Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВибір частин речень для заповнення

Вибір частин речень для заповнення
Сторінка2/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

Вибір частин речень для заповнення пропусків у тексті

(Matching clauses to gaps in text)

Тестові завдання цього типу схожі з завданнями на вибір речень для заповнення пропусків у тексті. На відміну від них, у завданнях цього типу необхідно заповнити пропуски не цілими реченнями, а частинами речень.

Для успішного виконання завдання необхідно чітко розуміти значення частин речень і тексту перед і після пропуску. Слід також звертати увагу на структуру речення, синтаксичні відносини між тими його членами, що передують пропуску і стоять після нього, оскільки не всі варіанти відповідей можуть підходити для заповнення з точки зору граматики.

Синтаксис Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
З іншого боку, деякі варіанти можуть підходити для більш ніж одного пропуску, але тільки граматично. Таким чином, під час прийняття остаточного рішення щодо правильного варіанту слід бути дуже уважними, адже у тестових завданнях такого типу завжди є тільки одна

правильна відповідь на кожне питання, тобто тільки одна частина речення буде ідеально підходити для заповнення кожного пропуску в тексті.

Спочатку необхідно визначитися щодо того, які частини речень можуть, а які не можуть відповідати структурі цілого речення з точки зору граматики, а потім визначитися із значенням окремих частин, що могли б відповідати змісту речення і тексту в цілому. У тому випадку, коли більш ніж один варіант граматично підходить для того або іншого пропуску, слід уважно прочитати не тільки речення перед пропуском і після нього, але також частину тексту до і після пропуску. Ймовірно, що заповнення пропуску в першій половині тексту вимагає того, щоб було розглянуто інформацію в останній або передостанній частині тексту. У разі прийняття остаточного рішення щодо певної частини речення для заповнення пропуску, бажано викреслити цей варіант зі списку інших варіантів для запобігання його використання вдруге в іншому місці.

Як і в разі виконань більшості завдань на перевірку навичок та умінь читання, спочатку необхідно швидко прочитати текст з метою отримання загального уявлення про зміст абзацу, а потім переглянути частини речень, щоб з'ясувати їхнє значення.

Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.

Таким чином, виконувати завдання можливо тільки одночасно звертаючи увагу на структуру і значення. Перший пропуск у тексті, що позначений (0), є прикладом, який допомагає у виконанні завдання. Слід пам'ятати, що у завданнях такого типу завжди залишається один або два (в залежності від змісту завдання) варіанти відповіді, які не будуть використані у відповідях.
Розміщення частин тексту в правильному порядку

(Putting parts of the text in the correct order)

Тестові завдання представлені двома типами завдань:

• розміщення частин або абзаців тексту один
за одним;

• розміщення речень, що передають короткий зміст тексту, одне за одним.


Обидва типи завдань призначені для перевірки здатності розуміти структуру тексту,
співвідношення окремих його частин.

Виконувати завдання першого типу досить легко. Завдання полягає в тому, щоб відновити текст і правильно розмістити абзаци, що подані в довільному порядку. Початок тексту, його перша частина є прикладом виконання завдання (0), адже перший абзац зазвичай містить інформацію про основний перебіг подій, час, місце, учасників події тощо. Така інформація може бути слушною для подальшого встановлення структури й послідовності тексту, визначення його складових.

Завдання другого типу є більш складними для виконання. На відміну від завдань попереднього типу, у цьому завданні необхідно визначити порядок подій, кожна з яких описана в реченні, що є коротким викладом подій. Таким чином, спочатку треба швидко прочитати самі речення для того, щоб мати уяву про те, які саме події згадуються. Після цього необхідно уважно перечитати текст, не зважаючи на можливість наявності певної кількості незнайомих слів. Під час повторного читання порядок подій, що згадуються в тексті, стає більш очевидним, і можна робити вибір. Події повинні бути представлені в тому порядку, як вони відбувалися

TEST I

Task 1.1


You are going to read an article about festival for families. Answer the questions (1-8) after the text in no more than 3 words. Write your answers on the lines. There is an example at the beginning (0).

Festival for Families

There was a festival in a large city. It was put on by people who wanted to share who they are. These people had their families come from different countries.

This festival was for families. Many families came out to learn about life in different countries. The countries are located in Central America, a place south of the United States.

Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - федеративне об'єднання в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
There were twenty-one different Latin countries sharing their' way of life at the festival.

People who came to the festival could taste foods made like they are in the other countries. They were able to listen to Latin music. There was dancing as well.

The weather was nice which made a good day to walk around and see it all. Some people were showing things that they made. People could buy these things from them.

This festival has been going on for 10 years. Each year, more people come. They had a very large crowd this year. The festival was free and many people enjoyed it. 1. Where did the families come from? different countries

 2. What kind of city was the festival in?

 3. Who was this festival for? L__

 4. Where are the countries situated?

 5. How many countries shared their way of life at the festival?

 6. What could the people at the festival taste? ; 1

 7. What could the people listen to? '

 8. What was the weather like that day?

 9. How long has the festival existed?

Score: 8 points
Task 1.2

You are going to read two advertisements for hotels in Scotland. Match the statements (1—10) below with Text A, Text B, or the Both texts. Indicate a correct answer with a tick (/) in the boxes. There is an example at the beginning (0).

