Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання на залык

Питання на залык
Дата конвертації09.04.2017
Розмір20.2 Kb.
ТипРозрахунок

Питання на залык


 1. Фінансове підприємництво та фінансова послуга

 2. Структура ринку фінансових послуг

 3. Суб'єкти ринку фінансових послуг та їх класифікація

 4. Фінансове посередництво

 5. Банківське регулювання та нагляд за банківською діяльністю в Україні.
  Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.


 6. Загальні принципи діяльності та надання банківських послуг.
  Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.


 7. Характеристика основних банківських послуг.

 8. Найбільш типові схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, та механізми їх виявлення.

 9. Загальні принципи діяльності та надання послуг ломбардами.

 10. Характеристика основних послуг ломбардів.

 11. Особливості оподаткування ломбардів.

 12. Характеристика фінансових послуг на валютному ринку

 13. Конверсійні операції на валютному ринку

 14. Форвардні операції. Операції опціон і своп

 15. Розрахунок крос-курсу валют

 16. Розрахунок форвардного курсу валют.

 17. Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів.

 18. Учасники інвестиційного ринку та їх функції.

 19. Управління діяльністю інститутів спільного інвестування.
  Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.


 20. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій

 21. Роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці.

 22. Організація біржової інфраструктури.

 23. Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва.

 24. Недержавні пенсійні фонди.

 25. Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій.

 26. Управління діяльністю страхових компаній.
  Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
  Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *


 27. Сутність та класифікація фінансового лізингу. Його роль у підприємницькій діяльності

 28. Компанії з управління операціями факторингу.

 29. Організації з управління операціями франчайзингу.

 30. Управління іншими сучасними формами залучення активів

 31. Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій

 32. Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна

 33. Роль фінансового менеджера як посередника.
  Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
  Послуги з антикризового управління компанією

 34. Послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства

 35. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
 36. Методи аналізу ризику

 37. Оцінка ризику і диверсифікація

 38. Механізми нейтралізації фінансових ризиків
 • Методи аналізу ризику