Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПісня-душа народу. Історичні пісні

Скачати 96.69 Kb.

Пісня-душа народу. Історичні пісні
Скачати 96.69 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір96.69 Kb.
ТипПлан-конспект
Маловисківська загальноосвітня школа-інтернат I-III ст. Урок музичного мистецтва у 5 класі.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Вчитель музиного мистецтва: Малахатько Олег Володимирович. План-конспект вiдкритого уроку музичного мистецтва у 5 класі. Дата проведення: 3.11.2015р Тема: Пісня-душа народу. Історичні пісні.
Ду́ми - один із жанрів фольклору; ліро-епічні твори української усної словесності про події з життя козаків XVI-XVIII століть. Дума (козацька дума) - жанр суто українського речитативного народного та героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники в Центральній і Лівобережній Україні.
Мета: Ознайомити учнів з жанром українського фольклору – історичними піснями, а також з поняттями: історичні пісні, козацькі пісні. Розвивати вокальні навички, збагачувати кругозір, поширювати обізнаність у сфері українського мистецтва. Виховувати інтерес до народної творчості, історичних пісень, почуття патріотизму та поваги до героїчного минулого.
Історичні пісні - це фольклорні ліро-епічні твори, присвячені певній історичній події, чи відомій історичній постаті. У цих піснях висловлюється ставлення народу до історичних подій чи героїв.
Козацькі пісні - народні, історичні пісні та думи у котрих оспівується Козацька доба. Містять героїчні, часом алегоричні, засоби опису смерті козака, від'їзд до чужих країв, сум за Батьківщиною, герці та баталії.
Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. - народна мудрість; народне знання), або усна наро́дна тво́рчість - художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.
Виховувати гордість за український народ, який має славне героїчне минуле, прищеплювати глибокі почуття любові до пісні, рідного краю, свого народу.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Обладнання: музичний інструмент баян, дошка, картки, портрети композиторiв, iлюстрацiї.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
ТЗН: музичний центр, ноутбук. Музичний матерiал: диск з музичними творами. Тип уроку – комбінований. 1. План уроку. I.Формування нових понять. 1.Органiзацiйна частина 2.Музична грамота 3.Ритмiчнi вправи II.Вивчення пiснi. 1.Розспiвування та актуалізація опорних знань учнів 2.Вступна бесіда 3.Виконання пiснi 4.Бесiда про виконану пiсню 5.Засвоєння лiтературного тексту 6.Розучування мелодiї та виразностiпiснi 7.Закрiплення i повторення вивченого III.Слухання музики. 1.Вступна бесiда 2.Слухання музики 3.Бесiда за прослуханим твором i аналiз твору 4.Повторне слухання IV.Пiдведення пiдсумкiв. 2. Хід уроку. I.1.Органiзацiйна частина. Привiтання. Вчитель: Добрий день! Учні: Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку ,, Пісня-душа народу. Історичні пісні ”. Про це ми поговорим через декілька хвилин. 2.Музична грамота. Знаки альтерації: повторення (фото). Дієз - (#) це знак який підвищує звук на півтона. Бемоль - (Ь) це знак який понижує звук на півтона. Дубль-дієз - (Х) це знак який підвищує звук на цілий тон. Дубль-бемоль - (ЬЬ) це знак який понижує звук на цілий тон. Знаки альтерації: вивчення (фото). Бекар - () це знак який відміняє підвищення чи пониження звуку, перед яким він стоїть. II.1.Розспiвування. Розспiвування складiв та нот. Робота над чистотою інтонування мелодії. 2.Вступна бесiда. Могутню історію нашого народу можна простежити через пісні. Народні пісні, у яких ідеться про події минулого, називаються історичними. А якщо в піснях розповідається про відомих людей, наприклад козаків, чи можна їх тоді назвати історичними 3. Відповіді дітей: (так) Тематика історичних пісень — різноманітна. У найдавніших історичних піснях ідеться про боротьбу українського народу із ворогами, а також прославляються національні герої. Історичні пісні — це музично-поетичні твори, у яких оспівуються важливі історичні події та діячі.
Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики.
