Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПерший курс (групи да) Лідери

Скачати 60.63 Kb.

Перший курс (групи да) Лідери
Скачати 60.63 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір60.63 Kb.

ПЕРШИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:


Панченко М.М. (Фізика)

Стусь О.В. (Дискретна математика)

Калита В.М. (Фізика)

Мілявський Ю.Л. (Дискретна математика)

Максимчук Н.В. (Фізика)

Шевченко Т.І. (Фізика)

Мінарченко О.М. (Алгебра і геометрія)

Статкевич В.М. (Математичний аналіз)

Статкевич В.М. (Вища математика. Матан.)

Мінарченко О.М. (Математичний аналіз)

Вище середнього:Мінарченко О.М. (Вища математика. Матан)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Безносик О.Ю. (Алгоритмізація та програмування)

Безносик О.Ю. (Програмування та алгоритмічні мови)

Безносик О.Ю.

Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ

(Структури та алгоритми обробки даних)


Безносик О.Ю.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

(Теорія алгоритмів)


Завадська В.В. (Українська мова)

Середні:


Шевчук Т.В. (Історія України)

Федотов В.В. (Фізика)

Нижче середнього:Романов В.В. (Алгоритмізація та програмування)

Іванова І.М. (Фізика)

Романов В.В. (Теорія алгоритмів)

Романов В.В. (Програмування та алгоритмічні мови)

Романов В.В. (Структури та алгоритми обробки даних)

Аутсайдери:Статкевич В.М. (Алгебра і геометрія)

ДРУГИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Свірін П.В. (Технічне забезпечення ІТ)

Булах Б.В. (Чисельні методи)

Харченко К.В. (Обчислювальна геометрія)

Свірін П.В. (Обчислювальна геометрія)

Стусь О.В. (Теорія ймовірностей і математична статистика)

Вище середнього:Булах Б.В.

Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.

(Об’єкно-орієнтоване програмування)


Носачова Ю.В. (Екологія)

Петренко А.І. (Електротехніка та електроніка)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Комп'ютерна схемотехніка)

Чкалов О.В. (Чисельні методи)

Безносик О.Ю. (Об’єкно-орієнтоване програмування)

Гайденко Ю.О. (Іноземна мова)

Фіногенов О.Д. (Теорія інформації і кодування)

Середні:


Кирюша Б.А. (Теорія інформації і кодування)

Кирюша Б.А. (Комп'ютерна схемотехніка)

Кирюша Б.А. (Цифрова обробка сигналів)

Кирюша Б.А. (Технічне забезпечення ІТ)

Духаніна Н.М. (Іноземна мова)

Мілявський Ю.Л. (Теорія ймовірностей і математична статистика)

Бритов О.А. (Цифрова обробка сигналів)

Петренко А.І. (Чисельні методи. Розв'язання нелінійних та диференційних рівнянь)

Петренко А.І.

Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.

Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.

(Чисельні методи)

Нижче середнього:Артюхов В.Г. (Цифрова обробка сигналів)

Бохонов Ю.Є. (Математичний аналіз)

Анацька Н.В. (Філософія)

Чолий С.В. (Історія науки і техніки)

Аутсайдери:Стіканов В.Ю. (Комп'ютерна схемотехніка)

Капшук О.О. (Технічне забезпечення ІТ)

Капшук О.О. (Теорія інформації і кодування)

ТРЕТІЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Обчислювальна геометрія)

Харченко К.В. (Технологія створ. програмних продуктів)

Вище середнього:Булах Б.В.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

(Операційні системи)


Снитюк В.Є. (Теорія прийняття рішень)

Кисельов Г.Д. (Технологія створ. програмних продуктів)

Чукавіна Т.Е. (Соціальна психологія)

Кисельова Г.Г. (Бази даних)

Кирюша Б.А. (Архітектура обчислювальних систем)

Середні:


Фіногенов О.Д. (Методи оптимізації)

Кирюша Б.А. (Цифрова обробка сигналів)

Кирюша Б.А. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Аналіз цифрових схем)

Безносик О.Ю. (Операційні системи)

Смірнова В.О. (Політологія)

Веселка Н.Г. (Історія української культури)

Свірін П.В.

