Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан роботи гуртка з навчання дошкільників основ комп'ютерної грамотності

Скачати 109.88 Kb.

План роботи гуртка з навчання дошкільників основ комп'ютерної грамотності
Скачати 109.88 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір109.88 Kb.
ТипПлан роботи

Одним із сучасних засобів інтелектуального розвитку дітей є комп’ютер. У дошкільних навчальних закладах комп’ютерні програми для ігор і занять використовуються з п’яти років, так як у дошкільників цього віку вже розвинута символічна функція мислення.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Основними завданнями для педагогів є: формування у дітей елементарних уявлень про комп’ютер як сучасний технічний засіб, можливостями його використання в різних сферах життя; озброєння початковими знаннями, уміннями та навичками самостійного володіння комп’ютером для ознайомлення з довкіллям, конструювання, малювання, експериментування тощо; сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтересу до дій з комп’ютерною технікою.

Використання інформаційних технологій активізує пізнавальну активність та розвиває самостійність, створює умови для продуктивної діяльності дитини, сприяє розвитку наочно-образного мислення дитини старшого дошкільного віку.

Нао́чно-о́бразне ми́слення - вид мислення, що характеризується опорою на уявлення та образи.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Як показали дослідження, особливо успішно формуються за допомогою комп’ютерних технологій спеціальні якості мислення - динамічні просторові уявлення, що розвивають символічні функції наочно-образного мислення.

Практика використання комп’ютера в дошкільному навчальному закладі показує, що у дитини, яка оволоділа елементарною комп’ютерною грамотою добре розвинуті уява, пам’ять, мислення.

Кожний дорослий, а особливо батьки і педагоги, хочуть, щоб діти змалку звикали до сучасної техніки і технологій. Проте, не завжди знають як навчити цьому дітей, які знання і навички потрібні дітям у дошкільному віці, в тому числі і щодо комп’ютерної грамотності. Тому в організації занять дітей з комп’ютером важливе значення мають ознайомлювально-адаптаційний, освітньо-виховний і творчий етапи.
План роботи гуртка з навчання дошкільників основ комп'ютерної грамотності
Перший рік навчання

Розділи програми

Зміст

Кіль­кість занять

Підготовка до вивчення основ комп'ютерної грамотності

• Розвивальні логіко-математичні ігри

• Ознайомлення та робота з іграшковими ноутбуками «Мультилект» та «Мультибук»10

Інформаційні технології

• Ознайомлення з комп'ютером

• Правила техніки безпеки

• Техніка правильної експлуатації комп'ютера

• Поняття «інформація». Бесіди про інформацію.

• Форми існування інформації


6

Опрацювання тексту

• Ознайомлення з клавіатурою:

- розміщення клавіш на клавіатурі

- основне призначення груп клавіш

- правильне використання клавіш Space, Enter6


Елементи

апаратного

управління

• Управління комп'ютером. Клавіатура. Клавіші навігації

• Ознайомлення з маніпулятором «миша»

• • Використання лівої клавіші маніпулятора «миша»


10


Разом

30Другий рік навчання
Елементи

апаратного

управління

• Управління комп'ютером. Клавіатура. Клавіші навігації

• Використання лівої клавіші маніпулятора «миша» (одинарне натискання)

• Esc — вихід з комп'ютерної програми


10

Графіка

та мультимедіа

• Ознайомлення з клавішею Space та її функціями

• Значення і роль графічних та мультимедійних комп'ютерних програм

• Ознайомлення з комп'ютерною програмою Microsoft Paint

• Робота у програмі Microsoft Paint. Використання інструменту Fill («заливка»)10

Опрацювання тексту

• Використання клавіатури

• Поглиблення та уточнення знань про клавіатуру:

- розміщення клавіш на клавіатурі

- основне призначення груп клавіш
10


Разом:

30

Орієнтовна схема заняття з комп’ютером


І. Підготовча частина заняття

1.Розвиток тактильно-рухового сприймання;

2.Розвиток сенсорних процесів (зібрати в кошик окремо певні предмети, скласти за кольорами або розміром запропоновані предмети );

3.Розвиток зорового сприймання (складання цілого з частин, опис предмета);

4. Розвиток пам’яті (гра "Чого не стало?", де дитині пропонується уважно подивитись на те, що є на столі, а потім по команді педагога заплющити очі і розплющити та визначити, що за цей час вихователем сховано);

(У підготовчій частині заняття планується розвиток психічних процесів - уваги, сприймання, уяви, мислення і пам’яті, розвиток мовлення і розширення словника дитини, розвиток аналітичних процесів, слухового, зорового і тактильного сприйняттів, дрібної моторики, збагачення знань про довкілля, оточуючих людей та саму дитину).

