Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період Загальні положення

Скачати 416.62 Kb.

Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період Загальні положення
Скачати 416.62 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір416.62 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

21.04.2004 № 175

Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період1. Загальні положення

1.1.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
 Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період (далі – Положення) розроблено згідно з вимогами Законів України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”, нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк).
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

1.2. Це Положення визначає загальні засади функціонування інформаційних систем Національного банку в особливий період, обов’язки і порядок дій Національного банку, банків та їх філій, інших установ – учасників інформаційної мережі Національного банку із забезпечення безперервного функціонування системно важливих інформаційних систем банківської системи України в особливий період.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Ба́нківська систе́ма Украї́ни - це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.

1.3. Усі вимоги до банків, що розглядаються в цьому Положенні, поширюються на територіальні управління та установи Національного банку, філії банків і на інші установи, яким надано право виконувати банківські операції.

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

архів особливо важливих даних – інформація про клієнтів і контрагентів, аналітичні рахунки та операції банку (філії) за певний період часу (день, місяць, рік);

інформаційні системи Національного банку – комплекси програмно-апаратних засобів, що призначені для автоматизації діяльності банківської системи України (система електронної пошти Національного банку, система електронних міжбанківських переказів тощо);

Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

інформаційні системи банків – комплекси програмно-апаратних засобів, що призначені для вирішення банками та їх філіями власних завдань у галузі автоматизації та завдань взаємодії з інформаційними системами Національного банку. До таких систем належать система автоматизації банку (далі – САБ), внутрішньобанківська платіжна система (далі – ВПС) тощо;

інформаційні системи – інформаційні системи Національного банку та інформаційні системи банків;

нештатний режим функціонування інформаційної системи – функціонування інформаційної системи з певними обмеженнями, викликаними впливом умов особливого періоду, зокрема за зміненим регламентом та/або з внесенням змін до технології виконання операцій;

Воє́нний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності.

нештатний спосіб виконання операцій і функцій – виконання операцій, які зазвичай виконуються за допомогою інформаційної системи, у нештатному режимі функціонування зазначеної інформаційної системи, з використанням інших інформаційних систем або в ручному режимі;

руйнування інформаційних систем та/або баз даних – втрата баз даних чи викривлення інформації в них, втрата чи пошкодження програмного забезпечення, пошкодження комп’ютерного обладнання, каналів зв’язку тощо, що призводить до повної неможливості функціонування інформаційних систем або неможливості виконання ними окремих функцій;

штатний режим функціонування інформаційної системи – функціонування інформаційної системи в повному обсязі за стандартними для цієї системи регламентом та технологією виконання операцій;

штатний спосіб виконання операцій і функцій за допомогою інформаційної системи – виконання операцій за стандартною для цієї системи технологією.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значенні, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду та з питань функціонування інформаційних систем.

  1   2   3   4


Скачати 416.62 Kb.

  • Законів України