Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПлан залучення зацікавлених сторін від: 06 грудня 2016 р

Скачати 385.73 Kb.

План залучення зацікавлених сторін від: 06 грудня 2016 р
Скачати 385.73 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2019
Розмір385.73 Kb.
  1   2   3
ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН від: 06 грудня 2016 р. версія 1 Проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ЗМІСТ 3.1 Цілі ПЗЗС 6 3.2 Масштаби ПЗЗС 6 4.1 Українське законодавство стосовно консультацій та розкриття інформації 7 4.2 Міжнародні вимоги 8 5.1 Визначення зацікавлених сторін 8 5.2.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

1 Група А: Задіяні в регулюванні та впровадженні планованої діяльності 9 5.2.2 Група Б: Інші зацікавлені сторони 10 7.1 Розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін 13 7.1.1 Фаза 1: Підготовча фаза. Визначення масштабів консультацій 14 7.1.2 Фаза 2 - Громадські консультації за матеріалами ОВНС 14 7.1.3 Фаза 3 - Систематизація результатів, оформлення та оприлюднення звітної документації 16 8.1 Подання та розгляд запитань, зауважень та пропозицій 17 8.2 Розгляд скарг 17 1.«Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м». ДУ «ІГНС НАН України», ДП «Екоінформ», 2016 р. 18 2.Закон України «Про інформацію» від 13.01.2011р. №2938-VI 18 3.Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» від 08.02.1995р. №3995-ВР 18 4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 18.07.1998 р. № 1122 18 5.

А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.

Я́дерна ене́ргія (атомна енергія) - внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 39396-ВР 18 6.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-ХІІ 18 7.Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» від 18.12.2003 р. № 168 18 8.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процерунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Держбуд України, 2004 р. 18 9.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» від 29.06.2011 р. № 771 18 10.Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», № 832-XIV від 06.07.1999 р. 18 11.Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», № 534-XIV від 19.03.1999 р. 18 12.Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Норми та правила 1: Екологічна та соціальна оцінка та управління: http:www.ebrd.comdownloadsaboutsustainabilityESP_PR01_Eng.pdf 18 13.Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Норми та правила 2: Робоча сила та умови праці: www.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Робо́ча си́ла у економічній теорії - здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності

ebrd.comdownloadsaboutsustainabilityESP_PR02_Eng.pdf 18 14.Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Норми та правила 10: Розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін: www.ebrd.comdownloadsaboutsustainabilityESP_PR10_Eng.pdf 18 15.Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Принципи інформування громадськості : http:www.ebrd.compagesaboutpoliciespip.shtml 18 16.INSAG-20 Привлечение заинтересованных сторон к решению ядерных вопросов. Доклад Международной гркппы по ядерной безопасности. МАГАТЭ, Вена, 2015 19 ДОДАТОК А Заява про наміри підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівского водосховища на р. Південний Буг до позначки 20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» 20 ДОДАТОК Б Попередній перелік ЗМІ для інформування про початок процесу громадського обговорення 28 ДОДАТОК В Бланк реєстрації запитань і пропозицій в процесі громадського обговорення матеріалів ОВНС «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м» 32 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ВП ЮУАЕС - Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ДНІЦ СКАР - ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» ДП НАЕК «Енергоатом» - ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ЄБРР - Європейський банк реконструкції та розвитку ЄЕК Європейська Економічна Комісія ЄС - Європейський союз ЗМІ - засоби масової інформації МФУ міжнародні фінансові установи ІАО - Інформаційно-аналітичний огляд (нетехнічне резюме) матеріалів ОВНС підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м НУО - неурядові організації НПР - нормальний підпірний рівень ОВНС - оцінка впливів на навколишнє середовище ОГЕС - Олександрівська гідроелектростанція ПАТ «Укргідропроект» - Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект» ПЗЗС - План залучення зацікавлених сторін ПК - процес консультацій ТГАЕС - Ташлицька гідроакумулююча електростанція 1 ВСТУП Цей документ є Планом залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) для громадського обговорення матеріалів «Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м» [1] в рамках реалізації «Проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС».