TEXT A

Isle of Gigha Dinner Bed & Breakfast From Only Ј45 pp

The community-owned Isle of Gigha (Gaelic: God's Island) is known as The Jewel of the Inner Hebrides. The Atlantic's crystal clear waters surround this six-mile long magical isle, and lap gently on to its white sandy beaches — creating an aura of peace and tranquility. The Gigha Hotel caters admirably for the discerning holidaymaker with comfortable accommodation and first class cuisine, including fresh local seafood. There are also holiday cottages available. A must for any visitor is a wander, around the famous sub-tropical Achamore Gardens, where palm trees and many other exotic plants flourish in Gigha's mild climatic conditions. Other activities on offer include organized walks, bird watching, sea fishing, a nine-hole golf course and alternative therapies.

T: 01583 505254

W: www.gigha.org.uk

E: hotel@gjgha.org.uk
TEXT B

Rocpool Reserve Boutique Hote, Bar and Restaurant, Inverness

Think of everything you know about hotels then forget it instantly.

Rocpool Reserve will redefine the experience forever. Our exclusive new boutique hotel, bar and restaurant offers you wonderful luxury in the heart of Inverness.

Choose from one of our individually designed bedrooms — deliciously decadent, effortlessly chic, inherently hip and stocked with every possible comfort and indulgence.

Book an in-room massage treatment or order up some champagne — relax and forget everything.

For lunch and dinner Reserve Restaurant is informal Italian. Fabulously fresh food, sensationally seasonal with specially chosen wines.

Rooms from Ј95 including continental breakfast.

Amazing.


T: 01463 240089

W: www.rocpool.comE; info@rocpool.comText A

Text B

Both texts

0

There are some beaches in the area.

/1

The hotel rooms are luxurious.


2

You can eat food from different countries.


3

The climate is ideal for exotic trees and plants.


4

Various sports are available.


5

The information on the food served is given.


6

You can enjoy exotic plants and flowers.


7

Alternative therapies are available for holidaymakers.


8

Contact information is given.


9

The hotel is situated in the towel centre.


10

The rooms are more expensive than Ј40.


Score: 10 points

Task 1.3


You are going to read an article about a divorced mother. Some parts of the text are missing. Choose the most appropriate part from the list (A-G) for each gap (1—5) in the text. There is one extra sentence that you do not need to use. Write your answers in the boxes. There is one example (0) at the beginning.

A Divorced Mother

Renata Smith, a divorced mother of two young girls, Sabrina aged ten and Joey aged six, lives in Sheffield. (0)

Renata was working as a secretary in the city when she met Tom, a lorry driver, at a party. (1) At first she and Tom lived with her parents but then, when Renata was expecting Sabrina, they moved into a council flat. (2) Renata started bringing up the girls on her own, though her mother was always ready to help when she could. (3) After two months she managed to find a post as Personal Assistant to the Sales Director of a local company. (4) When she's not at work, the girls have priority. They are the most important thing in her life, and she is determined to be both mother and father to them. (5)

A Tom had to spend a lot of time away from home and, soon after the birth of their second child; he left Renata to live in another city.

B She has been working there for nearly two years now and enjoys spending her days in the office.

C Tom moved into a council flat when Joey was born.

D She doesn't want them to suffer from the fact that their father does not live with them, and she does everything possible to provide them with a rich and rewarding life.

E They went out together for six months and then they decided to get married.

F Money was the most pressing problem, and Renata, who had given up her job when Sabrina was born, had to look for work.

G She is typical of today's one-parent single-income families living on the breadline struggling to make ends meet.°

1

2

3

4

5

G
Score: 5 points

Task 1.4


You are going to read a newspaper article about food for kids. Some parts of the text are missing. Choose from the list (A-J) the most appropriate part for each gap (1-8) in the article. There is one extra part that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Free Food for Kids

Some children are sent to school (0) . It can be hard to concentrate and work (1) .

One school district has taken steps to make sure all of their kids are fed.

Anyone under 18 years of age can get a free (2) in this school district. It is only served (3) . Parents can call their school to ask where their kids can get these free meals. Children can now get breakfast and lunch during the summer too. In the past the meals were only served (4) . Many families are very happy (5) for their children.

Students of low-income families used to have to sign up for the free meal program. Now all kids can participate. The government spends over one million dollars a year (6) .

It is very important for children (7) . Bodies and minds work better when they are well nourished. Thanks to this program many children are getting (8) all year long.