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Українська культура Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

(Обчислювальна геометрія)


Свірін П.В. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Бритов О.А. (Аналіз цифрових схем)

Бритов О.А. (Архітектура обчислювальних систем)

Гусєв А.М. (БЖД)

Бритов О.А. (Цифрова обробка сигналів)

Бритов О.А. (Контроль і діагностика інформ. систем)

Нижче середнього:Ладогубець В.В. (Методи оптимізації)

Красовська Т.В. (Економіка)

Слєпушкіна А.С. (Економіка)

Аутсайдери:Духаніна Н.М. (Іноземна мова)

Капшук О.О. (Контроль і діагностика інформ. систем)

Чекалюк В.В. (Бази даних)

Капшук О.О. (Технічне забезпечення інф. технологій)

Артюхов В.Г. (Цифрова обробка сигналів)

Артюхов В.Г. (Архітектура обчислювальних систем)

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Проектування автомат. інформ. систем)

Харченко К.В. (Крос-платформ. програмування)

Фіногенов О.Д. (Моделювання складних систем)

Корначевський Я.І.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.

(Мет. та засоби штучного інтелекту)

Чкалов О.В. (Моделювання складних систем)

Петряєв С.Ю. (Правознавство)

Єгорова Н.В. (Економіка та організація виробництва)

Свірін П.В. (Крос-платформ. програмування)

Свірін П.В. (Комп’ютерна графіка та веб-дизайн)

Свірін П.В. (Комп. мережі)

Свірін П.В. (Проектування автомат. інформ. систем)

Свірін П.В. (Основи системного аналізу)

Вище середнього:Смаковський Д.С. (Алгоритми і технології паралельних обчислень)

Завадська В.В. (Укр. мова)

Духаніна Н.М. (Іноз. мова)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Комп'ютерні мережі)

Кисельов Г.Д. (Основи системного аналізу)

Середні:


Кирюша Б.А. (Осн. проект. інтегральних схем і систем)

Кирюша Б.А. (Безпека інформаційних технологій)

Гусев А.М.

Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

(Охорона праці)

Нижче середнього:Капшук О.О. (Безпека інформаційних технологій)

Цурін О.П. (Комп’ютерна графіка та веб-дизайн)

Стіканов В.Ю. (Осн. проект. інтегральних схем і систем)

Аутсайдери:Петренко А.І. (Моделювання складних систем)

П’ЯТИЙ КУРС (ГРУПИ ДА)

Лідери:

Харченко К.В. (Сист. обробки зображень та комп. зір)

Фіногенов О.Д. (Суч. парад. прогр. і модел. прогр. систем)

Стіканов В.Ю. (Автоматиз. проектув. інтегральних схем)

Корначевський Я.І. (Експерт. сист. та бази знань)

Самойленко О.В. (Інтелектуальна власність)

Апішева A.Ш. (Педагогіка вищої школи)

Вище середнього:Булах Б.В. (Основи наукових досліджень)

Гусев А.М.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

(Охорона праці)


Свірін П.В. (Комп. методи інтелект. обробки даних)

Гіоргізова-Гай В.Ш. (Розпод. комп. системи та мережі)

Булах Б.В. (Веб-проектув.)

Рогоза В.С. (Комп. методи інтелект. обробки даних)

Булах Б.В. (Веб-технології і грід-сервіси)

Кирюша Б.А. (Захист інфо.)

Кирюша Б.А. (Автоматиз. проектув. інтегральних схем)

Нестеренко Ю.В. (Цив. зах.)

Кирюша Б.А. (Пошук і попередня підготовка даних)

Булах Б.В. (Грід-техн. для розп. обчисл. та оброб. даних)

Булах Б.В. (Суч. парадигми програм. і мод. прогр. сист.)

Снитюк В.Є. (Інф. системи прийн. рішень і лог. висн.)Свистунов С.Я. (Грід-тех. для розп. обчис. та оброб. даних)

Духаніна Н.М. (Іноз. мова)

Бритов О.А. (Автоматиз. проектув. сист. на кристалі)

Кисельов Г.Д. (Суч. парадиг. прогр. і модел. прогр. сист.)

Середні:


Забара С.С. (Чинники успішного працевл. за фахом)

Артюхов В.Г. (Розподілені комп. системи та мережі)

Артюхов В.Г. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Бритов О.А. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Капшук О.О. (Захист інфо.)

Нижче середнього:Головенкін В.П. (Педагогіка вищої школи)

Капшук О.О. (Системи обробки зображ. та комп. зір)

Карпенко Є.Ю. (Проектний менеджмент)

Бритов О.А. (Пошук і попередня підготовка даних)

Петренко А.І. (Основи наукових досліджень)

Аутсайдери:Цурін О.П.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

(Веб-проектув.)


Цурін О.П. (Веб-технології і грід-сервіси)


Скачати 60.63 Kb.