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Щодо даного проекту ДП НАЕК «Енергоатом» в особі його відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» виступає в якості «Ініціатору проекту». Організаційно-технічний супровід громадського обговорення доручений ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м. Київ), що виступає як «Консультант». Відповідно до мети цього плану під зацікавленою стороною розуміється будь-яка особа або група осіб, на які справляє або може справити вплив діяльність з реалізації Проекту, або зацікавлених у Проекті, або які мають вплив на Проект. ПЗЗС містить огляд вимог національного законодавства, ратифікованих Україною міжнародних угод, а також вимог Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Директив Європейського союзу (ЄС), як кращої міжнародної практики, що відноситься до надання інформації, та визначає загальний підхід до взаємодії із зацікавленими сторонами і публічних слухань.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

ПЗЗС має таку структуру: Розділ 2 містить вихідні дані проекту;

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

У Розділі 3 визначаються цілі та завдання ПЗЗС; Розділ 4 містить юридичні вимоги до громадських консультацій та розкриття інформації; Розділ 5 визначає основні зацікавлені сторони; У Розділі 6 розглядаються попередні заходи з розкриття інформації та громадських консультацій; У Розділі 7 розглядається механізм розкриття інформації та залучення зацікавлених сторін; У Розділі 8 наведено механізм подання та розгляду запитань, зауважень та скарг. ПЗЗС – документ, що підлягає періодичній актуалізації; перегляд і оновлення його здійснюватиметься відповідно до виявлення нових заходів діяльності з обговорення проекту, нових зацікавлених сторін та ін. 2 ВИХІДНІ ДАНІ ПРОЕКТУ Олександрівське водосховище розташоване на території Миколаївської області в межах Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів в руслі р. Південний Буг між населеними пунктами м.

Дома́нівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця у складі Миколаївської області України. Районний центр - смт Доманівка.

Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Южноукраїнськ та смт. Олександрівка. Водосховище, протяжністю 18 км, входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу у якості нижнього водосховища Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС). Розроблений в 80-х роках проект гідрокомплексу (Генеральний проектувальник - ПАТ «Укргідропроект», м. Харків) передбачає нормальний підпірний рівень (НПР) водосховища 20,7 метра. Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), зрошування та питного водопостачання. Основне призначення ТГАЕС – покриття пікових навантажень, заповнення нічних «провалів» в обєднаній енергосистемі України і створення аварійного резерву швидкодіючих потужностей в Південному регіоні України, в тому числі для Южно-Української АЕС (ЮУАЕС), яка має суттєву нерівномірність добового графіка навантажень. Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну позначку 16,0 м та корисну ємність 20,95 млн.м3. Заповнення Олександрівського водосховища до позначки НПР 20,7 м із збільшенням корисної ємності до 72,6 млн.м3 здійснюється в інтересах соціально-економічного розвитку України в частині енергозабезпечення, дає реальну можливість забезпечити водогосподарські потреби народного господарства Миколаївської області в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС». На даний час на ТГАЕС експлуатується 2 гідроагрегати сумарною електричною потужністю в генераторному режимі 302 МВт; проектом передбачається встановлення 6-и агрегатів із загальною потужністю 906 МВт. Державним підприємством «Екоінформ» Національної академії наук України (м.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

Київ) на замовлення ВП «Южно-Української АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» була виконана «Оцінка впливів на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м». У відповідності до технічного завдання на виконання роботи з ОВНС розглядаються впливи на наступні компоненти навколишнього середовища: навколишнє природне середовище (включаючи повітряне середовище, геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ та заповідні об’єкти);

Геологі́чне середо́вище (рос. геологическая среда, англ. geological environment, нім. geologische Umgebung f) - частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

навколишнє соціальне середовище;

Соціа́льне середо́вище (в сучасній соціальній теорії називається «соціальне мільйо», від фр. milieu, [miˈljøː] - середина) - оточуючий зовнішній соціальний світ (соціум) - норми, закони, правила, традиції, які впливають на людину або соціальну групу.

навколишнє техногенне середовище.

Техноге́нне середо́вище - середовище, створене людиною. Як правило, поділяють на побутове та виробниче.