A the food they need

B when you are hungry

C to be well fed

D during the school year

E with empty stomachs

F in the future I

G to get this extra help

H breakfast and lunch

I on this free food program

J at some of the schools0

1

2

3

4

5 6

7

8

E


Score: 8 points

Task 1.5


You are going to read a magazine article about a trip to the beach.
Magazine - британський пост-панковий гурт, утворений 1977 року в Манчестері. До першого складу гурту ввійшли: Говард Девото (Howard Devoto), справжнє ім'я Говард Треффорд (Howard Trafford) - вокал; Джон Макгоч (John McGeoch) - гітара, саксофон, клавішні, вокал; Боб Дікінсон (Bob Dickinson) - клавішні; Беррі Адамсон (Barry Adamson) - бас, вокал та Мартін Джексон (Martin Jackson) - ударні.
Parts of the article are mixed. Put them into the correct order. Write the appropriate letter (A
—F) in the boxes after the text (1-5). There is an example at the beginning (0).

A Trip to the Beach

A His mouth was diseased, and he bared his teeth aggressively. I was not quite sure what to do.

B The fishermen, who had seen all of this, were laughing so much that they could hardly stand up.

C The boat stopped some way from the beach, so we had to swim to the shore. The monkeys did not seem to be afraid of us, so we assumed that they must be used to humans coming to see them.

D Suddenly the monkey leapt down from the tree, so I ran down the beach as fast as possible with the monkey at my heels. In the end I only managed to escape by running into the sea, leaving the monkey on the beach behind me.

E During the trip, the fishermen told us that there were a lot of monkeys on a beach only a few miles away. We asked if they could take us there, and half an hour later, we arrived. F I went off down the beach on my own. I came up to a tree in which there was a much larger monkey unlike the others, he did not seem to be at all friendly.0

1

2

3

4

5

E
Score: 5 points
TEST 2

Task 2.1


You are going to read several articles from magazines. Answer the questions (1—10) after the text in no more than 3 words. Write your answers on the lines. There is an example at the beginning (0).

Interesting Facts

A The Earl of Sandwich was the head of the English Navy in the American War of Independence. He loved playing cards and he didn't like stopping for lunch. So in 1762 he invented a snack made of two pieces of bread with something in the middle. What was it called? Of course, sandwich!

B 150 years ago in England, mothers and fathers in poor families had to go out to work in factories. There was no time to shop and cook. So they bought fast food in the street. The most popular was fried fish with a piece of bread. Then in the 1870s something new came from Francepommes de terre a la mode. The English called them "chips". Soon there were fish'n'chip shops everywhere in working-class areas. They used to put your fish'n'chips in an old newspaper — with a lot of salt and vinegar on top. Today fish'n'chips are still very popular in Britain — but they come, in clean white paper bags!

C The word hamburger comes from the German city Hamburg.

Фра́нція, офіційна назва Францу́зька Респу́бліка (фр. La France, République Française) - держава на заході Європи, республіка, що межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з Німеччиною, Швейцарією, південному-заході з Іспанією й Андоррою, на південному-сході з Італією та Монако на півдні омивається Середземним морем, на заході - Атлантичним океаном.
Німе́ччина (нім. Deutschland) - країна в Центральній Європі, демократична федеративна республіка. Офіційна назва - Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина (нім. Bundesrepublik Deutschland, МФА: [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant]).
In the Hamburg area the Tartars first made a sort of hamburger in the Middle Ages. They used to. sit on pieces of meat when they rode horses; so the meat came out flat! But the Americans invented the modern hamburger about 100 years ago. Now they forget the origin of the word — and make cheeseburgers, fishburgers, beefburgers, eggburgers ... in fact anythingburgers!

D Long thin sausages come from Frankfurt in Germany. They are called "frankfurters". Put one in bread, and it becomes a "hot dog". Why? Well, the sausage looks like a long thin German dog, a "dachshund". Add chilli, and it tastes hot!


 1. What did the Earl of Sandwich like? playing cards

 2. When was a snack made of two pieces of bread with something in the middle invented?

 3. What is the name of the snack described in text A?

3 What didn't parents in poor families have time to?

4 What did the English call pommes de terre a la mode which came from France?

5 Where did the English put fish'n'chips?

6- What city does the word hamburger come from? 1. What did the Tartars use to sit on when they rode horses?

 2. What was invented by the Americans about 100 years ago? .

 3. What is the name for long thin sausages?

 4. Because of what does a hot dog taste hot? __

Score: 10 points

Task 2.2


You are going to read a magazine article about Coca-Cola. Choose the best heading from the list (A-H) for each part (1-5) of the article and write its letter in the box. There are two extra headings that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Coca-Cola 1. The Coca-Cola story begins in Atlanta, Georgia, in 1886. John S. Pemberton invents a new drink. Two of the ingredients are the South American coca leaf and the African cola nut.

 2. Pemberton can't think of a good name for the drink. Finally, Dr Pemberton's partner Frank M. Robinson suggests the name Coca-Cola and writes the new name in a special way — and that becomes the famous trademark.

 3. Thirty years later the famous Coca-Cola bottle design first appears. The style of the bottle and the trademark are very important for the success of the drink.

