____________________

(підпис, прізвище, ініціали)

17

16. РЕЗУЛЬТАТИ ОПОСВІДЧЕННЯ.


Дата

Результати опосвідчення і підпис відповідальної особи, яка проводила опосвідчення

Строк наступного опосвідчення

Підпис відповідальної особи

18

17. Дані про основні елементи котла, про труби і


Назва

(за призначенням)


Кіл-сть


Зовнішній діаметр,мм

Товщина стінки, мм

Довжина, мм


1

2

3

4

5

Стінки

3

1

12

2

2


4

330х1000

330х850


330х330

410х410


410х1055

400х1055


Труба

5

1


42

57


4

4


100


345

150


19

трубопроводи в межах котлаМатеріали


Дані про зварювання стиківМетод і обсяг контролюМарка


ДСТУ, ГОСТ

або ТУ

Вид зварювання


Електроди і зварювальний дріт (тип, марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ)

6

7

8

9

10

Ст3сп5

ГОСТ 380-88

Ручнадугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75

Э-42А,

ГОСТ- 10052-75Вимірювання

Гідровипро-буванняСт20

ГОСТ 8731-87

Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75

Э-42А,

ГОСТ- 10052Вимірювання

Гідровипро-бування


1   2   3


Скачати 311.54 Kb.

 • Головні вимоги до пристроїв забезпечення
 • 20. ОПИС БУДОВИ КОТЛІВ .
 • МОНТАЖ КОТЛІВ У ІНЖЕНЕРНІЙ МЕРЕЖІ . Котли СТ«ТД«Ідмар Україна» повинні бути встановлені відповідно до технічної документації
 • 21. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА . Котел необхідно встановити на фундамент
 • 14. ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПІДГОТОВЧЕ ОБЛАДНЕННЯ
 • 15. ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТ КОТЛА І ЗАМІНУ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ
 • 19 . ПРИЗНАЧЕННЯ І БУДОВА КОТЛА .
 • ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
 • П равильно підібра ні для об єкта котли, що експлуатуються з номінальною потужністю, не потребують камін них фільтр
 • ТОПЛИВО І ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ .
 • 18 . РЕЄСТРАЦІЯ
 • 16. РЕЗУЛЬТАТИ ОПОСВІДЧЕННЯ .
 • 17. Дані про основні елементи котла, про труби і
 • Товщина стінки, мм Довжина, мм 1 2
 • Марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ Вид зварювання