Мото́рика (лат. motus - рух) - рухова активність організму або окремих органів. Під моторикою розуміють послідовність рухів, які у своїй сукупності потрібні для виконання будь-якої певної задачі. Вона поділяється на велику й дрібну моторику, а також моторику певних органів.
Психічні процеси - складні утворення, в яких беруть участь різні психофізіологічні функції та різні сторони свідомості. Психічні процеси мають свій специфічний зміст (пізнавальні, емоційні, вольові) і розкриваються через розвиток цього змісту.

ІІ. Основна частина заняття:

 Робота з комп’ютером: знайомство з його будовою: системний блок, миша, клавіатура, монітор, колонки, принтер, сканер та їх призначення.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

(В основній частині заняття здійснюється знайомство дітей з будовою комп’ютера, формування умінь і навичок роботи з клавіатурою, мишкою. При цьому, дітей навчають правильно вимовляти терміни, орієнтуватися на площині, співвідносити рух об’єкта на екрані з напрямками, вказаними стрілочками на клавіатурі, співвідносити частоту натискання клавіш зі швидкістю пересування об’єкту; розвивають швидкість реакції, просторове уявлення, зосередженість, кмітливість; вчать малювати прості малюнки, будувати конструкції, знаходити стратегію розв’язання завдання; сприяють вивченню алфавіту, тренують рахування, додавання, віднімання, порівняння чисел, навчають читанню, розпізнаванню кольорів і геометричних фігур.

Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
)

2.Релаксація – комплекс вправ для очей.

ІІІ. Заключна частина заняття:

1.Підведення підсумків заняття (що сподобалося дітям, що нового дізналися, як називається, яким чином потрібно діяти і таке інше).


Основні завдання до занять дітей з комп’ютером
І. Завдання ознайомлювально-адаптаційного характеру:

 Познайомити дітей з комп’ютером, сучасним інструментом для обробки інформації, який розширює інформаційне поле людини та її можливості, ознайомити з історією виникнення комп’ютера та можливостями його використання у всіх сферах життя нашої країни та світу в цілому.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

 Дати елементарні поняття про основні частини комп’ютера, їхнє призначення, про те, що комп’ютер є складним приладом і вимагає знання правил безпечної поведінки з ним.

Сформувати початкові навички роботи за комп’ютером; навчити користуватися клавіатурою, «мишою»; ознайомити з можливостями програми Microsoft Paint.

Microsoft Paint - простий растровий графічний редактор компанії Microsoft, який входить до усіх операційних систем Windows, починаючи з перших версій.
; сформувати знання, вміння та навички, потрібні для свідомого оволодіння основами комп’ютерної грамотності на рівні початківця.

II. Завдання освітньо - виховного характеру:

Формувати у дітей навички навчальної діяльності. Розвивати теоретичне мислення, здатність розмірковувати, варіювати, використовувати попередній досвід.

 Створювати передумови елементарного усвідомлення способів дій та розв’язання завдань за допомогою комп’ютера.

 Формувати елементарні математичні поняття, удосконалювати навички рахунку, вміння працювати з цифрами і геометричними фігурами, орієнтуватися на площині і у величинах, розвивати комунікативні здібності, розширювати словниковий запас і знання про навколишній світ, формувати граматичний лад мови, звукову культуру мовлення, вміння читати та сенсорні можливості.

Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

 Формувати уміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, здійснювати аналіз, порівняння і узагальнення.

 Розвивати емоційно-вольову сферу дитини (самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість), прилучати до співробітництва, формувати естетичний смак.

III. Завдання творчого характеру:

 Збагачувати уявлення, розвивати потребу до пізнання, розвивати психічні процеси: пам’ять, увагу, уяву, стимулювати розвиток інтелектуальних процесів (дитячого мислення: наочно-образне, абстрактне, логічне, творче, теоретичне).