 4. For many years, they make only Coca-Cola. They only introduce new drinks — Fanta, Sprite and TAB — in the 1960s, and diet Coke in 1982.

 5. The recipe of Coca-Cola is a secret. In 1985 the company does something almost incredible. They change the recipe! But the public is very unhappy. And, soon after, they bring back the original recipe: "Coca-Cola Classic".

 6. Today they sell Coca-Cola in 195 countries. Hundreds of millions of people, from Boston to Beijing, drink it every day.
  Boston - рок-гурт зі США, утворений 1975 року у місті Бостон з ініціативи Тома Шольца (Tom Scholz), 10.03.1947, Толедо, Огайо, США - гітара, клавішні, бас, ударні. До першого складу гурту також ввійшли: Бредлі Делп (Bradley Delp), 12.06.
  It has the most famous trademark in the world.

A Bottle design

B Failure of the drink

C Recipe of Coca-Cola

D Ingredients of Coca-Cola

E Original drink

F New drinks

G Name of the drink

H The most famous trademark0

1

2

3

4

5

D
Score: 5 points

Task 2.3


You are going to read a newspaper article about healthy families. Some parts of the text are missing. Choose the most appropriate part from the list (A-F) for each gap (1—4) in the text. There is one extra sentence that you do not need to use. Write your answers in the boxes. There is one example (0) at the beginning.

Healthy Families

Health insurance can be very expensive. Some working people do not make enough money to pay for it. (0) This program offers people health insurance at a low cost.

Families are charged about $7.00 a month per child for this health insurance. (1) Having health insurance is very important. With insurance people can see a doctor when they are sick or hurt.

The cost of this program is low. (2) People say that it still costs too much money.

They need all their money for food and rent.

(3) People are working hard to come up with ways to make this happen. One idea is to make the Healthy Families Program free for some people.

It is important for people to see a doctor when they need to. The Healthy Families Program makes it possible for more people to do this. (4) Hopefully, some of them will allow even more families to get health insurance.

A Many people are still not enrolling in it.

B Many ideas are being considered.

C The state started a program called Healthy Families.

D It would be great if everyone could have health insurance.

E Health insurance is not important.

F This is much less money than buying insurance any other way.

0

1

2

3

4

c

Score: 4 points

Task 2.4


You are going to read a newspaper article about the reading show. Some parts of the text are missing. Choose from the list (A-I) the most appropriate part for each gap (1—7) in the article. There is one extra part that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Fun Reading Show

Knowing how to read is very important. Reading helps you (0 Many people want to get more children, adults, and families to read.

A special program was created to help others (1) . This program is a tour that (2)

It gets people watching it to be a part of it. The program puts on a show that (3) . It has two funny people putting on a show. They go to schools all over California (4) .

Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.

One of the things they do is a game show with someone in the audience. That person has to answer questions about books (5) . They (6) if they get the questions right.

The show is a part of a program that (7) . It wants to get as many people involved in reading as they can. They are planning to travel to many different places.

A and perform

B . learn about reading

C win a prize

D is 20 minutes long

E travels a lot

F and reading

G costs a lot of money

H understand things

I goes to different places

0

1

2

3

4

5

6

7

H


Score: 7 points

Task 2.5


You are going to read a magazine article about a business meeting. Parts of the article are mixed. Put them into the correct order. Write the appropriate letter (A—J) in the boxes after the text (1-9). There is an example at the beginning (0).

A Business Meeting

A I naturally thought long and hard about what to wear. In the fashion business, of course, you were expected to be smart. The question was whether to be businesslike, or fashionable.

B In the end, I decided to wear my most expensive clothes. These were a pair of boots, a pair of fashion jeans which had cost me a week's salary, a hand-made sweater and a coat. I was not very satisfied with my appearance, but at least everything was new and expensive.

C The job sounded interesting: with a fashion house in the city centre. The telephone conversations I had had with them were' relaxed and friendly, and the letter from the boss had also been a friendly one.

D Then he caught sight of me. He shook his head apologetically, and smiled. Sorry, he said, the house rules were quite clear. No one in jeans would be admitted.

E There was something else to think about, too. I had to get there by train and bus. The journey was over two hours, and that affects the clothes you choose.

Journey - американський рок-гурт, утворений у лютому 1973 року у Сан-Франциско під назвою The Golden Gate Rhythm Section. До першого складу гурту ввійшли: екс-Santana Band Ніл Шон (Neal Schon), 27.02.1954, Сан Матео, Каліфорнія, США - гітара, вокал; Джордж Тікнер (George Tickner) - гітара; екс-Fruminous Bandersnatch та Steve Miller Band Росс Вейлорі (Ross Valory), 2.02.

F He had invited me to visit the office and join some of them for lunch. The appointment was at twelve o'clock.

G The boss was just as friendly as his letter had been. We looked round the offices, chatted about the business, and finally went out for lunch.

H I led the way out, and we started looking for somewhere else to eat.

I In fact, I realized on my arrival that I had chosen exactly the wrong clothes. The men in the office were wearing dark suits and ties. The women were in business suits.

J They had chosen a smart restaurant nearby, where the boss was quite well known. The restaurant manager greeted him by name.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

c
Score: 9 points

TEST 3

Task 3.1


You are going to read an article about McDonald's. Answer the questions (1—9) after the text in no more than 3 words. Write your answers on the lines. There is an example at the beginning (0).

The Story of McDonald’s

1937


The McDonald brothers, Dick and Mack, open a little drive-in restaurant in Pasadena, California. They serve hot dogs and milk shakes.

1945


They have 20 waiters. All the teenagers in town eat hamburgers there.

1948

They get paper boxes and bags for the hamburgers. They put the price down from 30 cents to 15 cents. They cut the menu down from 25 things to only 9. There are no more waiters — it is self-service. So it is cheaper and faster. And they have windows all around the kitchen — so everyone can see it is clean. Parents start bringing their children to the restaurant. Poor families eat at a restaurant for the first time.

1960s

The McDonald's company opens hundreds of McDonald's restaurants all over the States.1971

They open restaurants in Japan, Germany and Australia.

Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
Австра́лія, або Австралі́йський Сою́з (англ. Commonwealth of Australia) - держава у Південній півкулі Землі на Австралійському материку і острові Тасманія. До складу країни входять також багато невеликих островів, серед яких Норфолк і Лорд-Гав в Тихому океані, Кокосові острови в Індійському та інші.

Now...

the McDonald's company opens a new restaurant every 8 hours! There are more than 14,000 restaurants in over 70 countries. The largest restaurant is in Beijing in the People's Republic of China and the smallest in Ginza, Tokyo. The northernmost restaurant in Fairbanks, Alaska and the southernmost in Gibson, New Zealand.

Gibson, Гібсон - американський виробник гітар. Штаб-квартира у Альбукерке у Нью-Мексико.McDonald's restaurants serve almost the same food in every country. But in Italy they serve beer, in Norway the McLak (salmon burger) and in the Netherlands the Groenteburger (vegetarian)!

 1. What kind of restaurant did the McDonald brothers open? drive-in

 2. Where was the first McDonald's open?

 1. How many waiters did they have in the middle of the 40s?

 2. When did McDonald's become a self-service restaurant?

 3. What was the price of hamburgers in 1948?

 1. Where did the company open its restaurants at the beginning of the 70s?

 2. How often does the McDonald's company open a new restaurant?

 3. What city is the biggest restaurant located in? j

 4. What food is served in every country?

 5. What is the name for salmon burger?

Score: 9 points

Task 3.2


You are going to read a report on a new kind of potato. Choose the most suitable heading from the list (A—G) for each part (1—4) of the report. There are two extra headings that you do not need to use. There is one example at the beginning (0). Write your answers in the boxes after the text.

Hairy Potato May Help Feed Hungry World

 1. The "green revolution" to feed hungry people in the developing world has a new star, scientist said Monday: the hairy potato.

 2. Most potatoes are easily damaged by pests, said scientist K.V. Raman. The hairy potato fights them off. The hairs emit a sticky substance that traps and kills small insects as they eat or reproduce. The potato also poisons larger insects.

 3. This build-in defense makes the new potato easier to grow. It will require fewer insecticides, which will be good for farmers and the environment.

 4. "Potatoes are the fourth most important food crop in the world," said Raman. He works at the International Potato Center in Lima, Peru. The Center recently won the International Agricultural Research Award. It was honored for 20 years of work to develop safe pest management.

 5. Cornell Prof. Robert Plaisted said the new potato is "the best method yet to fight insects is a broad way". He said the material on the potato hairs will control pests from 50 percent to 95 percent.

A Worldwide recognition of potatoes

B Insecticides make potatoes grow quicker

C Importance of potatoes in the countries suffering from famine

D Harmful to insects

E Rate of hair growth

F Advantages of hairy potatoes -

G Statistics on potato's resistance to pests
0

1

2

3

4
c
Score:4 points

Task 3.3

You are going to read a newspaper article about the school deal. Some sentences are missing from the text. Choose the best sentence (A-F) for each gap (1-4) in the article and write its letter in the box. There is one extra sentence that you do not need to use. There is one example (0) at the beginning.

School Deal

There are authorities that take care of many schools. They make decisions for lots of people. (0)


These authorities wanted to have Pepsi

In some of their schools, they sold drinks. (1)

Cola the only soft drink in these machines.

The authorities knew that the selling of soft drinks would bring in a lot of money for them. They would also sell bottled water. (2)

But some parents did not like the plan. They thought that ads would be allowed in the schools. (3) They were worried that the drinks had too much sugar and no good calories.

Both sides wanted to keep talking about it. (4) The authorities would switch from Coca Cola to Pepsi Cola very soon.

