Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПланшет топографічний інструмент для ручного креслення плану місцевості. Є електронні (графічні) планшети для креслення плану місцевості в автоматичному режимі. Використовується в картографії. Курвіметр

Скачати 52.56 Kb.

Планшет топографічний інструмент для ручного креслення плану місцевості. Є електронні (графічні) планшети для креслення плану місцевості в автоматичному режимі. Використовується в картографії. Курвіметр
Скачати 52.56 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір52.56 Kb.

  1. Планшет - топографічний інструмент для ручного креслення плану місцевості. Є електронні (графічні) планшети для креслення плану місцевості в автоматичному режимі. Використовується в картографії.Курвіметр - топографічний прилад для визначення довжини вигнутих ліній (дороги, ріки).http://www.toool.ru/files/image/kurvimetr.jpg


Палетки - топографічний інструмент для визначення площі геометричних фігур на карті і плані місцевості.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.


http://edu.dvgups.ru/metdoc/its/izisk/speck_geod/metod/nikitin/ris/1.1.gif

Планіметр - математичний прилад для визначення площ плоских фігур, а також знаходження числового значення інтегралів певного виду. Застосовується в топографії. Є як механічні, так і електронні планіметри.

http://ua.all.biz/img/ua/catalog/763431.jpeg

Планіме́тр - прилад для наближеного визначення площі плоских фігур неправильної форми.

Винайшов прилад Буняковський Віктор Якович (*16 грудня 1804, Бар, Поділля — †12 січня 1889) — математик. принцип діїПринцип дії приладу Амслера-Корадо заснований на вимірюванні довжин дуг, описуваних на поверхні спеціальним роликом з дуже малим площею контакту. Ролик закріплений на одному з шарнірно з'єднаних важелів найпростішого пантографічного механізму. Відоме положення ролика щодо ланок механізму дозволяє при обході вимірюваного контуру вимірювальним штифтом пантографа - за рахунок прокатування роликом в кожен конкретний момент часу по дузі зі строго певним радіусом - апроксимувати вимірюваний контур прямокутником з відомою довжиною сторін і площею, рівною площі вимірюваного контуру.
Гіротеодоліт - геодезичний прилад для визначення відстані до шуканого об'єкта. Використовується для складання топографічних карт і планів місцевості.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.
Сучасні теодоліти-це складні оптико-електронні прилади з комп'ютерною начинкою.

http://kidlat.pagasa.dost.gov.ph/genmet/instruments/theodolite.jpg

Крокомір - геодезичний інструмент для підрахунку числа кроків, які ви зробили за день і пройденого вами відстані.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/pedometer.jpg/220px-pedometer.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/pedometer1.jpg/220px-pedometer1.jpg

Механічний та електронний крокомір
Далекоміри - сучасні електронно-оптичні прилади, що використовуються для визначення дальності до будь-якого предмета на місцевості. Похибка вимірювань близько одного міліметра. Залежно від моделі приладу, далекоміри можуть виконувати обчислення обсягів і площ приміщень, а так само мати різний набір сервісних функцій. Принцип роботи лазерного далекоміра заснований на вимірюванні різниці фаз відбитого від предмету, до якого вимірюється відстань, лазерного імпульсу і випромінювання.
Лазерний далекомір (англ. laser rangefinder) - прилад, що вимірює відстані використовуючи лазерний промінь.
Лазерна рулетка - це компактний прилад. Він простий у використанні; має протиударний, пиле-і вологозахисний корпус для роботи в будь-яких умовах. Лазерні далекоміри допомагають виробляти виміри в незручних місцях і з кутів приміщень. Прилад може оснащуватися великою кількістю додаткових аксесуарів та супутніх товарів, таких як алюмінієві штативи, відбивачі, інтерфейсні кабелі, оптичний візир і т.д. Максимальна дальність визначення відстані індивідуальна для кожної моделі лазерного далекоміра.

field-map birdie.jpg

Бусоль - інструмент для вимірювання магнітного азимута напрямів на місцевості. Застосовують при геодезичних роботах, у маркшейдерії.

http://www.nestormedia.com/budpragres/img/pages/5239.jpg

Мензул - польовий креслярський столик, що складається з планшета, штатива і скріплюється їх підставки. Застосовується при складанні планів місцевостей.

