Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан-конспект заняття Тема: Мережки-прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережками. Клас: 7

Скачати 127.79 Kb.

План-конспект заняття Тема: Мережки-прозора лічильна техніка вишивання. Композиція виробу, оздобленого мережками. Клас: 7
Скачати 127.79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір127.79 Kb.
ТипПлан-конспект
  1   2

АВТОР КОНСПЕКТІВ:

Гапонова Юлія Леонідівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

учитель трудового навчання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Голопристанської районної державної адміністрації

Заняття з теми «Мережки - прозора лічильна техніка вишивання.

Вишивка - один із видів народного декоративного мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами; один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Трудове́ навча́ння - предмет технічного та профільного напряму у середніх загальноосвітніх школах. Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Композиція виробу, оздобленого мережками» відноситься до варіативного модулю навчальної програми з трудового навчання для учнів 7-9 класів.

Заняття з теми «Види технологічних процесів.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Розмічання. Різання» відноситься до варіативного модулю навчальної програми з трудового навчання для учнів 7-9 класів.План-конспект заняття
Тема: Мережки—прозора лічильна техніка вишивання.

Композиція виробу, оздобленого мережками.
Клас: 7
Мета: 1. Формування умінь учнів щодо технології виконання мережок одинарний прутик», «подвійний прутик », «роздільний прутик ». 2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів у вивченні та збереженні традицій українського народу.
Вишивка (вишивання) - загальновідоме і поширене рукодільне мистецтво прикрашати різноманітними візерунками тканини і матеріали, від самих грубих і щільних, як, наприклад: сукно, шкіра, до найтонших матерій - батиста, серпанку, газу та інших.
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Виховання любові до праці, організованості, практичності, охайності.
Обладнання та інструменти: П’ яльця, нитки, голки, ножиці, тканина.
Наочні посібники, ТЗН та додатковий матеріал:

 • зразки виробів декоративно-ужиткового мистецтва, оздоблені мережками (серветки, скатертина, сорочка );
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Виховання Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
  Декоративно-ужиткове мистецтво Декоративно-ужиткове мистецтво - один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашати». Ужиткове ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди.


 • зменшені макети одягу, виконані з паперу (спідниця, сарафан, сорочка);

 • макети простих мережок, виконаних на папері;

 • стенд «Організація робочого місця ».
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • картки «Правила безпечної праці»;

 • комп’ютер та мультимедійний проектор, мультимедійна презентація «Подорож у країну мережок»;
  Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
  Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


 • фрагменти фільму «Техніка вишивання мережковими швами»;

 • ППЗ для учнів 7 класу.


Тип заняття: комбіноване.

Час заняття: 90 хвилин.
Хід заняття:
І. Організаційний момент. Створення позитивного емоційного настрою.

Привітання, перевірка наявності учнів і готовності їх до заняття

Ось нам дзвоник дав сигнал:

«Працювати час пора!»

Отже часу ми не гаємо —

Працювати починаємо.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель пропонує учням пригадати відомості про українську народну вишивку за допомогою гри « Чарівна квіточка », сутність якої полягає в тому, що їм потрібно відповісти на запитання, які записані на зворотному боці кожної пелюстки квітки.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Украї́нськ - місто районного значення в північно-західній частині Донецького басейну, підпорядковане Селидівській міськраді Донецької області; 20000 меш. (1976); 11000 (2007); шахта «Україна», кам'яновугільні копальні, збагачувальна.
Для цього треба відірвати будь-яку пелюстку квітки, яка висить на дошці, прочитати завдання і відповісти на нього.Орієнтовні запитання для гри:

 • Які техніки вишивання вам вже відомі?

 • Як ви вважаєте, чи існують переваги у вже вивчених вами техніках вишивання (наприклад, ручних стібків порівняно з хрестиковими швами, або ж гладьових та хрестикових швів)

 • Які кольори найчастіше застосовують українських вишиванках?

 • Як правильно підібрати голку для вишивання?

 • Назвіть правила безпечної праці яких необхідно дотримуватись під час

вишивання?

Пропонуємо останню частину квітки (середину) зняти вчителю. На ній написано тему заняття, яка повідомляється учням, та пояснюється, що всі здобуті раніше знання знадобляться для вивчення нової теми. Діти відкривають зошити і записують нову тему уроку.


ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.


Учитель. Т.Г.Шевченко, видатний український діяч, завжди цікавився народним мистецтвом, збирав зразки вишивок, виконував замальовки українських костюмів.
Замальовка - найбільш компактний жанр художньої публіцистики, у якому висловлені враження автора від події, поєднані інформаційність і образність, ескіз з натури. Часто замальовка розповідає про незначну одиничну подію, наділяючи її визначною семантикою, підносячи суб'єктивно її значення.
Існує навіть легенда про те, що кріпаки в селі Качанова вишили по малюнкам Т.Г.Шевченка сорочку та хусточку. Сорочка була з тонкої легкої тканини, розшита яблуневими квітками. Вона ніби розповідь-символ про чисті сподівання юності, дівочої краси, народження кохання.

Окрім того, у народному побуті хусточка завжди була символом вірності та пам’яті про кохану. Цей пам’ятний подарунок завжди супроводжував козака у походах. Чумака в далекій подорожі, бідняка на чужині (на заробітках).