PepsiCo, Inc. (укр. ПепсіКо, NYSE: PEP) - американська харчова транснаціональна компанія. Штаб-квартира - в Перчейз, штат Нью-Йорк. Головним регіоном діяльності є США, на нього припадає понад 50 % валового доходу, також значну роль відіграють Мексика, Росія, Канада, Велика Британія та Бразилія.
Ко́ка-ко́ла (англ. Coca-Cola) - газований безалкогольний прохолоджувальний напій і однойменна американська компанія (The Coca-Cola Company), яка його виробляє. Кока-колу винайшов американський фармацевт Джон Пембертон 29 березня 1886 в Атланті як новий лікувальний напій.

A People were not interested in their decisions at all.

B They also thought that students who drank the soft drinks would not be very healthy.

C These were soft drinks that were sold from a machine.

D They were getting together to study the problem more.

E One decision they made was not liked by all of the people.

F There would also be fruit juices.

0

1

2 •

3

4

E

Score: 4 points

Task 3.4


You are going to read a newspaper article about healthy food. Some parts of the text are missing. Choose from the list (A-L) the most appropriate part for each gap (1-10) in the article. There is one extra part that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Governor Wants Kids to Eat Healthy Food

Many people are concerned about the health of children in the USA. One big problem is that children are (0) . Being overweight is a problem (1) . People are less productive when they weigh too much. They also have more health issues (2) _.

One thing that makes people overweight is eating too much junk food. Chips, candy and sugary snacks are called (3) . Junk food is not healthy for people. It can make them overweight. Most junk food contains (4) . When children have too much fat and sugar in their diets, they can become overweight or (5) .

Teenagers and children eat a lot of junk food. Some studies say that teenagers drink soda every day and eat (6) . They also eat a lot of junk food.

The governor of California wants children to be healthier. He held a special summit meeting (7) . He invited several other health groups, as well as children. He talked to the children (8) . He asked them to exercise more and to stay away from junk food.

The governor also took a walk with the children. We wanted to show them (9) . He asked the students for a commitment to stay healthy.

The governor also signed a new law. It limits the sale of junk food and soda in school cafeterias. Lawmakers hope that this new law will stop children (10) . so much junk food. They hope this will help make children healthier in the state.


A to drink water

B too much fast food

C when they are overweight

D to talk about the problem

E junk food

F that exercise can be fun

G that costs money

H from eating

I even obese

J about staying healthy

K becoming more overweight

L too much fat and sugar

0

1

2

3

4

5

6

7|

8

9 10

K
Score: 10 points

Task 3.5


You are going to read a magazine article about a "good" present. Parts of the article mixed. Put them into the correct order. Write the appropriate letter (A-F) in the boxes after) text (1-5). There is an example at the beginning (0).

A "Good" Present

A The package was found to contain a letter and some contraband: four packets of tobacco. I wanted the package; I would have to pay customs duty, tax and a penalty. B Some friends visiting me from the Caribbean remarked about the tobacco I was smoking. It seemed that the same tobacco was popular in their country, but I was paying four times more for it than they were. They offered to send me some when they got home again. I was very grateful, and promised to pay them for it.

C A few more weeks passed, and the package finally reached me. It was covered with official government stamps and seals. I opened it and took out the letter. It said "Here's your tobacco. We hope you enjoy it. It's silly paying so much for it when we can buy it so cheaply here. We'll send you another four packets next month."

D On the other hand, I had been looking forward to hearing from my friends, and wanted to read the letter, and I could not get the letter without paying the duty, the tax and so on. In the end I sent the money. E Some weeks later an official letter arrived in a brown envelope. It was from the customs office, informing me that they had intercepted a package with my name and address on it.

F If they did not hear from me, they would destroy the package. It was going to turn out to be rather expensive tobacco, if I paid everything they demanded.

0

1

2

3

4 j*g

5

B


TEST 4

Task 4.1


You are going to read two articles about famous American writers. Write the necessary information (1-5) in the table in no more-than 3 words. There is an example at the beginning (0).

Great American Writers

 1. Ernest Hemingway was born in Chicago in 1899. One of his first jobs was as a newspaper reporter in the First World War. In the 1920s he settled in Paris and began writing. His first famous novels were Fiesta, Men without Women and A Farewell to Arms, which deals with life in the First World War. Hemingway visited Spain during the Civil War, and described his experiences in the novel For Whom the Bell Tolls. In 1954 he was awarded the Nobel Prize for Literature after the publication of The Old Man and the Sea. Hemingway shot himself in 1961.

 2. Ray Bradbury is one of the greatest writers of science and horror fiction of the twentieth century.
  Science (від англ. наука) - науковий журнал, який вважається одним з найпрестижніших для публікації результатів досліджень з усіх галузей науки . Коефіцієнт впливовості журналу становив 31.477 в 2012 році (Thomson ISI).
  He was born in Illinois, USA in 1920. As a child he was already fascinated by monsters, dinosaurs and the "red planet", Mars. He started writing short stories at the age Of twelve, and by the 1940s he was making his living out of writing.

One of his most famous collections is The Martian Chronicles, which contains only stories set on Mars. Many of his other stories have been adapted for TV and the cinema. For example, Fahrenheit 451, which is about a future time when all books are banned and systematically destroyed, was made famous in a film by Francois Truffaut in 1966.

The date of birth


The first occupation in World War I
The age when he started writing short stories
The prize he was awarded with

The name of collection of stories set on Mars
Score: 5 points


Task 4.2

You are going to read a newspaper article about computers and girls. Match the summary sentences (A-I) with each paragraph (1-6) in the text and write its letter in the box. There are two extra summaries that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Computers and Girls

0 The girls in this sixth grade class in East Palo Alto, California, all have the same access to computers as boys. But researchers say, by the time they get to high school, they are victims of what the researchers call a major new gender gap in technology.

 1. Janice Weinman of the American Association of University Women Researchers says, "Girls tend to be less comfortable than boys with the computer. They use it more for word processing rather than, for problem solving, rather than to discover new ways in which to understand information."

 2. After re-examining a thousand studies, the American Association of University-Women Researchers found that girls make up only a small percentage of students in computer, science classes. Girls consistently rate themselves significantly lower than boys in their ability and confidence in using computers. And they use computers less often than boys outside the classroom.

 3. The instructor of this computer lab says he's already noticed some differences. Charles Cheadle of Cesar Chavez School says, "Boys are not so afraid they might do something that will harm the computer, whereas girls are afraid they might break it somehow."

 4. Six years ago, the software company Purple Moon noticed that girls' computer usage was falling behind boys. Karen Gould says, "The number one reason girls told us they don't like computer games is not because they're too violent, or too competitive. Girls just said they're incredibly boring."

 5. Purple Moon says it found what girls want: characters they can relate to and story lines relative to what's going on in their own lives. Karen Gould of Purple Moon Software says, "What we definitely found from girls is there is no intrinsic reason why they wouldn't want to play on a computer; it was just a content thing."

 6. The sponsor of the study says it all boils down to this, the technology gender gap that separates the girls from the boys must be closed if women are to compete effectively with men in the 21st century.

A There is no certain reason why girls don't like playing on a computer

B Girls use computers for word processing

C Boys are not afraid to break a computer

D There are few girls in computer science classes

E Boys use computers less often than girls outside the classroom

F It's necessary to close the technology gender gap

G Boys and girls in the sixth grade class have similar access to computers

H In high schoolboys are less comfortable with the computer than girls

I' Computer games are not interesting for girls

0

1

2

3

4

5

6

GScore: 6 points

Task 4.3


You are going to read a newspaper article about the approach to school. Some sentences have been removed from the text. Choose from the list (A-F) the most appropriate sentence to fill each gap (1-4) in the text and write its letter in the box. There is one extra sentence that you do not need to use. There is one example, at the beginning (0).

How Do You Approach School?

Do you arrive at school eager and ready to learn or tired and absent minded?

Leaves begin to change color, the air turns crisp — summer ends. (0 ) or are you immediately filled with joy? (1) But when back-to-school sales come in full swing and your thoughts turn to sharpening pencils, writing essays, graded papers and frustrating -classmates, do you sometimes ask, "Why is school important?"

Teachers or schoolmates can be difficult to deal with, tests can be hard, and mornings can feel too early. (2)

Yet your education is enormously important! (3) In fact, the second law of success is education. Knowledge you learn in class provides an important foundation for your life. Determine to gain everything you can from your time in school! (4)

A To be successful in life one must acquire a basic education.

B As you hear the word "school" for the first time after summer break, does it hit your ears like a hammer as your stomach drops and depression sets in?

C School is not easy, and some days it may be hard to climb out of bed and go to class.

D Most likely it is neither extreme.

E Your education is not important for you.

F It can be a wonderful opportunity to learn and develop character — if you take an active approach to your education.

Оппортьюніті (від англ. Opportunity - слушна нагода), MER-B (Mars Exploration Rover - B) - другий марсохід космічного агентства NASA з двох запущених у рамках проекту Mars Exploration Rover.0

1

2

3

4

B

Score: 4 points
Task 4.4

You are going to read a newspaper article about a kids' cafe. Some parts of the text are missing. Choose from the list (A-I) the most appropriate part for each gap (1-7) in the article. There is one extra part that you do not need to use. There is one example at the beginning (0).

Kids' Cafe

Every morning, kids from a local high school are working hard. They (0) ________ special coffee at a coffee cafe. They are also making a lot of money. These students can make up to twelve hundred dollars a day. They are selling (1) to airplane passengers. After the students get paid, the rest of the money goes to helping a local youth project.

These (2) use a space in the Oakland airport. It is usually very crowded. Many people who fly on the planes like to drink the special coffee.

One customer thinks that the coffee costs a lot but it is good (3) . Most customers are pleasant (4) . They do not like it if the coffee cafe is not open for business.

The students earn $6.10 an hour plus tips. They also get school credit (5) how to run a business. Many of the students enjoy the work although it took some time to learn (6) .

