Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоказаннями до призначення лфк у стоматологічнійклініці є : Порушенняфункціїміміки, мови, дихання, зору, слуху

Скачати 463.26 Kb.

Показаннями до призначення лфк у стоматологічнійклініці є : Порушенняфункціїміміки, мови, дихання, зору, слуху
Скачати 463.26 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір463.26 Kb.
  1   2   3

Показаннями до призначення ЛФК у стоматологічнійклініці є :

  1. Порушенняфункціїміміки, мови, дихання, зору, слуху;

  2. Порушенняфункціїдихання, мови, жування, нюху;

  3. Порушенняфункціїміміки, мови, дихання, співу;

  4. Порушенняміміки, жування, ковтання, мови, дихання;

  5. Порушенняміміки, жування, ковтання,

ANSWER: D
Завдання ЛФК у першомуперіодівідновлювальноїтерапії :

 1. Стимуляція ЦНС та функціональних систем організму, поліпшеннятрофіки тканин та бмінуречовин;

 2. Збільшеннясилискелетних м’язів, рівня фізичної працездатності, відновлення

 3. активності зубощелепної системи;
  Ткани́на- сукупність клітин, не обов'язково ідентичних, але спільного походження, що разом виконують спільну функцію. Тканинний рівень - це рівень клітинної організації, проміжний відносно клітин та усього організму.
  Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.


 4. Активізація скорочувальної здатності м’язів у периферичній зоні паталогічного вогнища, формування тимчасових компенсаторно – пристосувальних реакцій, профілактика ускладнень раннього відновного періоду;

 5. Усі відповіді вірні;

ANSWER: E
Виберіть спеціальні вправи, які найчастіше застосовуються для хворих стоматологічного профілю:

 1. Для верхніх кінцівок, плечевого поясу, тулуба,спини, черевного пресу, нижніх кінцівок ;
  Плече (лат. brachium) - найбільш проксимальний сегмент руки, що прикріпляється до тулуба за допомогою плечового суглоба.
  Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
  Стоматолóгія (від грец. στοματος - «рот», и λογος - «слово»; англ. dentistry) - розділ медицини, що стосується зубів, ротової порожнини і суміжних структур. Включає діагностику та лікування їх захворювань і відновлення втрачених чи уражених тканин.
  Рука́ - кожна з двох верхніх кінцівок людини і мавпи, від плечового суглоба до кінчиків пальців.


 2. Загальнозміцнюючі і загальнорозвиваючі, спортивно – прикладні, ігрові та спеціальні;

 3. Для мімічних м’язів, язика, м’язів м’якого піднебіння, глотки, жувальних м’язів та шиї;
  Гло́тка, про́лиг, горлянка (лат. pharynx, гр. φάρυγξ) - лійкоподібний канал довжиною 11-12 см, звернений розширеною частиною краніально й сплющений в дорсовентральному напрямку. Верхня частина глотки зрощена з основою черепа.
  Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
  Піднебі́ння (лат. palatum) - дах ротової порожнини у хребетних. Скелет піднебіння утворений переважно покривними кістками (піднебінні, крилоподібні, ектоптеригоїди), пов'язаними з піднебінноквадратним хрящем, а також лемішами і парасфеноїдом.


 4. Для мімічних м’язів, язика, глотки, м’язів м’якого піднебіння;

 5. Для мімічних та жувальних м’язів, м’язів глотки та шиї.

ANSWER: C
Фаза відновного процесу відповідає перший період ЛФК:

 1. Раннім ознакам клінічного одужання;

 2. Виразним ознакам клінічного одужання;

 3. Повному клінічному одужанню;

 4. Частковому клінічному одужанню ;

 5. Ніякій фазі не відповідає.

ANSWER: A
Якій фазі відновного процесу відповідає другий період ЛФК:

   1. Раннім ознакам клінічного одужання;

   2. Виразним ознакам клінічного одужання;

   3. Повному клінічному одужанню;

   4. Частковому клінічному одужанню ;

   5. Ніякій фазі не відповідає.

ANSWER: B
Якій фазі відновного процесу відповідає третій період ЛФК:

 1. Раннім ознакам клінічного одужання;

 2. Виразним ознакам клінічного одужання;

 3. Повному клінічному одужанню;

 4. Частковому клінічному одужанню ;

 5. Ніякій фазі не відповідає.

ANSWER: C
Дайте вірне визначення ЛФК як методу відновлювальної терапії:

 1. Пасивна, симптоматична, специфічна, імунокорекційната відновлювальна терапія;
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).


 2. Активна, біомеханічна, нейрогуморальна, сегматорно– рефлекторна та профілактична терапія;
  Рефле́кс - автоматична цілісна стереотипна реакція організму на певний подразник, на зміни зовнішнього середовища або внутрішнього стану, яка здійснюється при обов'язковій участі центральної нервової системи.


 3. Активна неспецифічна патогенетична, функціональна та відновлювальна терапія;

 4. Механічна неспецифічна патогенетична, функціональна та загальнопрофілактична терапія;

 5. Активна спецефічна, сегментарнорефлекторна, загальнотренуюча терапія.

ANSWER: C
Призначення ЛФК і контроль за її проведенням здійснює:

 1. Завідувач відділенням;

 2. Палатний лікар;

 3. Медична сестра;

 4. Лікар – фахівець з ЛФК;

 5. Методист ЛФК.

