Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про депозитарну діяльність депозитарної установи ат кб «тк кредит» м. Київ 014 р. Зміст І. Загальні положення >ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи 6

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ат кб «тк кредит» м. Київ 014 р. Зміст І. Загальні положення >ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи 6
Сторінка1/17
Дата конвертації21.04.2017
Розмір1.82 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Затверджено

Спостережною радою

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
Голова Спостережної ради
___________ Ю. Г.Райтбург


Затверджено

Правлінням АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

Протокол № 26/08/01 від 26.08. 2014р.
Голова Правління

_____________ Н.Ф. ЮречкоПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ КБ «ТК КРЕДИТ»


м.
Депозита́рна дія́льність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
Київ -
2014 р.
Зміст


І. Загальні положення 5

ІІ.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи 6

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну діяльність. 8

ІV. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання депонентів 9

V. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа 9

VI. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
12

Глава 1. Порядок оформлення вхідних та вихідних документів 12

Глава 2. Порядок подання та приймання документів від депонентів та надання документів та інформації депоненту 14

Глава 3. Перелік та форми вхідних та вихідних документів 15

VII. Умови та порядок відкриття та закриття рахунку в цінних паперах 16

Глава 1.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам 16

Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом 31

Глава 3. Оформлення анкети рахунку в цінних паперах 32

Глава 4. Підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах 33

Глава 5. Закриття рахунків у цінних паперах 33

VIII. Порядок виконання розпоряджень та операцій 34

Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій 34

Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою 34

Глава 3. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах 36

Глава 4. Підстави для відмови у виконанні розпорядження 41

Глава 5. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів 43

Глава 6. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах 43

Глава 7. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів 46

IX.

Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
Іменні цінні папери - документ, виписаний на ім'я конкретної особи, яка тільки і може здійснити закріплене цим папером суб'єктивне право.
Порядок обслуговування активів інституційних інвесторів 48

Глава 1. Порядок провадження діяльності із зберігання активів ІСІ 48

Глава 2. Порядок обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній 51

Х. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та /або емітентам 51

ХІ. Перелік та опис заходів загальної безпеки та зберігання інформації під час здійснення депозитарних операцій 52

ХIІ.

Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Взаємний фонд або фонд взаємних інвестицій (англ. mutual fund) - портфель акцій, ретельно відібраних і придбаних професійними фінансистами на вкладення багатьох тисяч дрібних вкладників. Вартість акції фонду дорівнює вартості сумарних інвестицій фонду (за вирахуванням боргу), поділеній на число акцій.
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Управління ризиками 55

ХІІІ.

Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.
Система внутрішнього контролю 55

Додаток 1 57

ЗАЯВА 57


Додаток 2 58

ЗАЯВА 58


Додаток 3 59

Анкета рахунку у цінних паперах 59

Додаток 4 62

Анкета рахунку у цінних паперах 62

Додаток 5 64

Анкета рахунку у цінних паперах 64

Додаток 6 66

Анкета рахунку у цінних паперах «депозит нотаріуса» 66

Додаток 7 68

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах 68

Додаток 8 70

Анкета керуючого рахунком у цінних паперах 70

КАРТКА ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ 71

Додаток 11 73

ДОВІРЕНІСТЬ 73

Додаток 12 74

на виконання інформаційної операції 74

Додаток 13 75

на виконання інформаційної операції 75

Додаток 14 76

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 76

Додаток 15 77

на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах 77

Додаток 16 78

на виконання облікової операції 78

Додаток17 79

на виконання облікової операції 79

Додаток 18 80

Додаток 19 82

Додаток 20 83

на закриття рахунку у цінних паперах 83

Додаток 21 84

на закриття рахунку у цінних паперах 84

Додаток 22 85

на анулювання операціі 85

Додаток 23 86

на анулювання операціі 86  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Затверджено Правлінням АТ КБ «ТК КРЕДИТ» Протокол № 26/08/01 від 26.08. 2014р. Голова Правління _____________ Н.Ф. Юречко
  • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
  • 201 4 р. Зміст І. Загальні положення