They have to learn how to steam milk, load the pots, and add flavor. It takes some skill and sometimes (7) . The most common mistake is forgetting to add the coffee.

A and worth it

B while they learn

C their special coffee

D mistakes are made

E high school students

F how to do it

G are making and selling

H it is pleasant

I but some are unhappy

0

1

2

3

4

5

6

7

G


Score: 7 points

Task 4.5


You are going to read a magazine article about colors. A summary of the article is provided after the text. Sentences of the summary are mixed up. Put sentences (A-J) of the summary into the correct order (1-9). There is an example at the beginning (0). -

Colorfully Yours.

How Colour Affects Your Mood

Your mood is greatly influenced by many factors, one of which is colour. Whether it is the colours that you see when you wake up in the morning, the ones that surround you during your daily routine, or the colours you choose to wear, they have a profound affect on your mood. The colours you choose to be surrounded by can also have an effect on others and the way they perceive you. The following nine colours, and the way they are perceived by yourself and others, may help to evaluate and change your mood.

Black is a disciplined colour that shows power and authority. It is a colour that can stand alone and make a profound statement. Showing strength and promoting independence, it is a very secure colour portraying security and longevity.

White Having a purifying influence, it's often thought to be an angelic colour. In combination with other colours, it brings a sense of life and vitality. Large amounts of energy are produced due to this colour. Often, it possesses an ability to unite people in differing situations.

Yellow is cheerful like the sunshine. It also increases energy levels. The brighter the shade of yellow, the more optimistic thoughts become. It is an expansive colour that promotes happiness. Yellow is often used in offices to promote creative, optimistic patterns of thinking.

Pink soothes oneself. Promoting affection, pink has the ability to stimulate conversation as it allows others to feel a need to comply with one another and come to a successful resolution.

Drawing out one's intuition, purple holds a sense of spirituality for many. While it possesses a large amount of mystery, this colour also has the power to comfort.

Blue is a relaxing, refreshing, and cooling colour. Peaceful moods filled with tranquil feelings are often a result of this colour. Therefore, blue is commonly used to decorate bathrooms and bedrooms. Some feel that blue is the colour of sleep, and being surrounded by this colour helps to put them at ease and fall asleep more easily.

Green encourages emotional growth by balancing, normalizing, and refreshing one's spirit. Being the colour of money, it can also create a feeling of wealth and security. As a natural, earthy colour, it may produce a feeling of hunger, which is why it is often used as an accent colour in kitchens and restaurants. |

Empowering and enlivening, red symbolizes passion. It stimulates emotions and dramatizes situations. Competition if often found where red is. Red is definitely an attention-getter.

Orange cheers, promoting conversation and charity. It also stimulates appetites, which is why it is commonly used as an accent colour in kitchens-and at restaurants. It is also known as a very commanding colour.

A This is a very mysterious colour.

B One's spirit can be refreshed with the help of this colour.

C This colour generates big amounts of energy.

D One's appetite can be stimulated due to this colour.

E This colour shows independence.

F How colours influence our mood.

G This colour stimulates relaxation and good sleep.

H Because of this colour people have more optimistic thoughts.

I This colour can stimulate emotions and passion.

J This colour helps to develop conversation with one another.

0

1

2

3

4.

5

6

7

8

9

F
Score: 9 points


TEST 5

Task 5.1You are going to read six job advertisements. Answer the questions (1 — 11) after the text in no more than five words. Write your answers in the grid. There is an example at the beginning (0).

Job Advertisements

 1. Needed: Full time secretary position available. Applicants should have at least 2 years experience and be able to type 60 words a minute. No computer skills required. Apply in person at United Business Ltd., 17 Browning Street.

 2. Are you looking for a part time job? We require 3 part time shop assistants to work during the evening. No experience required, applicants should be between 18 and 26. Call 366-76564 for more information.

 3. Computer trained secretaries: Do you have experience working with computers? Would you like a full time position working in an exciting new company? If your answer is yes, give us a call at 367-75631.

 4. Teacher Neededi^ommy's Kindergarten needs 2 teachers/trainers to help with classes from 9 a.m. to 3 p.m. Applicants should have appropriate licenses. For more information visit Tommy's Kindergarten in Leicester Square No. 56.

1   2   3   4 • Розміщення частин тексту в правильному порядку
 • TEXT A Isle of Gigha Dinner Bed Breakfast From Only Ј45 pp
 • TEXT B Rocpool Reserve Boutique Hote, Bar and Restaurant, Inverness
 • Score: 8 points
 • Score: 5 points TEST 2
 • Score: 9 points TEST 3
 • Hairy Potato May Help Feed Hungry World
 • Coca Cola to Pepsi Cola
 • Governor Wants Kids to Eat Healthy Food
 • How Do You Approach School Do you arrive at school eager and ready to learn or tired and absent minded
 • Colorfully Yours. How Colour Affects Your Mood
 • Score: 9 points TEST 5