Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПідготовка до тематичного оцінювання за темою «Властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль»

Скачати 69.98 Kb.

Підготовка до тематичного оцінювання за темою «Властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль»
Скачати 69.98 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір69.98 Kb.
ТипКонспект

Конспект відкритого інтегрованого уроку

в 11 класі з фізики та інформатикиВч. Власік Р.Б.
Фізика. Тема: Підготовка до тематичного оцінювання за темою «Властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль»

Інформатика. Тема: Практична робота за темою «Електронні таблиці Excel. Робота з табличними даними. Опрацювання табличної інформації»
Епіграф уроку:

«Геніальні відкриття – це 99% праці та 1 % таланту».

Томас Едісон.


Мета уроку: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів за темою «Електромагнітні випромінювання»; довести, що матеріальні об’єкти мають безліч різних фізичних властивостей; розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати знання в нових ситуаціях;

Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

виховувати бажання пізнавати довкілля;перевірити вміння застосовувати набуті знання на практиці (під час виконання практичної роботи при опрацюванні табличної інформації).
Тип уроку: нетрадиційний урок (урок повторення і закріплення вивченого матеріалу)
Обладнання: заняття проводиться у комп’ютерному класі, проектор, програма «Фізика».
Хід уроку:


 1. Організаційний момент


Вступне слово вчителя:
Доброго дня усім присутнім. Сьогодні у нас з вами не зовсім звичний урок, адже ми будемо говорити як про фізику, так і про інформатику одночасно. Тому темою сьогоднішнього уроку з фізики є …, а з інформатики … . Отже, завданням нашим сьогодні буде: повторити теоретичний матеріал з даного розділу фізики, систематизувати його, перевірити вміння розв’язувати задачі за допомогою електронних таблиць Excel.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
 1. Фронтальне опитування:


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 • Ще раз пригадаємо, що таке електромагнітні хвилі.

  Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.

  (система електричних та магнітних полів, що періодично змінюються. Тому електромагнітні хвилі можуть поширюватися у вакуумі, переносячи енергію).

 • Які ви знаєте характеристики електромагнітних хвиль? (довжина хвилі – відстань, яку хвиля проходить за один період коливань, або відстань між двома найближчими точками хвилі, в яких коливання відбуваються а однаковій фазі;

  Перíод колива́нь - проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги.

  швидкість = 3*10
  8 м/с = λν).

 • Властивості електромагнітних хвиль (- на межі поділу двох середовищ електромагнітна хвиля частково відбивається, частково переходить в інше середовище; - від поверхні діелектрика електромагнітна хвиля відбивається слабо, а від поверхні металу – майже без втрат; - справджуються закони відбивання і заломлення; - окрім того спостерігаються явища дифракції, інтерференції).

 • Світло – це … (поперечна електромагнітна хвиля)

 • Розклад призмою білого світла на кольори відбувається в результаті:

  • Дисперсії;

  • Інтерференції;

  • Дифракції;

  • Поляризації.

 • На білому фоні намальовано зелений квадрат. Спостерігач дивиться через червоне скло. При цьому він побачить:

  • Чорний квадрат на зеленому фоні;

  • Синій квадрат на зеленому фоні;

  • Червоний квадрат на чорному фоні;

  • Чорний квадрат на червоному фоні.

 • З якою фізичною характеристикою світлових хвиль пов’язана відмінність у кольорі? (різниця в довжині хвилі або частоті – світловим пучкам різного кольору відповідають хвилі різної довжини – Томас Юнг)

 • … Настала ніч. Шерлок Холмс і доктор Ватсон повільно йшли по Бейкер-стріт.

  Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

  До́ктор Джо́н Ва́тсон (або Во́тсон) - персонаж оповідань про Шерлока Холмса Артура Конан-Дойла. Надійний помічник Шерлока Холмса в розслідуванні найзаплутаніших справ.

  Вулиця була добре освітлена. Вдалині виднілися яскраві вогні реклами.

Що відповів Шерлок Холмс? ( фокусна відстань ока, як і будь-якої лінзи, різна для різних довжин хвиль, тобто для різних кольорів спектра. Червоні промені заломлюються слабше, тому виникає «зоровий обман» - здається, що червоні предмети знаходяться ближче до спостерігача, аніж сині чи зелені).

 • Чи випромінюють звичайні джерела світла когерентні хвилі?

  Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).

  (ні)

 • Інтерференційну картину можна отримати в результаті:

 • Огинання хвилями перешкод

 • Взаємного посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль

 • Дифракцією світла називається:

 • Зміна напрямку поширення світлових хвиль при переході з одного середовища в інше

 • Огинання хвилями перешкод

 • Взаємне посилення чи послаблення двох когерентних світлових хвиль

 • При освітленні сонячним світлом бензинової плівки на поверхні води видно райдужні плями.

  Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.

  Вони виникають у наслідок:

 • Дисперсії світла

 • Дифракції світла

 • Інтерференції світла

 • Який промінь дифракційного спектра відхиляються від початкового напрямку на більший кут?

 • Фіолетовий

 • Зелений

 • Червоний

 • Як записується умова головних максимумів дифракційної решітки? • Спектр якого порядку з нижче названих в дифракційний картині має більшу ширину?

 • Першого

 • Другого

 • Третього

 • Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочому аркуші в електронних таблицях є:

 • адреса комірки;

 • стовпчик;

 • комірка;

 • покажчик комірки.

 • До виділеної групи комірок А1:В3 входять:

  • 3 комірки;

  • 4 комірки;

  • 5 комірок;

  • 6 комірок.

