Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан закінчення і-го семестру 2015-2016 н р. Вчителям-предметникам

Скачати 53.94 Kb.

План закінчення і-го семестру 2015-2016 н р. Вчителям-предметникам
Скачати 53.94 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір53.94 Kb.
План закінчення І-го семестру 2015-2016 н.р. 1.Вчителям-предметникам: - здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів до 21.12.15 р. - виставити оцінки з предметів за І-й семестр у класному журналі 21.12.15 р. - здійснити аналіз якості навчальних досягнень з предмету згідно моніторингу до 29.12.15. - провести директорські контрольні роботи до 18.12.15.р. та подати аналіз результативності у навчальну частину до 25.12.15. р. - здійснити самоаналіз виконання навчальних планів,стан ведення сторінок журналу зі свого предмета до 29.12.15р.. 2.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Класним керівникам: - виготовити відомість навчальних досягнень учнів за І-й семестр до 18.12. 15 - провести підсумкову класну годину за підсумками І-го семестру 23.12.15. р з таких питань (використати активні форми проведення, які спонукають учнів до самоаналізу, здатності оцінити себе): Результати навчальних досягнень учнів за І – й семестр; Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів згідно моніторингу якості навчання; Роль кожного учня в житті класу, школи; Провести бесіди з безпеки життя та здоров’я учнів під час канікул. - здійснити аналіз навчальних досягнень учнів класу згідно моніторингу якості навчання та подати інформацію заступнику директора до 29.12.15р. 3.Проведення Новорічних свят згідно графіку. 4. Новорічне привітання працівників школи від адміністрації та профкому школи 29.12.15.р. 5.30,31.12.15. р. робота вчителів за власним графіком (дні за роботу вчителів у вихідний день: олімпіади, конкурси, змагання, тощо).

Робочій тиждень та вихідний день - офіційно встановлений порядок розподілу робочих днів та вихідних в різних країнах.

Директор НВК - Л.Ф.Воронцова Комунальний заклад Верхівцевський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа № 1- дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради 51660, м. Верхівцеве, вул. Садова, 14, тел. 91-1-41, SNU5@I.UA НАКАЗ    04.12.2015                                                № 137 Про закінчення І семестру  2015-2016 навчального року  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 19-253 «Про структуру 20152016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН від 07.08.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», з метою організованого  закінчення І семестру    НАКАЗУЮ:    1. Вважати останнім навчальним днем І семестру 25 грудня 2015 року. 2. Провести директорські контрольні роботи до 18.12.14.р., згідно затвердженого графіку та подати аналіз результативності у навчальну частину до 25.12.15. р. 2.Учителям, класним керівникам: 2.1. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів до 21.12.15р.     2.2. Провести на хвилинах спілкування (згідно з розкладом) з 21 грудня до 25 грудня 2015 року та записати у класні журнали інструктажі щодо запобігання дитячого травматизму, дотримання правил  дорожнього руху пішоходами, правил пожежної безпеки, поведінки на залізниці, на льоду та профілактичні бесіди щодо поведінки учнів у громадських місцях, культури спілкування з дорослими та однолітками. 2.3.

Грома́дське мі́сце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.

Провести підсумкову класну годину за підсумками І-го семестру 23.12.15. р з таких питань (використати активні форми проведення, які спонукають учнів до самоаналізу, здатності оцінити себе): Результати навчальних досягнень учнів за І – й семестр; Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів згідно моніторингу якості навчання; Роль кожного учня в житті класу, школи, 2.4.Видати табелі навчальних досягнень учнів до 25.12.2015.  2.5. Провести  генеральне   прибирання   навчальних   кабінетів до 24.12.2015 2.6. Організувати підготовку кабінетів до початку ІІ-го семестру( виконання поточного ремонту меблів у закріплених навчальних кабінетах, поновлення стендів, забезпечення матеріалами для підтримки належного санітарно-гігієнічного стану приміщення, тощо ), виготовлення куточків з техніки безпеки. 2.7.Подати звіти за встановленими формами (додаються) та шкільну документацію особисто заступникам директора з навчально-виховної роботи:  - аналіз якості навчальних досягнень учнів згідно моніторингу до 29.12.15. – про виконання навчальних програм за І семестр - до 29.12.2015;  – заповнення відомості успішності 1-11 класів - до 29.01.2014;  – класні журнали, журнали гурткової роботи, факультативів та індивідуальних занять - до 29.12.2015.  3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи:  3.1. Провести бесіди з класними керівниками про стан навчально-виховного процесу у класі, вияснити проблеми та намітити заходи щодо їх успішного вирішення з 07 по 10.12.15 р. 3.2. Здійснити перевірку ведення класних журналів, журналів гурткової та факультативної роботи та узагальнити матеріали перевірки до 14.12. 2015.   3.3 Здійснити перевірку стану виконання навчальних планів і програм, поурочного планування з метою успішного завершення І-го семестру та реалізації навчальних програм з предметів у повному обсязі протягом грудня місяця поточного року. 3.4. Узагальнити звіти та підготувати проекти наказів про виконання навчальних програм та про результати проведення адміністративних контрольних робіт за І семестр  до 04.01.2015.  3.5. Узагальнити результати моніторингових досліджень за результатами закінчення І семестру та підготувати інформацію для педагогічної ради до 04.01.2015.  4. Заступнику директора з господарської роботи Джангулановій Г.І.: 4.1. Перевірити готовність навчальних кабінетів, інших приміщень школи до належної організації роботи у ІІ семестрі до 08.01.2015.  4.2. Організувати генеральне прибирання шкільних приміщень до 08.01.2015.  5. Розпочати навчальні заняття у ІІ семестрі з 11.01.

Навча́льні заня́ття (аудито́рні заня́ття) - лекції, лабораторні , практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Такі заняття називають «парами», оскільки вони є спареними.

2016 за встановленим режимом роботи школи на 2015-2016 навчальний рік.  6.Розмістити даний наказ на web-сайті школи.  7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.            Директор НВК Л.Ф.Воронцова З наказом ознайомлені:


Скачати 53.94 Kb.

  • Міністерства освіти