Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про порядок передачі житлового комплексу, його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи Зміни

Скачати 195.6 Kb.

Положення про порядок передачі житлового комплексу, його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи Зміни
Скачати 195.6 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір195.6 Kb.
ТипПоложення

Top of FormУКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


14-та сесія 4-го скликанняУХВАЛА № 2243

від 14.04.2005Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу міської ради житлового будинку, у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу його у власність громадянам, юридичним особам і Положення про порядок передачі житлового комплексу, його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи


Зміни
у додаток 1 згідно з ухвалою 941-2007
документ:

З метою вдосконалення механізму зняття житлових будинків з балансу міської ради, керуючись Закономи України “Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, Положенням про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.09.1992р. № 56, постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004р.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Конституці́йний Суд Украї́ни - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.
№ 4-рп/2004, рішення виконавчого комітету від 03.12.2004р. № 1240, міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Положення про порядок зняття з балансу міської ради житлового будинку, у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу його у власність громадянам, юридичним особам (додаток 1).
1.2. Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або іншої юридичної особи (додаток 2).
2. Ввести в дію Положення, вказані у п.1, з дня їх затвердження міською радою.
3. Організаційно-інформаційному управлінню оприлюднити ці Положення у засобах масової інформації.
Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію житлового господарства і на начальника управління житлово-комунального господарства.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Міський голова Л.Буняк


Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від ____________ № _____

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок зняття з балансу міської ради житлового будинку,
у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення,
та передачу його у власність громадянам, юридичним особам

1. Це Положення складене відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду“ та Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.09.1992р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
№ 56, і визначає порядок зняття з балансу міської ради житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.


2. Зняттю з балансу міської ради житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам, підлягають одно-чотири квартирні житлові будинки, а також багатоквартирні житлові будинки, у яких викуплені всі житлові, нежитлові приміщення і є один-три власники.
3. Передача житлового будинку власникам приватизованого або викупленого житла, нежитлового приміщення здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком від 18-ти років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого власника, юридичних осіб (підписи повнолітніх членів сім’ї, юридичних осіб на заяві (додаток 1) завіряються у комунальному підприємстві, яке обслуговує житло (надалі – комунальне підприємство) за місцем розташування будинку.
4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно і відповідно до рішення виконкому від 01.08.2003р. № 661 “Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Львівської міської ради та його структури“ оформляється наказом начальника управління житлово-комунального господарства міської ради.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Льві́вська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування у Львівській області з адміністративним центром у місті Львові.

5. Після прийняття рішення про зняття з балансу міської ради житлового будинку, у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, комунальне підприємство здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання-передачі власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення (форма акта додається).
Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра загальної площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.
Квадра́тний ме́тр - одиниця площі, площа квадрату зі стороною в один метр. Квадратний метр складається з 10 тисяч квадратних сантиметрів.

6. У випадку, коли житловий будинок внесений до Державного реєстру об’єктів культурної спадщини (пам’ятки історії, культури, архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва), керуючись п.

Садо́во-па́ркове мисте́цтво (або садо́во-па́ркова архітекту́ра) - мистецтво створення декоративних садів, парків та інше. Ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного поліпшення краєвиду і для відпочинку населення.
Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
23 ст.5 та п.13 ст.6 Закону України “Про охорону культурної спадщини“, власники цього будинку укладають охоронний договір з управлінням охорони історичного середовища міської ради.

Секретар ради З.Сірик

Віза:


Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук

Додаток 1


до Положення про порядок зняття з
балансу міської ради житлового будинку,
у якому приватизоване або викуплене
житло, нежитлові приміщення, та
передачу його у власність громадянам
(юридичним особам)

Начальнику управління житлово-


комунального господарства Львівської міської ради
____________________________
від власників приватизованого житла, що знаходиться
за адресою:
______________________________
______________________________
прізвище, ім’я, по батькові
телефон ______________________

ЗАЯВА


Просимо зняти з балансу міської ради житловий будинок №______ на вул.____________________, у якому нами приватизоване (викуплене) житло, нежитлові приміщення, та передати його нам у власність у зв’язку з тим, що ми надалі хочемо самі експлуатувати будинок (або вказати інші аргументи).
При оформленні у власність будинку зобов’язуємося здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій.

Підпис уповноваженого власника


та повнолітніх членів сім’ї, юридичних
осіб ________________________
________________________
“_____“ ______________ 200__р.

Підпис уповноваженого власника та повнолітніх членів сім’ї, юридичних осіб засвідчую:

Керівник підприємства
з обслуговування житла ________________________
підпис, п. і. п.
М.П.

Начальник управління житлово-


комунального господарства М.Пастущук

Додаток 2


до Положення про порядок зняття з
балансу міської ради житлового будинку,
у якому приватизоване або викуплене
житло, нежитлові приміщення, та
передачу його у власність громадянам
(юридичним особам)

“ЗАТВЕРДЖУЮ“


Директор Львівського комунального підприємства “________________“
__________ (підпис)
“____“ ____________ 20 __ р.

