Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПобудова та організація комп'ютерних мереж 1

Скачати 43.11 Kb.

Побудова та організація комп'ютерних мереж 1
Скачати 43.11 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір43.11 Kb.


Побудова та організація комп'ютерних мереж_______1

 1. Розташуйте середовища зв'язку в порядку зростання швидкості передавання даних. Порядок задайте за допомогою чисел 1, 2, 3, 4, записавши їх у відповідні квадрати.

 1. Радіоефір. б) Кручена пара. в) Оптоволокно. г) Коаксіальний кабель.
  Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
  Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
  Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.


 1. Запишіть назви зображеного мережного обладнання:

а) б) в)

3. На рисунку зображено схему передавання даних між комп'ютерами двох мереж. Укажіть, які мережні пристрої з перелічених нижче слід розташувати в точках, позначених прямокутниками, записавши в кожному з цих прямокутників номер пристрою.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Біля назв пристроїв опишіть їхнє призначення.

1) Точка безпровідного доступу —

2) Модем —

3) Провідний мережний інтерфейс —

4) Безпровідний мережний інтерфейс —

5) Маршрутизатор

6) Комутатор —

4.

Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.
Визначте, через які мережні пристрої та середовища передавання про­ходять дані під час:

• пересилання файлу з комп'ютера учня до комп'ютера вчителя

• надсилання SMS з комп'ютера на мобільний телефон

5. На рисунку зображено схему локальної мережі, побудованої з викорис­танням різних середовищ передавання, що позначені так:радіоефір (швидкість передавання даних — 100 Мбіт/с);

кручена пара (швидкість — 1 Гбіт/с);

коаксіальний кабель (швидкість — 10 Мбіт/с);

оптоволокно (швидкість — 100 Гбіт/с).

Визначте максимальну швидкість передавання даних між пристроями: а) 3 та 8, б) 7 та 8; в) 4 та 5.

6. Правила згідно з якими взаємодіють пристрої комп’ютерної мережі, називають: а) протоколами; б) клієнтами; в) серверами;

Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.
г) комунікаторами.

7. Під яким значком папки, до якої дозволено спільний доступ, з’являється зображення:а) б) г) д)

8.


9.

10. Яка системна програма забезпечує розподіл ресурсів та адміністрування у мережі?

а) Мережева база даних; б) мережний додаток; в) Мережна оболонка; д) Мережна ОС.11. Уставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом.

Модем – це __ для перетворення __ при передаванні даних по стандартних телефонних лініях.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

1 – пристрій, 2 – програма, 3 - файл, 4 - сигнал.Побудова та організація комп'ютерних мереж_______2

 1. Розташуйте середовища зв'язку в порядку зростання швидкості передавання даних. Порядок задайте за допомогою чисел 1, 2, 3, 4, записавши їх у відповідні квадрати.

 1. Оптоволокно. б) Коаксіальний кабель. в) Радіоефір. г) Кручена пара.

2. Запишіть назви зображеного мережного обладнання:

а) б) в)

3. На рисунку зображено схему передавання даних між комп'ютерами двох мереж. Укажіть, які мережні пристрої з перелічених нижче слід розташувати в точках, позначених прямокутниками, записавши в кожному з цих прямокутників номер пристрою. Біля назв пристроїв опишіть їхнє призначення.

1) Комутатор

2) Безпровідний мережний інтерфейс

3) Провідний мережний інтерфейс

4) Точка безпровідного доступу

5) Модем


6) Маршрутизатор

4. Визначте, через які мережні пристрої та середовища передавання про­ходять дані під час:

  1. передавання даних між комп'ютером та телефонною лінією зв'язку

  2. обміну даними між двома пристроями за технологією Bluetooth

5.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
На рисунку зображено схему локальної мережі, побудованої з викорис­танням різних середовищ передавання, що позначені так
:

радіоефір (швидкість передавання даних — 100 Мбіт/с);

кручена пара (швидкість — 1 Гбіт/с);

коаксіальний кабель (швидкість — 10 Мбіт/с);

оптоволокно (швидкість — 100 Гбіт/с). Визначте максимальну швидкість передавання даних між пристроями:

а) 1 та 2, б) 4 та 6; в) 7 та 1.

6. Який пристрій використовується для підключення комп’ютера до глобальної мережі? а) модем, б) мережева карта, в) комунікатор, г) сервер.

7.

8.

9.

10. Яка прикладна програма забезпечує вирішення завдань користувача?

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

а) Мережева утиліта; б) Мережний додаток; в) Мережна оболонка; д) Мережна ОС.11. Уставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом.

Протокол – це набір спеціальних___, за допомогою яких організована взаємодія комп’ютерів у___.

1-інструментів, 2-правил, 3- мережі, 4- програмі.

Скачати 43.11 Kb.

 • Оптоволокно . г) Коаксіальний кабель
 • Запишіть назви зображеного мережного обладнання
 • На рисунку зображено схему передавання даних між компютерами двох мереж. Укажіть, які мережні пристрої
 • Визначте, через які мережні пристрої та середовища передавання про­ходять дані під час
 • На рисунку зображено схему локальної мережі, побудованої з викорис­танням різних середовищ передавання, що позначені так
 • Правила згідно з якими взаємодіють пристрої комп’ютерної мережі, називають
 • Під яким значком папки, до якої дозволено спільний доступ, з’являється зображення
 • 10. Яка системна програма забезпечує розподіл ресурсів та адміністрування
 • 11. Уставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом. Модем – це __ для перетворення __ при передаванні даних по стандартних телефонних
 • Побудова та організація компютерних мереж_______2
 • 4. Визначте, через які мережні пристрої та середовища передавання про­ходять дані під час
 • Який пристрій
 • 11. Уставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом.