Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПідготувала Завалій Ольга Леонтіївна вчитель інформатики Горбківської зш І – ІІ ст. Цілі уроку

Скачати 68.51 Kb.

Підготувала Завалій Ольга Леонтіївна вчитель інформатики Горбківської зш І – ІІ ст. Цілі уроку
Скачати 68.51 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір68.51 Kb.


http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/113/481/113481341_0006001perevodchiselvpozitsionnykhsistemakhschislenija.png

Підготувала
Завалій Ольга Леонтіївна
вчитель інформатики
Горбківської ЗШ І – ІІ ст.


Цілі уроку:

навчальна: повторити правила поведінки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
сформувати поняття об’єкт, подія, план, інструкція;

розвивальна: розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної комп’ютерної техніки, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.


Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: стенди «вивчаємо тему», «критерії оцінювання», «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ікт», приклад плану, інструкції (плакат, презентація тощо).

ХІД УРОКУІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ.

Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики

На кожному столі лежить папка «Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ». Учні самостійно повторюють матеріал.ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).


Робота в парах. Взаємоопитування

 • Як слід сидіти за комп’ютером?

 • Як поводитися біля комп’ютера?

 • Чого не можна робити за комп’ютером?

 • Що ви повинні зробити, якщо до класу під час уроку заходить директор школи?

 • Що потрібно зробити, якщо у вас погіршилось самопочуття під час роботи за комп’ютером?

 • Чи дотримують правил техніки безпеки учні, які гуртом забігають до кабінету?
  Самопочуття - загальний психічний показник нашого тілесного і духовного стану в кожний даний момент; складається з конкретних відчуттів і загальних почувань. Так, один зі станів Самопочуття - відчуття голоду складається з місцевого відчуття в області шлунку і із загального невизначеного відчуття у всьому організмі.
  Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.


 • Чи можна спробувати самотужки полагодити комп’ютер?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ВСТУПНА БЕСІДА.

— Робота з комп’ютером досить цікава, і ви це вже знаєте. Також ви знаєте, що комп’ютер — це необхідний інструмент працівників багатьох професій.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].


Гра «Снігова куля». Учитель пропонує учням по черзі називати професії, які потребують обов’язкового володіння комп’ютером, повторюючи всі професії, названі попередніми учнями. (Наприклад, перший учень називає професію секретаря, другий — професію секретаря, діловода, третій — секретар, діловод, бібліотекар тощо.)

Гра «Ланцюжок». Учитель пропонує учням по черзі називати тип комп’ютерів. (Для довідок: стаціонарний комп’ютер, кишеньковий, портативний, планшет, комп’ютер із сенсорним екраном, ноутбук, нетбук).
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.Гра «Встанови відповідність». Установіть відповідність, який тип комп’ютера доцільно обрати для кожної з названих професій?

Підсумок. Як ви вже знаєте, у наш час майже кожна професія потребує володіння комп’ютером. Ким би ви не стали в майбутньому, знання, набуті на уроках інформатики, вам знадобляться.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

— Що ж вивчає ця наука? (Відповіді дітей.)

ІНФОРмація автоМАТИКА= ІНФОРМАТИКА

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

V. СПРИЯННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

Об’єкти та події

— Минулого року ви вивчали тему «Об’єкти».

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Світ, що нас оточує, складається з предметів, явищ, процесів. Пригадаймо основні поняття. Стілець, парта, крейда, дошка — це предмети.

— Наведіть ще приклади предметів. Дощ, блискавка, грім — це явища.

— Продовжте, будь-ласка, цей ряд. Робота з підручником, виконання домашнього завдання, приготування їжі, купання в річці — це процеси.

— Які ще процеси ви можете назвати?— Як ви вже знаєте, предмети, явища і процеси, які розглядають як єдине ціле, — це об’єкти. Отже, можна стверджувати, що увесь навколишній світ складається з об’єктів.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Об’єкти мають свої властивості. Кожна з властивостей має певне значення. Значення властивостей об’єктів можуть змінюватися в результаті певних дій, процесів, операцій тощо.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Зміна значень властивостей об’єкта відбувається в результаті дій інших об’єктів. Так, наприклад, об’єкт «учень» розрізав об’єкт «аркуш» на чотири частини тощо. Якщо сталася зміна значень властивостей об’єкта, або утворився новий об’єкт, або припинив існувати певний об’єкт, то говорять, що з цим об’єктом відбулася подія.Подія — зміна властивостей об’єкта, взаємодія між об’єктами, утворення нового об’єкта або знищення існуючого об’єкта. Інколи настання однієї події є причиною настання іншої події. Наприклад: Розпочався дощ, і на дорозі з’являються калюжі. У таких випадках вважають, що друга подія залежить від першої. Але події можуть бути і незалежними одна від одної. Наприклад:Розпочався дощ. Учитель проводить урок.

