Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання для мкр з Історії мистецтв (модуль 1)

Скачати 126.42 Kb.

Питання для мкр з Історії мистецтв (модуль 1)
Скачати 126.42 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір126.42 Kb.

Питання для МКР з Історії мистецтв (модуль 1)

 1. Охарактеризувати мистецтво епохи неоліту (6-2 тис.
  Історія мистецтв - розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів.
  Неолі́т, Нова́ ка́м'яна доба́ (від грец. νέος - новий і λίθος - камінь) - нова кам'яна доба (X–поч. III тис. до н. е.), що заступила палеоліт і мезоліт та передувала мідній добі, заключний період кам'яної доби.
  до н.е.). Який вид діяльності виникає в цей період та як він розвивається?

 2. Охарактеризувати мистецтво епохи бронзи (2 тис.
  Бро́нзова доба - історичний період, який прийшов на зміну енеоліту (мідній добі) - перехідному періоду після кам'яної доби. Характеризується виготовленням і використанням бронзових знарядь праці та зброї із бронзи, появою кочового скотарства, поливного рільництва, писемності, рабовласницьких держав (кінець ІІІ - початок I тисячоліття до н. е.).
  до н.е.). Що таке мегалітичні будівлі та чому їх вважають протоархітектурою?

 3. Що таке «мегалітичні будівлі»? Описати кромлех у Стонехенджі та вказати його значення для у розвитку архітектури.

 4. Чим різниться дольмен від менгіра? Вказати спільне та відмінне.

 5. Розкрити значення первісного мистецтва для розвитку художньої культури в цілому.
  Пе́рвісне мисте́цтво - мистецтво, що склалося в умовах первісного суспільства в процесі трудової діяльності людини. Виникло близько 30 тис. років тому, за доби пізнього палеоліту.
  Як розвивалося образотворче мистецтво в первісну добу?
  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).


 6. Охарактеризувати мистецтво епохи заліза (І тис. до н.е.). Що таке цитадель та де вона влаштовувалася?

 7. Дати визначення поняттю «мистецтво» та вказати чим воно різниться від інших видів людської діяльності?

 8. Яких два види композиції були розроблені в мистецтві Месопотамії та у яких видах образотворчого мистецтва вони використовувалися?

 9. Що таке стилістичні риси та чим вони обумовлюються в мистецтві Месопотамії? Вказати види мистецтв, розвинуті у Дворіччі.

 10. Вказати досягнення мистецтва Шумеру в архітектурі (храми), рельєфі (Стела Коршунів) та скульптурі?

 11. Якого рівня розвитку досягла скульптура в Месопотамії та які канонічні вимоги вплинули на її особливості?

 12. Які типи композиції притаманні образотворчому мистецтву Месопотамії: вказати і охарактеризувати?

 13. Вказати досягнення мистецтва Аккаду в архітектурі (монументальній), рельєфі (Стела Нарамсіна), скульптурі.

 14. Описати досягнення монументальної архітектури Месопотамії (храми, палаци).

 15. На якому рівні розвитку знаходилася храмова архітектура Месопотамії? Описати будову зиккурату та вказати його призначення.

 16. Описати досягнення мистецтва в Ново вавілонському царстві (архітектура, скульптура та ін. види мистецтва).

 17. Чому архітектура була ведучим видом мистецтва в Єгипті та як впливала вона на розвиток інших видів мистецтва?
  Монументалізм (від лат. monumentum - пам'ятник) - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах.
  Мистецтво Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.


 18. Як релігія впливала на мистецтво Єгипту? Коротко проаналізувати в цьому контексті архітектуру, скульптуру, живопис.

 19. Як канонічні правила вплинули на стилістичні особливості мистецтва Єгипту (архітектура, скульптура, живопис)?

 20. Опишіть досягнення єгипетського мистецтва в добу Раннього царства (мастаба, заупокійні храми; скульптура, живопис).

 21. Опишіть будову піраміди Джосера (Давній Єгипет) та вкажіть чим вона відрізняється від перших мастаб. Хто її будівничий?