 • Табличний процесор Excel обробляє дані таких типів:

 • числові;

 • символьні;

 • формули;

 • вирази;

 • дійсні;

 • текст;

 • графічні;

 • дата.

 • Основною властивістю електронної таблиці є:

 • використання формул для обчислення значень у комірці;

 • за внесеною в комірку формулою обчислювати значення;

 • миттєвий перерахунок формул, що містять ім’я комірки, в якій відбулась зміна значення;

 • у кожній комірці може бути розміщений текст або формула.

 • Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є:

 • заголовок вікна;

 • рядок формул;

 • ярлички аркушів;

 • вертикальні і горизонтальні смужки прокрутки;

 • рядок стану;

 • панель “Форматування”.

 1. Фізичні досліди і їх пояснення.

А зараз ми розіб’ємось по парах. Кожна пара отримає один із п’яти дослідів, які потрібно буде пояснити (використовується при цьому програма «Фізика»). Для цього я задам вам запитання. Яка із пар дасть відповідь першою, та і отримає право першою витягнути назву свого досліду.

 1. Чому в повітрі чи вакуумі біле світло не розкладається на складові кольори? (тому що в порожнечі чи повітрі швидкість променів усіх кольорів однакова – максимальна).

 2. Чому, якщо вода освітлена зеленим світлом, то людина під водою побачить світло такого самого кольору? ( тому що на межі поділу двох прозорих середовищ змінюється швидкість світлової хвилі, а в зв’язку з цим – довжина хвилі. Частота світла і його колір при переході з одного середовища в інший не змінюється)

 3. Історична довідка: Знаменитий Тит Лукрецій Кар ще в І столітті нашої ери висловив припущення, що у Сонця «є багато жарких, сильних та невидимих променів…» У кінці 18 століття англійський астроном Вільям Гершель розмістив поза червоною частиною спектра чутливий термометр і виявив, що термометр нагрівається. Це було так незвично, що Гершель 20 років зберігав мовчання і тільки у 1800 році надрукував свої роботи. І зробив це саме вчасно, бо вже у наступному 1801 році два вчених – німецький Рітер та англійський Волластон – незалежно один від одного виявили поруч із фіолетовою смугою спектра невидимі промені, що заломлюються сильніше за фіолетові. (мова йде про інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання)

 4. Запитання гри «Що?

  Ультрафіолетове випромінювання (від лат. ultra - «за межами»), скорочено УФ-випромінювання або ультрафіолет - невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюваннями в межах довжин хвиль 400-10 нм.

  Де? Коли?» :
  Кажуть, якось Рентген отримав листа з проханням вислати йому трішки ікс-променів, щоб з’ясувати, чи дійсно у грудній клітці застрягла пуля, випущена із револьвера.

  Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.

  Що тут було відповісти? Подумавши, вчений відповів: «На жаль, у мене зараз немає в запасі ікс-променів. До того ж переправити їх справа досить складна. Набагато простіше …» Що запропонував учений? (пришліть мені вашу грудну клітку)

 5. Пояснення учнями фізичних дослідів.

 6. Практична робота .

Завдання:

а) використовуючи табличні дані, побудуйте графік залежності показника заломлення скла n від довжини світлової хвилі λ.

Показник заломлення або абсолютний показник заломлення- це характерне для середовища число, яке визначає в скільки разів швидкість розповсюдження світла в середовищі менша за швидкість світла у вакуумі.

Довжина́ хви́лі - характеристика періодичної хвилі, що позначає найменшу відстань між точками простору, в яких хвиля має однакову фазу. Крива на представленому малюнку може розглядатися, наприклад, як миттєвий знімок збурень в струні, коли відхилення точок струни від положнення рівноваги задається виразом

б) обчислити швидкості поширення світлових хвиль різної довжини у склі. Швидкість світла у вакуумі прийняти рівною 3*108 м/с.

Швидкість світла - фізичний термін, який використовується у двох, пов'язаних між собою, але концептуально різних значеннях. Перш за все швидкість світла - фундаментальна фізична стала, швидкість розповсюдження електромагнітної взаємодії у вакуумі.

Серед усіх отриманих даних знайти:

 • мінімальне значення довжини хвилі;

 • максимальний показник заломлення;

 • середнє арифметичне значення швидкості поширення хвиль (або їх суму).


n

, мкм

1,75

0,3

1,675

0,4

1,625

0,6

1,6

1
ПІДКАЗКА: - для побудови діаграми використовуй «Майстер діаграм» на панелі інструментів або виконуй наступні дії: ВСТАВКА – ДІАГРАМА.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

- швидкість поширення світлових хвиль у склі рахуй за формулою: , де сшвидкість світла у вакуумі (3*108 м/с).- НЕ ЗАБУВАЙ, ЩО ВСЕ ПОТРІБНО ВІДФОРМАТУВАТИ!

Світловий конус

УСПІХУ!


 1. Підсумок уроку.

Перевірка практичної роботи учнів здійснюється за допомогою методу «Гостьова книга» голосуванням картками. Виставлення оцінок.

Дякую усім за роботу! До побачення.


Скачати 69.98 Kb.

 • Фронтальне опитування: ПРЕЗЕНТАЦІЯ Ще раз пригадаємо, що таке електромагнітні хвилі
 • Фізичні досліди і їх пояснення.
 • Частота світла і його колір при переході з одного середовища в інший не змінюється
 • Пояснення учнями фізичних дослідів. Практична робота . Завдання
 • ПІДКАЗКА
 • НЕ ЗАБУВАЙ, ЩО ВСЕ ПОТРІБНО ВІДФОРМАТУВАТИ! Світловий конус УСПІХУ! Підсумок уроку.