ANSWER: D
Самостійні заняття за завданням лікаря виконуються хворим для:

 1. Загальнозміцнюючої дії на організм;

 2. Стимуляції діяльності функціональних систем організму;

 3. Підвищення психофізичного тонусу організму;
  Відді́лення (рос. отделение) або Рій - це найменше штатне військове формування, тактичний підрозділ, що має штатного командира, в багатьох арміях світу.
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  То́нус (лат. tonus, грец. tonos - напруга) - тривале стійке збудження нервових центрів та м'язової тканини, яке не супроводжується втомою.


 4. Стимуляції функції пошкодженого органа або системи;

 5. Стимуляйії процесів регуляції та активізації.

ANSWER: D
Лікувальну гімнастику виконують;
Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).


 1. 1-2 рази на день;

 2. 3-4 рази на день;

 3. 5-6 разів на день;

 4. Кожні 1 -2 години;

 5. 2 рази на тиждень.

ANSWER: A
Самостійні заняття за завданням лікаря виконуються:

 1. 1-2 рази на день;

 2. 3-4 рази на день;

 3. 5 і більше разів на день;

 4. Кожні 1 -2 години;

 5. 2 рази на тиждень.

ANSWER: C
Які з ознак запального процесу є провідною для застосування засобів ЛФК;

 1. Почервоніння шкіри над місцем ураження;

 2. Набряк тканини;

 3. Підвищення температури;
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.


 4. Втрата функціональної активності;
  Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні


 5. Виразний біль.

ANSWER: D
Фізичні вправи, як засіб ЛФК, визначаються як:

 1. Рухи різноманітними частками тіла;

 2. Скорочення м’язів з різними фізичними навантаженнями;

 3. Цілеспрямовані дозованя рухи тіла;

 4. Рухова діяльність на тренажерах, тредбанах;

 5. Різноманітна рухова діяльність.

ANSWER: C
Визначте засоби ЛФК;

 1. Гімнастичні вправи, спортивно – прикладні, ігрові, спеціальні;

 2. Ходьба, теренкур, біг підтюпцем, плавання;

 3. Фізичні вправи, руховий режим, натуральні чинники природи, масаж, механотерапія;

 4. Заняття оздоровчою фізичною культурою, масаж;
  Механотерапія - (від грец. mechano - механізм + «therapeia» - лікування) - комплекс лікувальних, профілактичних та відновлювальних вправ за допомогою спеціальних засобів (апарати, тренажери) на покращення рухливості суглобів, окремих м'язів та їхніх груп задля збільшення функціональної адаптації хворого.
  Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.


 5. Фізичні вправи, трудотерапія.

ANSWER: C
Лікувальна гімнастика, як основна форма ЛФК, складається з вправ:

 1. З предметами, на снарядах, на тренажерах;

 2. Ізометричних, ізотонічних, ідеомоторних;

 3. Загальнозміцнюючих, дихальних, спеціальних;
  Ди́хання - сукупність реакцій біологічного окиснення органічних енерговмісних речовин з виділенням енергії, необхідної для підтримання життєдіяльності організму;це сукупність процесів,які забезпечують надходження в організм кисню,використання його в окиснювальних процесах і видалення з організму вуглекислого газу.


 4. На розвиток сили, швидкості, спритності;

 5. На розвиток витривалості і координації рухів.
  Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.


ANSWER: C
Самостійні заняття за завданням лікаря, як форма ЛФК, переважно складаються з вправ;

 1. Загальнозміцнюючих;

 2. Спеціальних;

 3. Дихальних;

 4. Ідеомоторних;

 5. Динамічних та статичних.

ANSWER: B
Лікувальна гімнастика на організм хворого здійснює:

 1. Загально тонізуючий,функціонально – стимулюючий, нормалізуючий, спеціально направлений, вплив.

 2. Загальнорозвиваючий, активізуючий, спеціально направлений, патогенетичний, симптоматичний вплив;

 3. Загально тонізуючий, функціонально – стимулюючий, нормалізуючий, функціонально – відновлювальний, компенсаторно– розвиваючий,профілактичний вплив.

 4. Загальнозміцнюючий,спеціально направлений, активізуючий, заспокійливий вплив.

 5. Загально тренуючий тонізуючий, трофічний, спеціально направлений, нормалізуючий вплив.

ANSWER: C
Ранкова гігієнічна гімнастика направлена на:

 1. Стимуляцію функції серцево– судинної системи;

 2. Стимуляцію діяльності всього організму;

 3. Стимуляцію функції системи дихання;

 4. Стимуляцію функції зубо– щелепної системи;

 5. Стимуляцію функції нервової системи.
  Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
  Нервова система - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.


ANSWER: B
Фізіологічна крива фізичного навантаження заняття необхідна для:

 1. Оцінки типу реакції серцево– судинної системи на функціональну пробу;

 2. Оцінки правильності розподілу фізичного навантаження в процедурі ЛФК і його відповідальності фукціональним можливостям організму;

 3. Оцінка рівня толерантності до фізичного навантаження;

 4. Оцінка аеробної здатності організму та рівня фізичного здоров’я;

 5. Оцінка рівня фізичної працездатності.

ANSWER: B
Що відображає фізіологічна крива фізичного навантаження заняття ЛФК:

 1. Зміни показників функціональних систем організму під дією фізичних вправ;
  Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
  Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
  Фізичні вправи Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.


 2. Зміни показників емоційного стану хворого;
  Емоція Емо́ції (від фр. emotion - «хвилювання», «збудження») - складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру - в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо - і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки.


 3. Зміни показників стійкості організму до фізичного навантаження;

 4. Зміни показників спритності, сили, витривалості;

 5. Зміни показників фізичної працездатності.

ANSWER: A
Фізіологічні
  1   2   3


Скачати 463.26 Kb.