 22. Чи були колони в архітектурі Давнього Єгипту: яку роль вони виконували та як виглядали?
  Раннє царство, або Архаїчна епоха - найперший династичний період в історії Стародавнього Єгипту, період правління першої і другої династій фараонів. Більшість археологів вважає, що він тривав з 3120 по 2649 роки до н. е.
  Пірамі́да Джосера - перша піраміда, що з'явилася за часів правління фараона Джосера (2780–2760 рр. до н. е.; початок III династії). Піраміда розташовувалась на полі Саккара, поблизу Мемфіса, була побудована не з цегли, а з вапняку і була присвячена богу мертвих Сокару.
  Єгипет Єги́пет (араб. مصر‎, Miṣr), Ара́бська Респу́бліка Єги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎, Джумхуріят Маср аль-Арабійя) - держава на північному сході Африки та Синайському півострові в Азії. На півночі омивається Середземним морем, на сході - Червоним морем.


 23. Чому піраміди в Гізі (Давній Єгипет) здобули світову славу? Описати будову піраміди Хеопса.
  Піраміда Хеопса(Хуфу) - найбільша з-поміж єгипетських пірамід, єдине з «Семи чудес світу», яке збереглося до наших днів. Входить у трійку найвідоміших пірамід на плато Гіза - Хеопса, Хефрена і Мікерина.


 24. Які будівлі та скульптурні пам’ятники ввійшли до архітектурного ансамблю в Гізі (Давній Єгипет)?
  Архітектурний ансамбль Архітектурний ансамбль (від фр. ensemble - цілісність, зв'язність, єдність) - "гармонійна єдність просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва ".
  Як заупокійний культ вплинув на особливості єгипетського мистецтва Давнього царства?

 25. Описати особливості єгипетської скульптури в період Давнього царства. Який вплив мало канонічне правило?

 26. Описати особливості єгипетського рельєфу та живопису в період Давнього царства. Який вплив мало канонічне правило?

 27. Описати здобутки єгипетського мистецтва в добу Середнього царства (скельні заупокійні храми, царські скульптурні статуї, зображення рельєфів та розписів).
  Середнє царство - епоха історії Стародавнього Єгипту між 2040 і 1783 (або 1640) до н. е., на яку припадає правління XII-XIII династій фараонів (за Манефоном). Час відносно слабкої централізації Єгипту.
  Який вплив мало канонічне правило?

 28. Описати здобутки єгипетського мистецтва в добу Нового царства (храми, скульптурні та живописні зображення). Який вплив мало канонічне правило?

 29. Якого вигляду набув єгипетський храм в добу Нового царства (описати план). Чим видатні храмові комплекси в Карнаці та Луксорі?

 30. Яких рис здобуло єгипетське мистецтво за часів фараона Аменхотепа IV (Ехнатона): архітектура, скульптура, живопис?

 31. Охарактеризувати здобутки егейського мистецтва та визначити його роль у формуванні художніх традицій Давньої Греції.
  Храм (від стцерк.-слов. храмъ) - архітектурна споруда, призначена для здійснення богослужінь і релігійних обрядів.
  Гре́ція (грец. Ελλάδα - Еллада), офіційна назва Гре́цька Респу́бліка (грец. Ελληνική Δημοκρατία) - європейська держава на півдні Балканського півострова та численних островах. На півночі межує з Албанією, Республікою Македонією та Болгарією, на сході - з Туреччиною.


 32. Чим відрізняється мистецтво Мікен та Тірінфу від критського мистецтво? Які мистецькі напрацювання Мікен та Тірінфу були засвоєні давніми греками?

 33. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво в 11-8 ст.
  Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
  Давньогрецьке мистецтво - мистецтво Стародавньої Греції від мінойської доби (2500-1500 роки до н. е.) до елліністичного періоду (початку 1 століття н. е.).
  до н.е. (архітектура, образотворче мистецтво). Який вплив здійснив мегарон на розвиток античної храмової архітектури?

 34. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво 7-6 ст. до н.е. (храмова архітектура, скульптура, живопис).

 35. Які два основні архітектурні стилі були сформовані в Давній Греції в 7-6 ст. до н.е. (вказати їх спільні й відмінні риси)? Які архітектурні частини храмів прикрашалися скульптурою?

 36. Які споруди входять до ансамблю Афінського акрополю? Хто керував будівельними роботами на Афінському акрополі?
  Архітектурний стиль - сукупність основних рис та ознак архітектури певного історичного часу і місця, яка проявляється у функціональних, конструктивних, мистецьких особливостях будов.
  Афінський акрополь - найвідоміший акрополь у світі, розташований у столиці Греції місті Афіни на пагорбі Акрополіс висотою 156 м над рівнем моря. Афінський акрополь був офіційно проголошений провідною пам'яткою загальноєвропейської культурної спадщини 26 березня 2007 року.
  До якого типу храму належить Парфенон?

