Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПолітика Нідерландів із питань медіа-грамотності та навичок використання цифрових технологій

Політика Нідерландів із питань медіа-грамотності та навичок використання цифрових технологій
Дата конвертації12.05.2017
Розмір166 Kb.

Політика Нідерландів із питань медіа-грамотності та навичок використання цифрових технологій

Ф. Й. (Фреек) Інген Хоуш (F. J. (Freek) Ingen Housz), Міністерство освіти, культури та науки Нідерландів1I.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вступ

Протягом останніх десятиліть серед громадськості та в наукових і політичних колах Нідерландів значно зросла увага до процесу переходу від класичних медіа (телебачення, радіо та газет) до мультимедійних технологій. З метою забезпечення цього переходу уряд реалізував чимало заходів та програм. У 90-ті роки минулого століття поширеними були невеликі проекти, які мали обмежене спрямування (наприклад, молодь і медіа або навчання охочих роботі з комп’ютером). Утім, уряд поступово розширював діапазон своєї діяльності, намагаючись охопити всі (нові) медіа в сучасному суспільстві. Результатом цього процесу останніми роками стали декілька програм, присвячених розвитку цифрових медіа. Найвідомішою з них є програма медіа-грамотності (mediawijzer.net), що стосується переважно соціальних аспектів нових медіа.

Нов́і м́едіа (англ. New Media)- інтерактивні електронні видання, що комбінують формати подання інформації; різновид цифрових медіа. Наприклад, контентом нових медіа може бути відео, онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне, текст.
Ця стаття в загальних рисах розповідає про програму медіа-грамотності в Нідерландах.

Для того, щоб зрозуміти контекст, у якому працює mediawijzer.net, читачеві слід знати про інші паралельні програми. Значну роль відіграє поточна програма розвитку навичок використання цифрових технологій (Digivaardig-Digibewust, див. www.mijndigitalewereld.nl), присвячена використанню інформаційно-комунікаційних технологій у суспільстві.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Програма Digivaardig-Digibewust спрямована на реалізацію цілей, сформульованих у Програмі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Нідерландів на 2008–2011 роки:

„Громадяни Нідерландів мають знати, як (з технічного погляду) безпечно використовувати інформаційно-комунікаційні та інші цифрові технології і отримувати відповідні переваги, що дозволить їм відігравати повноцінну роль в інформаційному суспільстві. Це стосується найрізноманітніших категорій кінцевих користувачів: пересічних громадян, підприємців, споживачів, бізнесменів, найманих працівників, роботодавців, батьків”.

Окрім цієї програми, у Нідерландах існують декілька програм батьківського контролю. У 2001 році було розпочато впровадження детально розробленої системи батьківського контролю для телепрограм, веб-сайтів та кінофільмів. Ця програма інформування батьків, що має назву Kijkwijzer (www.kijkwijzer.nl; сайт також має англомовну версію), використовує піктограми для позначення, які фільми або телепрограми можуть мати шкідливий вплив на дітей і для яких саме вікових груп. Це механізм саморегулювання, який має підтримку серед телерадіомовників, кіноіндустрії та продюсерів. Нідерланди також є учасником європейської рейтингової системи комп’ютерних та відеоігор PEGI (Pan European Game Information, http://www.pegi.info). Починаючи з 2010 року в Нідерландах діє програма контролю для телепрограм, не рекомендованих для перегляду дітьми, під назвою “mediasmarties” (www.mediasmarties.nl). Ці аспекти використання медіа виходять за межі цієї статті.

II. Для довідки

У 2006 році після консультацій з Радою з питань культури (www.cultuur.nl), дорадчим органом Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів, уряд знову звернув увагу на роль медіа-грамотності в житті суспільства. Рада запропонувала нове визначення медіа-грамотності як „знань, навичок і способу мислення, що дозволяють громадянам мати свідому, критичну та активну позицію в складному, мінливому й повністю медіатизованому світі”. Вони ввели таке поняття, як “mediawijsheid” („медіа-мудрість”), що має більш широке значення, ніж „медіа-грамотність” або „медіа-освіта”, оскільки також включає в себе поняття створення медіа-контенту й активну участь у житті громадянського суспільства. Для зручності в цій статті використовується термін „медіа-грамотність”.

