Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази даних

Скачати 270.55 Kb.

Перше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази даних
Скачати 270.55 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір270.55 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4

Урок № 3


Тема:Редагування структури таблиці й даних БД. Впорядкування, пошук та фільтрація даних.

Мета: ознайомити учнів із можливостями обробки інформації в базі даних, навчити використовувати команди СКБД Access для зміни структури таблиці, додавання, знищення, пошуку, впорядкування та вибіркового перегляду даних власної БД;
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

розвивати вміння роботи з БД, логічне мислення, розвиток уважності;

формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: розповідь, робота в парах, незакінчене речення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Виконання практичного завдання

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

На минулому занятті ми створили з вами БД, яка містить певну кількість даних, але це є лише проект БД, так як зазвичай БД містить велику кількість даних, що ускладнює роботу з нею. Також є випадки, коли необхідно скористатися лише окремими даними таблиці. З часом виникає необхідність оновлення БД (додавання, змінення або вилучення даних). Що робити в таких ситуаціях? Невже необхідно створювати нові таблиці? А можливо, є інші рішення цих проблем?

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Редагування структури таблиці й даних БД. Впорядкування, пошук та фільтрація даних». Під час вивчення даної теми ви зможете знайти відповіді на отримані запитання та з легкістю розв’язати виниклі проблеми.

По закінченню уроку учні зможуть(Напис на дошці: Ви зможете):

 • Редагувати дані створених таблиць;

 • Впорядковувати дані БД;

 • Знаходити необхідну інформацію в БД;

 • Виводити на екран тільки частину БД з заданими параметрами.
  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.


 1. Актуалізація опорних знань

Учні дають відповіді на питання тесту, який має такий вигляд:


 1. Вивчення нового матеріалу

Пояснюю для чого необхідні знання нового матеріалу, розповідає новий матеріал з елементами демонстрації за допомогою проектора.

Робота в базі даних передбачає редагування даних, перегляд, розташування їх в об'єктах БД, вибірковий показ даних із застосуванням фільтрів.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Вибірка - це множина об'єктів, подій, зразків або сукупність вимірів, за допомогою визначеної процедури вибраних з статистичної популяції або генеральної сукупності для участі в дослідженні. Зазвичай, розміри популяції дуже великі, що робить прийняття до уваги всіх членів популяції непрактичним або неможливим.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Для пошуку та перепаду даних в об'єкті «таблиця», як і в інших об'єктах, можна скористатися:

а) лінійкою прокрутки;

б) списком порядкових номерів записів;

в) діалоговим вікном пошуку;

г) фільтрацією даних.

Фільтрува́ння - дія, власне проціджуваня, рідин і газів або зневоднення шламу проціджуванням через фільтрувальну перетинку (тканину, сітку, порувату речовину) під дією зовнішніх сил (гідравлічного або механічного тиску, вакууму, гравітаційної сили, відцентрової сили та ін.).

За допомогою вікна пошуку (Головна/ Пошук) можна знайти конкретні записи або значення в полях. Це вікно дає змогу переходу від запису до запису. За необхідності заміни користуються вікном заміни (робота з цими вікнами виконана в однотипному режимі всіх додатків MicrosoftOffice).

Якщо таблиця містить велику кількість полів або якщо поля великі за розміром, на екрані з'явиться тільки частина таблиці. Для перегляду решти полів користуються лінійкою прокрутки. Але іноді необхідно, щоб деякі поля увесь час були в межах екрана, тоді необхідно ці поля закріпити: встановити курсор у будь-якому місці поля та скористатися командою Головна/ Записи/ Закріпити. Команда Головна/ Записи/ Звільнити знімає закріплення.

Введення і редагування вигляду таблиці

Введення і редагування даних відбувається шляхом перемикання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Тип даних, які користувач може вводити в таблицю, від наведених нижче факторів.За умовчанням поля в таблиці містять певний тип даних Тип даних поля. Характеристика поля, яка визначає, які дані можуть зберігатися в ньому. Наприклад, поле з текстовим типом даних може містити як текст, так і числа, а поле з числовим типом даних — лише числові дані, наприклад текст або числа.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Слід вводити той тип даних, що відповідає цьому полю. В іншому разі відображається повідомлення про помилку. Якщо до поля застосовано маску введення, формат, який складається з літеральних символів і спеціальних символів маски, що вказують, на яких позиціях, у якій кількості та якого типу дані можна вводити.

За винятком вкладень і багатозначних списків у більшості полівможна вводити лише один тип даних. Якщо не відомо, чи може поле містити вкладення, перегляньте його властивості.

