Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ікт

Скачати 154.46 Kb.

Положення Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ікт
Скачати 154.46 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір154.46 Kb.
ТипПоложення
1   2

електронний рахунок-фактура – це рахунок-фактура, усі дані якого існують у цифровому форматі, такий рахунок виписується та передається автоматично відповідною внутрішньою системою підприємства із системи відправника рахунку прямо у фінансову або іншу програму отримувача;
Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).


електронна торгівля – операції, здійснювані через комп’ютерні мережі (Інтернет або через розширену корпоративну комп’ютерну мережу). Через такі мережі здійснюється замовлення товарів та послуг, але платежі та остаточна доставка товарів або послуг може здійснюватися як у режимі он-лайн, так і незалежно від мережі (off-line). Отримання замовлень по телефону, факсом або персонально написаною електронною поштою не вважається електронною торгівлею;

загальний обсяг закупівлі товарів та послуг (у грошовому виразі, без ПДВ) – уключає вартість усіх товарів і послуг, придбаних протягом звітного періоду з метою перепродажу (без ПДВ) або використання у виробничому процесі, за виключенням товарів виробничого призначення, використання яких відображується як споживання основних засобів.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Товари та послуги, про які йдеться, можна зберігати, повністю використати без подальшої переробки у виробничому процесі або перепродати;

корпоративна комп’ютерна мережа – це група комп’ютерів, з’єднаних за допомогою телекомунікаційної системи, яка створює єдиний простір для обміну даними та безпечної спільної роботи співробітників з корпоративними ресурсами. Типово поєднує персональні комп’ютери, робочі станції, принтери, сервери та інші пристрої.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Зазвичай використовується для обміну внутрішніми файлами між об’єднаними користувачами, внутрішнього зв’язку на підприємстві (внутрішня електронна пошта, внутрішні засоби сполучення (Інтранет) на веб-основі), спільного доступу до пристроїв (принтерів тощо) та для інших прикладних програм (баз даних) або спільних виробничих процесів;
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


локальна комп’ютерна мережа (LAN) – мережа для зв’язку між комп’ютерами, встановленими у одній будівлі або у групі близько розташованих будівель, що дозволяє обмін даними між користувачами, спільне користування принтером тощо;

мобільний широкосмуговий доступ – високошвидкісний бездротовий доступ до мережі Інтернет за допомогою переносних пристроїв. Мобільне широкосмугове з’єднання доступне в більшості стільникових і мобільних мереж поколінь GSM, GPRS, 2G, EDGE, 3G, CDMA;

розширена корпоративна комп’ютерна мережа – закрита мережа на основі інтернет-протоколів для безпечного поширення інформації підприємства серед постачальників, продавців, клієнтів та інших партнерів підприємства. Може бути у формі безпечного додаткового розширення корпоративної мережі, що дозволяє зовнішнім користувачам мати доступ до певних частин корпоративної мережі підприємства, а також може бути закритою частиною веб-сайту підприємства, де партнери можуть здійснювати пошук після ідентифікації на сторінці входу в систему;

середня кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних) визначається як сума середньооблікової кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх сумісників та середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами;

соціальні медіа – це вид масової комунікації, здійснюваний за допомогою мережі Інтернет. Соціальні медіа дозволяють установити й підтримувати соціальні відносини в межах підприємства, а також із клієнтами, постачальниками або іншими партнерами за межами підприємства;
Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
ділитися думками, досвідом, знаннями, новинами тощо, а також налагоджувати контакти, взаємодіяти з партнерами з метою організації та проведення спільних дій. До соціальних медіа підприємств відносяться такі комунікації: соціальні мережі або веб-сайти, блоги, мікроблоги, мультимедійний вміст веб-сайту, wiki;
Служба соціальних мереж (англ. social networking service) - веб-сайт або інша служба у Веб, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших користувачів.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.


ISDN – цифрова мережа з інтеграцією послуг;

xDSL  цифрова абонентська лінія. Технології DSL створені для збільшення широкосмуговості, можливої для стандартного мідного телефонного дроту. Включає IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite.


ІІ. Зміст форми
Пункт 1 містить варіант відповіді на питання про використання персональних комп’ютерів підприємством упродовж року та бездротового доступу до локальної комп’ютерної мережі, а також дані про середню кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних) з розподілом на жінок та чоловіків, які регулярно використовували комп’ютери. При не використанні персональних комп’ютерів підприємством пункт 1 містить варіант переходу до відповіді на питання пункту 8 форми.

Пункт 2 уміщує варіант відповіді на питання про доступ та мету використання мережі Інтернет, зовнішній зв’язок з мережею Інтернет, наявність власного веб-сайту та його можливості, а також дані про середню кількість працівників (уключаючи штатних та позаштатних) з розподілом на жінок та чоловіків, які використовували приєднаний до мережі Інтернет комп’ютер. При відсутності доступу до мережі Інтернет на підприємстві упродовж року пункт 2 містить варіант переходу до відповіді на питання підпункту 4.1 форми.

Пункт 3 відображає варіант відповідь на питання про наявність і дані про кількість працівників, які використовували портативні пристрої, підключені до мережі Інтернет за допомогою мобільних телефонних мереж.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
При не можливості підрахунку середньої кількості таких працівників (осіб) пункт 3 містить варіант оціночного відсоткового значення (%).

Пункт 4 містить варіант відповіді на питання про здійснення електронного обміну даними з постачальниками та клієнтами та мету його використання. При не здійсненні підприємством електронного обміну даними упродовж року пункт 4 містить варіант переходу до відповіді на питання підпункту 5.1 форми.

Пункт 5 уміщує варіант відповіді на питання про використання підприємством соціальних медіа. При не використанні жодних соціальних мереж або використанні їх тільки для розміщення платних оголошень пункт 5 містить варіант переходу до відповіді на питання підпункту 6.1 форми.

Пункт 6 відображає варіант відповіді на питання про здійснення продажу (отримання підприємством замовлень на продаж товарів або послуг) чи купівлі (надсилання замовлень підприємством на придбання товарів або послуг) підприємством через комп’ютерні мережі. Також уміщує дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), отриманий через електронні замовлення, у грошовому виразі, без ПДВ (тис.грн.), або при неможливості надання таких даних відображає оціночне відсоткове значення (%). При відсутності у підприємства електронного замовлення на продаж товарів або послуг упродовж року пункт 6 містить варіант переходу до відповіді на питання підпункту 6.4 форми; при відсутності електронного замовлення на придбання товарів або послуг упродовж року – варіант переходу до відповіді на питання підпункту 7.1 форми.

Пункт 7 вміщує один із чотирьох варіантів відповідей на питання про усвідомлення переваг від використання ІКТ на підприємстві, що забезпечило покращення роботи в наступних областях: управлінні рівнем матеріально-технічного забезпечення, системі обліку, виробництві товарів або послуг, організації ринків збуту.

Пункт 8 містить додаткову інформацію про підприємство: дані про середню кількість працівників на підприємстві (уключаючи штатних та позаштатних) з розподілом на жінок та чоловіків; загальний обсяг закупівлі товарів та послуг (у грошовому виразі, без ПДВ) за рік; кількість усіх персональних комп’ютерів, (уключаючи орендовані), незалежно від того, як вони оформлені на підприємстві (взяті на баланс або в оренду чи ні).
Заступник директора департаменту

статистики послуг Держстату

О. О. Кармазіна

Каталог: public -> uploads -> blanks -> stat
1   2


Скачати 154.46 Kb.

  • ІІ. Зміст форми Пункт 1
  • Заступник директора департаменту статистики послуг Держстату О. О. Кармазіна