Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання до заліку

Скачати 21.42 Kb.

Питання до заліку
Скачати 21.42 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір21.42 Kb.
ТипПротокол

Питання до заліку

 1. Еволюція комп'ютерних мереж: перші комп'ютерні мережі, конвергенція мереж.

 2. Комутація каналів і пакетів: порівняння мереж з комутацією пакетів і каналів.

 3. Класифікація комп'ютерних мереж, узагальнена структура телекомунікаційної мережі, мережі операторів зв'язку, корпоративні мережі, Інтернет.

 4. Мережеві характеристики: типи характеристик, продуктивність, надійність, характеристики втрат пакетів, характеристики мережі постачальника послуг.

 5. Архітектура і стандартизація мереж: декомпозиція завдань мережевої взаємодії, модель OSI, стандартизація мереж, інформаційні і транспортні послуги.

  Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.

  Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.

  Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

  Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. 6. Лінії зв'язку: класифікація ліній зв'язку, характеристики ліній зв'язку, типи кабелів.

 7. Кодування і мультиплексування даних: модуляція, дискретизація аналогових сигналів, методи кодування, виявлення і корекція помилок, мультиплексування і комутація.

  Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.

  Первинні мережі.

 8. Загальна характеристика протоколів локальних мереж з використанням розподілюваного середовища Ethernet із швидкістю 10 Мбіт/с:

 9. Технологія Ethernet зі швидкістю передачі 100 Мбіт/с. Гігабітові й 10-гігабітові технології Ethernet.

 10. Технології Token Ring і FDDI.

  Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера. 11. Безпровідні локальні мережі IEEE 802.11.

 12. Персональні мережі.

 13. Міст як попередник і функціональний аналог комутатора: логічна структуризація мереж і мости, алгоритм прозорого мосту IEEE 802.1D.

 14. Топологічні обмеження при застосуванні мостів в локальних мережах.

 15. Комутатори. Архітектура комутаторів.

 16. Обмеження комутаторів.

 17. Агрегація ліній зв'язку в локальних мережах: транки і логічні канали, боротьба з "розмноженням" пакетів, вибір порту.

 18. Фільтрація трафіку.

 19. Протокол IP стеку протоколів TCP/IP.

 20. Формат IP-пакету.

 21. Типи адрес стеку TCP/IP: локальні адреси, мережеві IP-адреси, доменні імена.

 22. Формат IP-адреси: класи IP-адрес, особливі IP-адреса, використання масок при IP-адресації.

 23. Порядок призначення IP-адрес.

 24. Централізований розподіл адрес.

 25. Адресація і технологія CIDR.

 26. Маршрутизація з використанням масок.

 27. Структуризація мережі масками однакової довжини.

 28. Перегляд таблиць маршрутизації з урахуванням масок.

  Доме́нне ім'я (англ. Domain name) або Доме́н (англ. Domain, від лат. dominium - володіння) - частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.

  Таблиця маршрутизації (англ. routing table) - електронна таблиця (файл) або база даних, що зберігається на маршрутизаторі або мережевому комп'ютері, що описує відповідність між адресами призначення і інтерфейсами, через які слід відправити пакет даних до наступного маршрутизатора. 29. Використання масок змінної довжини, перекриття адресних просторів, CIDR.

 30. Протоколи транспортного рівня TCP і UDP: порти і сокети, протокол UDP і UDP-дейтаграми.

 31. Протокол TCP і TCP-сегменти.

 32. Логічні з'єднання – основа надійності TCP.

 33. Повторна передача і ковзне вікно, реалізація методу ковзного вікна в протоколі TCP, управління потоком.

 34. Загальні властивості і класифікація протоколів маршрутизації.

 35. Протокол RIP.

 36. Протокол OSPF.

 37. Протокол BGP.

 38. Протокол ICMP.

 39. Утиліта traceroute.

 40. Утиліта ping.

 41. Трансляція мережевих адрес: причини підміни адрес, традиційна технологія NAT, базова трансляція мережевих адрес, трансляція мережевих адрес і портів.

 42. Типи публічних послуг мереж операторів зв'язку.

 43. Багатошарова мережа оператора зв'язку.

 44. Технологія Frame Relay.

 45. Технологія ATM.

 46. Віртуальні приватні мережі.

 47. IP в глобальних мережах.

 48. Електронна пошта: електронні листи, протокол SMTP.

  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

  Frame relay (англ. ретрансляція кадрів, FR) - протокол канального рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame Relay в наш час (2007) широко поширена в усьому світі. Максимальна швидкість, яку допускає протоколом FR - 34.

  Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми). 49. Безпосередня взаємодія клієнта і сервера, схема з виділеним поштовим сервером, схема з двома поштовими серверами-посередниками, протоколи РОРЗ і IMAP.

  Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого. 50. Основні модулі служби FTP: керуючий сеанс і сеанс передачі даних.

 51. Команди взаємодії FTP-клієнта з FTP-сервером.

 52. Веб-служба: веб- і HTML-сторінки.

 53. Веб-клієнт і веб-сервер.

 54. Протокол HTTP, формат HTTP-повідомлень, динамічні веб-сторінки.

  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

  Динамічна веб-сторінка (англ. dynamic web page) - веб-сторінка, вміст якої може змінюватись. В початковому варіанті гіпертекстова навігація відбувалася між «статичними» документами. Однак з часом до веб-сторінок було додано інтерактивності, і такі сторінки почали називати динамічними. 55. Система DNS: плоскі символьні імена, ієрархічні символьні імена, схема роботи DNS, зворотна зона.

 56. Стандарти і програмні реалізації віддаленого доступу. Мережевий протокол для реалізації текстового інтерфейсу мережею: опції, принтер і клавіатура NVT, структура команд Telnet, безпека, Telnet і інші протоколи.

  Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.

  Текстовий інтерфейс користувача (англ. Text user interface, TUI) - спосіб взаємодії користувача з комп'ютером з використанням текстового (буквено-цифрового) режиму дисплея або аналогічних - наприклад, командного рядка.

  Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі. 57. Пірінговий (P2P) мережевий протокол для кооперативного обміну файлами через Інтернет.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ioipt -> ktun -> KompyuterniMeregi
KompyuterniMeregi -> Питання для самоперевірки
KompyuterniMeregi -> Аналіз структури програмного та апаратного компонентів комп’ютерної мережі
ktun -> Програма заліку з дисципліни «практикум з обслуговування офісної техніки»
ktun -> Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
ktun -> Завдання Перегляд мережевих настроювань
KompyuterniMeregi -> Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
KompyuterniMeregi -> М. П. Павленко комп’ютерні мережі тематика, зміст самостійної роботи студентів бердянськ Тематика самостійної роботи


Скачати 21.42 Kb.