Націона́льний геро́й (англ. National hero, також Folk hero, нім. Nationalheld; також - народний герой) - реальна або міфічна особа, діяльність якої принесла славу, велич чи благо певній нації. Особа, з якою ототожнюють певну націю.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Найдавніші історичні пісні пов’язані з добою козаччини, оспівують українських козаків-патріотів, вони називаються козацькі . Козацькі пісні — це музично-поетичні твори, у яких оспівуються безстрашні герої, захисники вітчизни — козаки. А чи відоме Вам ім’я одного з найвизначніших козаків — князя Дмитра Вишневецького Саме він побудував на острові Мала Хортиця (нині м.
Ба́йда, Вирва, Мала Хортиця, Канцерівський - острів на Старому Дніпрі, рукаві Дніпра, в межах міста Запоріжжя між островом Хортицею і місцевістю Бабурка.
Запоріжжя) першу фортецю майбутньої Запорозької Січі — осередку козаків. Гордістю українського народу є сміливі й мужні козаки, які не могли жити без доброї пісні, без музики. Вони вправно грали на бубнах і трубах, та особливо шанували бандуру й кобзу. Фото-бандури і кобзи. За часів козаччини на Україні було багато кобзарів-співців-мандрівників, яких осліпили вороги в неволі. Та навіть незрячими вони зберегли свій бойовий дух. Мандруючи Україною, кобзарі в думах і піснях оспівували доблесть і славу героїв, красу рідного краю. Кобза́р — український народний співець і музикант. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень, дум… Ілюстрації українських кобзарів: Дмитро Скорик, Михайло Кравченко, Опанас Савченко, Остап Вересай, Самійло Яшний, Мамай.
Самі́йло Харито́нович Я́шний (* 1813, Миргород, нині Полтавської області - після 1903) - кобзар.
Савченко Опанас (Барь, Царь) (1831-1905?). Точні дати народження і смерті невідомі.
Кравченко Михайло Степанович (27 грудня 1858 Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губерні - 21 (22) квітня 1917 Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії) - відомий кобзар із Великих Сорочинців.
Сьогодні ми вивчимо пісню сучасного українського композитора Миколи Панасовича Балеми „ Козацькому роду нема переводу ”. 4. Фото композитора. Балема Микола Панасович Народився 1.05.1948 року. З 1972 року працює в Хмельницькій обласній філармонії художнім керівником і головним диригентом ансамблю пісні і танцю „Козаки Поділля”. Композитор, автор понад десятка композицій, сюїт, симфонії ,, Україна ”, опери „ Вічний етап ”, „ Стоїть козак на чорній кручі ”, „ Ми твої, Вкраїно, козаки ”. Присвячені пісні рідному місту ,, Віват, Хмельницький ”, ,, Розквітай, наш Хмельницький ”, ,, Над Бугом Південним ”, ,, Хмельницький мій батько ”, близько двох десятків пісень на слова Т.Г.Шевченка та  інших, що складають репертуар ансамблю Хмельницької обласної філармонії „ Козаки Поділля ”.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.
Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.
Хмельницька обласна філармонія - обласна філармонія у місті Хмельницькому; значний культурно-мистецький осередок міста й регіону.
А зараз сядьте зручнiше i послухайте цю пiсню у виконанні ансамблю Хмельницької обласної філармонії „ Козаки Поділля ”. Але перед цим я вам хочу задати декiлька запитань. Вчитель ставить перед дiтьми запитання до пiснi: а) Який настрiй i характер передає пiсня б) Про що ви почули 5. 3.Виконання пiснi. Виконання пiснi „ Козацькому роду нема переводу ” сучасного українського композитора Миколи Панасовича Балеми у супроводi відеозапису на ноутбуці. 4.Бесiда про виконану пiсню. Дiти вiдповiдають на поставленi перед ними запитаннями вчителя. 5.Засвоєння лiтературного тексту. Дiти вивчають слова пicнi. 6.Розучування мелодiї та виразностiпiснi. Дiти співають мелодiю пiснi, дотримуючись чистоти iнтонування та виразностi. 7.Закрiплення i повторення вивченого. 1.Які ви знаєте жанри українських народних пісень Відповіді учнів: колискові, весільні, ліричні, жартівливі. 2.Діти пригадайте назву пісні яку ми вчили на минулому уроцi Відповіді учнів: укр. нар. пісня ,, Чи не той то Омелько ’’. 3.Хто є автором цієї пісні Відповіді учнів: український народ. 4.До якого жанру українських народних пісень вона належить Відповіді учнів: жартівлива. 5.