На переконання уряду, процес розвитку медіа-грамотності має тривати упродовж усього життя людини. Експертний центр із медіа-грамотності Mediawijzer.net, що фінансується державою, надає консультаційну допомогу з питань участі в житті інформаційного суспільства з метою сприяння формуванню у громадян більш свідомої, критичної і активної позиції щодо використання медіа та мережі Інтернет.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Поняття медіа-грамотності передбачає, що громадські установи та медіа (від традиційних телеканалів і друкованих ЗМІ до цифрових медіа) несуть відповідальність за контент, який створюють, і за способи його розповсюдження; своєю чергою, громадяни також несуть відповідальність за власний вибір інформації, яку отримують та поширюють.

У Нідерландах аудіовізуальні послуги та послуги мережі Інтернет є широкодоступними, а використання цифрових медіа – надзвичайно поширеним. • Вісім з десяти голландців мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет.

 • Близько 14,5 млн. (90%) населення користуються мережею Інтернет.

 • Близько 65% населення користуються такими соціальними медіа, як Twitter, YouTube, Hyves, Linkedln чи Facebook. Серед вікової групи від 16 до 25 років 91% є учасниками соціальних медіа.
  Широкосмугови́й до́ступ до інтерне́ту, або Broadband Internet Access - Broadband доступ до Інтернету, з високою швидкістю передачі даних за кількома каналами одночасно. Зазвичай широкосмуговий доступ протиставляється комутованому доступу з використанням модему і телефонної мережі загального користування.
  Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.


 • Майже всі без винятку підлітки (від 12 до 18 років) користуються Інтернет-послугами для спілкування, відеоігор, завантаження аудіовізуального контенту або здійснення покупок в онлайн-крамницях.

III. Медіа-грамотність (“mediawijsheid”)

У квітні 2008 року за ініціативою Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів з метою сприяння розвитку медіа-грамотності в голландському суспільстві було створено експертний центр із питань медіа-грамотності (www.mediawijzer.net). Уряд свідомо обрав мережевий підхід, який відповідав мережевому характеру нового медіа-середовища. Таким чином, партнери мають можливість на одній платформі (якою є мережа Інтернет) презентувати себе, обмінюватися думками, знаходити нових партнерів та продемонструвати власний суспільний внесок. Mediawijzer.net самостійно регулює власну діяльність. Роль Міністерства обмежується аналізом поточних результатів та забезпеченням фінансування.

Mediawijzer.net є мережевою організацію, до складу якої входять партнери з різним досвідом і знаннями у сфері медіа-освіти та створення медіа-контенту. Її засновниками є:


 • засновники програми Digivaardig-Digibewust;

 • SIOB (Sector Instituut Openbare Bibliotheken – Спілка публічних бібліотек Нідерландів);
  Бібліотека Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.


 • NPS Teleac RVU (NTR), одна із загальнонаціональних суспільних телерадіокомпаній;

 • Kennisnet (громадська організація з підтримки використання інформаційно-комунікаційних технологій у початкових, середніх та професійних навчальних закладах);
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 • Nederlands Instituur voor Beeld en Geluid (Нідерландський інститут звуку та зображення – національний архів аудіовізуальної спадщини).
  Національне управління архівів та документації, також:Національні архіви (англ. National Archives and Records Administration (NARA) ) - незалежне урядове агентство Сполучених Штатів Америки. Створено в 1984 р.