А К Т


передачі-приймання будинку №______ на вул._____________ у власність громадянам (юридичним особам)

Діючи на підставі (назва розпорядчого документа), комісія у складі: представників від організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок, від мешканців, юридичних осіб здійснила передачу-приймання житлового будинку №____ на вул. ______________ у власність громадянам (юридичним особам):


I. Загальна характеристика будинку


1. Рік побудови


2. Матеріал стін (цегляні, панельні тощо)
3. Кількість поверхів
4. Наявність підвалу, мезоніну
5. Об’єм будинку
6. Вартість будинку:
балансова вартість
залишкова вартість
фізичний знос
7. Загальна площа
в т.ч.
Площа - фізична величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур, у математиці розглядається як міра множини точок, які займають поверхню або якусь її частину. Історично, обчислення площі називалося квадратурою.
: підвалу
I поверху
II поверху
III поверху
8. Кількість квартир
9. Кількість мешканців
10. Площа нежитлова

II. Технічний стан частини будинку та конструкціїОсновні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані


№№ з/п

Найменування
конструктивних
елементів

Характеристика
конструктивних
елементів
(матеріалів)

Техстан
конструктивних
елементів

Приміт-
ка

1

2

3

4

5

1

Фундамент

Цегляний-стрічковий

2

Стіни і перегородки

Цегляні

3

Фасади

Отинькований

4

Перекриття

Дерев'яне

5

Покрівля

Металева

6

Підлога

Дощата, паркетна

III. Технічний стан інженерного обладнання


№№
з/п

Найменування
інженерного
обладнання

Характеристика
інженерного
обладнання

Техстан
інженерного
обладнання

Приміт-
ка

1

2

3

4

5

1

Центральне опалення

Відсутнє

2

Водопровід

Є (зовнішній)

3

Гаряче водопостачання

Відсутнє

4

Каналізація

Є (зовнішня)

5

Газообладнання

Є (зовнішнє)

6

Вентиляція

Є

7

Електрообладнання

Є

IV. Благоустрій

1. Подвір’я


Відмостка
Зелені насадження
Прилегла територія вулиці

V. Висновок комісії щодо стану будинку


________________________________________________________________________________________________________________________________

VІ. Рішення комісії

Будинок №______ на вул. ________________________ вважати переданим у власність громадянам (юридичним особам).


Зауваження:


Будинок передали:


Представники організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок

___________________________


___________________________
___________________________
Будинок прийняли:
Представники від мешканців
(юридичних осіб)

___________________________


___________________________
___________________________

Начальник управління житлово-


комунального господарства М.Пастущук
Додаток 2
Затверджено
ухвалою міської ради
від ____________ № _____

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок передачі житлового комплексу
або його частини з балансу міської ради на баланс
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
або іншої юридичної особи

1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“ та рішення виконкому від 01.08.2003р. № 661 “Про затвердження Положення про управління житлово-комунального господарства Львівської міської ради та його структури“.


1.2. Положення регулює процедуру передачі житлового комплексу на
баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання), а також житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоутримувача.
1.3. Загальні збори об’єднання вирішують питання про:
1.3.
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.
1 прийняття житлового комплексу на баланс об’єднання;
1.3.2 залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору);
1.3.3 передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.

2. Визначення термінів


У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:


2.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна.
2.2 Житловий комплекс – єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою у встановлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом зі спорудами та інженерними мережами, які створюють цілісний майновий копмлекс.
Житлови́й ко́мплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

2.3. Балансоутримувач – юридична особа, на балансі якої знаходиться житловий комплекс.

3. Порядок передачі житлового комплексу


або його частини з балансу на баланс

3.1. Для приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.


У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на баланс об’єднання утворюється комісія у складі представників попереднього балансоутримувача та об’єднання, а у разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, - у складі представників попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої передається майно, та об’єднання.
3.2. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.
3.3. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо).
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

3.4. Передача житлового будинку з балансу на баланс здійснюється безкоштовно.
Акт приймання-передачі затверджується наказом управління житлово-комунального господарства відповідно до поданих районною адміністрацією наступних документів:
3.4.1 розпорядження голови районної адміністрації про передачу житлового будинку з балансу ЛКП на баланс ОСББ - 1 примірник;
3.4.2 акта приймання-передачі житлового будинку з балансу на баланс - 3 примірники;
3.4.3 копії Статуту об’єднання - 1 примірник;
3.5. Передача житлового комплексу чи його частини з балансу на баланс здійснюється безкоштовно.
3.6. Після затвердження акта приймання-передачі з балансу міської ради на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку об’єднання зобов’язане звернутись у Львівське обласне державне комунальне бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки для реєстрації цього акта.
Бюро технічної інвентаризації (БТІ) - підприємства, як правило комунальної власності, які до 28.12.2012 року монопольно здійснювали технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна та до 01.01.2013р. - державну реєстрацію прав власності на них.

