Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок

Скачати 163.43 Kb.

Положення Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 12-зв'язок
Скачати 163.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір163.43 Kb.
ТипПоложення
  1   2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 23.01.2013 р. N 18.1-12/3

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
____________ Н. С. Власенко
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереженняN 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку"

Загальні положення

Ці Роз'яснення містять інформацію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-зв'язок (місячна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку " (далі - звіт).

Звіт охоплює дані щомісячно накопичувальним підсумком з початку звітного року. Показники звіту відображені в числах з одним десятковим знаком після коми.

Документи первинного обліку

Зміст звіту за формою N 12-зв'язок відповідає даним документів первинного обліку, а саме:

1) укладеним відповідно до чинного законодавства договорам:

- між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем (юридична або фізична особа) про надання та отримання телекомунікаційних послуг (письмовий чи усний);

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

- між провайдером програмної послуги і споживачем;

- між оператором поштового зв'язку і споживачем (юридична особа) про надання й отримання послуг поштового зв'язку;

2) оплаті замовленої споживачем телекомунікаційної послуги (плата рахунків, виставлених до сплати згідно з укладеними договорами, внесення попередньої оплати готівкою, придбання картки попередньо оплаченої послуги, набору альтернативного коду вибору мережі іншого оператора, активізації ідентифікаційної картки тощо) та послуги поштового зв'язку;

3) первинній бухгалтерській обліковій документації відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
99 за N 893/4186, та Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 N 356, а саме рахунки:

70 "Доходи від реалізації";

71 "Інший операційний дохід";

74 "Інші доходи";

Журнал 6 "Облік доходів і результатів діяльності";

субрахунок 641 "Розрахунки з податками";

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість" та інші рахунки.

Основні поняття та визначення

Поняття та визначення, які стосуються змісту звіту, передбачені законами України "Про телекомунікації" та "Про поштовий зв'язок", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

  1   2


Скачати 163.43 Kb.

  • Розяснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-звязок (місячна) "Звіт про доходи від послуг звязку" Загальні положення
  • Міністерстві юстиції України