Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан конспект уроку з фізичної культури для учнів 8-го класу Розділ: Гімнастика. Тема уроку: Виконання вправ на гімнастичних снарядах

Скачати 47.98 Kb.

План конспект уроку з фізичної культури для учнів 8-го класу Розділ: Гімнастика. Тема уроку: Виконання вправ на гімнастичних снарядах
Скачати 47.98 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір47.98 Kb.
ТипКонспект

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор школи С.М.Буренок

"___"_____________2012р.

ПЛАН – КОНСПЕКТ

уроку з фізичної культури для учнів 8-го класуРозділ: Гімнастика.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.Тема уроку: Виконання вправ на гімнастичних снарядах.

Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).Мета уроку: 1. Сприяти розвитку в учнів сили, спритності та координації рухів.

2. Підготувати учнів до складання навчальних нормативів, та оцінювання рівня їх виконання.Завдання уроку: 1. Сприяти вивченню техніки виконання гімнастичних вправ на високій перекладині (хлопці).

2. Удосконалити техніку виконання комбінації на паралельних брусах, і вправ на низькій перекладині (дівчата).

3. Розвивати силу м'язів рук і черевного преса.

4. Виховувати вміння до самостійних занять фізичними вправами.

Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.

Нормати́в (рос. норматив, англ. standard, norm, нім. Normative n) - показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Паралельні бруси - гімнастичний спортивний прилад. У спортивних змаганнях використовують бруси таких розмірів: висота жердин - 195 см, довжина - 350 см, відстань між жердинами від 42 до 52 см, діаметр жердин 4 см.

Фізичні вправи Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.Місце проведення: гімнастичний зал.

Тривалість: 45 хв.

Обладнання та інвентар: бруси паралельні, гімнастична перекладина висока, пристінні навісні перекладини, гімнастичні лави, гімнастична драбина, канат.Частина уроку

Зміст уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

Підготовча частина 10-12 хв.

 1. Організаційний момент.

Шикування в одну шеренгу,вітання з класом, повідомлення завдань уроку.

 1. Вимірювання частоти серцевих скорочень.

  Попере́чина, перекладина - гімнастичний спортивний снаряд, виготовляється з металу (найчастіше сталі). Вправи на поперечині виконують тільки чоловіки. Стандартні розміри поперечини: ширина - 240 см, висота - 255 см.

  Пульс (з лат. pulsus - удар, поштовх) - це періодичне, синхронне з діяльністю серця коливання стінок артерій, яке спричинює скорочення серця, вигнання крові в артеріальну систему і зміну в ній тиску впродовж періоду систоли та діастоли.

 1. Виконання стройових вправ

(Право-руч!, Ліво-руч!, Кру-гом!)

 1. Перешикування з колони по одному в колону по троє. 1. Комплекс загально розвиваючих вправ без предметів: 1. в.п.-о.с. руки на поясі.

1-4 колові оберти головою ліворуч;

1-4 теж саме праворуч. 1. в.п.- руки в замок на потилицю, ноги нарізно.

1-2 поворот ліворуч;

3-4 поворот праворуч. 1. в.п.- руки до плечей, ноги нарізно;

1-4 колові оберти рук вперед;

1-4 теж саме назад. 1. в.п.-о.с руки в замок на грудях;

1-долоні вперед перед собою;

2-в.п.


3-долоні догори над собою;

4 в.п.


 1. в.п.-о.с руки на потилиці;

1-присід;

2- в.п.


Виміряти ЧЧС.

до 3 хв.

до 30 сек.

до 30 сек.

до 30 сек.

6-7 хв.

2-4 рази.4-6 раз.

2-4 рази.

4-6 раз.

6-8 раз.


Перевірити стан спортивної форми, нагадати учням основні правила безпеки під час виконання вправ на гімнастичних снарядах.

Кількість ударів за 10 сек. помножити на 6. Норма 80-100уд. за 1 хв.

Повороти виконувати на два рахунки.

Фронтальним методом за рахунком вчителя.

Вправу виконувати з великою амплітудою.

Максимально повертати тулуб.

Вправу виконувати з великою амплітудою.

Долоні не розривати. Лікті прямі.

Присідати на повні ступні.


1

2

3

4
 1. Розподіл класу на два відділення (1-хлопці, 2-дівчата)

30 сек.

Виконати за командою вчителя.

Основна частина 30 хв.

 1. Вправи на "станціях":

перша - дівчата (підтягування у висі лежачи на низькій перекладині);

хлопці (на високій перекладині вихід силою на одну в упор з подальшим обертом у перед;

підйом перевертанням.)друга – дівчата (лазіння по похилій лаві під кутом 60º);

хлопці (на паралельних брусах розмахування в упорі на передпліччях-махом уперед, сід ноги нарізно-махом назад зіскок з поворотом на90º.)

третя-дівчата (перекиди вперед і назад на пристінних перекладинах);

хлопці (підйом тулуба з положення лежачи руки за головою).

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.четверта-дівчата (підйом тулуба з положення лежачи руки за головою);

хлопці (лазіння по канату без допомоги ніг).

п’ята-дівчата (лазіння по канату в три прийоми);

хлопці (паралельні бруси-згинання та розгинання рук в упорі лежачи),

15 раз.

1-2 раза.

1 раз.

1-2 раза.1-2 раза.

35 раз.


30 раз.

1 раз.


1 раз.

4-6 раз.Намагатись не розгойдуватися.

При виконання оберту притискати перекладину до себе.

Зігнути ноги в колінах.

Мах виконувати від плеча. Тулуб в поясі не згинати. Тримати прямим.

Ноги в колінах зігнуті.

Торкатися ліктями колін.

Торкатися ліктями колін.

Опускатися якомога нижче.Заключна частина 3-5 хв.

 1. Вправи на розслаблення:

 1. вис на прямих руках на гімнастичній драбині;

 2. вис з прогином уперед.

 1. Шикування в одну шеренгу.

 2. Вимірювання ЧЧС.

 3. Підведення підсумків уроку. 1. Домашнє завдання.

 2. Оголошення про закінчення уроку. Організований вихід із гімнастичного залу.

10 сек.

10 сек.


20 сек.

30 сек.


1-2 хв.

30 сек.


до 1 хв


Дихати рівномірно.

За зростом.

Аналіз роботи учнів на уроці.

Вправи для розвитку сили рук.
Скачати 47.98 Kb.

 • Тема уроку
 • Мета уроку
 • Завдання уроку
 • Місце проведення