Мережа налічує понад 450 (рядових) учасників, багато з яких здійснюють заходи, спрямовані на розвиток медіа-грамотності. Зокрема, це навчальні заклади, засоби масової інформації, бібліотеки, неурядові організації, музеї, медіа-компанії, молодіжні організації, університети, друковані ЗМІ. У невеликому офісі проекту при Kennisnet розташовується секретаріат, який відповідає за координацію заходів Mediawijzer.net. Заходи включають публічні кампанії, фахові семінари, спільні проекти з публічними бібліотеками, школами та науково-дослідними установами.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.
Багато публічних заходів Mediawijzer.net проводяться на базі Нідерландського інституту звуку та зображення.

IV. Завдання та цілі

Мета Mediawijzer.net полягає у сприянні розвитку медіа-грамотності серед населення Нідерландів, а відтак і використанню громадянами мультимедійних технологій у суспільному житті.

Населення Нідерландів Населення Нідерландів. Чисельність населення країни 2015 року становила 16,947 млн осіб (67-ме місце у світі). Чисельність голландців стабільно збільшується, народжуваність 2015 року становила 10,83 ‰ (181-ше місце у світі), смертність - 8,66 ‰ (74-те місце у світі), природний приріст - 0,41 % (164-те місце у світі) .
Згідно з концепцією Ради з питань культури, громадянин із достатньо високим рівнем медіа-грамотності здатен відігравати активну роль у суспільстві завдяки використанню нових медіа, розумінню механізмів їх роботи і вмінню користуватися їх перевагами. Mediawijzer.net наголошує на тому, наскільки важливим є інформування молоді про вплив медіа-контенту на користувачів, і спрямовує зусилля на ознайомлення її з потенційними можливостями сучасних медіа-засобів у повсякденному житті. Інша мета – це сприяння діяльності дітей, молоді, батьків та шкіл в інформаційному суспільстві. Mediawijzer.net орієнтується на широку аудиторію, яка включає всіх громадян та всі медіа-організації. Цільовими групами є діти та молодь, їх батьки та вчителі.V. Мережевий підхід

У Нідерландах існує багато ініціатив, присвячених медіа-грамотності (у рамках освітніх програм, у дослідницьких організаціях, телерадіомовних компаніях тощо), що свідчить про значну увагу до цієї теми. Програма Mediawijzer.net приділяє особливу увагу забезпеченню зв’язку між цими програмами та ініціативами і розвитку співпраці. Основна ідея полягає в тому, що покращення взаємодії між різними проектами сприятиме їх більшій прозорості, зрозумілості та доступності для кінцевих користувачів. Наразі на сайті Mediawijzer.net представлені 450 партнерів. Їх спільна мета – забезпечити постійну увагу до питання медіа-грамотності з боку суспільства.VI. Історія розвитку Mediawijzer.net

Програму було започатковано у 2008 році, коли п’ять партнерів-засновників визначили низку цілей. Першими у переліку були створення експертного центру з медіа-грамотності та організація мережі партнерів. Протягом першого року у рамках програми, спершу задуманої як Інтернет-платформа, поступово почали організовувати заходи, спрямовані на популяризацію „медіа-грамотності” серед широкої аудиторії, і тоді ж було визначено цільові групи: молодь, батьки і вчителі.

У 2009 році було запущено бренд “mediawijzer.net” та реорганізовано сайт програми. Окрім цього, було активізовано роботу з розширення мережі партнерів організації (шкіл, бібліотек, медіа-компаній, музеїв, дослідницьких установ, видавців та цифрових медіа) та популяризації питання медіа-грамотності у рамках їх діяльності.