 Вчити виділяти суттєве в явищах оточуючої дійсності, порівнювати, бачити схоже та відмінне та робити висновки, формувати міркувальні навички, вміння знаходити причини явищ.

 Розвивати здатність до створення малюнку, конструкції, образу. тощо.

 Створювати умови для найшвидшого, перспективного розвитку дитини, становлення її творчих здібностей.

 Навчати дітей вирішувати завдання конструктивної діяльності, допомогти  у розвитку просторових уявлень.ОРІЄНТОВНИЙ КОНСПЕКТ

Тема. Лист Лунтику
Мета: Продовжувати знайомство дітей з клавіатурою, вдосконалювати навички роботи з іграшковими ноутбуками « Мультілект» та « Мультібук».

Закріплювати вміння складати візерунки , використовуючи гру С.Нікітіна « СВ» і вправляти в знаходженні букв на клавіатурі.

Активізувати мовлення дітей словами: « комп’ютер « , « програма» , « мишка « , « « монітор» , « клавіатура». Викликати у дітей бажання спілкуватися за допомогою комп’ютера.

Формувати вміння розрізняти поскладове мовлення.

Розвивати інтелектуальні здібності , пам’ять, увагу, швидкість реакції і дрібну моторику рук..

Виховувати доброзичливе ставлення один до одного.

Матеріал: Іграшкові комп’ютери « Мультілект» , « Мультібук» , гра С.Нікітіна « Склади візерунок « ( на кожну дитину по комплекту ), карточка з написом слова «Лунтик» , два ноутбуки, м’який кубик , відеозапис .

Х І Д
Діти заходять до комп’ютерного клубу.

Вправа «Передай добро»

Вихователь: Діти , ми знову прийшли до комп’ютерного клубу.

( Сюрпризний момент . Звуковий лист звучить з екрану ноутбука.)Вихователь: Діти, за допомогою чого ми можемо спілкуватися з космічним Лунтиком?

(відповіді дітей)Вихователь: Щоб підтримувати контакт з новим другом, треба добре знати комп’ютер. Згадаймо , з яких частин складається комп’ютер ( монітор, клавіатура, мишка) .

(показ частин комп’ютера). Чи може комп’ютер працювати без монітора? А без мишки? А без клавіатури? ( також ні). Що треба зробити , щоб комп’ютер почав працювати? ( увімкнути). А щоб він почав давати завдання? ( вибрати потрібну програму).Вихователь: Усі ви добре знаєте правила поводження у комп’ютерному клубі. Давайте в гру пограємо і правила згадаємо. А допоможе нам чарівний кубик.

Передавайте кубик товаришу і називайте правило чого не можна робити у комп’ютерному клубі.

--- не можна галасувати;

----не можна стукати одноразово по всіх клавішах;

---- не можна торкатися руками до екрана монітора;

---- після роботи не залишати комп’ютер увымкнутим ;

Після роботи (англ. Clocking Off) - британський драматичний серіал, який виходив на телеканалі BBC One з 2000 до 2003 року. Його було виготовлено для BBC незалежною компанією Red Production Company і створено Полом Ебботом.

Ви добре знаєте чого не можна робити. Давайте з’ясуємо , що треба робити в комп’ютерному клубі. Передавайте куб далі і називайте правила:


 • треба уважно слухати;

 • - треба думати;

 • Фантазувати;

 • Допомагати один одному.


Вихователь. А ще ми можемо відправляти листи Лунтику. А щоб лист був цікавий та гарний ми можемо його прикрасити. Чим можна прикрасити листа для Лунтика?

(відповіді дітей)Вихователь. А можемо ми прикрасити лист візерунком з наших кубиків?

Вихователь. Об’єднаймося у дві команди. Хто перший хоче скласти візерунок для листа підійдіть до столів з кубиками. Виберіть собі схему візерунка, який хочете скласти. Сідайте за столи і працюйте. А ви, дітки будете працювати за комп’ютерами - продовжувати вивчати клавіатуру, щоб написати листа Лунтику. Займіть свої місця, увімкніть комп’ютери, виберіть програми 01. Починайте працювати.