 37. Описати будову Парфенону, яку роль він відігравав на Афінському акрополі? Які архітектурні частини Парфенону були прикрашені скульптурою?

 38. Яке завдання ставили перед собою давньогрецькі скульптори 5 ст. до н.е. та як його вирішували (на прикладі скульптурних робіт)?

 39. Вказати найвідоміших античних скульпторів 5 ст. до н.е.: назати та проаналізувати їх програмні твори.

 40. Хто такий Фідій? Вказати його роль у споруджені Афінського акрополю та назвати твори, що його прославили?

 41. Які творчі задачі вирішувалися в мистецтві живопису Давньої Греції наприкінці 5 ст. до н.е. Які художні прийоми були винайдені?

 42. Вказати особливості давньогрецької архітектури 4 ст. до н.е.. Які типи споруд зустрічалися в античних містах?

 43. Вказати двох видатних скульпторів Давньої Греції 4 ст. до н.е. та описати особливості їх творчої манери.

 44. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво в добу еллінізму (архітектура, живопис, скульптура).

 45. З’ясуйте, чому давньогрецьке мистецтво було пластичне за характером. Поясніть взаємозв’язок світоглядних цінностей та стилістичних особливостей в мистецтві Давньої Греції.

 46. Охарактеризувати здобутки етруського мистецтва та визначити його роль у формуванні художніх традицій Давнього Риму.
  Етруське мистецтво - переважно фігуративістське мистецтво, створене цивілізацією етрусків; охоплює період IX–II ст. до н. е.
  Елліністичний період, або Еллінізм - етап в історії країн Східного Середземномор'я з часу походів Александра Македонського (334-323 до н. е.) до завоювання цих країн Римом, що завершився 30 року до н. е.
  Старода́вній Рим (лат. Roma antiqua, також Древній Рим, старожитній, античний Рим) - одна з цивілізацій Давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста - Риму (лат. Roma), яке в свою чергу назване на честь легендарного засновника - Ромула.


 47. Охарактеризувати скульптурні традиції Етрурії та з’ясувати їх вплив на традиції римської скульптури.

 48. Які інженерні споруди були відомі в Етрурії і чи перейняли цей досвід римляни?
  Спору́да - нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.
  Як формувалася «ордерна аркада»?

 49. Охарактеризувати архітектурні традиції Етрурії та з’ясувати їх вплив на традиції римського зодчества.

 50. Що таке станковий живопис, як він представлений у візантійському образотворчому мистецтві і яка техніка у ньому використовувалася?

 51. Вкажіть головні художні прийоми, які використовувалися у візантійському образотворчому мистецтві? Який вплив мало візантійське мистецтво на розвиток художньої культури Європи і Азії?
  Станко́вий живо́пис - рід малярства, твори якого мають самостійне значення і сприймаються незалежно від оточення. Буквально - живопис, створений на станку (мольберті).
  Візантійське мистецтво - стиль в образотворчому мистецтві й архітектурі, що зародився в 4-5 століттях у Візантії (столиці Східної Римської імперії) і поширився в Італії, через Балкани, в Київській Русі, де він існував впродовж багатьох століть.


 52. Який конструктивний прийом в римській архітектурі поєднав досвід грецького та етруського зодчества? В якій будівлі він вперше був використаний?

 53. Які жанри набули розвитку в образотворчому мистецтві Давнього Риму (живопис, скульптура, рельєф)? Що таке «імагінес»?

 54. Чим відрізняється тип скульптури «імагінес» від типу «тогатус»? Який матеріал використовували римські скульптори?

 55. Як розвивався давньоримський живопис в добу пізньої республіки (жанри, сюжети, прийоми)?

 56. Вказати 4-и стилі, які використовувалися в оздобленні внутрішніх приміщень у Давньому Римі.

 57. Опишіть особливості І та ІІ декоративних стилів, що використовувалися в римських інтер’єрах.

 58. Опишіть особливості ІІІ та IV декоративних стилів, що використовувалися в римських інтер’єрах.

 59. Який будівельний матеріал зробив архітектуру Давнього Риму «вічною»?
  Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.
  Описати будівлю Колізею (будівельний матеріал, конструктивні прийоми, композиція).

 60. Як розвивалася храмова архітектура Давнього Риму, чим вона відрізнялася від давньогрецької? Опишіть будівлю Пантеону (будівельний матеріал, конструктивні прийоми, композиція).