Протягом 2009-2010 років кількість учасників мережі зросла від 150 до 350. У свою чергу, Mediawijzer.net було організовано низку заходів, таких як „загальнонаціональний тиждень медіа-грамотності” та інформаційні кампанії у школах та публічних бібліотеках. Поточна версія сайту пропонує широкий діапазон інформації про всі аспекти медіа, соціальних медіа та їх використання. На сьогодні Mediawijzer.net співпрацює більш ніж з 450 партнерами, значна частина яких бере участь у заходах у рамках програми. Крім цього, Mediawijzer.net проводить дослідження у сфері медіа-грамотності, зокрема, вивчення суспільних потреб, пріоритетних завдань та підходів, аналіз досвіду інших країн, розвитку ситуації у світі та міжнародного передового досвіду. Вона також організує заходи, спрямовані на підвищення якості послуг мережі з урахуванням результатів досліджень та потреб визначених цільових груп.VII. Чинна програма та заходи

Програмою визначені три основні напрями діяльності, у рамках яких здійснюються наступні заходи:1. Медіа-навички та медіа-освіченість

Програма розвитку медіа-навичок та медіа-освіченості включає чотири аспекти. Перший аспект стосується опанування інформаційно-комунікаційних технологій, аудіо- та відеотехніки, а також навичок читання та письма. Другий аспект стосується інформаційної грамотності та комунікаційних навичок, а також інформаційних навичок загального характеру (наприклад, пошуку, відбору, інтерпретації, обробки, створення та повідомлення інформації) та здатності використовувати нові медіа для зміцнення соціального статусу особи в умовах нового медіа-середовища.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.
Третій аспект стосується медіа-грамотності, або, іншими словами, усвідомлення ролі медіа у сучасному суспільстві з акцентом на зміцнення позицій споживачів і громадян у стосунках з медіа-індустрією та державою. Четвертий аспект стосується безпечного користування мережею Інтернет, у рамках якого розглядаються як технічні (віруси, спам, мережеві екрани), так і соціально-етичні аспекти (Інтернет-залякування, управління персональними даними/інформацією).
Міжмережевий екран, Мережевий екран, Фаєрво́л, файрво́л англ. Firewall, буквально «вогняна стіна» - пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати, відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв.2. Забезпечення участі громадян у сфері медіа

Цей напрямок діяльності покликаний сприяти участі окремих громадян у сфері медіа і включає три аспекти. Перший – це сприяння участі у сфері медіа. Мета полягає у тому, щоб ознайомити громадян з можливими способами розвитку власних знань та навичок для самостійного створення медіа-контенту. Другий аспект – це закріплення медіа-навичок всіх громадян і, зокрема, певних соціальних груп – осіб похилого віку, соціально незахищених груп та суспільних ініціатив („громадянське суспільство”).

Соціа́льна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
Третій аспект стосується того факту, що участь у медіа-сфері часто входить у конфлікт з авторськими правами. Потреби у здійсненні заходів, присвячених цьому питанню, зростають. Мета полягає в інформуванні громадян про те, як дотримуватися авторських прав.3. Інновації

Стрімкі зміни медіа-ландшафту створюють багато можливостей для інновацій. На даному етапі ми спостерігаємо інтенсивний розвиток технологій web 2.0 та перетворення громадян зі споживачів (“consumers”) на “prosumers”2 нового медіа-середовища. Для підтримки ініціатив у цій сфері необхідні кошти.

Заходи всередині мережі

Всі три вищезазначені напрямки діяльності зосереджені на кінцевому користувачеві. З ними пов’язані декілька заходів, організованих з метою покращення співпраці між учасниками мережі і спрямованих на координацію та організацію роботи всередині мережі. Ці заходи включають в себе: • Роз’яснення діяльності 450 учасників мережі. Це має сприяти розвитку співпраці у рамках робочих груп та „мережевих ярмарків”, тобто зустрічей, на яких учасники проектів з розвитку грамотності можуть презентувати себе іншим учасникам мережі.

 • Аналіз діяльності експертного центру з медіа грамотності; головна мета полягає в оцінці її результатів. Безперервний моніторинг досягнутих результатів здійснює Інститут звуку та зображення, при якому працюють 1100 спеціально відібраних студентів, які є учасниками постійної дослідницької онлайн-групи.