У кожному регіоні хусточку вишивали по різному: були різноманітні орнаменти та кольори.

Орна́мент (від лат. ornamentum - прикраса) - візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору.
Згадується вірш Т.Г.Шевченко про таку хусточку.

У неділю не гуляла,

Та на шовки заробляла,

Та хустину вишивала,

Вишиваючи співала:

Хустиночко мережна, вишиваная!

Вигатую, подарую,

І він мене поцілує…


Хустино моя мальованая.
Учитель заздалегідь закріплює на дошці макети жіночого одягу, як то: спідниця, сарафан, блузка і пропонує бажаючим учням оздобити простими мережками, виконаними на паперових стрічках з наліпками одяг таким чином, щоб він став привабливим та сучасним.

Еврестична бесіда з учнями:

 • Як ви вважаєте, чи покращився одяг після оздоблення?

 • Чи має оздоблений одяг сучасний вигляд?

 • Чи можна до оздобити вироби іншими техніками вишивки? Якими?

 • Які переваги виробів, оздоблених мережками ?.

Учитель: Найкраща ідея щодо оздоблення одягу може втратити всю привабливість, якщо ми забудемо про почуття міри - це те найголовніше, чим ви маєте керуватись оздоблюючи виріб або складаючи композицію.
IV. Викладення теоретичного матеріалу


 1. Мережка – сучасна техніка рукоділля

Учитель демонструючи учням зразки оздоблених мережкою виробів, розповідає про різноманітність мережок та історію їх розвитку, дає учням під запис визначення терміну.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


Мережка - ажурний узор, зроблений на місці висмикнутих з тканини ниток.

Отже ажурні візерунки виконують переважно нитками в тон тканини, однак в південних і західних областях застосовують і кольорові нитки, за допомогою яких створюються красиві візерунки.


2) Мережка та її використання у побуті

Учитель за допомогою програмного педагогічного засобу (ППЗ) з обслуговуючої праці для 7 класів ознайомлює учнів із видами мережок та технікою їх виконання.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

- Для виконання мережки тканину беруть тільки з полотняним переплетенням. На тих частинах тканини, де має бути вишивка, витягують певну кількість горизонтальних ниток, а вертикальні (не витягнуті) нитки затягують у пучки - «прутики».

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Стібки вишивальної нитки мають іти в одному напрямку.- Мережки бувають прості і складні. Простими мережками називають такі, для яких висмикують лише одну смугу тканини і застосовують один технічний метод.

Учитель пропонує учням переглянути фрагмент фільму «Техніка вишивання мережковими швами», замалювати в зошиті зразки простих мережок.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

V. Закріплення теоретичного матеріалу.

Бесіда з учнями: • Які шви називають наскрізними?

 • Яку іншу назву мають наскрізні шви?

 • Якими нитками вишивають мережки?


VI. Вступний інструктаж.

Учитель: При виконанні практичної роботи необхідно дотримуватись технології , послідовності виконання простих мережок та правил з охорони праці під час роботи.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Користуючись картками «Правила безпечної праці» та переглядаючи ППЗ «Техніка виконання простих мережок» учні вчаться виконувати зразки простих мережок.

Руханка

Зараз руханку цікаву проведемо ми на славу!

З неї сили зачерпнемо, працювати знов почнемо.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Станьте діти – руки в боки,

І зробіть зо три підскоки.

Руки вгору підніміть і в долоні поплещіть.

А тепер поприсідайте і за парти знов сідайте.

Т.І. Муравська

VII. Практична робота.

Учитель, об’єднавши учнів у групи, пропонує приступити до виготовлення мережок «одинарний прутик», «подвійний прутик» та «зхрещений прутик». Під час їх виконання здійснюється контроль за підготовкою учнів до роботи; організацією їх робочого місця; правильністю трудових прийомів; дотримуванням послідовності у виконанні роботи; правил з охорони праці тощо.

Якщо в ході роботи у дітей виникають труднощі, проводиться індивідуальний інструктаж.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

VІІІ. Заключний інструктаж.

Учитель приймає в учнів виконану роботу, звертає увагу на її якість та робить аналіз допущених помилок (за потреби) та розповідає про способи їх усунення.
IX. Підведення підсумків заняття.

Учитель повідомляє і пояснює отримані учнями оцінки за заняття Методом рефлексії аналізує з учнями рівень досягнення поставлених на занятті завдань (чому навчилися, що засвоїли)

План - конспект заняття.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

  1   2


Скачати 127.79 Kb.

 • План-конспект заняття Тема: Мережки—прозора лічильна техніка вишивання . Композиція виробу, оздобленого мережками . Клас: 7 Мета
 • Виховання
 • Тип заняття
 • ІІ. Актуалізація
 • ІІІ. Мотивація
 • Учитель
 • IV. Викладення теоретичного
 • 2) Мережка та її використання у побуті Учитель за допомогою програмного педагогічного
 • V. Закріплення теоретичного матеріалу.
 • VI . Вступний інструктаж . Учитель
 • VII. Практична
 • VІІІ. Заключний інструктаж.
 • IX. Підведення підсумків заняття. Учитель повідомляє і пояснює отримані учнями оцінки за заняття Методом рефлексії аналізує