Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Підвищення ефективності використання конденсаторних установок на Ярмолинецькому хпп тов «Хмельницькхлібопродукт»

Скачати 233.56 Kb.

«Підвищення ефективності використання конденсаторних установок на Ярмолинецькому хпп тов «Хмельницькхлібопродукт»
Скачати 233.56 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір233.56 Kb.
1   2   3
заводської мережі
Споживання реактивної потужності зображено на рис. 5.2 Для подальших розрахунків будемо вважати, що ЕК для нашого підприємства задала умову споживати 50% встановленої потужності, кабельні лінії виконані з алюмінієвих жил.
Фа́брика (англ. factory, plant, нім. Fabrik f)- промислове підприємство, засноване на використанні системи машин; форма великого машинного виробництва.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)

Рисунок 5.2 – Схема розподільчої мережі


Для розв’язку даної задачі зобразимо схему заміщення розподільчої мережі.

Рисунок 5.3 – Схема заміщення розподільчої мережі.

Для визначення величини еквівалентного опору Re виконується послідовне еквівалентування схеми електропостачання підприємства або її вузла. У випадку радіальних мереж використовуються формули додавання двох послідовно і паралельно з’єднаних опорів елементів мережі.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.

Розрахуємо еквівалентний опір і-ї вітки мережі підприємства за формулою:
(5.

Логічна еквівалентність (еквіваленція) - двомісна логічна операція, що має значення «істина» тоді і тільки тоді, коли обидва операнди мають однакове значення. В інших випадках еквіваленція буде хибною.
2)

(Ом)

(Ом)

де - опір лінії- опір трансформатора

Опір трансформатора розраховується за формулою:(5.3)
(Ом)


де - активні втрати короткого замикання.

Для трансформаторів ТМ-630/10/0,4 =7600 (Вт).

Визначаємо опір кабельних ліній за формулою:


(5.4)

r1=0.2·0.206=0.04(Ом)

r2=0.25· 0.206=0.05(Ом)

де - довжина кабельної лінії,

- питомий опір кабельної лінії, для ліній == 0,206(Ом/км),

Визначимо втрати активної потужності від перетоків реактивної енергії для кожного вузла:(5.
Пито́мий о́пір - питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність речовини створювати опір проходженню електричного струму.
5)
де Qi ­– реактивне навантаження і-ї гілки схеми заміщення мереж підприємства; rі – активний опір і-ї гілки.
(кВт)

(кВт)
Відключимо на кожній КУ по 50 квар для визначення втрат активної потужності.

(кВт)

(кВт)
Визначимо величину збільшення втрат внаслідок відключення КУ.
(кВт)

(кВт)
Із виконаних розрахунків випливає, що доцільно відключати КУ на ТП1, тому що втрати від відключення КУ менші.

Тепер виконаємо розрахунки із включенням по 50 квар на кожній КУ.


(кВт)

(кВт)
Визначимо величину зменшення втрат внаслідок додаткового включення КУ.

(кВт)

(кВт)
Виходячи із розрахунків можна зробити висновок, що включати додатково КУ потрібно на тій ТП, де втрати активної потужності від перетоків реактивної енергії будуть найбільші.  Висновки

  1. Впровадження конденсаторних установок (КУ) в електричних мережах промислових підприємств дозволяє суттєво знизити втрати електричної енергії завдяки підвищення ефективності використання КУ при забезпеченні заданої в.р.м.

2. Доцільно відключати конденсаторні установки на ТП, де втрати від відключення КУ найменші, а додатково включати КУ потрібно на тій ТП, де втрати активної потужності від перетоків реактивної енергії будуть найбільші.  Список використаної літератури 1. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. – М.: Энергоиздат, 1985. – 200с.

 2. «Основи електропостачання промислових підприємств». Федоров А.А.,

Каменєва В.В.

 1. «Електрична частина станцій та підстанцій» Васильєв А.А,

Крючков І.П.,

 1. Наяшкова Е.Ф. Чаленко А.А., Демов А.О., Демов О.Д., Хінді Айман Тахер Метод впровадження конденсаторних установок в районні електричні мережі.
  Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
  Энергетика и электрификация. – 2003. – №2.

 2. Карпов Ф.Ф. Компенсація реактивной мощности в распределительных сетях. – М. : Энергия, 1975. – 184 с.1   2   3


Скачати 233.56 Kb.