Об’єкти і події в інформатиці

Монітор, клавіатура, миша — об’єкти комп’ютера.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Кнопка Пуск, вікно програми, папка, ярлик — екранні об’єкти.Запуск програми на виконання, закриття вікна — події.

 • Учень натиснув кнопку Пуск, і відкрилося головне меню — залежні події (друга подія залежить від першої).

 • Учень створив презентацію «Мій клас», і урок закінчився — незалежні події.

VІ. УСВІДОМЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ І ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником додаткове завдання

Розгляньте картинки та вкажіть які з них описують об’єкти, а які подіїякі події.


початок урокуVII. СПРИЯННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації

План виконання завдання. Планування в нашому житті

— У багатьох випадках, зокрема під час підготовки до виконання завдань, потрібно спочатку скласти план.

Пла́нер (фр. planeur, від лат. planum - площина) - безмоторний літальний апарат, важчий за повітря.
Людина завжди планує свою діяльність. Інколи потрібно записати план на папері. План — це порядок виконання дій для досягнення певного результату.

Наприклад, план написання твору:


 1. Вступ.

 2. Основна частина.

 3. Висновок.

Або план розв’язання математичної задачі:

 1. Ознайомлення з умовою задачі.

 2. Аналіз задачі.

 3. Розв’язування задачі (виконання дій).

 4. Перевірка розв’язків.

— У будь-якому плані важливим є порядок дій. Якщо порядок дій змінити, то очікуваного результату не буде. Наприклад, під час написання твору неможливо спочатку зробити висновок, а потім написати сам твір; під час роз-в’язування математичної задачі спочатку виконати дії, а потім ознайомитись з умовою задачі. План можна подати усно, письмово, у вигляді рисунків, жестів тощо.

— Пригадаймо, які бувають речення за метою висловлювання.

Наведіть приклади. (Розповідні, питальні, спонукальні.)

— Які речення ми називаємо спонукальними? (Спонукальне речення містить наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду, прохання тощо.

Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
)Інструкція

— Якщо план складається зі спонукальних речень, то його називають інструкцією.

Наприклад, інструкція «Поїздка в ліфті».


 1. Підійти до ліфта.

 2. Натиснути кнопку виклику.

 3. Дочекатися приїзду ліфта та відчинення дверей.

 4. Зайти до ліфта.

 5. Натиснути кнопку потрібного поверху.

 6. Дочекатися відчинення дверей.

 7. Вийти з ліфта.

Інструкція «Ввімкнення комп’ютера»

 1. Переконатися у відсутності видимих пошкоджень комп’ютера.

 2. Ввімкнути монітор.

 3. Натиснути кнопку живлення на системному блоці.

 4. Дочекатись повного завантаження комп’ютера.

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження

VIII. УСВІДОМЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.


Робота в зошитах

 • Скласти приклад плану.

 • Скласти приклад інструкції.

Колективне обговорення прикладів плану та інструкції.

Практичне завдання. Інструктаж з БЖД.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

Завдання за підручником:

IХ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ.

Фронтальне опитування

 • Що таке об’єкт?
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


 • Наведіть приклади об’єктів (відповіді учнів учитель записує на дошці).

 • Які властивості мають ці об’єкти?

 • Що таке подія?

 • Які події можуть відбутися з об’єктами, записаними на дошці?

 • Коли подія є залежною від іншої події?

 • Коли події є незалежними одна від одної?

 • Наведіть приклади залежних та незалежних подій.

 • Що може бути причиною зміни значень властивостей об’єктів?

 • У яких випадках говорять, що з об’єктом відбулася подія?

 • У яких ситуаціях потрібно складати план?

 • Чи можна змінювати порядок виконання дій у плані? Чому?

 • Що потрібно для успішної реалізації плану?
  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.


X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Додаткове завдання

Скласти приклад плану та інструкції (тема — на вибір учня). Підготувати 1-2 запитання з теми, що вивчається.

XI. ПІДСУМКИ УРОКУ.

РефлексіяУчням пропонується закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись…».

ХІІ. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


Скачати 68.51 Kb.

 • Підготувала Завалій Ольга Леонтіївна вчитель інформатики Горбківської ЗШ І – ІІ ст. Цілі уроку
 • Тип уроку
 • І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ. Повторення правил поведінки в кабінеті інформатики
 • Робота в парах. Взаємоопитування
 • ІІІ. МОТИВАЦІЯ
 • Гра «Встанови відповідність».
 • І V . ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. V . СПРИЯННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Пояснення вчителя з елементами
 • V І. УСВІДОМЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ І ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Робота з підручником додаткове завдання
 • VII. СПРИЯННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації План виконання завдання. Планування
 • VIII. УСВІДОМЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 • Практичне завдання. Інструктаж з БЖД.