Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1

Скачати 20.55 Kb.

Питання до модульних контролів з дисципліни «Крос-платформові мови програмування» Модульний контроль 1
Скачати 20.55 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір20.55 Kb.
ТипПовідомлення

Питання до модульних контролів з дисципліни

«Крос-платформові мови програмування»
Модульний контроль 1


 1. Середовище розробки додатків Flex. Основні напрямки використання технології.

 2. Панель Style. Можливості зміни вигляду об’єкту у Flex.

 3. Атрибути тегів. Для чого використовуються ідентифікатори об’єктів.

 4. Створення власних функцій у середовищі Flex. Синтаксис та основні конструкції.

 5. Типи даних у середовищі Flex. Глобальні змінні.
  Синтаксис Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
  Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.
  У програмуванні, глобальна змінна (англ. global variable) - змінна, яка доступна в будь-якій області видимості, за винятком перекриття її іншою змінною з тим самим ім'ям. Механізм взаємодій з глобальними змінними називається механізмом глобального середовища.


 6. Зв’язування даних за допомогою тегу .

 7. Модель даних. Створення моделі за допомогою тегу .

 8. Позиціонування об’єктів у документі.
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Способи позиціонування.

 9. Абсолютне позиціонування. Особливості та встановлення властивостей об’єкту.

 10. Контейнер Canvas. Основні властивості та використання.

 11. Методи addChild()та removeChild(). Алгоритм використання методів на прикладі виконаної лабораторної роботи.

 12. Зміна форми об’єктів. Алгоритм зміни розмірів контейнерів.


Модульний контроль 2


 1. Можливості елементу RadioButtonGroup та CheckBox.

 2. Використання класу mx.validators.Validator. Метод validateAll().

 3. Повідомлення про помилки. Вивід усіх повідомлень в одному вікні.

 4. Компонент TextInput. Основні властивості та методи.

 5. Тип змінних RegExp. Використання шаблонів у додатках.

 6. Фільтрування даних в масиві за допомогою функції filter().

 7. Алгоритм фільтрування даних зі словника.

 8. Структура даних у форматі XML.

 9. Створення XML-файлу за допомогою Flex. Використання XML-файлів у додатку.

 10. Використання властивості dataProvider елементу DataGrid.

 11. Використання властивості labelField елементу List.


Модульний контроль 3


 1. Протокол HHTP. Алгоритм роботи протоколу.
  Фільтр - пристрій, прилад або речовина для відокремлення потоку (рідини, газу, інформації, сигналу тощо) за його певними характеристиками від непотрібних домішок. // Пристрій, що пропускає або затримує електричні струми, електромагнітні або звукові хвилі певної частоти і т. ін.
  Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.


 2. Використання тегу . Атрибут url.

 3. Використання тегу . Атрибут resultFormat.

 4. Подія applicationComplete.

 5. Використання сторонніх бібліотек у Flex додатках. Способи підключення бібліотек.

 6. Використання властивості defaultButton для контейнера HBox.

 7. Використання властивості showDataTips для об’єкта List.

 8. Використання властивості variableRowHeight для елементу Text.

 9. Переміщення даних між списками. Властивості dragEnabled та dropEnabled.

 10. Елемент TabNavigator. Його використання та основні властивості.

 11. Синхронізація роботи списків. Методи синхронізації.

 12. Елемент ProgressBar. Використання елементу в інтерфейсі користувача.

 13. Каскадні таблиці стилів.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) - спеціальна мова, що використовується для опису сторінок, написаних мовами розмітки даних.
  Зв'язок додатку з CSS-файлом.

 14. Способи опису CSS-стилів.


Скачати 20.55 Kb.

 • Модульний контроль 2
 • Модульний контроль 3 Протокол HHTP. Алгоритм роботи протоколу