3 ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПЗЗС ПЗЗС призначається для проведення громадського обговорення матеріалів ОВНС підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м, що виконувалась як складова частина «Проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС». 3.1 Цілі ПЗЗС Основними цілями цього Плану є: публічне розкриття Ініціатором проекту необхідної інформації для забезпечення консультацій із зацікавленими сторонами; змістовні консультації із сторонами потенційного впливу; розроблення процедури чи стратегії, згідно якої громадяни можуть висловити запитання, пропозиції та скарги щодо Проекту; розроблення рекомендацій щодо складу і послідовності дій, спрямованих на розв’язання наявних і недопущення потенційно можливих конфліктних ситуацій, повязаних з реалізацією Проекту. 3.2 Масштаби ПЗЗС Даний ПЗЗС включає: перелік основних зацікавлених сторін; опис громадських консультацій та плану розкриття інформації; пропозиції щодо процедури громадських консультацій та плану розкриття інформації; опис механізму подання та розгляду запитань, зауважень та скарг. Ця версія ПЗЗС підготовлена до початку громадських консультацій. Під час проведення активної фази консультацій може з’явитися додаткова інформація. Як наслідок, ПЗЗС може потребувати перегляду чи доповнення. Окремими документами виступатимуть: Звіт про ОВНС; Інформаційно-аналітичний огляд (нетехнічне резюме) матеріалів ОВНС (ІАО). 4 ЮРИДИЧНІ ВИМОГИ ДО ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ Право вільного доступу до інформації про екологічний стан навколишнього середовища, на участь громадськості в розгляді питань розміщення, проектування, спорудження та експлуатації обєктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, визначаються Конституцією України, чинним національним законодавством та рядом ратифікованих Україною міжнародних угод. 4.

Довкілля або навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

1 Українське законодавство стосовно консультацій та розкриття інформації Базові права громадян визначені Конституцією України [1]. Зокрема, статтею 50 цього документу кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, а також право на її поширення; така інформація ніким не може бути засекречена. В Україні прийнято ряд законів та інших нормативно-правових актів стосовно участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, громадського обговорення планованих видів діяльності, які потенційно можуть негативно впливати на стан довкілля, та розкриття інформації щодо таких проектів.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Громадяни України мають право доступу до відповідної інформації (Закон України «Про інформацію» [2]), брати участь в обговоренні проектів в сфері використання ядерної енергії (Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» [3], Постанова КМУ від 18.06.1998 р. № 1122 [4]), подавати скарги на рішення влади (Закон України «Про звернення громадян» [5]). Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [6] визначає роль та процедуру оприлюднення екологічної інформації та участі громадськості в обговоренні та прийнятті рішень щодо охорони навколишнього середовища.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Вимоги до громадських консультацій та розкриття інформації є обов’язковими для дотримання під час впровадження загальнодержавних та регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку. Такі консультації регулюються, зокрема, Наказом Мінприроди України № 168 від 18.12.2003 р. [7].

Міністерство екології та природних ресурсів України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Інформування населення про плановану діяльність, визначення місця і порядку проведення громадських слухань, відкритих засідань, збір звернень громадян, здійснення розгляду та врахування зауважень і пропозицій є необхідною частиною підготовки звіту ОВНС, що відповідає національним нормативним вимогам (ДБН А.2.2-1-2003 [8]). Постановою КМУ №771 від 29.06.2011р. [9] визначається, що проведення громадських слухань є обовязковим у разі прийняття рішень щодо обєктів та видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку. 4.2 Міжнародні вимоги Процес громадського обговорення матеріалів ОВНС, як складова частина виконання ОВНС, здійснюватиметься за умовою повного додержання усіх вимог відповідних ратифікованих Україною міжнародних угод: Орхуської Конвенції ЄЕК ООН - «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» підписана Україною 25.06.1998 р., ратифікована Законом № 832-XIV від 06.07.1999р. [10]. Конвенція визначає право кожної людини на доступ до екологічної інформації, право зацікавленої громадськості на участь у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища. Конвенція зобов’язує держав-учасниць адекватно, своєчасно і ефективно інформувати зацікавлену громадськість на ранніх стадіях прийняття рішень та забезпечити, щоб у відповідному рішенні належним чином були відображені результати участі громадськості (ст.6). В разі порушення права на інформацію або на участь у прийнятті рішень, будь-яка особа має право оскаржити прийняте рішення в суді або іншому неупередженому органі. Конвенції Еспо – «Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (ратифікована
  1   2   3


Скачати 385.73 Kb.

  • Українське законодавство
  • Робоча сила та умови праці
  • Миколаївської області
  • Національної академії наук України