Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
Сторінка2/36
Дата конвертації19.03.2017
Розмір2.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Вступ

    1. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року


Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Прикарпаття.

Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його нагальних проблем.

У Стратегії використано напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, практичні пропозиції незалежних фахівців і представників регіональних органів влади і органів місцевого самоврядування, а також бачення проблем, напрямів і цілей розвитку регіону неурядовими організаціями і його мешканцями.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Соціально-економічний аналіз розвитку регіону показує, що, незважаючи на дещо краще економічне становище області у порівнянні з регіонами-сусідами, за окремими показниками соціальної та екологічної сфери, які суттєво впливають на якість життя громадян, ситуація в області потребує покращення. Відтак, оскільки головним об‘єктом спрямування стратегічних зусиль регіонального розвитку є людина і якість її життя, було ухвалено рішення сформувати нове стратегічне Бачення розвитку області:ПРИКАРПАТТЯ – самобутній та самодостатній край у якому поєднуються європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України. Регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально-духовного життя

Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя населення області на основі збалансованого та узгодженого розвитку регіональної економіки, базованої на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, збереження природної системи розселення в області, а також з урахуванням стратегічних інтересів держави.
Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.


Схема Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року

Стратегічна місія

Забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю

Стратегічні цілі (програми)

1. Стійкий розвиток економіки

2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери

3. Розвиток сільських територій

4. Розвиток людського капіталу

Операційні цілі (напрями)

1.1. Стимулювання залучення інвестицій

2.1. Підвищення туристично-рекреаційного потенціалу

3.1. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції

4.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

2.2. Маркетинг туристичного потенціалу

3.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст та селищ

4.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю

1.3. Забезпечення енергоефективності
1.4. Удосконалення управління регіональним розвитком
1.5. Забезпечення екологічної безпеки регіону
Стратегія є документом, який має покладатись в основу регіонального планування та який реалізується через середньостроковий План її реалізації, програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії є створення Плану її реалізації, на новій, інноваційній для української системи регіонального розвитку, основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів і заходів регіонального розвитку.

Впровадження Стратегії розвитку області має допомогти перетворити економіку області з досить повільно зростаючої, базованої на великих енергозатратах та виснаженні навколишнього природного середовища економіки з великою асиметрією розвитку окремих територій області у модерну, базовану на інноваціях, активності підприємців економіку, що ґрунтується на оптимальному розміщенні економічних суб’єктів та ощадливому використанні природних ресурсів регіону.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36