 61. Вкажіть загальні риси давньоримського мистецтва доби імперії (архітектура, живопис, рельєф).

 62. Яких особливостей набув портретний жанр в Давньому Римі в період імперії? Як розвивався рельєф (на прикладі колони Траяна)?

61. Назвати особливості живопису перших християн (матеріал, сюжети, техніка виконання, композиційні прийоми, призначення)?

63.Назвіть три основні напрями по яким розвивався релігійний візантійський живопис та коротко охарактеризуйте їх?

64.Як вплинув канон на розвиток візантійського мистецтва (архітектура, живопис, книжкова мініатюра): зробити аналіз?

Книжкова мініатюра - витвір образотворчого мистецтва невеликого розміру в книгах. Спершу термін «мініатюра» означав червоний (писаний циноброю) малюнок у рукопису, що ілюстрував та доповнював текст. Характеризувався малим розміром, часто розміщувався на полі або між рядками рукописів, хоча трапляються мініатюри і на весь аркуш.
Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.
Коло́на Трая́на - тріумфальна колона на форумі Траяна в Римі, 113 року встановлена Аполлодором Дамаським на честь перемог імператора Траяна над даками.
Візанті́йська імпе́рія (грецькою: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων - Basileia tōn Rōmaiōn, царство Ромеїв, царство Римське, Римська імперія, 395-1453) - середньовічна держава, східна частина Римської імперії. У староруських і старослов'янських літописах також вживаються назви Християнське і Грецьке царство.

65.Які засоби вираження та технічні прийоми застосовував візантійський живописець, розкриваючи внутрішню динаміку релігійних образів у зображенні? Який вплив мав канон на досягнення релігійного живопису?

66. Яка велична споруда (вказати конструктивні особливості) була збудована у Візантії в VIст. і яке значення вона мала для подальшого розвитку церковного будівництва?

67. На основі яких попередніх традицій був сформований візантійський іконопис? Що таке «ікона», яким правилам вона підпорядковується і яке має призначення?

68. Коли виникає в Візантії хрестово-купольний тип храму? Опишіть його планувально-конструктивні особливості?

69. Охарактеризуйте особливості розвитку книжкової мініатюри Візантії? Що таке книга «кодекс», у чому її особливість?

70.Назвіть три основні напрями по яким розвивався візантійський живопис? На які країни Європи і Азії впливало мистецтво Візантії?

Мініатюра (фр. miniature, від лат. minium - мініут, сурик, якими в давнину оздоблювали рукописні книги) - твір образотворчого мистецтва невеликого розміру в рукописах, книгах, на полотні, різноманітній тканині тощо, відзначається особливо тонкою технікою виконання візерунків та подій.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

71.Які види скульптурного мистецтва були розвинені у Візантії? Які художні школи, крім столичної (константинопольської), прославились своєю майстерністю за часів Візантії?

72.Чим прикрашався візантійський храм? Чи існували правила щодо порядку розміщення зображень на стінах храму і що вони передбачали?

73.Чому у VIIIст. виникає іконоборчий рух? Чим прикрашали храми противники ікон? З якого матеріалу виконувалася монументальна мозаїка?

74.Чи мало вплив античне мистецтво на розвиток візантійських художніх традицій, як це проявилося?

75.Що таке хрестово-купольний храм?

Хрестовокупольна система (трапляється варіант назви хрестово-купольна) - система перекриття храмів, квадратна або прямокутна в плані, у центрі якого знаходиться купол, що на вітрилах спирається на чотири стовпи, які ділять простір на дев'ять частин, при цьому до центрального простору примикають хрестоподібно розташовані циліндричні склепіння, перекриті коробовими або півциліндричними склепіннями.
Чим прикрашався візантійський храм?

76.Чому у іконописі виникла «зворотня» перспектива і що вона передбачала? Назвіть головні художні прийоми, які використовувалися у візантійському образотворчому мистецтві?

77.На основі яких попередніх традицій був сформований візантійський іконопис? Що таке «ікона», яким правилам вона підпорядковується і яке має призначення?

78.Що таке книжкова мініатюра і чому вона набуває великого розвитку у Візантії? Що таке книга «кодекс», у чому її особливість?

79.Опишіть планувально-конструктивні особливості храму св.Софії у Константинополі? Які шедеври мистецтва прикрасили цей храм?

80.Яка велична культова споруда була збудована у Візантії у VIст.

