Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази даних

Скачати 270.55 Kb.

Перше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази даних
Скачати 270.55 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір270.55 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4

Урок № 2


Тема:Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД .

Мета: сформувати поняття про об’єкти бази даних, навчитися створювати таблиці ;

розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності;формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: робота в парах, вправу «Мікрофон», «Навчаючись учусь», бесіда.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Практична робота

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

На минулому занятті ми з вами БД. Вивчили, які моделі існують БД, на які етапи поділяється створення БД. Але цього недостатньо, щоб створити БД.

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроці «Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД» ми навчимося створювати таблиці у БД.

Завдання уроку:

 1. Актуалізація опорних знань

Використовуючи інтерактивну вправу «Мікрофон» проводжу опитування

 1. Як ви собі уявляєте способи збереження даних на комп'ютері?
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


 2. Які вам відоміспособи збереження даних?

 3. Як би ви зберігали дані про домашню бібліотеку, якби не мали комп'ютера? А коли б мали?

 4. Назвіть основні функції СКБД.

 1. Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу проводжу за допомогою інтерактивної вправи «Навчаючись учусь». Роздаю учням картки із завданням. Їм треба ознайомитися з інформацією, що міститься на картці. Згодом необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуватись до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

Зміст картки1

Об'єкти СКБДAccess:

База даних — файл, який містить різні об'єкти збереження даних.

Таблиця (tables) — організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Є основним об'єктом БД. Решта - похідні від таблиці.

Форми (forms) — об'єкти для зображення даних із таблиць на екрані в зручному для перегляду та обробки вигляді.

Запити (queries) — об'єкти для вибору та фільтрації даних таблиці за визначеними критеріями (умовами).

Звіти (reports) — формування документа даних із таблиці для друку.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.


Макроси (macros) — опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання.

Модулі (modules) — програми на VisualBasic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

MicrosoftAccessпоєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Об'єкти бази даних дають змогу ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на запитання, здійснювати пошук необхідних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми тощо. Дані однієї таблиці можна переглядати в різних об'єктах БД. Коли редагуються дані в таблиці,такі самі дані оновлюються в усіх об'єктах, де вони є.Зміст картки2

Технологія створення БД
Створення нової бази даних, відкриття існуючої СКБДAccessпропонує одразу на початку роботи з пакетом. Мастерсоздания БД допоможе на основі вже існуючих об'єктів готових баз даних створити свою БД з усіма об'єктами. Для самостійного створення своєї БД необхідно вибрати режим Новая база данных.

Головним об'єктом БД є таблиця. Створення нової БД починається зі створення таблиць.

Для створення нової порожньої таблиці в Accessпередбачено кілька режимів:

а) Мастертаблиц;

б) Режим таблиц;

в) Режим конструктора.

Використання Мастератаблиц допоможе вибрати поля з існуючих уже таблиць.

У Режим таблицAccessпропонує порожню таблицю з такими іменами полів: «полей»,«поле2», ... У таблицю одразу вводять дані. Здійснюють автоматичну установку типу даних. Користувачу залишається замінити імена полів на свої — зайві поля (не заповнені даними) автоматично зникають.
Під час використання Режим конструктора користувач сам спочатку створює структуру таблиці, а потім заповнює її даними.

Структура таблиці — це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їхніми характеристиками. У створенні структури таблиці для кожного поля визначають унікальне ім'я, тип даних, якими буде надалі заповнене поле. Для деяких типів уводять розмір поля (ширину в кількості символів). Коли визначають тип даних, необхідно враховувати, які значення будуть уведені в дану колонку (не можна, наприклад, у полі числового формату зберігати текст), скільки місця необхідно для збереження значень поля, які операції виконуватимуть із значеннями (можна порахувати суму над значеннями полів типу «числове» або «грошове»).

Зверніть увагу на тип поля «лічильник»: якщо значення іншого типу можуть повторюватися в межах одного поля, «лічильник» є результатом роботи арифметичної прогресії, тому його значення ніколи не дублюються.

У полях типів Числовой, Дата/время, Денежный і Логический можна визначати формат виведення даних. 1. Виконання практичного завдання

Тепер давайте об’єднаємось в групи по 2 особи.
Прогресія - послідовність чисел, кожне з яких зв'язане особливим чином з попереднім. В арифметичній прогресії числа збільшуються або зменшуються на певну величину (наприклад, 2, 4, 6, 8); в геометричній прогресії кожне наступне число утворюється множенням попереднього на деяке стале число (наприклад, 3, 6, 12, 24); в гармонічній прогресії (гармонійний ряд) числа оберненопропорційні числам арифметичної прогресії (наприклад, 1 , 1 2 }} , 1 3 }} , 1 4 }} ).
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

Отже, результатом повинна бути власна БД.Практичне завдання №1

Послідовність виконання завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.23


 2. Введіть у комп’ютер структуру бази даних та збережіть її у файлі Хімічні елементи.
  Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.
  mdb. 3. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

 4. Покажіть БД вчителеві, збережіть її у файл Хімічні елементи.mdb.

 1. Підведення підсумків

Учні звітують про результати виконання практичного завдання. Колективно обговорюють помилки, які були допущені під час роботи.

На завершення надаю учням такі поради щодо грамотного та раціонального створення таблиць: 1. Інформація в таблицях не повинна дублюватися.

 2. Бажано, щоб кожна таблиця містила інформацію лише на одну тему.

 3. Не рекомендується вміщувати в таблицю дані, що утворюються внаслідок обчислень.
  Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.


 4. Інформацію про об’єкт бажано розбивати на мінімальні одиниці.

 1. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.4.

Виконайте завдання 3.

Виконайте завдання 7. (Оцінюється 10-12 балів)


1   2   3   4


Скачати 270.55 Kb.

 • ПЛАН УРОКУ