Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю

Скачати 210.64 Kb.

Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю
Скачати 210.64 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір210.64 Kb.
ТипПоложення
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 8 червня 1998 р. N 838 Київ Про затвердження Положення про порядок надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99 N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002 N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003 N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 N 692 ( 692-2007-п ) від 03.05.2007 N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008 N 24 ( 24-2012-п ) від 18.01.2012 N 675 ( 675-2012-п ) від 25.07.2012 N 933 ( 933-2013-п ) від 18.12.2013 N 423 ( 423-2014-п ) від 10.09.2014 N 543 ( 543-2016-п ) від 08.08.2016 N 99 ( 99-2018-п ) від 21.02.2018 N 501 ( 501-2018-п ) від 20.06.2018 N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Положення про порядок надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (додається). { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Премєр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.30 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
N 838 ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю { У тексті Положення слова Урядова комісія з політики експортного контролю в усіх відмінках замінено словами Комісія з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 } { У тексті Положення слово МЗЕЗторг в усіх відмінках замінено словами Державна комісія з питань військово-промислового комплексу у відповідному відмінку, а слово Мінпромполітики в усіх відмінках замінено словом Держпромполітики у відповідному відмінку, слова Комісія з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами в усіх відмінках замінити словами Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 } { У тексті Положення слова Держпромполітики і Держкомсекретів замінено відповідно словами Мінпромполітики і СБУ згідно з Постановою КМ N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002 } { У тексті Положення слово Мінпромполітики, виключено, а слова Мінекономіки і Державною компанією Укрспецекспорт замінено відповідно словами Мінекономрозвитку і Державним концерном Укроборонпром згідно з Постановою КМ N 675 ( 675-2012-п ) від 25.07.2012 } { У тексті Положення слово МОН замінено словом Мінекономрозвитку згідно з Постановою КМ N 933 ( 933-2013-п ) від 18.12.2013 } { У назві та тексті Положення слова суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності в усіх відмінках і формах числа замінено словами суб’єкт господарювання у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Загальна частина 1. Це Положення визначає порядок надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - товари). 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання ( 549-15 ).
Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99; в редакції Постанови КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 } 3. Суб’єкти господарювання, які одержали повноваження відповідно до цього Положення, можуть здійснювати експорт та імпорт товарів за наявності у них відповідного дозволу Держекспортконтролю. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 4. Без надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів (далі - повноваження) здійснюються: переміщення товарів у звязку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші військові формування України за межами її території або військові формування іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;
Військо́ве формува́ння - створені відповідно до законодавства будь-якої держави сукупності військових об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями, мають постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащені зброєю та бойовою технікою і призначені для оборони країни, захисту їх суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
тимчасове вивезення, ввезення товарів з метою демонстрації (реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами (установами, організаціями), яким належать ці товари; імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або виробниками таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.
Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.
{ Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } Субєкти господарювання використовують раніше надані повноваження у разі: експорту підприємствами-виробниками спеціально призначених комплектуючих до виробів військового призначення для забезпечення виробництва товарів в іноземних державах за українськими ліцензіями; експорту навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів військового призначення, раніше поставлених у встановленому порядку іноземному споживачу, а також послуг, повязаних із здійсненням авторського, технічного (гарантійного) нагляду, з їх технічним обслуговуванням, ремонтом (продовженням терміну експлуатації), випробуваннями тощо, якщо вони здійснюються субєктом господарювання, який був розробником, виробником або постачальником таких виробів. { Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 5. Висновок стосовно необхідності отримання суб’єктом господарювання повноважень видається під час реєстрації цього суб’єкта в Держекспортконтролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Порядок надання повноважень { Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } 6. Для визначення можливості одержання повноважень, крім випадків, зазначених у пункті 13 цього Положення, суб’єкт господарювання надсилає до Держекспортконтролю лист, оформлений на бланку такого суб’єкта, із зазначенням мети звернення, до якого додає заяву про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - заява), форма якої та вимоги до заповнення встановлюються Мінекономрозвитку. У разі коли суб’єкт господарювання передбачає здійснення імпорту товарів військового призначення за окремими позиціями списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, не для потреб власного виробництва, до зазначених документів додається засвідчена в установленому порядку копія дилерського договору з іноземним виробником товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснити. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади. Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання враховуються: його діяльність на міжнародному ринку за попередні три роки (у разі провадження такої діяльності); відсутність даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числі законодавства з питань експортного контролю, а також у сфері захисту державної таємниці під час провадження зовнішньоекономічної діяльності; участь у виконанні державного оборонного замовлення (у разі наявності); доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою товарів, виходячи з інтересів держави; наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; кредиторська та дебіторська заборгованість;
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
наявність виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу.
Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } { Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 9. Строк розгляду Держекспортконтролем заяви не може перевищувати 40 днів від дня подання суб’єктом господарювання належним чином оформленої заяви. Якщо заява містить неповні відомості або заповнена з порушенням установлених вимог, Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про необхідність приведення її у відповідність з такими вимогами. Заява, не приведена у відповідність з установленими вимогами протягом одного місяця, розгляду не підлягає. Заява суб’єкта господарювання також не підлягає розгляду Держекспортконтролем у разі: коли вона містить недостовірні відомості; наявності в Держекспортконтролі інформації про факти порушення суб’єктом господарювання законодавства у сфері державного експортного контролю; коли строк дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб’єктом, закінчується менше ніж через 30 днів з дня надходження заяви і при цьому суб’єктом господарювання не подано в установленому порядку до Держекспортконтролю документів, необхідних для отримання нових зазначених посвідчення та свідоцтва. Держекспортконтроль протягом п’яти робочих днів інформує суб’єкта господарювання про те, що його заява розгляду не підлягає. Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ та розвідувальні органи України у 20-денний строк з моменту одержання від Держекспортконтролю запиту подають в межах їх компетенції інформацію про відсутність (наявність) заперечень щодо надання такому суб’єкту повноважень. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 10. Держекспортконтроль на підставі поданої заяви про одержання суб’єктом господарювання повноважень з урахуванням інформації Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до її розгляду, а також СБУ і розвідувальних органів України готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо наданняскасування такому суб’єкту повноважень або висновок про недоцільність надання йому повноважень. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 11. Проект відповідної постанови узгоджується в установленому порядку Держекспортконтролем з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції та надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Узгоджений проект постанови надсилається в установленому порядку Держекспортконтролем Кабінетові Міністрів України. { Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } { Абзац третій пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 12. { Абзац перший пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } У разі видання Кабінетом Міністрів України відповідної постанови Держекспортконтроль надсилає інформацію про субєктів господарювання, яким надано повноваження, до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
{ Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } Облік субєктів господарювання, яким Кабінетом Міністрів України надано повноваження, та видача їм документального підтвердження про це здійснюється Держекспортконтролем. Документи, подані субєктами господарювання для одержання повноважень, зберігаються Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади протягом трьох років після закінчення терміну дії наданих повноважень або прийняття рішення про недоцільність їх надання. { Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } 13. Вимоги пунктів 6-11 та абзаців другого-четвертого пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання субєктам господарювання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також державного оборонного замовлення. Надання субєкту господарювання повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також в рамках виконання державного оборонного замовлення здійснюється за умови реєстрації такого субєкта в Держекспортконтролі як субєкта здійснення міжнародних передач товарів та за наявності у нього атестованої системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субєктом здійснення міжнародних передач товарів. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання конкретного міжнародного договору чи державного оборонного замовлення, з метою надання субєкту господарювання відповідних повноважень готує проект акта Кабінету Міністрів України, до якого додаються перелік категорій товарів і список субєктів господарювання - виконавців робіт у рамках міжнародного договору чи виконавців державного оборонного замовлення, який узгоджується в установленому порядку з Мінекономрозвитку, Міноборони, Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, ДКА, іншими центральними органами виконавчої влади, розглядається в установленому порядку на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і подається на розгляд Кабінету Міністрів України. { Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Для підтвердження факту реєстрації субєкта господарювання в Держекспортконтролі як субєкта здійснення міжнародних передач товарів (за відповідними товарами військового призначення) та наявності у нього атестованої системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субєктом здійснення міжнародних передач товарів (за відповідними товарами військового призначення), такий субєкт подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, відповідальному за виконання конкретного міжнародного договору чи державного оборонного замовлення, завірені в установленому порядку копії посвідчення про реєстрацію в Держекспортконтролі як субєкта здійснення міжнародних передач товарів (за відповідними товарами військового призначення) та свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субєктом здійснення міжнародних передач товарів (за відповідними товарами військового призначення). { Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 628 ( 628-2003-п ) від 26.04.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006; в редакції Постанови КМ N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } Термін дії повноважень та умови їх скасування { Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 14. Строк дії повноважень, крім випадків, передбачених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення (Офіційний вісник України, 2008 р.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
, N 59, ст. 2013) та пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України на період до п’яти років. Строк дії повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, продовжується автоматично на кожні наступні п’ять років у разі неподання Держекспортконтролем чи іншими центральними органами виконавчої влади Кабінетові Міністрів України мотивованого клопотання про припинення таких повноважень. { Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України або на період виконання державного оборонного замовлення.
Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
{ Пункт 14 в редакції Постанов КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002, N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } 15. Контроль за використанням субєктом господарювання повноважень забезпечується Держекспортконтролем та іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції. 16. Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влади, опрацьованим Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, може бути скасована Кабінетом Міністрів України у разі: { Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008, N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } встановлення факту порушення субєктом господарювання законодавства України або інших держав, яке стосується міжнародних передач товарів; { Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди національній безпеці України; { Абзац четвертий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } визнання субєкта господарювання банкрутом; встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на підставі недостовірних або неповних даних; скасування рішення про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності України як субєкта здійснення міжнародних передач товарів; { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субєктом здійснення міжнародних передач товарів; { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1028 ( 1028-2007-п ) від 08.08.2007 } закінчення строку дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної таким суб’єктом, якщо при цьому суб’єкт господарювання не подав до Держекспортконтролю документи, необхідні для отримання нових зазначених посвідчення або свідоцтва; { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } припинення в установленому законодавством порядку суб’єкта господарювання. { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 17. Субєкти господарювання, повноваження яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть звернутися з заявою про повторне отримання повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі повноваження було скасовано. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Права та обовязки субєктів господарювання, яким надані повноваження 18. Субєкти господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, в частині проведення операцій з товарами військового призначення мають право: здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм інформацію про орієнтовну ціну таких товарів;
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
{ Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } провадити в установленому порядку рекламну та іншу маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення, що передбачаються для експорту; надавати іноземним субєктам господарської діяльності під час проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки в межах, погоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та іншими центральними органами виконавчої влади, у разі коли вони виступають замовниками науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення та відповідно до законодавства про захист інформації, що становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю держави;
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
{ Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 } укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори (контракти) з іноземними замовниками та здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення на виконання цих договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними дозволами (висновками) Держекспортконтролю; { Абзац шостий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних суб’єктів господарювання (зокрема, посередників, агентів, консультантів), укладати з ними договори про надання послуг з представництва інтересів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення з метою просування зазначених товарів на зовнішньому ринку. { Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 543 ( 543-2016-п ) від 08.08.2016 } { Абзац восьмий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } 19. Субєкти господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження, зобовязані: подавати СБУ та Службі зовнішньої розвідки не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ та Службу зовнішньої розвідки про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення; { Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 } не допускати порушень міжнародних зобовязань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів подвійного використання;
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)
не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні; координувати свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС; { Абзац пятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них Держекспортконтроль, СБУ та Службу зовнішньої розвідки; { Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 } { Абзац сьомий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі з метою уникнення недобросовісної конкуренції;
Недобросовісна конкуре́нція - порушення загальноприйнятих правил і норм конкуренції. При цьому порушуються закони і неписані правила.
{ Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки укладення договорів, зазначених в абзаці сьомому пункту 18 цього Положення (далі - договори), у разі, коли вартість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими договорами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, щодо раціонального використання коштів суб’єктів господарювання, яким у встановленому порядку надані повноваження. { Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 543 ( 543-2016-п ) від 08.08.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Для погодження укладення договору суб’єкт господарювання, якому у встановленому порядку надані повноваження, надає проект договору, кошторис відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, установчі документи іноземного суб’єкта господарювання, з яким укладається такий договір. { Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 543 ( 543-2016-п ) від 08.08.2016 } { Абзац одинадцятий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } Строк погодження укладення договору встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів та становить до 10 робочих днів; { Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 543 ( 543-2016-п ) від 08.08.2016 } { Абзац тринадцятий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення; забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві; подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни і за формою, що встановлюються Держекспортконтролем; { Абзац пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1313 ( 1313-2003-п ) від 21.08.2003 } сприяти органам державної влади та розвідувальним органам у провадження ними передбаченої законодавством діяльності у сфері державного експортного контролю.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
{ Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 805 ( 805-2018-п ) від 29.08.2018 } { Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1511 ( 1511-2002-п ) від 11.10.2002 }


Скачати 210.64 Kb.

  • Кабінету Міністрів України
  • Законі України Про державний контроль