Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПитання удосконалення розвитку дорожнього господарства особливо гостро постають у контексті необхідності уже в короткостроковій перспективі забезпечити будівництво доріг, які відповідають європейським стандартам

Скачати 29.51 Kb.

Питання удосконалення розвитку дорожнього господарства особливо гостро постають у контексті необхідності уже в короткостроковій перспективі забезпечити будівництво доріг, які відповідають європейським стандартам
Скачати 29.51 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір29.51 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Починаючи з 2002 року у дорожньому господарстві України розпочалася реалізація інноваційної моделі функціонування. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року визначає шляхи розв’язання проблем подальшої роботи галузі, виходячи з нових завдань, що постали перед нею в умовах зростання реального сектора економіки та попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем [1, с. 1-2].
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

Питання удосконалення розвитку дорожнього господарства особливо гостро постають у контексті необхідності уже в короткостроковій перспективі забезпечити будівництво доріг, які відповідають європейським стандартам. Відповідно до зобов’язань, узятих Україною, щодо реалізації дій, спрямованих на забезпечення членства держави в європейському співтоваристві, необхідно побудувати дороги першої або другої категорії, а також з’єднати приймаючі міста з прикордонними переходами, через які пройде найбільший потік уболівальників. Виходячи з цього розроблена спеціальна програма дорожнього будівництва, включена в план підготовки до Євро-2012.

Дана програма є частиною загальної програми розвитку дорожньої інфраструктури і має виконуватись прискореними темпами, для забезпечення ефективного проведення турніру. При цьому вартість будівництва одного кілометра дороги щорік зростає на 26%, в той час як сумарна протяжність необхідного будівництва складає 4 тис. км.

На сьогодні українські дороги становлять небезпеку для людей та є причиною погіршення екологічної ситуації. Через низьку якість покриття доріг витрати палива та викиди шкідливих речовин в атмосферу в Україні на 30% вищі, ніж у сусідніх країнах. За загальною протяжністю автошляхів та якістю їх покриття Україна також відстає від країн європейського співтовариства [2, с.1].

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

За словами голови Державної служби автомобільних доріг України Вадима Гуржоса, Програма підготовки до Євро-2012 не передбачає глобального будівництва автодоріг.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
Адже існуюча в Україні мережа автодоріг цілком відповідає стану розвитку економіки країни і є раціонально організованою. Протяжність дорожньої мережі становить 170 тисяч км, а щільність автодоріг – 3,7 км на 1000 чоловік населення, або 281 км на 1000 кв. км території. Це у три-п’ять разів нижче, ніж у Європі, хоча наближено і відповідає існуючим транспортним потокам. Разом з тим, більшість цих доріг побудована в 60-ті роки минулого століття, а тому їх пропускна здатність є досить низькою. Тому більш актуальним є питання про реконструкцію дорожньої мережі, приведення зазначених та інших доріг у відповідність до європейських нормативів.

Зважаючи на відносно низьку щільність руху в Україні, найбільш перспективним напрямком концесійної участі у забезпеченні розвитку галузі може стати реконструкція та експлуатація вже діючих доріг. Підвищенню привабливості інвестування приватних коштів у дорожнє будівництво сприятиме внесення змін в законодавство. Важливим тут є розгляд питання щодо скасування вимоги про обов’язкове будівництво дублюючих безкоштовних доріг при будівництві нових платних, а також аспекти удосконалення земельного законодавства у частині відводу землі. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про концесії на будівництво й експлуатацію автомобільних доріг», який схвалений Верховною Радою України у січні 2009 року, передбачає такий механізм будівництва доріг у концесію: відшкодування інвестицій шляхом впровадження плати за користування трасами, при цьому, згідно із Законом, має бути забезпечена можливість альтернативного проїзду [2, с.1].

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.Варто зазначити, що розвиток та ефективне використання транзитного потенціалу України в контексті забезпечення економічної безпеки держави та розвитку економіки в цілому повинно здійснюватись через інтеграцію транспортно-дорожнього комплексу України в європейську та світову транспортні системи шляхом: реалізації у повному обсязі угоди про партнерство та співробітництво між Україною та європейським співтовариством у галузі дорожнього господарства та транспорту;
Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.
практичної реалізації інтеграційної політики щодо входження України у спільний європейський транспортний простір; наближення національних, технічних, технологічних та екологічних стандартів до світових показників. Вважаємо, що реалізація зазначених підходів сприятиме як покращанню показників роботи досліджуваної галузі так і подоланню кризових явищ та виходу економіки України на більш ефективний рівень функціонування.Скачати 29.51 Kb.

  • Державної служби автомобільних доріг
  • Закон України