Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання до контрольної роботи та іспиту

Скачати 34.14 Kb.

Питання до контрольної роботи та іспиту
Скачати 34.14 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір34.14 Kb.

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ІСПИТУ:

 1. Операційна система як віртуальна машина

 2. Операційна система як менеджер ресурсів

 3. Що таке операційна система?
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Структура обчислювальної системи

 4. Коротка історія еволюції обчислювальних систем

 5. Операційна система як захисник користувачів і програм

 6. Комп'ютери на основі інтегральних мікросхем.
  Мікросхема Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
  Перші багатозадачні ОС

 7. Персональні комп'ютери. Класичні, мережні й розподілені системи

 8. Взаємодія операційної системи з переферійними пристоями

 9. Поняття процесу. Стани процесу.

 10. Операції над процесами й пов'язані з ними поняття

 11. Процес. Рівні планування процесу

 12. Критерії планування процесів й вимоги до алгоритмів

 13. Параметри планування процесів

 14. Гарантоване планування процесів

 15. Пріоритетне планування процесів

 16. Багаторівневі черги (Multilevel Queue) процесів

 17. Процеси та багаторівневі черги зі зворотним зв'язком (Multilevel Feedback Queue)

 18. Планування процесів і потоків

 19. Створення процесів

 20. Створення потоків

 21. Планування й диспетчеризація потоків (процесів)

 22. Мультипрограмування в системах пакетної обробки, в системах поділу часу, в системах реального часу

 23. Мультипроцесорна обробка

 24. Мультипрограмування на основі переривань

 25. Механізм переривань, та системні виклики

 26. Взаємодіючі процеси

 27. Категорії засобів обміну інформацією

 28. Особливості передачі інформації за допомогою ліній зв'язку

 29. Буферизація.
  Пакетна обробка - організація виконання декількох процесів в попередньо визначеній послідовності за допомогою команд управління процесами та наборами даних операційної системи або спеціалізованої мови пакетної обробки.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Потік уведення/виводу й повідомлення

 30. Тупіки. Визначення та умови виникнення тупіків.

 31. Основні напрямки боротьби з тупиками та ігнорування проблеми тупиків

 32. Способи запобігання тупиків шляхом ретельного розподілу ресурсів. Алгоритм банкіра

 33. Запобігання тупиків за рахунок порушення умов виникнення тупиків

 34. Виявлення тупиків та відновлення після тупиків

 35. Фізична організація пам'яті комп'ютера

 36. Логічна пам'ять, локальність, зв'язування адрес

 37. Функції системи керування пам'яттю

 38. Оверлейна структура

 39. Динамічний розподіл.
  Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Свопинг

 40. Сторінкова пам'ять

 41. Сегментна й сегментно-сторінкова організація пам'яті

 42. Поняття віртуальної пам'яті

 43. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам'яті

 44. Сторінкова віртуальна пам'ять

 45. Сегментно-сторінкова організації віртуальної пам'яті

 46. Структура таблиці сторінок

 47. Асоціативна пам'ять

 48. Файлова система, основні функції файлової системи

 49. Загальні відомості про файли, імена файлів, типи файлів, атрибути файлів

 50. Організація файлів і доступ до них. Послідовний файл. Файл прямого доступу

 51. Форми організації файлів. Операції над файлами

 52. Директорії. Логічна структура файлового архіву

 53. Розділи диска. Організація доступу до архіву файлів

 54. Операції над директоріями. Захист файлів. Контроль доступу до файлів. Списки прав доступу

 55. Для чого комп'ютери поєднують у мережі

 56. Мережні й розподілені операційні системи

 57. Взаємодія вилучених процесів як основи роботи обчислювальних мереж

 58. Основні питання логічної організації передачі інформації між вилученими процесами

 59. Поняття протоколу. Мережеві протоколи

 60. Багаторівнева модель побудови мережних обчислювальних систем

 61. Проблеми адресації в мережі. Однорівневі, дворівневі адреси

 62. Вилучена адресація й дозвіл адрес

 63. Локальна адресація. Поняття порту

 64. Повні адреси. Поняття сокета (socket). Проблеми маршрутизації в мережах

 65. Зв'язок із установленням логічного з'єднання й передача даних за допомогою повідомлень

 66. Синхронізація вилучених процесів

 67. Поняття інформаційної безпеки.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
  Погрози безпеки

 68. Формалізація підходу до забезпечення інформаційної безпеки

 69. Криптографія як одна з базових технологій безпеки ОС. Шифрування.

 70. Шифрування з використаннями алгоритму RSA. Теорема Эйлера

 71. Ідентифікація й аутентифікація. Паролі, уразливість паролів

 72. Шифрування пароля

 73. Авторизація. Розмежування доступу до об'єктів ОС

 74. Домени безпеки. Матриця доступу. Список прав доступу.
  Розмежування доступу (англ. access mediation) - сукупність процедур, що реалізують перевірку запитів на доступ і оцінку на підставі Правил розмежування доступу можливості надання доступу.
  Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
  Access control list

 75. Мандати можливостей. Capability list. Інші способи контролю доступу

 76. Зміна домену. Виявлення вторгнень. Аудит системи захисту

 77. Аналіз деяких популярних ОС із погляду їхньої захищеності (MS-DOS, NetWare, IntranetWare, OS/2, Unix, Windows NT/2000/XP) охарактеризувати критичні ураження


Скачати 34.14 Kb.

 • Розмежування доступу