Вкладення у математиці - це спеціального вигляду відображення одного екземпляру деякої математичної структури у інший екземпляр того ж типу. А саме, вкладення деякого об'єкту X у Y визначається ін'єктивним відображенням, яке зберігає деяку структуру.
Якщо поле –багатозначний список, Access відображає прапорець поруч із кожним елементом списку.Впорядкування даних у таблиці — це розташування записів у прямому чи зворотному алфавітному порядку значень одного з полів таблиці. Говорять про впорядкування за зростанням або спаданням. Для впорядкування достатньо виділити колонку з необхідною назвою та вибрати значок упорядкування. Для пошуку, перегляду вибіркових записів, значення яких відповідають визначеній умові, використовують фільтри. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які нецікаві на даному сеансі перегляду.

За допомогою Accessможна встановлювати такі фільтри:

а) простий фільтр;

б) фільтр за виділеним фрагментом;

в) розширений фільтр.

Усі ці засоби відображені у команді Головна/ Сортування і фільтр. Команда Застосувати фильтродразу активує попередньо обраний фільтр. Якщо необхідний інший засіб фільтрації, користуються командоюЗмінити фільтр. Відмовитися від обраного фільтру можна командоюОчистити фільтри.

Фільтр по виділеному демонструє на екрані тільки ті записи таблиці, які містять виділений фрагмент.

Інколи необхідно переглянути записи, які відповідають певним умовам. З цією метоювикористовують фільтр простий або розширений.Простий фільтр дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Він активується командою Головна/ Сортування і фільтр / Змінити фільтр. На екрані з'являється вікно простого фільтру для Вашої таблиці — воно містить усі назви полів таблиці.

Вікно розширеного фільтру викликається командою Головна/ Сортування і фільтр / Розширений фільтр.

У цьому вікні користувач самостійно створює фільтр. Він має бланк, у якому вказує умови вибору записів. У ньому можна вказати й порядок упорядкування для одного чи кількох полів. Для зручності вікно фільтру містить об'єкт, для якого створюють фільтр, із назвами полів.Access дає змогу зберегти результат фільтрації для подальшого використання в роботі з БД, необхідно скористатися командою Головна/ Сортування і фільтр / Зберегти як запит.

5.Виконання практичного завдання

Інструктаж з техніки безпекиПрактичне завдання №2

Послідовність виконання практичного завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 2. Відкрийте файл Хімічні елементи.mdb, що створений на попередньому занятті.

 3. Самостійно виконайте редагування структури бази даних. Обов’язково виконайте такі дії: змініть якесь ім’я поля та відновіть його до попереднього; змініть і відновіть попередній тип другого поля; змініть і відновіть попередній розмір другого поля.

 4. Виконайте операцію по упорядкуванню записів в алфавітному порядку назв речовин.
  Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.


 5. Виконайте операції по упорядкуванню записів у порядку зменшення Ar та покажіть одержані результати вчителеві.

 6. Видаліть із БД запис, який містить "N".

 7. Покажіть одержані результати вчителеві.

 8. Знайдіть у базі даних поняття "Купрум" та виведіть його на екран.

 9. Виконайте операції із знаходження понять, що починаються на літеру "Н" та виведіть їх на екран.

 10. Виконайте фільтрування даних за виділеним записом.

 11. Виведіть на екран записи, в яких Ar>30,а п.н. >20, сортування у порядку збільшення п.н. Створіть фільтр з іншими параметрами.

 1. Покажіть одержані результати вчителеві.

 2. Закрийте вікно СУБД.

6.Підведення підсумків

Пропоную учням, об’єднавшись в пари по колу закінчити такі речення:

  1. Переглянути вміст БД можна за допомогою…

  2. Змінити назву полів та їх параметри можна …

  3. Для відсортування даних за вказаним параметром необхідно виконати такі дії…

  4. Фільтр дає змогу….

  5. Існують такі види фільтрів…

  6. Розширений фільтр можна створити за допомогою такої послідовності дій…

  7. Скориставшись фільтром, я можу переглянути …

Вчитель використовує інтерактивну вправу «Незакінчене речення»

Закінчити урок я пропоную закінчивши речення:

«Знання та вміння, отримані на сьогоднішньому уроці я зможу використати ….»

7.Домашнє завдання.

В якості домашнього завдання учням пропонується скласти кросворд термінів MicrosoftAccess, мінімальною кількістю 8 слів.

Кросворд (англ. Crossword - перетин слів) - Гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.
Вивчити основні поняття теми.


1   2   3   4


Скачати 270.55 Kb.

 • ПЛАН УРОКУ