Самостійна робота дітей.
Вихователь: Діти підійдіть до столів. Подивіться, які гарні візерунки. Давайте їх сфотографуємо і надішлемо Лунтику. Я візьму фотоапарат, а ви налаштуйте уявні фотоапарати і разом сфотографуємо візерунки. (діти «фотографують візерунки»)

Вихователь. Ви всі гарно працювали, тепер можемо і відпочити. Станьте в коло.

(Діти) З вами ми усі стомились,

Адже добре потрудились

Тож давайте для розрядки

Вправи зробимо зарядки

Раз – підняли руки вгору,

Два – нагнулися додолу,

Не згинайте діти ноги

І торкайтеся підлоги

Три – чотири прямо стати

Похитали головою,

Ще й притупнули ногою

Пальчиками повертіли

На подушки тихо сілиВихователь. Уявіть, що ви на сонячній галявині. Вам весело і приємно. Сонячні промінці осяюють вас. Ось один промінець сів на брівки. Струсіть його. А ось промінці торкнулися ваших оченят. Поморгайте. Розплющте широко очі, подивіться навколо. Знайдіть де сяє сонечко. Ой яке воно яскраве. Як боляче очам. Швидко заплющте очі. Знову розплющте очі і подивіться на свої пальчики. Підніміть руки вгору. Подивіться на кінчики пальців обох рук. Там угорі сяє сонечко. Воно зігріває нас. Як приємно. Усміхніться. Подаруйте свої усмішки гостям. І продовжимо роботу комп’ютерн Будем вправи починати

Повернулись вправо, вліво

І тихенько всі присіли

ого клубу. Хто працював на комп’ютері буде складати візерунок, а хто складав візерунок іде до комп’ютера. Виберіть схему, яка вам подобається. Працюйте.

Займіть свої місця, увімкніть комп’ютери, виберіть програми 01. Починайте працювати.

Вихователь звертає увагу на дітей,.

Діти підійдіть до столів. Подивіться, які гарні візерунки. Ви всі познайомилися з Лунтиком. Подивіться ось його ім’я. Хто хоче прочитати його. А тепер прочитаємо разом.

Подивіться, чи правильно я напишу ім’я нашого друга. (набирає слово ЛУНТИК)

Вихователь Відправимо першого листа на далеку планету.

(звуковий лист)


Вихователь Шо нам допомогло відіслати лист у далекий Космос? (відповіді дітей)

Вихователь: Спробуйте вдома написати листа Лунтику.


Скачати 109.88 Kb.

 • План роботи гуртка з навчання дошкільників основ компютерної грамотності Перший рік навчання
 • Розділи програми Зміст Кіль­кість занять
 • Елементи апаратного управління
 • Разом 30 Другий рік навчання
 • Графіка та мультимедіа
 • Разом: 30 Орієнтовна схема заняття з комп’ютером І. Підготовча частина заняття
 • Основна частина заняття
 • Заключна частина заняття
 • Основні завдання до занять дітей з комп’ютером І. Завдання ознайомлювально-адаптаційного характеру
 • Дати елементарні поняття про основні частини комп’ютера, їхнє призначення, про те, що комп’ютер є складним приладом і вимагає знання правил безпечної поведінки з ним.
 • Сформувати початкові навички роботи за комп’ютером; навчити користуватися клавіатурою, «мишою»; ознайомити з можливостями програми Microsoft Paint
 • II. Завдання освітньо - виховного характеру
 • Створювати передумови елементарного усвідомлення способів дій та розв’язання завдань за допомогою комп’ютера.
 • Формувати уміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, здійснювати аналіз, порівняння і узагальнення.
 • III. Завдання творчого характеру
 • Вчити виділяти суттєве в явищах оточуючої дійсності, порівнювати, бачити схоже та відмінне та робити висновки, формувати міркувальні навички, вміння знаходити причини явищ.
 • Розвивати здатність до створення малюнку, конструкції, образу. тощо.
 • Навчати дітей вирішувати завдання конструктивної діяльності, допомогти у розвитку просторових уявлень. ОРІЄНТОВНИЙ КОНСПЕКТ Тема.
 • Вихователь
 • Самостійна робота дітей. Вихователь