Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПоложення про проведення районного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

Скачати 29.54 Kb.

Положення про проведення районного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»
Скачати 29.54 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір29.54 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення районного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України проводить щорічну Всеукраїнську новорічно-різдвяну виставку «Новорічна композиція».

Організація виставкової діяльності : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 327 c. - Бібліогр.: с. 325-327.

Керівництво районного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» здійснює оргкомітет Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області (далі – БДЮТ).

Виставка Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
Дергачі́ (до 1943 року - Деркачі) - місто в Харківській області, районний центр Дергачівського району.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Харківська область Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Метою заходу є:

 • пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи;

 • збереження хвойних насаджень;

 • формування практичних умінь та навичок учнів по виготовленню новорічно-різдвяних композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику;
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.


 • сприяння розвитку флористичного мистецтва на Дергачівщині.

Учасники виставки

До участі у виставці запрошуються учні та дитячі колективи Дергачівщини, які мають необхідні вміння та навички по виготовленню новорічно-різдвяних робіт.Термін та порядок проведення виставки

На виставку приймаються роботи до 11 грудня 2015 року, виконані дітьми в довільній формі за напрямом новорічна флористика.Роботи представлені на конкурс обов'язково повинні мати короткий опис, в якому зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові, вік автора, назву роботи, повну назву і адресу гуртка та навчального закладу, прізвище керівника.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Обов'язково потрібно зазначити чи будете забирати роботу після конкурсу
(Додаток).
Умови подання робіт:

- на виставку приймаються роботи виконані учнями за напрямом новорічна флористика;- від кожного навчально-виховного закладу на виставку подається не більше 2-х робіт без використання натуральних хвойних гілок!!!

- Кожна з робіт, представлених на конкурс, обов'язково повинна мати паспорт у електронному (надіслати на електронну адресу dbdut@mail.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
ru Ім’я файлу повинно відповідати прізвищу автора або назві учнівського об’єднання, назву конкурсу) та друкованому вигляді (див. Додаток 1);

- роботи, представлені на Виставку, повинні мати надруковані етикетки розміром 9 х 5,5 см (шрифт Times New Roman, розмір шрифта – 14) у якому зазначено: назву роботи, прізвище, ім'я автора ( повністю), клас та вік автора, повну назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника.
Роботи подані на виставку повинні відповідати таким номінаціям:

- новорічний букет;

- новорічна композиція;

- сюжетна композиція;

- новорічна картина чи колаж;

- новорічний подарунок.
Виставкові роботи оцінюються за такими критеріями:

 • загальне враження від роботи;
  Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.


 • техніка виконання;

 • ідея роботи;

 • новизна, оригінальність;

 • відповідність номінаціям.

Підведення підсумків та нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

Автори найкращих робіт за підсумками журі будуть відзначені грамотами та подяками Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.


Роботи приймаються від закладу (до 2-х робіт) до 11 грудня 2015 року в Дергачівському БДЮТ, ІІ поверх, кім. 208.
Термін повернення робіт – 14-16 січня 2016 року, після закінчення даного терміну Дергачівський БДЮТ не буде нести відповідальності за збереження робіт!
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
!!

Додаток 1

Паспорт


на конкурсну роботу №_________

1. Назва роботи _______________________________________________

2. Дані про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, вікова група, дата народження, повна адреса та номер телефону навчального закладу, де працює гурток чи творче об'єднання, членом якого є учасник) ________________________________________

3. Назва гуртка. Керівник гуртка._______________________________________________________________

4. Роботу повернути (так, ні). Роботу передаю на постійно діючу виставку (підкреслити).


Скачати 29.54 Kb.

 • Міністерства освіти
 • Дергачівської
 • Метою заходу є: пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи; збереження хвойних насаджень; формування практичних
 • Учасники виставки
 • Термін та порядок проведення виставки
 • Роботи представлені на конкурс обовязково повинні мати короткий опис, в якому зазначено: прізвище, імя, по-батькові, вік автора, назву роботи, повну назву і адресу гуртка та навчального закладу
 • ) та друкованому вигляді (див. Додаток 1) ;
 • Підведення підсумків та нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»
 • Роботи приймаються від закладу (до 2-х робіт) до 11 грудня 2015 року в Дергачівському БДЮТ, ІІ поверх, кім. 208 . Термін повернення робіт