VIII. План дій на чотири роки: 2011-2014

В основі діяльності Mediawijzer.net лежить чотирирічний бізнес-план, до якого додаються щорічні плани бюджету. Протягом 2011-2014 років планується проаналізувати, які потреби існують у суспільстві і, відповідно, які заходи необхідно підготувати. Крім цього, Mediawijzer.net продовжуватиме надавати допомогу чинним та новоствореним програмам розвитку медіа-грамотності.

Багато з чинних ініціатив та програм мережі Mediawijzer.net присвячені розвитку медіа-навичок та грамотності серед підлітків, дітей, батьків та вчителів. Це відповідає політиці чинного уряду Нідерландів щодо тих самих цільових груп і дозволяє створити синергію між чинними ініціативами і, за необхідності, запроваджувати нові програми у цій сфері. За допомогою власної мережі Mediawijzer.net прагнутиме сприяти включенню медіа-грамотності до освітніх програм початкових та середніх шкіл. Крім цього, Mediawijzer.net закликає наукове співтовариство провести більш широке дослідження у сфері медіа-грамотності, особливо довгостроковий порівняльний аналіз розвитку навичок, використання нових можливостей та нейтралізації ризиків для медіа у Нідерландах та в інших країнах.

Наукове співтовариство - абстрактне поняття, що визначає певну сукупність наукових працівників. У вузькому сенсі, наукове співтовариство обмежується лише науковцями. У ширшому сенсі, до складу наукового співтовариства крім науковців також належать фахівці технічного рівня - інженери, техніки, лаборанти та інші.
У Європі наразі існує багато програм, досвід яких є достатнім матеріалом для співставлення рівня медіа-грамотності у різних країнах. З цією метою програма Mediawijzer.net намагатиметься додатково встановити міжнародні зв’язки.

Також передбачається розширення мережі Mediawijzer.net у бік культурного сектору як необхідний стимул для розвитку медіа-грамотності – так само, як і розширення мережі у межах самої медіа-галузі. Завдяки партнерству молоді люди можуть, наприклад, ближче познайомитися з процесом медіа-виробництва. Іншими пріоритетними завданнями є надалі підтримувати діяльність наявної мережі з метою закріплення минулих досягнень, продовжувати надихати один одного і спільно з цільовими групами досягати ефективних результатів.

Уряд звернувся до Mediawijzer.net з проханням спрогнозувати стан програми розвитку медіа-грамотності наприкінці 2014 року. На думку Міністра освіти Нідерландів пані Мар’ї ван Байстервельд-Влігентхарт (Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart), розвиток медіа-грамотності має стати одним із завдань діяльності та/або програми громадянського суспільства, медіа та закладів освіти. Якщо такий підхід вдасться реалізувати, це дозволить Mediawijzer.net у майбутньому скоротити частину своїх програм.

Результати, досягнуті Mediawijzer.net протягом останніх трьох років, вражають. Як наслідок усіх заходів, у тому числі інформаційних кампаній та зустрічей партнерів, поняття медіа-грамотності стало широковідомим. Втім, досі залишаються необхідними розширення та поглиблення спільного розуміння цього поняття, а також постійна увага до цього питання. У найближчі роки Mediawijzer.net продовжуватиме свою діяльність з метою охопити якомога більшу кількість громадян Нідерландів.1 f.j.ingenhousz@minocw.nl

2 Слово “prosumer” утворюється шляхом злиття слів “producer” (виробник) та “consumer” (споживач), тобто тих двох ролей, які виконують громадяни. • I . Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
 • II . Для довідки
 • III . Медіа-грамотність (“ mediawijsheid ”)
 • IV . Завдання та цілі
 • V . Мережевий підхід
 • VI . Історія розвитку Mediawijzer . net
 • VII . Чинна програма та заходи
 • VIII . План дій на чотири роки : 2011-2014