Ку́льтова спору́да - споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.
і яке значення вона мала для подальшого розвитку церковного будівництва?

81.Який характер мало мистецтво Візантії? Назвіть найбільш поширений тип суспільної споруди у Візантії?

82.Назвіть три основні напрями по яким розвивався візантійський живопис? Назвіть основні правила візантійської іконографії?

ВАРІАНТИ


 1. Охарактеризувати мистецтво епохи неоліту (6-2 тис. до н.е.). Який вид діяльності виникає в цей період та як він розвивається?

 2. Охарактеризувати здобутки егейського мистецтва та визначити його роль у формуванні художніх традицій Давньої Греції.

1. Охарактеризувати мистецтво епохи бронзи (2 тис. до н.е.). Що таке мегалітичні будівлі та чому їх вважають протоархітектурою?

2. Чим відрізняється мистецтво Мікен та Тірінфу від критського мистецтво? Які мистецькі напрацювання Мікен та Тірінфу були засвоєні давніми греками?

1. Що таке «мегалітичні будівлі»? Описати кромлех у Стонехенджі та вказати його значення для у розвитку архітектури.

2. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво в 11-8 ст. до н.е. (архітектура, образотворче мистецтво). Який вплив здійснив мегарон на розвиток античної храмової архітектури?

1. Чим різниться дольмен від менгіра? Вказати спільне та відмінне.

2. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво 7-6 ст. до н.е. (храмова архітектура, скульптура, живопис).

1.Розкрити значення первісного мистецтва для розвитку художньої культури в цілому. Як розвивалося образотворче мистецтво в первісну добу?

2. Які два основні архітектурні стилі були сформовані в Давній Греції в 7-6 ст. до н.е. (вказати їх спільні й відмінні риси)? Які архітектурні частини храмів прикрашалися скульптурою?

1. Охарактеризувати мистецтво епохи заліза (І тис. до н.е.). Що таке цитадель та де вона влаштовувалася?

2. Які споруди входять до ансамблю Афінського акрополю? Хто керував будівельними роботами на Афінському акрополі? До якого типу храму належить Парфенон?

1. Дати визначення поняттю «мистецтво» та вказати чим воно різниться від інших видів людської діяльності?

2. Описати будову Парфенону, яку роль він відігравав на Афінському акрополі? Які архітектурні частини Парфенону були прикрашені скульптурою?

1. Яких два види композиції були розроблені в мистецтві Месопотамії та у яких видах образотворчого мистецтва вони використовувалися?

2. Яке завдання ставили перед собою давньогрецькі скульптори 5 ст. до н.е. та як його вирішували (на прикладі скульптурних робіт)?

1. Що таке стилістичні риси та чим вони обумовлюються в мистецтві Месопотамії? Вказати види мистецтв, розвинуті у Дворіччі.

2. Вказати найвідоміших античних скульпторів 5 ст. до н.е.: назати та проаналізувати їх програмні твори.

1. Вказати досягнення мистецтва Шумеру в архітектурі (храми), рельєфі (Стела Коршунів) та скульптурі?

2. Хто такий Фідій? Вказати його роль у споруджені Афінського акрополю та назвати твори, що його прославили?

1. Якого рівня розвитку досягла скульптура в Месопотамії та які канонічні вимоги вплинули на її особливості?

2. Які творчі задачі вирішувалися в мистецтві живопису Давньої Греції наприкінці 5 ст. до н.е. Які художні прийоми були винайдені?

1. Які типи композиції притаманні образотворчому мистецтву Месопотамії: вказати і охарактеризувати?

2. Вказати особливості давньогрецької архітектури 4 ст. до н.е.. Які типи споруд зустрічалися в античних містах?

1. Вказати досягнення мистецтва Аккаду в архітектурі (монументальній), рельєфі (Стела Нарамсіна), скульптурі.

2. Вказати двох видатних скульпторів Давньої Греції 4 ст. до н.е. та описати особливості їх творчої манери.

1. Описати досягнення монументальної архітектури Месопотамії (храми, палаци).

2. Охарактеризувати давньогрецьке мистецтво в добу еллінізму (архітектура, живопис, скульптура).

1. На якому рівні розвитку знаходилася храмова архітектура Месопотамії? Описати будову зиккурату та вказати його призначення.