Украї́нські наро́дні пісні́ - це фольклорні твори, які створені в усі епохи розвитку нації, зберігаються в народній пам'яті й передаються з вуст в уста.
Чому 6. Відповіді учнів: тут український народ висміює таку негативну рису людини, як лінь. Дiти співають укр.нар.пісню. ,, Чи не той то Омелько ’’ дотримуючись чистоти інтонування та виразностi. Фізкультхвилинка. III.1.Вступна бесiда. Кобзарі завжди прославляли бойові походи Війська Запорозького, а козаки над усе любили пісню. На війну було йдуть з радістю, а з війни повертаються з музиками та піснями, чи поб’ють турка, чи пошарпають ляха, зараз же й пісню складуть на той випадок. Найдавніші історичні пісні долинули до нас із ХV ст., з часів турецько-татарського лихоліття, пожеж, руїн. Зокрема, пам’ять про героїв боротьби українського народу з турками і ординцями понад 350 років томуПетра Сагайдачного та Михайла Дорошенка – донесла до наших днів маршова козацька пісня « Ой, на горі та й женці жнуть », у якій оспівується слава й гордість України - Запорозьке військо на чолі зі своїми отаманами.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Петро́ Ко́нонович Конаше́вич-Сагайда́чний (близько 1582, Кульчиці, тепер село Самбірського району Львівської області - 10 квітня (20 квітня) 1622, Київ) - український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі.
Ві́йсько Запоро́зьке - 1) військово-політична організація з центром у Запорозькій Січі; 2) державне утворення, що виникло під час повстання Богдана Хмельницького в середині XVII століття на території Середнього Подніпров'я, Полісся, Брацлавщини і Запорожжя; 3) назва реєстрового війська в Речі Посполитій і Гетьманщині, а також загальна назва українського козацького війська.
Михайло Дорошенко (? - 1628) - український військовий діяч, з 1618 року - козацький полковник, реєстровий козацький гетьман (1622–1628 з перервами).
Заради жінок і дітей, задля спокою рідної землі козаки майже все своє життя перебували в тяжких походах, віддаючи за це життя. Пісня бадьора, сповнена оптимізму й тонкого гумору. Хвилюються на пагорбах дозрілі жита, черкають серпами женці, а розігнувши натомлені спини, бачать, як увесь видолинок неначе зацвів червоним маком – то йде запорізьке військо. Женці ще здалека впізнають молодцюватого Дорошенка, що веде козаків, доброю посмішкою проводжають бувалого у бувальцях Сагайдачного, що йде собі, не поспішаючи, і розкурює свою знамениту люльку. Ціла картина з життя далекого минулого нашого краю. 7. Послухайте українську народну пісню « Ой на горі та женці жнуть » у виконанні Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Г. Вірьовки. 2.Слухання музики. Діти слухають на ноутбуці музичний твір укр.
Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.
нар.пісню «Ой на горі та женці жнуть». 3.Бесiда за прослуханим твором i аналiз музичного твору. а) Про що розповідається у пісні б) Як музика допомогла створити образи мужніх козаків в) Які почуття викликала у вас ця пісня г) В якому темпі вона звучить д) Чи сподобалася Вам пісня Чим саме Видно козаків, вони повертаються з походу, повертаються переможцями. Вони у військових обладунках, у кожного зброя, щоб перемогти ворога.  В захоплення відважністю й почуттям гумору козаків, які йдуть боронити рідний край. Відповіді учнів: а) б) в) г) д) 4.Повторне слухання. 8. Діти слухають на ноутбуці музичний твір укр.нар.пісню «Ой на горі та женці жнуть». IV.Пiдведення пiдсумкiв. Повторення вивченого на уроцi, оцiнювання, дзвiнок. Наш урок закiнчено. Допобачення!!! . 9.


Скачати 96.69 Kb.

  • Михайло Кравченко , Опанас Савченко
  • Хмельницької обласної