Мензульна зйомка, мензульне знімання— це сукупність дій при складанні детального плану місцевості, що означає побудову топографічного плану місцевості в польових умовах за допомогою кіпреґеля і мензули. Масштаби 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000. Зйомку ведуть в полярній системі координат.

http://vseslova.com.ua/images/bse/0006/64046/1_big.jpg

Мензульна зйомка, сукупність геодезичних робіт по складанню плану або карти місцевості за допомогою мензули з кипрегелем . При М. с., на відміну від інших видів топографічної зйомки, побудова на мензулі крапок, відповідних характерним крапкам на місцевості, виробляється графічно; по цих крапках вимальовувалися в заданому масштабі контури земельних угідь, річок, озер, доріг, населених пунктів і ін.
Угі́ддя - частина землі, що відрізняється від сусідніх способами господарювання. З точки зору права, угіддя є обмеженням, формуються землевпорядною документацією і реєструються у Державному земельному кадастрі.
Топографічна зйомка - сукупність робіт зі створення топографічних карт або планів місцевості за допомогою вимірювань відстаней, висот, кутів тощо за допомогою різних інструментів (наземна зйомка), а також отримання зображень земної поверхні з літальних апаратів (аерофотозйомка, космічна зйомка).
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
елементів місцевості, які позначаються на плані умовними знаками. При мензульній топографічній зйомці на плані або карті зображається також і рельєф місцевості лініями рівних висот (горизонталями), відмітками висот і умовними знаками.

  Мензулу встановлюють над крапкою А місцевості (див. мал. ) і орієнтують по даній на мензулі лінії ab на точку В. Прі допомозі кипрегеля проводять на мензулі лінії ad і ас , що сполучають точки D і С. Дальномером вимірюють відстані до цих крапок і у відповідному масштабі відкладають на мензулі відрізки ad і ас . Якщо при цьому виміряти кути нахилу відрізань AD і AC, то можна визначити відносні висоти точок D і З, що дає можливість змалювати на плані або карті рельєф місцевості. Для М. с. великих ділянок місцевості повинна бути побудована опорна геодезична мережа, яка доповнюється пунктами знімальної мережі, що створюється або аналітичними (теодолітниє висотні і тахеометричні ходи, а також аналітичні мережі і ланцюги), або графічними (геометрична мережа і мензульні ходи) способами. Зйомка невеликих районів (10—15 км 2 для масштабу 1: 5000 і 2—4 км 2 для масштабу 1: 2000) може бути поставлена на одній знімальній мережі.Кіпрегель - геодезичний інструмент для прочерчіванія напрямів і визначення відстаней і перевищень при мензульной зйомці.

http://elima.ru/i/13/kipprehel.jpg
Екліметр http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x444/50a5790e-0f49-29e3-9f54-6a50900bf685/Эклиметр_Э_2_ЗМИ_.jpg

Вертикальний кутомір (екліметр) можна використовувати для визначення географічної широти своєї місцевості.
Широта́ (лат. Latitudo geographica) - одна з координат у ряді систем сферичних координат, що визначають розташування точок на земній поверхні (див. Географічні координати, Координати в геодезії), на небесній сфері (див. Небесні координати)
Щоб визначити широту місця за Сонцем, потрібно в дні рівнодення, 21 березня чи 23 вересня, опівдні направити в сторону Сонця трубку кутоміра; віднявши від 90° виміряний кут, отримаємо географічну широту;
Портативний кишеньковий прилад для вимірювання кутів нахилу ліній на земній поверхні й у підземних гірничих виробках з точністю до 0,25о.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Набув розповсюдження екліметр Брандіса, виготовлений у вигляді круглої закритої коробки з односторонньо навантаженим лімбом, аретирним пристроєм для лімба й оглядовим вікном, скріпленим з візирною трубкою прямокутного перетину, в зоровий діоптр якої поміщена відлікова лупа, а на бічній поверхні коробки нанесена таблиця горизонтальних закладань довжин, кратних 10 при різних кутах нахилу (див. рис.).

http://pochemuha.ru/wp-content/uploads/2011/04/eclimetr.jpg

Складова частина гірничого компаса, виконана у виді маятникового виска, який гойдається на шпилі магнітної стрілки, і напівкругової шкали, поміщеної усередині компасної коробки, або у вигляді односторонньо навантаженого лімба, вільно підвішеного на горизонтальній осі.
Гірничий компас (рос.горный компас, англ. mining compass, нім. Bergkompaß m, Geologenkompaß m) - прилад, яким визначають напрям (азимути) простягання і падіння, а також кути падіння пласта або тріщини гірських порід.
У деяких типах компасів Е. забезпечено аретирним пристосуванням.


Скачати 52.56 Kb.

  • Палетки
  • Планіме ́ тр
  • Механічний та електронний крокомір Далекоміри
  • Мензульна зйомка, мензульне знімання
  • Вертикальний кутомір (екліметр)