2. З’ясуйте, чому давньогрецьке мистецтво було пластичне за характером. Поясніть взаємозв’язок світоглядних цінностей та стилістичних особливостей в мистецтві Давньої Греції.
1. Описати досягнення мистецтва в Ново вавілонському царстві (архітектура, скульптура та ін. види мистецтва).

2. Охарактеризувати скульптурні традиції Етрурії та з’ясувати їх вплив на традиції римської скульптури.


1. Чому архітектура була ведучим видом мистецтва в Єгипті та як впливала вона на розвиток інших видів мистецтва?

2. Охарактеризувати архітектурні традиції Етрурії та з’ясувати їх вплив на традиції римського зодчества.

1. Як релігія впливала на мистецтво Єгипту? Коротко проаналізувати в цьому контексті архітектуру, скульптуру, живопис.

2. Опишіть особливості І та ІІ декоративних стилів, що використовувалися в римських інтер’єрах.

1. Як канонічні правила вплинули на стилістичні особливості мистецтва Єгипту (архітектура, скульптура, живопис)?

2. Опишіть особливості ІІІ та IV декоративних стилів, що використовувалися в римських інтер’єрах.

1. Опишіть досягнення єгипетського мистецтва в добу Раннього царства (мастаба, заупокійні храми; скульптура, живопис).

2. Який будівельний матеріал зробив архітектуру Давнього Риму «вічною»? Описати будівлю Колізею (будівельний матеріал, конструктивні прийоми, композиція).

1. Опишіть будову піраміди Джосера (Давній Єгипет) та вкажіть чим вона відрізняється від перших мастаб. Хто її будівничий?

2. Як розвивалася храмова архітектура Давнього Риму, чим вона відрізнялася від давньогрецької? Опишіть будівлю Пантеону (будівельний матеріал, конструктивні прийоми, композиція).
1. Чи були колони в архітектурі Давнього Єгипту: яку роль вони виконували та як виглядали?

Старода́вній Єги́пет - одна з найдавніших держав на Землі і колиска цивілізацій Середземномор'я. Країна-стрічка займала територію в нижній течії річки Ніл в північно-східній Африці

2. Чим відрізняється тип скульптури «імагінес» від типу «тогатус»? Який матеріал використовували римські скульптори?

1. Чому піраміди в Гізі (Давній Єгипет) здобули світову славу? Описати будову піраміди Хеопса.

2. Які жанри набули розвитку в образотворчому мистецтві Давнього Риму (живопис, скульптура, рельєф)? Що таке «імагінес»?


1. Які будівлі та скульптурні пам’ятники ввійшли до архітектурного ансамблю в Гізі (Давній Єгипет)? Як заупокійний культ вплинув на особливості єгипетського мистецтва Давнього царства?

2. Який конструктивний прийом в римській архітектурі поєднав досвід грецького та етруського зодчества? В якій будівлі він вперше був використаний?

1. Описати особливості єгипетської скульптури в період Давнього царства. Який вплив мало канонічне правило?

2. Які інженерні споруди були відомі в Етрурії і чи перейняли цей досвід римляни?

Інжене́рні спору́ди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
Як формувалася «ордерна аркада»?

1. Описати особливості єгипетського рельєфу та живопису в період Давнього царства. Який вплив мало канонічне правило?

2. Як розвивався давньоримський живопис в добу пізньої республіки (жанри, сюжети, прийоми)?

1. Описати здобутки єгипетського мистецтва в добу Середнього царства (скельні заупокійні храми, царські скульптурні статуї, зображення рельєфів та розписів). Який вплив мало канонічне правило?

2. Вказати 4-и стилі, які використовувалися в оздобленні внутрішніх приміщень у Давньому Римі.

1. Описати здобутки єгипетського мистецтва в добу Нового царства (храми, скульптурні та живописні зображення). Який вплив мало канонічне правило?

2. Охарактеризувати здобутки етруського мистецтва та визначити його роль у формуванні художніх традицій Давнього Риму.

1. Якого вигляду набув єгипетський храм в добу Нового царства (описати план). Чим видатні храмові комплекси в Карнаці та Луксорі?

2. Вкажіть загальні риси давньоримського мистецтва доби імперії (архітектура, живопис, рельєф).

1. Яких рис здобуло єгипетське мистецтво за часів фараона Аменхотепа IV (Ехнатона): архітектура, скульптура, живопис?2. Яких особливостей набув портретний жанр в Давньому Римі в період імперії? Як розвивався рельєф (на прикладі колони Траяна)?


Скачати 126.42 Kb.

 • Раннього царства