3.7. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник затвердженого акта приймання-передачі.
3.8. Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс є дата затвердження акта приймання-передачі.

Секретар ради З.Сірик


Віза:
Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук

Додаток
до Положення про порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу міської ради на баланс об’єднання


співвласників багатоквартирного будинку або
іншої юридичної особи

АКТ
приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс


Комісія у складі ________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“___“ _____________ 200__ р. провела обстеження активів житлового комплексу (його частини)

за адресою _____________________________________________________,

що передається з балансу _________________________________________ (назва підприємства, установи, організації, що передає житловий комплекс)

на баланс ______________________________________________________,

(назва підприємства, установи, організації, що приймає житловий комплекс)

і встановила:

активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості


Рік введення в експлуатацію _______________________________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі __________________ площа ______________ кв. метрів

Група капітальності _______________________________________________

Кількість поверхів ________________________________________________

Об'єм будівлі __________________________________________ куб. метрів

Кількість сходових кліток __________________________________________

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв. метрів

Площа забудови __________________________________________________

Загальна площа будинку (частини будинку) ___________________________

Житлова площа квартир ___________________________________________

Загальна площа квартир ___________________________________________

Загальна площа допоміжних приміщень _____________________________

у тому числі, кв.

Допоміжне приміщення, а також Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).
метрів:

сходові клітки ____________________________________________________

вестибюлі _______________________________________________________

позаквартирні коридори __________________________________________

колясочні ________________________________________________________

комори __________________________________________________________

сміттєкамери ____________________________________________________

горища _________________________________________________________

підвали__________________________________________________________

шахти і машинні відділення ліфтів __________________________________

інші технічні приміщення __________________________________________

Кількість квартир у будинку (частині будинку) _________________________

у тому числі, кв.

Машинне відділення (нім. Maschinenraum, англ. Engine room) - технічне приміщення на кораблі (судні), в якому розміщуються головні двигуни, їх холодильники з повітряними насосами і циркуляційними помпами, випарники котельної води, валообертальні прилади та інші прилади для управління корабельними двигунами.
метрів:

однокімнатних ____________ загальною площею ______________________

двокімнатних _____________ загальною площею ______________________

трикімнатних _____________ загальною площею ______________________

чотирикімнатних __________ загальною площею ______________________

п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею ________________

Кількість мешканців ______________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)


Водопроводом ____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Каналізацією _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Центральним опаленням ___________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

у тому числі:

від власної котельні _______________________________________ квартир

з довжиною мереж _________________________________________ метрів

від групової котельні _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо _______________ квартир

Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

у тому числі:

від колонок _______________________________________________ квартир

від місцевої котельні ______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Електроосвітленням _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Газопостачанням __________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____________________ метрів

Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир

Газовими плитами _________________________________________ квартир

Ліфтами ________________________ одиниць, в тому числі підключеними

до об'єднаних диспетчерських систем ________________________ одиниць

Сміттєпроводами _________________________________________ одиниць

з довжиною стволів _________________________________________ пог. м

Замково-переговорними пристроями _________________________ під'їздів

Найбільше теплове навантаження:

на опалення ___________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання _______________________ Г/кал

на вентиляцію _________________________________ Г/кал

4. Вартість активів ___________________________________________

Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)

__________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом на ___ ___________ 200_ року ____________ гривень.


5. Благоустрій прибудинкової території


Кількість дерев та чагарників _______________________________ одиниць

Площа газонів та квітників ________________________________ кв. метрів

Площа асфальтових покрить ______________________________ кв. метрів

Площа прибудинкової території ____________________________ кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння __________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу (його частини)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така технічна документація:

технічний паспорт на будинок

плани поверхів

схеми інженерного обладнання,

у тому числі:

- холодного та гарячого водопостачання

- каналізації

- теплопостачання

- електропостачання

- газопостачання

- домові книги

інше ___________________________________________________________

(перелік документів)

________________________________________________________________

Голова комісії
___________________


(посада)

_____________


(підпис)

_______________________


(ініціали та прізвище)

Члени комісії:
___________________ (посада)


_____________


(підпис)

_______________________


(ініціали та прізвище)

___________________


(посада)

_____________


(підпис)

_______________________


(ініціали та прізвище)

“___ “ _____________ 200_ р.
Від підприємства, установи, організації, з балансу якої передається житловий комплекс або його частина

Керівник


___________


(посада)

___________


(підпис)

_____________________


(ініціали та прізвище)

М. П.Від підприємства, установи, організації, на баланс якої передається житловий комплекс або його частина

Керівник


___________


(посада)

___________


(підпис)

_____________________


(ініціали та прізвище)

М. П.Від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Представник (представники) правління


__________


(підпис)

__________________


(ініціали та прізвище)

М. П.

Начальник управління житлово-
комунального господарства М.Пастущук


Bottom of Form


Скачати 195.6 Kb.

  • Закону України
  • Кабінету Міністрів України
  • Житловий комплекс